Önkormányzati uszoda működtetése

Kérdés: 1. Önkormányzatunk a tulajdonában lévő uszoda és strandfürdő létesítményt az általa alapított nonprofit kft. vagyonkezelésébe adta. A kft. az uszodában - saját alkalmazásában lévő oktatókkal - biztosítja a kerületben lakó 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók tanrendben szereplő kötelező úszásoktatását, amelyért az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet. A kft. az általa biztosított úszásoktatás során oktatói tevékenységet végzőnek minősül-e, és a szolgáltatás a közoktatás keretében megvalósuló szolgáltatásnyújtásnak tekintendő-e, amely az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az adó alól? 2. A kft. a létesítmény egyes részeinek bérbe­adásával is foglalkozik, pl. medence, medencerész (úszósáv), tornacsarnok bérbeadása cégek, magánszemélyek részére sportolás, testedzés céljából, vagy helyiségek bérbeadása kereskedelmi célokra (büfé, fodrász, masszázs). A kft.-nek a bérbeadás során az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján kell-e eljárnia, amely az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatást, valamint a sportolást, testedzést szolgáló ingatlan (ingatlanrész) bérbeadását adókötelessé teszi, vagy az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontját kell figyelembe venni, amely szerint az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása mentes az adó alól? A kft. az Áfa-tv. 88. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján nem kérte az adóhatóságtól a bérbeadási tevékenység adókötelessé tételét.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott köz- és felsőoktatás, továbbá az egyéb oktatás akkor adómentes, ha azt az Áfa-tv. 85. §-ának (4) bekezdésében meghatározott közszolgáltató nyújtja. További feltétele az adómentességnek, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.

Egyetemi testnevelési órák

Kérdés: Egy egyetemnek az oktatási tevékenységébe tartozó néhány testnevelési óráját korcsolyapályán tartották meg a hallgatóknak. 1000 db belépőjegyet vásároltak 350 000 Ft értékben. Kérem, tájékoztassanak a belépőjegyek elszámolhatóságáról! Dologi költségek közé el lehet-e számolni, és ha kellenek ilyenek, akkor milyen igazolások szükségesek?
Részlet a válaszából: […]  A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. szerint afelsőoktatási intézmény alaptevékenysége az oktatás, a tudományos kutatás, aművészeti alkotótevékenység. Az oktatási intézmény a képzési program kereteiközött határozza meg az oktatott tananyagot, megválasztja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.
Kapcsolódó címkék:  

Oktatás

Kérdés: Tevékenységünk végzéséhez munkavállalóink szakképzéséről mi magunk gondoskodunk. Ennek érdekében egy oktatási szolgáltatást nyújtó cégnél egy hároméves tanfolyam keretében veszünk igénybe oktatást. A cég az oktatással összefüggésben annak megkezdését megelőzően előleget szedett be tőlünk, melyre áfát számított fel. Véleményünk szerint azonban adómentesen kellett volna számláznia, mivel akkreditált oktatást rendeltünk meg. A szolgáltató tájékoztatása szerint a program akkreditációja még folyamatban van a Felnőttképzési Akkreditáló Testületnél. A végszámlában a tanfolyam kezdetének időpontját tekintik teljesítési időpontnak, és az akkreditáció birtokában tárgyi adómentesen állítják ki majd a számlát, melyből levonásra kerülne az előleg áfás összege. Helyesen jár el a kft.?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény(a továbbiakban: Áfa-tv.) 85. § (1) bekezdés i) pontja alapján aközszolgáltató, közoktatási intézmény mellett - többek között - az egyébfelnőttképzést folytató intézménynek az Áfa-tv. 85. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

Oktatási tevékenység áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Milyen esetekben marad tárgyi adómentes az oktatás 2003. július 1-jétől? Az óraadó tanárok továbbra is tárgyi mentesen folytathatják-e tevékenységüket?
Részlet a válaszából: […] ...az oktatónak az oktatási intézménynek nyújtott szolgáltatása, mivel az pusztán annak résztevékenysége. Ebből következően az oktatók oktatási tevékenységére 2003. július 1-jétől a tárgyi adómentesség nem vonatkozik, így szolgáltatásukat ezen időponttól kezdve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Oktatási tevékenység tárgyi adómentessége

Kérdés: Úgy hallottam, hogy az idén szűkül a tárgyi áfamentes oktatási tevékenységek köre. Igaz ez? Mi dönti el, hogy tárgyi mentes-e az oktatási tevékenység, és mikortól kell az új szabályokat alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2. számú melléklet 16. pontja alapján 2003. július 1-jétől az alábbi tevékenységek tartoznak a tárgyi adómentes szolgáltatások közé: minden iskolarendszeren belül történő oktatás (köz- és felsőoktatás, ebbe beletartozik az óvodai nevelés is (a bölcsődék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.

Megbízási szerződés alapján tanító óraadó tanárok tevékenységének áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Felsőoktatási intézményben megbízási szerződés alapján tanító óraadó tanárok tevékenysége áfamentes vagy adóköteles?Úgy hallottuk, hogy 2003-tól már áfaköteles a szerzői jogdíj. Ezért, ha jegyzetet íratunk, a szerzőnek áfásan kell számláznia intézményünk felé?
Részlet a válaszából: […] ...alkotótevékenység) 12 százalék, egyéb esetben 25 százalékos áfakötelezettség terheli.2003. június 1-jétől a tárgyi adómentes oktatási tevékenység köre szűkült, kizárólag az államilag elismert, az Áfa-tv. 16. pontjában szereplő tevékenységek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.