Önellenőrzési pótlék pótlékolása

Kérdés: Önellenőriztük az elmúlt évi bevallásunkat. A korábbi bevallásban kevesebb adót vallottunk be, ezért önellenőrzési pótlékot is számolnunk kellett. Az önellenőrzést benyújtottuk, az adót befizettük, az önellenőrzési pótlékot kiszámítottuk, de a befizetése elmaradt. Az önellenőrzési pótlék későbbi befizetése esetén további pótlékot kell fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] ...összegét, megállapítja, bevallja és egyidejűleg meg is fizeti. Az önellenőrzéshez pótlékfizetési kötelezettség kapcsolódhat. Önellenőrzési pótlékot az Art. 211. §-a alapján akkor kell felszámítania az adózónak, ha az önellenőrzéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszából: […] ...kártérítések rovaton elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott szankciókat, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a követelések vásárlására fordított kiadásokat, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék változása

Kérdés: Mennyi önellenőrzési pótlékot kell fizetni 2019. január 1-je után ismételt önellenőrzés esetén, illetve mennyi késedelmipótlék-fizetési kötelezettség keletkezik, ha nem tudjuk időben befizetni az áfát?
Részlet a válaszából: […] ...növelt mértékének 365-öd (1 naptári napra jutó) része.A 2019. január 1-jét követően benyújtott önellenőrzések esetén az önellenőrzési pótlék mértéke változatlanul minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Ismételt önellenőrzés 2.

Kérdés: A benyújtott bevallásunkat másodszor kell önellenőriznünk. Az első alkalommal az önellenőrzés a javunkra szólt, akkor nem kellett pótlékot felszámítani. Most milyen pótlékmértéket kell alkalmaznunk?
Részlet a válaszából: […] ...az Art. 168-169. §-ai rendelkeznek. A jogszabály egyértelműenrögzíti, hogy az adózó javára mutatkozó helyesbítésnél önellenőrzési pótlékotsem felszámítani, sem megfizetni nem kell. Helyesen jártak el tehát az elsőalkalommal végzett helyesbítéskor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.
Kapcsolódó címkék:  

Ismételt önellenőrzés

Kérdés: Az október havi 0608-as bevallást decemberben módosítanunk kellett. Akkor a személyi jövedelemadót érintette az önellenőrzés. Most ugyanennek a bevallásnak az egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó részét kell helyesbítenünk. Ismételt önellenőrzésnek minősül-e ez, vagy a két adónem miatt az önellenőrzési pótlék számításánál úgy kell tekinteni, mint első módosítást?
Részlet a válaszából: […] ...ismételt önellenőrzésnek az önellenőrzési pótlékszámítása miatt van jelentősége. Az Art. ugyanis "bünteti" az ismételtönellenőrzést, azaz az első önellenőrzés esetében a pótlékot a késedelmi pótlékötven százalékában, viszont ismételt önellenőrzés esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 10.
Kapcsolódó címkék:  

Feltöltési kötelezettség önellenőrzése

Kérdés: A 2006. december 20-án benyújtottuk a feltöltési kötelezettségről szóló bevallásunkat. A bevallásban csak a 20-áig ismert kötelezettséget tudtuk szerepeltetni, az azt követően - december 31-éig - jelentkezőt értelemszerűen nem. Helyesbíthető-e a "feltöltési" bevallás? Ha önellenőrizzük, a mulasztási bírságot az adóhatóság az eredeti, vagy a módosított bevallás alapulvételével állapítja meg?
Részlet a válaszából: […] 2006. december 20-án első alkalommal a Tao-tv. 26. §-ának(10) bekezdése, továbbá az Art. 2. számú mellékletének I./3./A/b. pontja,illetve 6. számú mellékletének 2./b pontja alapján a társaságiadó-előlegkiegészítésére kötelezetteknek nemcsak a várhatóan fizetendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 20.

Elmulasztott bevallás

Kérdés: Pénzforgalmi ellenőrzés során derült fény arra, hogy a 2005. negyedik negyedévi bevallásunkat nem nyújtottuk be, csak a befizetést teljesítettük. Ebben az időszakban váltottunk könyvelőt, valószínűleg ez okozta a mulasztást. Mindenképpen helyre kívánjuk hozni a hibát az adóhivatal ellenőrzése előtt, de nem akarunk semmilyen pótlékot sem fizetni. Alkalmazható-e erre az esetre a 2006. december 31-éig hatályos pótlékmentes önellenőrzés?
Részlet a válaszából: […] Az adózóknak a rájuk vonatkozó szabályok szerint havonta,negyedévente vagy évente kell bevallást benyújtaniuk. A bevallás benyújtásáraakkor is sort kell keríteni, ha az adott időszakban adófizetési kötelezettség nemkeletkezett. Természetesen az adott időszakra vonatkozó adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Helyi adó önellenőrzése

Kérdés: Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 240. §-ában szabályozott pótlékmentes részletfizetés a helyi adókra is vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott jogszabályhely a 2006. június 9-ét megelőzőenbevallott adó helyesbítésére állapít meg kedvező szabályt. A rendelkezés nemtesz különbséget a tekintetben, hogy az állami adóhatósághoz bevallott, aközponti költségvetést illető adóról van-e szó, vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.
Kapcsolódó címkék:  

Pótlékmentes önellenőrzés II.

Kérdés: Milyen bevallások esetén alkalmazható az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben biztosított pótlékmentes önellenőrzés? Ha korábban már önellenőriztük a bevallást, az ismételt önellenőrzés is pótlékmentes? Alkalmazható-e ez a szabály a július 27-én benyújtott önellenőrzésre?
Részlet a válaszából: […] ...nem lehet figyelembe venni. Csupán az Art. szerinti méltányosságikérelmet lehet benyújtani az adóhatóság felé, kérve az önellenőrzési pótlékmérséklését. Bár valóban méltánytalannak tűnik, hogy az augusztus 1-jétmegelőző néhány nappal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.
Kapcsolódó címkék:  

Pótlékmentes önellenőrzés

Kérdés: Elkerülte a figyelmünket, hogy a 2006. június 9. előtt beadott önellenőrzéseket pótlékmentesen is be lehet nyújtani, és az általános szabályok szerint készítettük el az önellenőrzést. Visszakaphatjuk-e az önellenőrzési pótlékot? A kedvezmény a magánszemélyekre is vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a 2006. június 9-ét megelőzőenbevallott adó önellenőrzésekor - ha az önellenőrzésre 2006. december 31-éig sorkerül - nem kell önellenőrzési pótlékot fizetni. További kedvezmény, hogy ahelyesbített adókülönbözet nagyságától függően 12-től 60...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.
Kapcsolódó címkék:  
1
2