Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

131 találat a megadott nyugdíjazás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Felmentési idő kezdete nyugdíjazásnál
Kérdés: Közalkalmazottként foglalkoztatott, 1956. 06. 18-án született férfi, aki a törvény szerint 64 év és 183 nap után nyugdíjjogosult, mikortól jár neki a felmentési idő? Amikor nyugdíjasnak minősül, addigra már a felmentési idejét le is kell töltenie?
Részlet a válaszból: […]napján nyugdíjasnak minősül, azaz az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és rendelkezik a szükséges szolgálati idővel, vagy a korhatár betöltése előtt nyugellátásban részesül. Ekkor tehát onnan kezdheti meg a felmentési idő letöltését, hogy a nyugdíjasnak minősülés feltételei teljesülnek (jellemzően tehát betöltötte a korhatárt). Azaz nem lehet előbb megkezdeni a felmentési időt. A közalkalmazott felmentése egyébként ezen a címen nem kötelező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5279
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának átalakulása
Kérdés: Jelenleg központi költségvetési intézmény közalkalmazottjai vagyunk, de az Ország-gyűlés által 2020. május 19-én elfogadott 2020. évi XXXII. törvény alapján 2020. november 1. napját követően költségvetési intézmény, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói leszünk. A kolléganő augusztusban jogosult a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjára. Amennyiben nem fogadja el a 2020. november 1. napjától érvényes új munkaszerződést, jogosult a végkielégítésre. Ezt követően visszafoglalkoztatható-e? Ha elfogadja a 2020. november 1. napjától érvényes új munkaszerződést, ezzel egyidejűleg lehet-e nyugdíjas? Mivel közszférában foglalkoztatjuk tovább, kell-e szüneteltetnie a megállapított nyugdíját? A minisztériumba az 1700/2012. Korm. határozat (a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről) alapján van-e a továbbfoglalkoztatásra vonatkozóan kötelezettségünk?
Részlet a válaszból: […]törvény ezt nem tartalmazza, de egyéb, államháztartási gazdálkodási elvi jellegű rendelkezésekből levezethető - az a volt közalkalmazott munkavállaló, akinek a jogviszonya a szóban forgó átalakulással, a hivatkozott törvény alapján szűnt meg, és részére végkielégítés fizetése történt, annyi ideig, amennyi időre a végkielégítés járt, nem foglalkoztatható újra.A központi költségvetési szervek esetében az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a központi költségvetési szervek által történő közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony létesítésére vonatkozik. Az Mt. hatálya alá kerülő kulturális intézményekre tehát ez már nem irányadó. Új jogviszony (munkaviszony) létesítésére tehát - 2020. július 1-jétől - csak az Mt. szabályai vonatkoznak. Az Mt. jelenleg nem tartalmaz a költségvetési szerv munkáltatókra speciális rendelkezéseket, csak az átalakulásról rendelkező 2020. évi XXXII. törvény tartalmaz "extra" szabályokat, például arra nézve, hogy az átalakulással létrejött munkaviszonyban a felmondási időre, végkielégítésre még 5 éves átmeneti időre a Kjt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről a Tny. rendelkezik, méghozzá abban az esetben, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5261
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
3. találat: Védett korra tekintettel adott végkielégítés
Kérdés: Iskolánkban a munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján megszűnik. Aki nem járul hozzá a továbbfoglalkoztatásához, végkielégítésre jogosult. Ennek mértéke nem egyértelmű számunkra, mivel a Kjt. 25/A. §-ának (6) bekezdése szerint a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdések alkalmazásával kell megállapítani a végkielégítés mértékét, és a (7) bekezdésben írja a plusz 4 havi átlagkeresetet, ha az öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz kevesebb mint 5 év van vissza. A 43 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező 63 éves közalkalmazottnak hány hónap végkielégítés jár?
