Önellenőrzés bejelentése

Kérdés: Független szakértővel átvilágíttattuk a cégünket. 3 évre visszamenőleg átvizsgálta az általános forgalmi adó bevallását, és több időszak tekintetében rossz gyakorlatot tárt fel. A megállapítások nagy részét elfogadjuk, összességében nem nagy összeget érint, de mivel több időszak bevallását kell helyretennünk, a korrekció jelentős kapacitást igényel. Ugyanakkor egy lehetséges adóhatósági ellenőrzés is itt lebeg a fejünk felett. Az Art. néhány éve tartalmazza az "Önellenőrzés bejelentése" intézményt. Jól gondoljuk, hogy a bejelentéssel az ellenőrzést is "ki tudjuk védeni"?
Részlet a válaszából: […] ..."Önellenőrzés bejelentésének" bevezetése azt a cél szolgálja, hogy a feltárt hiányosságok rendbetételére az adózónak rendelkezésére álljon olyan időszak, amelyben az adóhatóság nem vizsgálja a tevékenységét. A bejelentéssel jelezzük azt a szándékunkat, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Hibajavítás, ingatlanértékesítés

Kérdés: Előző évben a telekértékesítésről helytelenül nem állítottunk ki számlát, és a szerződésbe az értékbecslésben szereplő nettó összeget bruttónak tekintettük. Szeretnénk az idei évben a hibát korrigálni, a tavalyi évre a számlát kiállítani, és az áfabevallásunkat önellenőrizni. A könyvelésben helyesen hogyan tudjuk kezelni, különös tekintettel arra, hogy tényleges pénzmozgás nem fog történni, hiszen egy tavaly lezárt ingatlanértékesítésről van szó?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 54/B. §-ának (1) bekezdése alapján amennyiben a hiba nem tartozik az Áhsz. 54/A. §-a szerinti szervek által feltárt hibák javításai közé, akkor a mérlegkészítés időpontját követően feltárt hibákat a feltárás időszakának könyvelése keretében kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Előzetes értesítés az ellenőrzésről

Kérdés: Értesítést kaptunk az adóhatóságtól, hogy a "IV. negyedévben adóellenőrzést tervez" társaságunknál. Az értesítés nem tartalmazza, hogy az adóhatóság milyen időszakot kíván vizsgálni. Az értesítést átvettük, megnyitottuk az ügyfélkapun az elektronikus dokumentumot, mostantól egyáltalán nem adhatunk be önellenőrzést?
Részlet a válaszából: […] ...az "ellenőrzésről szóló előzetes értesítés kézbesítésével".Az "ellenőrzés megkezdése" időpontnak valóban jelentősége van az önellenőrzési tilalom szempontjából. Az Art. 54. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy "Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Önellenőrzési pótlék pótlékolása

Kérdés: Önellenőriztük az elmúlt évi bevallásunkat. A korábbi bevallásban kevesebb adót vallottunk be, ezért önellenőrzési pótlékot is számolnunk kellett. Az önellenőrzést benyújtottuk, az adót befizettük, az önellenőrzési pótlékot kiszámítottuk, de a befizetése elmaradt. Az önellenőrzési pótlék későbbi befizetése esetén további pótlékot kell fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] ...az adózónak lehetősége van arra, hogy a korábbi időszakban benyújtott bevallását az Art. 54-57. §-ai szerint korrigálja (önellenőrzés). Az önellenőrzéssel olyan helyzetet teremthetünk, mintha eredetileg is helyes bevallást adtunk volna be. Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Juttatás utólagos számfejtése, bevallása és könyvelése

Kérdés: Önkormányzat intézményeként működő szervezet vagyunk. 2019-ben cafeteriautalás történt a dolgozók részére igazgatói rendelkezés alapján, azonban a bérszámfejtő néhány tételt nem rögzített a KIRA rendszerben. Sajnos 2020-ban sem kerültek számfejtésre a kimaradt tételek, így a kifizetett összegek járulékai nem kerültek a megfelelő helyre. A könyvelés milyen módon tudja a kifizetetlen járulékokat megjeleníteni a beszámolóban?
Részlet a válaszából: […] ...illetve nem szerepel a 08-as bevallásban sem. A fizetendő járulékot akkor tudják szerepeltetni a könyvelésben, ha megtörténik annak önellenőrzés keretében történő bevallása. Amennyiben bevallás nélkül könyvelik le a járulékot, nem felelnek meg a fenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Áfabevallás önellenőrzése

