Önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolása

Kérdés: Hogyan kell szabályosan eljárni egy adószámos magánszemély által benyújtott számla esetében (7-es számmal kezdődik az adószáma, és nem egyéni vállalkozó, nem őstermelő és nem családi gazdálkodó)? Költségvetési szervként milyen összeget fizethetek ki neki a számla végösszegéből? Kell-e levonni közterheket? Ha kell, milyen elő­irányzaton kell szerepeltetni a számlát?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó adóztatás szabályait kell alkalmazni az "adószámos" magánszemély (nem egyéni vállalkozó és nem mezőgazdasági őstermelő) részére számla ellenében történő kifizetés teljesítése esetén.Fontos lenne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.

Megbízási szerződés útiköltségének elszámolása

Kérdés: Iskolánkban a vizsgaidőszakban külsős vizsgáztatókat alkalmazunk megbízási szerződéssel. A megbízási szerződéssel foglalkoztatott vizsgáztató megbízási díját számfejtjük, amelyből 10% költséghányad alkalmazásával vonjuk le a járulékot és az adóelőleget. A vizsgáztató saját gépjárművével érkezik a vizsgára. Milyen módon fizethetjük ki a költségtérítését, hogy a jogszabály szerinti költségtérítést adómentesen kapja?
Részlet a válaszából: […] ...szerződéssel történő foglalkoztatása önálló tevékenységből származójövedelemnek számít. A 18. § alapján az önálló tevékenység bevételével szembena jövedelem megállapításához elszámolható az adóévben ténylegesen felmerült...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Internetes játékok nyereményének adókötelezettsége

Kérdés: Az interneten számos olyan játékot (pl. kártya) szerveznek, amelyen pénzt lehet nyerni. Kérdésünk az, hogy ezek a nyeremények adómentesek-e, és ha nem, akkor kinek (a játék szervezőjének vagy a nyerteseknek) kell utána az adót megfizetni, és hogyan?
Részlet a válaszából: […] Az internetes kártya- és egyéb szerencsejátékoknáláltalános, hogy a játékosok nem egymás tétjeit nyerik el, hanem egyképzeletbeli összeggel játszanak. A játékban legjobban teljesítő versenyzők averseny szervezője által kitűzött díjat, pénzt szerzik meg. A játékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.

Szerzői jogdíj adóelőlegének megállapítása

Kérdés: Főiskolánk által felhasználói szerződés alapján kifizetett szerzői jogdíjból történő adóelőleg-levonásánál helyesen járunk-e el, ha a szerződésben megállapított teljes díjból 10 százalék költséghányad levonása után 38 százalék személyijövedelemadó-előleget vonunk le? Kérdésünk továbbá az is, hogy ha az egyik megbízott folyamatosan külföldön dolgozik, és magyarországi munkahelye, jövedelme nincs, csak itt bejelentett állandó lakcíme, akkor a kifizetéskor kell-e adóelőleget levonnunk?
Részlet a válaszából: […] Az Szjt. felhasználási szerződésekre vonatkozó V. fejezetében foglalt rendelkezéseinek megfelelően megkötött szerződések alapján kifizetett összegből a kifizetőnek az Szja-tv. 46. és 47. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell adóelőleget vonnia. Az önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.

Egyes kifizetések hallgatói munkadíjként történő minősítése

Kérdés: 2004-ben módosult az Szja-tv. 3. § 72. i) pont rendelkezése, mely alapján már csak olyan tevékenység lehet adóterhet nem viselő járandóság, amely oktatás, kutatás, valamint az e tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy ha olyan hallgatóval kötnek megbízási szerződést, aki a hallgatói munkadíjra jogosult, de az intézmény egyéb bevételi forrásból fizeti, pl. terembérbeadásból, és a feladat teremfelügyelet, és a megbízó azt igazolja, hogy nem a hivatkozott paragrafus i) pontjában meghatározott tevékenység ellenértékét fizeti ki, akkor a szerződést megbízási szerződésként (önálló tevékenység) vagy hallgatói munkadíjként (egyéb jövedelem) kell megítélni? További kérdésünk az, hogy hogyan kell megállapítani az adókötelezettséget, ha a hallgató 2003-ban megkötött szerződése alapján 2003-ban elvégzett tevékenysége ellenértékeként 2004-ben szerez hallgatói munkadíjat, valamint hogyan kell eljárni, ha a hallgató egyszerre több hónapra járó hallgatói munkadíjnak minősülő kifizetésben részesül?
Részlet a válaszából: […] A 2004. évben hatályos Szja-tv. hallgatói munkadíjra vonatkozó rendelkezései a 2003. évben hatályos rendelkezésekhez képest jelentősen módosultak. A hallgatói munkadíjban részesíthető személyek köre kibővült az első doktori képzésben részt vevő nappali tagozatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 8.

Önálló tevékenységgel összefüggésben kapott útiköltség-térítés

Kérdés: Iskolánk a sportversenyeket vezető bíróknak - az általuk kiállított bizonylat alapján - díjazást fizet. Ezen a bizonylaton számolják el az útiköltséget is. Az adóelőleg levonásakor viszont az útiköltséget nem veszik figyelembe. Értelmezésem szerint az útiköltség is bevétel, amelyből adóelőleget kell levonni. Az útiköltséggel szemben felmerült költséget az adóbevallásban kell elszámolni. Jól értelmezem-e a rendelkezést?
Részlet a válaszából: […] Az önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is része az önálló tevékenységből származó bevételnek. Így a költségtérítés összegét is figyelembe kell venni az adóelőleg megállapításánál a következők szerint:A kifizetéskor a magánszemélynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 13.

Kiküldetési díj fizetése külső személy részére

Kérdés: Fizethető-e kiküldetési díj olyan külső személy részére, aki az önkormányzattal semmilyen jogviszonyban nem áll?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadózásban a kiküldetés csak munkaviszonyban értelmezhető. Ugyanis az Szja-tv. 3. §-ának 11. pontja alapján a kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzést jelent. Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.