Részlet a válaszból: […]nem rendeli alkalmazni. A Kjt. tartalmaz más hasonló rendelkezést is, ahol viszont a (7) bekezdés alkalmazására is utalnak. Az eltérés a 25/A. §-t illetően feltehetően nem jogtechnikai hiba következménye, mivel az adott rendelkezés hatálybalépésekor sem volt más a bekezdések számozása.Amennyiben a jogszabályi rendelkezések szerint számolják a végkielégítést, akkor a törvényi kötelezettségnek eleget tesznek. Más kérdés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5230
4. találat: Nők kedvezményes öregségi nyugdíja
Kérdés: Önkormányzatunk alkalmazásában lévő közalkalmazott felmentését kérte írásban 2019. 02. 07-én, arra való hivatkozással, hogy 2019 júniusában a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel rendelkezni fog. A képviselő--testület a kérelemnek helyt adott, és rendelkezett közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetéséről 2019. 07. 15. napjával, 5 hónap felmentési idővel, melynek felére mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól. A kérelem benyújtásakor (2017. 12. 31-ig) 42 év 59 nap szolgálati idővel rendelkezett, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító ideje ebből 38 év 196 nap volt, melyből a keresőtevékenységgel járó szolgálati ideje 23 év 249 nap. A felmentés tehát megtörtént, de a nyugdíjigény a keresőtevékenységgel járó szolgálati idő elégtelen volta miatt elutasításra került. A munkáltatónak felelőssége lett volna-e annak vizsgálata, hogy a közalkalmazott a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik-e, s ebben az esetben a felmentési kérelmét el kellett volna-e utasítania, vagy a munkáltató jóhiszeműségére tekintettel, hogy a munkavállaló kérelmét elfogadta, nem róható fel a nyugdíjigény elutasítása? A közalkalmazott utóbb munkaügyi perrel fenyegeti az önkormányzatot, illetve elmaradt végkielégítésének kifizetését is kérelmezi.
Részlet a válaszból: […]gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, a harminc évet.E jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken. Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt, és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy megfelelt a Cst. 12. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételeknek.A Kjt. 30. §-ának (5) bekezdése alapján a Tny. szerinti jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. Bár e rendelkezés kifejezetten a munkavállaló oldaláról történő igazolást ragadja meg, azonban arra, hogyan szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony, annak milyen feltételei vannak, a Kjt. vonatkozó szabályai irányadók. Ha a felmentés törvényi feltétele nem áll fenn, az jogszerűtlennek minősül.Megítélésünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5221
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
5. találat: Nők kedvezményes nyugdíjazása
Kérdés: Köztisztviselő a nők 40 éves szolgálatiidő-kedvezménye igénybevételével menne nyugdíjba. A 2 hónap felmentési időt a munkában töltött utolsó naptól kell-e visszaszámolni, vagy előtte is kérheti annak kiadását úgy, hogy az időarányos szabadságát utána venné ki?
Részlet a válaszból: […]szükséges feltételeket a felmentési idő leteltekor teljesítő köztisztviselő nő kérelmezi. Ez tehát azt jelenti, hogy a felmentési idő utolsó napján kell teljesülnie a nyugdíjra való jogosultság feltételeinek.A felmentési idő 2 hónap, amely időtartam legkorábban a felmentés közlését követő napon kezdődhet. A felmentési idő felére kell mentesíteni a köztisztviselőt a munkavégzés alól. A kérdéses esetben a 2 hónapot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5184
6. találat: Nyugdíjba vonuló közalkalmazott helyettesítése
Kérdés: Közalkalmazott kolléga nyugdíjba megy. Ezzel összefüggésben a jogviszony megszűnéséig egy időszakra mentesítve van a munkavégzés alól. Alkalmazható-e a helyettesítésére, a munkavégzés alóli mentesítés idejére egy másik személy helyettesítőként, határozott időre?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazottnak a munkavégzés alóli mentesítésére figyelemmel, határozott időre, ez jogszerűnek tekinthető. A határozott idejű jogviszony helyettesítés céljából jogszerűen létesíthető, a nyugdíjazás alatt álló közalkalmazott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5083
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Köztisztviselő esetében a szabadságmegváltás kifizetésének időpontja
Kérdés: Köztisztviselő a nők 40 éves öregségi nyugdíját vagy "rendes" öregségi nyugdíjat vesz igénybe. A szabadságmegváltást mikor kell kifizetni részére? A munkaviszonya megszüntetése előtt is ki lehet?
Részlet a válaszból: […]fennmaradó szabadsága) úgy kell megváltani, hogy ha a kormánytisztviselőa) a 62/A. §-a szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, a megváltással érintett arányos szabadságból a korábbi kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és az új kormányzati szolgálati jogviszony létesítése közötti időtartamra eső szabadságot - a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló kormányrendelet szerinti munkáltatói értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - meg kell váltani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4873
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontja nyugdíjra való jogosultságra tekintettel
Kérdés: Köztisztviselőnk 2018. 06. 22-től öregségi nyugdíjra jogosult (63 és fél éves, 38 év 8 hónap szolgálati idővel rendelkezik, és szeretne nyugdíjba menni). A Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján 2018. 06. 30. lesz az utolsó munkanapja. A kérdés az, hogy a nyugdíját csak 2018. 07. 01-től igényelheti, vagy esetleg már 2018. 06. 22-től?