Kérdés: A január, február, március havi bérleti díjról szóló számlát júniusban állítottuk ki, mert vitánk volt a partnerrel. A számlán a teljesítési időpont 03. 06., a számla kelte 06. 27., a fizetési határidő is 06. 27., a számla átutalásos. A június havi áfalistán önellenőrzési tételként jelent meg a számla 03. 06-i teljesítési időponttal. A számlát a júniusi havi áfabevallásba tettük be. Helyesen jártunk el?
Részlet a válaszából: […] ...kellett volna a számlán szerepeltetni.A fizetendő áfát a teljesítésnapi áfabevallásban kell szerepeltetni. A június havi áfalistán önellenőrzési tételként megjelenő, korábbi áfabevallási időszakokat érintő tételek esetében az a helyes eljárás, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Bérlő által megfizetett közüzemi díj

Kérdés: A 2012. és a 2016. évek között elfelejtettük kiszámlázni bérlőnknek a közüzemi díjakat. A bérlő hajlandó fizetni, de számlát kér. Hogyan tudjuk kiállítani a számlát, és rendezni a fizetendő áfát? Kezelhetjük kártalanításnak a bérlő által megfizetett közüzemi díjat?
Részlet a válaszából: […] ...jelenti, hogy az elmaradt számlázást 12 hónaponként teljesíteni kell.Azoknak a hónapoknak, amelyekre a 12. hónap esik, az adóbevallását önellenőrzéssel helyesbíteni kell. Figyelemmel kell lenni az elévülésre. Önellenőrzést az adóbevallásra előírt határidőt követő 5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Berfeladas onellen?rzese

Kérdés: Kerdes: Koltsegvetesi szerv 2016. decemberi berfeladasaban onellen?rzesek miatt az egyik ado-nemen minusz osszeg szerepel. Amikor 2017. januarban a KIRA-lista alapjan konyvelesre kerul a berfeladas, akkor a vegleges kotelezettsegvallalas minusz szam lesz igy. Mi a helyes eljaras ilyenkor, amikor nincs meg az adott rovaton targy-evi penzforgalom, hanem a berfeladas miatt lesz a vegleges kotelezettsegvallalas minuszos?
Részlet a válaszából: […]

A kérdésben leútak alapján követelése van a NAV-val szemben. Ezt a mú‹uszos összeget át kell sorolnia követelésként.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Áfa-visszaigénylés önellenőrzéssel

Kérdés: Önkormányzatunk 100 százalékos tulajdonában lévő kft. havi áfabevallásra kötelezett. A kft. áfabevallásában nem adta meg a visszaigénylés jogcímkódját, így a következő adómegállapítási időszakra átvihető követelése keletkezett. Az adott időszak vonatkozásában a kft. néhány hónappal később önellenőrzést kénytelen végrehajtani, amely során az általa fizetendő áfa összege növekszik. A tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható adónak helyesbített különbözete még így is negatív, a visszaigénylésre jogosító összeg értékhatár feletti. Ilyen esetben a kft. vizsgálhatja-e az önellenőrzés időpontjában a visszaigénylési jogosultságát, vagy következő időszakra átvihető követelésként kell kezelnie az önellenőrzés eredményeként megváltozott negatív különbözetet?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti két lehetőség közül válasszon. Ebben az esetben tehát, ha a visszaigénylés az Áfa-tv. 186. §-a szerinti feltételei már az önellenőrzés előtt is fennálltak, azonban az adóalany mégis az Áfa-tv. 131. §-ának (1) bekezdése szerint fennálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Számla helyesbítése

Kérdés: Közüzemi szolgáltatásainkat üzemeltető társaságunk (továbbiakban: X) egy céggel (továbbiakban: Y) megbízási szerződést kötött. 2009-ben az X cég alapdíjat számlázott ki Y társaságnak, melyet egy harmadik (Z) cég rendezett. Ezt követően a vevő kérte, hogy a számlát osszuk meg úgy, hogy annak egy részét Z társaság nevére állítsuk ki. Ez megtörtént, és kiküldtük a számlát 2009-ben Z-nek és Y-nak is. Y társaság rendezte tartozását, Z azonban 2010-ben visszaküldte azzal, hogy nem állapodtak meg Y-nal, ezért nem fizetik ki. Ezt követően X társaság lesztornózta a számlát, és kiállított egyet az eredeti vevő Y felé ugyanazzal a tartalommal. Van-e önellenőrzési kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...megjelölt ügylettelösszefüggésben bevallási kötelezettségét teljesítette-e. Amennyiben igen, akkora számlahelyesbítésre tekintettel önellenőrzési kötelezettsége nem merül fel,mivel a helytelenül kiállított bizonylatban az adóalapot, adómértéket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.
1
2
3