Fakitermelés saját erdőből

Kérdés: Önkormányzatunk saját erdejéből fát termel ki. A kitermelésre külső vállalkozóval kötöttünk szerződést. A vállalkozó számlát állít ki az önkormányzat részére a tűzifa kitermelésére. A tűzifa nagy részét az önkormányzat és intézményei épületeinek fűtésére használjuk fel. A KLIK által fenntartott általános iskola az önkormányzat faluházát is használja, megállapodás alapján a felek a rezsikiadásokat, így a felhasználásra kerülő tűzifa költségét 50-50%-ban osztják meg, melyet önkormányzatunk továbbszámláz az iskolának.
A kitermelt tűzifa többi része az iskolaépület fűtése céljából értékesítésre kerül az iskolának. Hogyan kell megállapítani a kitermelt tűzifa bekerülési, nyilvántartási értékét, valamint könyvelni a kitermelés, nyilvántartás, felhasználás, továbbszámlázás, értékesítés gazdasági eseményeit?
Részlet a válaszából: […] ...Az Áhsz. 50. §-ának (1) és (3) bekezdése értelmében a számviteli politika keretében el kell készíteni többek között az önköltségszámítási rendjére vonatkozó belső szabályzatot.A fakitermelés költségei közé tartoznak a fakitermelő gépek (pl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Önkormányzati ételszállító gépkocsi beszerzése

Kérdés: Önkormányzatunk (áfaalany) a szociális étkeztetés kiszállításához személygépkocsit üzemeltetett. A személygépkocsi meghibásodott, javítása nem volt lehetséges, ezért az önkormányzat megrendelt egy 2 személyes tehergépkocsit, hogy a szociális étkeztetés kiszállítását biztosítani tudja. Az új tehergépjármű árából az áfát vissza-igényelheti az önkormányzat? Az üzemanyag költsége 100%-ban elszámolható? Milyen költségeket lehet elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...címére szóló számla alapján számolható el áfában is és számvitelileg is.Amennyiben a költségelszámolásra vonatkozó kérdésük az önköltségszámításra vonatkozik, akkor a közvetlen bérköltség (a sofőr bére, ha nem teszi ki a feladat a teljes munkaidejét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Tűzifa adományozása

Kérdés: Önkormányzatunk a területén található beteg, veszélyes vagy területrendezés során kivágásra kerülő fákat a rászoruló lakosság részére tűzifaként, térítésmentesen szeretné kiosztani. A területek, ahonnan a fák kivágásra kerülnek, az önkormányzat tulajdonában vannak. Az önkormányzat közterületeinek gondozását egy önkormányzati alapítású és tulajdonú cég, egy nonprofit kft. végzi közszolgáltatási szerződés alapján. A fák kivágását és tűzifává való feldolgozását is ők végzik közhasznú munkaerő igénybe-vételével. A lakosság részére történő kiosztást az önkormányzat szociális intézménye végzi. Az önkormányzat könyveibe hogyan (főkönyv), mi alapján kerül be a tűzifa (leltározási jegyzőkönyv, bekerülési érték [nonprofit kft. tűzifa-előállítási önköltség])? Hogyan adjuk át a szociális intézménynek, térítésmentesen vagy bekerülési értéken? Áfafizetési kötelezettség keletkezik? Ha igen, kinél? Mi a helyzet abban az esetben, ha a tűzifát az önkormányzat a Vöröskeresztnek adja (közcélú adomány)?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat és a nonprofit kft. kapcsolt felek, ezért piaci áron kell nyújtania a kft.-nek a szolgáltatását. A nonprofit kft.-nek a saját önköltségszámítási szabályzata alapján kell a szolgáltatás bekerülési értékét megállapítani (közvetlen és közvetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Promóciós tárgyak értékesítése

Kérdés: Intézményünk önálló költségvetési szerv (könyvtár), a jövőben szeretne promóciós tárgyakat értékesíteni (emblémázott pólók, könyvjelzők, táska). Előző számaikban olvastam az alábbi "lehetőséget": "A kiadványok, tájékoztató füzetek, hűtőmágnesek értékesítése lehet akár alaptevékenység is, ha annak célja nem a haszonszerzés, hanem a szakmai alapfeladatok ellátásának elősegítése, így például PR-, marketing-, ismeretterjesztő jellegű tevékenység". A miáltalunk forgalmazni kívánt termékek is beleférnének-e ebbe a kategóriába?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységről van szó.Ha az értékesítendő tárgyakat vásárolják, akkor áruként kell nyilvántartani; ha saját előállítású, akkor önköltségszámítást kell végezniük, és saját előállítású termékként kell nyilvántartani.Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Eszközök nyilvántartása

Kérdés: Kulturális intézményünk a vásárolt anyagokat készletre veszi, a központi raktárban tárolja, ahonnan különböző, ún. táraknak (pl. asztalos, szabó, lakatos) ad ki anyagokat, amelyek tárgyi eszközt (jelmezt, díszletet) állítanak elő belőlük, melyeket állományba is veszünk. Az év végi mérlegben a tárakban lévő anyagokat kell-e szerepeltetni, és ha igen, melyik soron?
Részlet a válaszából: […] ...11. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősül. Ez azt jelenti, hogy az önköltségszámítás alapján ki kell számítani a bekerülési értéket (anyagköltség, munkadíj- és járulékköltség), és ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Kivágott fa értékesítése

