Magánszemélytől igénybe vett szolgáltatás

Kérdés:

Önkormányzatunk részéről szükség lenne egy szolgáltatás igénybevételére, amelyet azonban csak hosszú határidővel tudnának biztosítani részünkre, és így kifutnánk a szoros határidőből. Azonban egy magánszemély felajánlotta, hogy ő rendelkezésre bocsátja az önkormányzat részére ezt a szolgáltatást, mivel saját neve alatt rövidebb határidővel tudja azt igénybe venni, azonban ezt a költséget az önkormányzat térítse meg neki. Milyen formában lehet ezt a költséget megtéríteni a magánszemély részére? A magánszemély nem rendelkezik adószámmal, nem számlaképes, ezért számlát nem tud kiállítani, nem is tartozik a tevékenységi körébe, nem végzi rendszeresen. Elég lehet egy megállapodás, ami alapján megtérítjük neki a mi érdekünkben felmerült költséget dologi kiadásként, vagy adóköteles jövedelem lesz a magánszemély részére?

Részlet a válaszából: […] Magánszemélytől igénybe vett szolgáltatásra megbízási szerződést köthet az önkormányzat. A megbízási jogviszonyból származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, így a magánszemély az Szja-tv. szerint költségeket számolhat el a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

A hivatali gépjármű otthoni feltöltése

Kérdés: Önkormányzatunk elnöke elektromos hivatali gépjárművet használ (magánhasználatra is jogosult), amelyet otthon (is) tölteni szeretne, mivel nehézséget okoz számára, hogy a közterületi töltő nem elérhető. Almérőt kíván felszerelni, amelyről csak a falitöltő üzemelne. Magánszemélyként az elektromos áramot kétféle tarifán vételezi (havi 210 kWh-ig 36 Ft/kWh, afölött 70 Ft/kWh áron). Gépjárműszabályzat és különmegállapodás alapján tervezzük a költségei megfizetését. Hogyan és milyen egységáron tudjuk korrekten elszámolni a hivatali gépjármű otthoni feltöltését?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. és az Áhsz. előírásai szerint a könyvekben kiadást könyvelni csak a gazdálkodó szervezet nevére és címére szóló számla alapján lehet.Az önkormányzat elnökének adószámmal kellene rendelkeznie, és számláznia kellene a hivatali gépjármű feltöltésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Polgármester részére fizetett költségtérítés

Kérdés: A polgármester a Mötv. 71. §-a szerinti költségtérítésben részesül. Ezen túl meg kell-e téríteni részére azon utazásainak költségét, amelyek nem férnek bele a költségtérítés Mötv. 71. §-a szerinti keretbe (pl. külföldi projekttalálkozó útiköltsége, vagy az ország távolabbi részén történő konferencia útiköltsége)? Amennyiben megtéríthető, akkor annak mi az elszámolási rendje? Csak kiküldetési rendelvény alapján, vagy kifizethető a polgármester részére az üzemanyag-tankolásról szóló, az önkormányzat nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] A Mötv. 71. §-a alapján mind a főállású, mind a társadalmi megbízatású polgármester az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.A polgármester, alpolgármester jogviszonya – akár főállásban, akár társadalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Önálló tevékenységhez adott támogatás

Kérdés: Az önkormányzat költségvetésének terhére 150 000 Ft összegű támogatást szeretne nyújtani egy mű fordításához a szerzőnek. A kérdésünk, hogy adható-e támogatás magánszemélynek, illetve adó szempontjából az önkormányzatnak, illetve a magánszemélynek milyen adófizetési kötelezettsége merül fel? Kell-e a magánszemélynek számlát benyújtani az elszámoláshoz?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett támogatási cél önálló tevékenységhez adott támogatás (művészek). Az Szja-tv. 17. §-ának (3) bekezdése alapján az önálló tevékenység bevételével szemben elszámolhatók az Szja-tv. 3. sz. melléklete szerint a tevékenységgel összefüggésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Adóelőleg-levonáshoz tett nyilatkozat, áttérés 10 százalékos költség-hányadról tételes költségelszámolásra

