Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott nyugdíjpénztár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyugdíjas személy önkéntes nyugdíjpénztári tagsága

Kérdés: Nyugdíjas magánszemély lehet-e önkéntes nyugdíjpénztár tagja, ha igen, milyen várakozási idő vonatkozik rá, hogy adómentesen hozzájuthasson a megtakarításához?
Részlet a válaszból: […](átlépés esetén a korábbi tagsági jogviszonya) a teljesítés évét megelőző tizedik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett, vagy jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett (Szja-tv. 1. számú melléklet 6.5. pont). Tehát az érintett esetében egy 10 éves várakozási idő érvényesül a tagsági jogviszony létesítésétől számítva. Ezt megelőzően csak személyi jövedelem­adó és egészségügyi hozzájárulás fizetése mellett juthat hozzá az érintett a kifizetéshez, tekintettel arra, hogy az adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás egyéb jövedelemnek minősül [Szja-tv. 28. § (1) bek. d) pont].Az Szja-tv. átmeneti rendelkezése alapján, amennyiben az érintett önkéntes nyugdíjpénztári tagi jogviszonya 2013. január 1-jét megelőzően keletkezett, a magánszemélyt megillető nyugdíjszolgáltatás adókötelezettségére az Szja-tv. 1. számú mellékletének 2012. december 31-én hatályos 6.5. alpontját lehet alkalmazni [Szja-tv. 84/W. § (8) bek.]. E szerint adómentes az az összeg, amelyet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő nyugdíj) címén fizet (juttat), feltéve hogy a szolgáltatásra jogosult tagsági jogviszonya (átlépés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3728
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés

Kérdés: Intézetünk dolgozói részére 7000 Ft önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást ad. Most kerül intézetünkben bevezetésre a cafeteria-rendszer, amelyben további önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást is választhatnak a munkavállalók. Kérdésünk, hogy erre lehetőséget biztosít-e a személyijövedelemadó-törvény, és ha igen, akkor milyen adókötelezettség terheli a juttatást?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjpénztár(ak)ba fizet, ha a befizetett összeg nem haladja meg, és/vagy önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba történő befizetés esetén együttesen legfeljebb a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér 20 százalékát meg nem haladóan fizetett összeget. Az említett mértéket meghaladó befizetés a magánszemély munkaviszonyából származó jövedelmének minősül. Intézetükben a most bevezetett cafeteria-rendszerrel lehetőséget kívánnak biztosítani a munkavállalók részére további önkéntes nyugdíjpénztári befizetésre. Mivel az Önök esetében a munkavállalók részére egységesen utalt 7000 Ft összegű munkáltatói hozzájárulás nem meríti ki a törvényben biztosított keretet, ezért nincs akadálya annak, hogy a cafeteria-rendszerben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1680
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Önkéntes nyugdíjpénztári támogatói adomány

Kérdés: Munkáltatónk a dolgozóinak a bérük 5 százalékáig önkéntes nyugdíjpénztárba támogatói adományt nyújt. 2007. évben milyen adóbefizetési kötelezettsége van a munkáltatónak? Milyen adókedvezményekben részesül a dolgozó?
Részlet a válaszból: […]egyéb jövedelemnek minősül. A nyugdíjpénztár igazolásán feltüntetett támogatói adományt egyéb jövedelemként kell bevallani, és az adót a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell utána megfizetni. 2006. évtől megváltozott az önkéntes kölcsönös pénztári befizetések után járó kedvezmények érvényesítésének a módja. Az önkéntes kölcsönös pénztár tagja az adóbevallásában (munkáltatói, adóhatósági adómegállapításában) rendelkezhet arról, hogy az összevont adóalapja után megállapított, az adókedvezmények levonása után fennmaradó befizetett adójából a törvényben meghatározott összeget az adóhatóság melyik pénztári egyéni számlájára utalja át. Ha a magánszemély több vagy többféle önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak a tagja, akkor választania kell, hogy a nyugdíj- vagy az egészségpénztárnál vezetett egyéni számlái közül melyikre kéri az átutalást. A nyilatkozatában csak egy olyan önkéntes kölcsönös pénztári számlát jelölhet meg, amelyre (amelyen) a pénztár igazolása szerint az adóévben a rendelkezési jogosultságát megalapozó befizetés, jóváírás, lekötés történt, vagy amelynek a terhére a törvényben meghatározott szolgáltatást igénybe vette. A magánszemély rendelkezése alapján az adóhatóság az adóbevallás benyújtását követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1636