Kérdés: Az önkormányzat saját telepítésű erdejéből fát termeltet ki vállalkozóval. A fakitermelés célja az erdő gyérítése, nem a megszüntetése. A kivágott fa helyére nem kell újat ültetni, a cél az, hogy a maradó fák tudjanak növekedni. A kivágott fát az önkormányzat még a földről értékesíti tűzifaként, ami nem kerül értékesítésre, azt beszállítja a telephelyre, és ott raktározza az értékesítésig. Kérjük, szíveskedjenek bemutatni ennek könyvelését, különös tekintettel a készletek elszámolására!
Részlet a válaszából: […] ...termények esetében - függetlenül attól, hogy saját felhasználás vagy értékesítés céljára termesztik azokat - az önköltséget az önköltségszámítási rend szerint kell megállapítani.A fakitermelés önköltségének megállapítása során a következő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Önkormányzati utak létesítésének áfája

Kérdés: Saját előállítású tárgyi eszköz után az önkormányzatnak mikor kell áfát bevallani, megfizetni? Mikor lehet ennek kapcsán áfát visszaigényelni? Illetve belterületi (önkormányzati) utak saját kivitelezésű beruházása esetén keletkezik-e bevallási, áfafizetési kötelezettsége, illetve levonási joga, ha korábban nem volt ezzel összefüggésben áfalevonási joga?
Részlet a válaszából: […] ...új eszköz után az adófizetési kötelezettség a beruházás aktiválásakor keletkezik. A fizetendő adó alapja az előállítási érték. Az önköltségszámítás szabályai szerint kell az eszköz előállításához szükséges közvetlen önköltséget (anyagfelhasználást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Önkormányzat faértékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk a külterületi utak karbantartása, rendezése során a karbantartásból keletkező fakivágásból, fák rendezéséből keletkező fát szeretné értékesíteni. Az utak rendbetételével kapcsolatban több esetben is a nyilvántartás szerinti úton már nem volt út, ott fákkal benőtt terület volt található. A terület, ahonnan a fák kivágása történik, az önkormányzat tulajdonában van. Értékesítheti-e az önkormányzat (áfakörös) a fát, ha igen, milyen adókulccsal? Milyen kormányzati funkcióra kell könyvelni ezt a bevételt, illetve milyen rovatra?
Részlet a válaszából: […] ...meg kell határozni az adott termék vagy szolgáltatás önköltségét a számviteli törvény és az Áhsz. előírásai, valamint az intézmény önköltségszámítási szabályzata alapján.A közutak fenntartása, karbantartása a helyi önkormányzatok jogszabályban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Egyetemi rendezvények adózása

Kérdés: A köz- és felsőoktatási intézmények által szervezett rendezvények adómentességével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy gólyatáborban ételt, italt adómentesen adhatunk-e a leendő hallgatóknak?
Részlet a válaszából: […] ...ilyen a gólyatábor, gólyabál. Vendéglátás, étkeztetés a rendezvény bekerülési értékének 10%-áig. A bekerülési értéket önköltségszámítás szabályai szerint kell megállapítani. Abban az esetben, ha nincs bekerülési érték, mert pl. a diákok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Koprodukciós film nyilvántartása

Kérdés: Költségvetési intézmény koprodukciós megállapodást köt egy filmgyártó céggel egy film elkészítésére, amely alapján a felek mint közös filmelőállítók közösen valósítják meg a filmet, és közösen gondoskodnak annak anyagi és egyéb feltételeiről. A koprodukció eredményeként létrejövő filmalkotáson a koprodukciós partnerek osztatlan közös tulajdont szereznek. A film közös létrehozásához szükséges feltételeket a konkrét esetben a felek az alábbiak szerint biztosítják: a gyártó saját forrásból gyártási kapacitásokat (humán és technikai), valamint pályázati forrásból megszerzett - de a felek viszonylatában a gyártó saját forrásának minősülő - pénzeszközöket biztosít, a költségvetési intézmény pedig pénzeszközöket és egyéb kapacitásokat, pl. szerkesztőt, technikát, forgatási helyszínt, archív felvételeket stb. A közös film megvalósításához a felek által "összeadott" (azaz a közösbe betett) források egymás részére való rendelkezésre bocsátását illetően a pénzügyi/számviteli dokumentáláshoz elegendő bizonylat-e önmagában a szerződés, vagy egyéb bizonylat is szükséges-e, ha igen, akkor mi ez a bizonylat? Kell-e számlázni a koprodukcióban részt vevő partnereknek egymás részére a filmgyártással kapcsolatos szolgáltatásaikat, keletkeztet-e ez áfafizetést? A filmgyár által elnyert pályázati pénz felhasználásáról kell-e számlát adnia? Hogyan történhet a közös tulajdon, a tulajdonrész számviteli nyilvántartásba vétele? A tulajdonjogot 50-50%-ban nyilvántarthatják? A könyvviteli nyilvántartásba vételt milyen bizonylatokkal kell alátámasztani?
Részlet a válaszából: […] ...érték, amely az intézmény tényleges kiadásait, ráfordításait jelenti. A saját munkaerő, szerkesztők, technika stb. felhasználását önköltségszámítással kell alátámasztani, melyet munkalapokkal kell alátámasztani, pl. dolgozók esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.
1
2
3
7