Kérdés: Önkormányzati képviselő év elején adóelőleg-nyilatkozatot tett, amely szerint a 10%-os költséghányad levonását kérte tiszteletdíjából. Év közben adóelőleg-nyilatkozatát módosítani szeretné, amely szerint a tételes költségelszámolást kívánja igénybe venni. Év közben változtatható-e az év elején tett adóelőleg-nyilatkozat?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzati képviselő tevékenysége önálló tevékenységnek minősül. Az önálló tevékenységből származó bevétellel szemben a jövedelem megállapításához elszámolható – az Szja- tv.-ben meghatározott kivételekkel – legfeljebb az adott tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Egyéni vállalkozó, illetve adószámos magánszemély költségeinek elszámolása a díjat fizető felé

Kérdés: Partnerünk szakfordítást végez nekünk. A számlában a fordítás díján felül postázási költséget is feltüntet fizetendő díjként. Szakmai utasításokban, rendeletekben iránymutatást nem találtunk arra vonatkozóan, hogy egyéb költségtérítési kötelezettségünk állna fenn. A partnerrel vállalkozási szerződésünk sincs, amiben külön szabályozva lenne a fordítási díjon felüli költségtérítés. Kérdésem, hogy jogosan állít-e be a számlán a saját költségeinek fedezetére vonatkozó tételt, ha igen, a számlához csatolni kell az összeget alátámasztó bizonylat hiteles másolatát?
Részlet a válaszából: […] A partner a szakfordítást a kérdés alapján vállalkozási, megbízási szerződés alapján végzi. Az nem derül ki a kérdésből, hogy egyéni vállalkozóként vagy adószámos magánszemélyként számláz. Amennyiben az érintett egyéni vállalkozóként állítja ki a számlát, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Polgármesterek költségtérítésének személyi jövedelemadó szempontból történő minősítése

Kérdés: A Mötv. 71. §-ának (6) bekezdése értelmében a polgármester az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre is jogosult. Számfejtése és kifizetése az Szja-tv. 17. §-ának (2) bekezdése, az adóelőleg megállapítása a 47. § (2) bekezdése szerint történik? Ha nyilatkozik, akkor 100%-ig alkalmazhat költségelszámolást, ha nem, akkor 90%-a számít a jövedelemnek? Tételes költség­elszámolás alapján a saját névre szóló számlát őrzi meg, vagy útiköltség-elszámolást is készíthet? Adó- és járulékvonzata hogyan alakul?
Részlet a válaszából: […] A polgármester jogviszonya, véleményünk szerint, továbbra is különleges foglalkoztatási jogviszonynak tekintendő (a Mötv. módosítására benyújtott törvényjavaslat is ezt erősíti meg), s mint ilyen, személyi jövedelemadó szempontból a nem önálló tevékenység körébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

-Polgármester költségtérítésével kapcsolatos adózási szabályok 2014. október 12-től

Kérdés:

Településünk polgármestere a Mötv. alapján költségtérítést kap. Kell-e számlával igazolnia felmerült költségeit? Ez jellemzően üzemanyagköltség. Ha igen, hogyan? Útnyilvántartást kell vezetnie, vagy elég a saját nevére szóló üzemanyagszámla, illetve a kettő együtt? Egyéb költségeit mivel igazolja?

Részlet a válaszából: […] A polgármester jogviszonya véleményünk szerint továbbra is különleges foglalkoztatási jogviszonynak tekintendő (a Mötv. módosítására benyújtott törvényjavaslat is ezt erősíti meg), s mint ilyen, személyi jövedelemadó szempontból a nem önálló tevékenység körébe tartozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Országgyűlési képviselők javadalmazásának adózása

Kérdés: Hogyan változik a választások után az országgyűlési képviselők javadalmazásának adózása?
Részlet a válaszából: […] A következő Országgyűlés alakuló ülésének napjától az országgyűlési képviselői tevékenység nem önálló tevékenységnek minősül. Nem önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolása

Kérdés: Hogyan kell szabályosan eljárni egy adószámos magánszemély által benyújtott számla esetében (7-es számmal kezdődik az adószáma, és nem egyéni vállalkozó, nem őstermelő és nem családi gazdálkodó)? Költségvetési szervként milyen összeget fizethetek ki neki a számla végösszegéből? Kell-e levonni közterheket? Ha kell, milyen elő­irányzaton kell szerepeltetni a számlát?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó adóztatás szabályait kell alkalmazni az "adószámos" magánszemély (nem egyéni vállalkozó és nem mezőgazdasági őstermelő) részére számla ellenében történő kifizetés teljesítése esetén.Fontos lenne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.
1
2
3