Részlet a válaszból: […]közszolgálati jogviszony, ha a kormánytisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, kivéve, ha a kormánytisztviselő kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja.Ugyanakkor, ha a munkáltató mégis úgy rendelkezik a megszüntető okiratban, hogy a munkaviszony megszűnésének napja (nem pedig az utolsó munkában töltött nap, mert az korábbi is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4716
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Nyugdíjazás alkalmából adott ajándék adóvonzata
Kérdés: Nyugdíjazása alkalmából egy munkatárs 80 000 Ft értékű tárgyi ajándékban részesült. Az ajándékozás eddig egy esetben fordult elő az intézményben, a közszolgálati szabályzat ennek lehetőségét nem tartalmazza. Terheli-e kifizetői adó az ajándékvásárlást?
Részlet a válaszból: […]jövedelem. A kérdésben szereplő esetben az ajándék értéke 80 ezer forint, így az nem fér bele a csekély értékű ajándék értékhatárába. A munkavállaló által kapott ajándék tehát munkaviszonyból származó jövedelemként adóköteles. Mivel tárgyi ajándékról van szó, abból nem vonható le a személyi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4701
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Közalkalmazott jubileumi jutalomra jogosultsága nyugdíjazás kapcsán
Kérdés: 1983. július 1-jén munkaviszonyt létesítettem egy országos kutatóintézetnél, mint tartósítóipari mérnök, teljes állással. 1994. november 14-én közalkalmazottként elhelyezkedtem egy szakközépiskolában. 1997-ben megszereztem a mérnöktanári oklevelet. Megszakítás nélkül azóta ugyanitt dolgozom. 2018-ban a nők kedvezményes öregségi nyugdíját igénybe veszem, és 2018. március 19-én nyugállományba megyek. A munkáltatóm írásban felhívta a figyelmemet, hogy nem jár jubileumi jutalom számomra, mert az előző munkahelyemen nem közalkalmazotti jogviszonyom volt.
Részlet a válaszból: […]"közszolgálatra vonatkozó jogviszony törvény" (Kjt., Ktv., Ktjv., Kttv. stb.) hatálya alá tartozó jogviszonyokat (ideértve az ilyen szervek jogelődeinél eltöltött időket is), valamint az 1992. július 1-je előtti munkaviszony tartamát, ha innen áthelyezéssel került az érintett valamely előbbi (közszolgálati) jogviszonyba, és a közalkalmazotti jogviszony azóta is fennáll a mai napig ("áthelyezések szakadatlan láncolata").A kutatóintézetek jellemzően 1992-ben vagy a Kjt., vagy az Mt. hatálya alá kerültek. Amennyiben az az országos kutatóintézet, ahol Ön dolgozott, 1992. jú-lius 1-je után a Kjt. hatálya alá tartozott, akkor az ott eltöltött munkaviszonyának teljes időtartama beszámít a közalkalmazotti, jubileumi jutalomra jogosító időbe (tehát nem csak 1992. július 1-jétől). Ha azonban ez a kutatóintézet nem lett a Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési szerv, akkor az ottani munkaviszony csak akkor lenne beszámítható, ha Ön áthelyezéssel került volna onnan a jelenlegi munkáltatójához, a szakközépiskolába. Erre vonatkozó utalás nem szerepelt a kérdésében, így ez feltehetően nem áll fenn.Alapvetően tehát annak van döntő jelentősége, hogy a kutatóintézet 1992-ben a Kjt. hatálya alá került-e. Ha igen, akkor 1983. július 1-jétől 2018. március 19-ig (feltételezve, hogy jogviszonyai között nem volt megszakítás) Ön 34 év 8 hónap 19 nap jubileumi jutalomra jogosító közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel fog rendelkezni. A 35 évet nem éri el, ami azt jelenti, hogy a 40 éves "kedvezményes" jubileumi jutalomra akkor sem lesz jogosult, ha a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése alapján felmentéssel szűnik meg a jogviszonya a megadott időpontban, 2018. március 19-én. Ha ez az eset áll fenn, javasoljuk, hogy a közalkalmazotti jogviszonyát csak később szüntesse meg (nem egész négy hónappal kellene csak tovább dolgoznia), hogy megszerezze a 35 év jubileumi jutalomra jogosító időt, mert ekkor valóban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4488
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést