Óvadék és maradvány

Kérdés: Központi költségvetési szerv határozott idejű, a 2022-es év végéig tartó bérleti szerződést kötött. A bérbevevő óvadékot fizetett a költségvetési szerv részére, melynek visszafizetése a szerződés megszűnésekor teljesül. Az év végéhez közeledve felmerül a kérdés, hogy mi a teendő a számlán maradó óvadék összegével? Maradhat-e az intézménynél (amennyiben igen, szükséges-e egy letéti számlára elkülöníteni), vagy pedig be kell fizetni a Központi Maradványelszámolási Alapba?
Részlet a válaszából: […] ...a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.A kapott óvadék könyvelése a 38/2013. NGM rendelet VII. Pénzeszközökkel, finanszírozással kapcsolatos elszámolások fejezet K) Letétekkel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:  

Bérleti díj rendezése óvadékból

Kérdés: A büfé bérlője bezárta az üzletét, és nem tudja fizetni a bérleti díjat. Azt kérte, hogy az április és május hónap bérleti díját az óvadékából vonjuk le. Megtehetjük-e ezt, és ha igen, kell-e számlát kiállítani erről a két hónapról?
Részlet a válaszából: […] ...óvadék vagy kaució a Ptk. szerint dologi biztosíték, amely azt a célt szolgálja, hogy ha a kötelezett nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, akkor a jogosult abból közvetlenül - bírósági, jogi intézkedés nélkül - kielégítést kereshet.Az óvadéknak tehát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.
Kapcsolódó címkék:    

Óvadék

Kérdés: Központi költségvetési szerv határozott idejű szerződést kötött ingatlan bérbevételéről. A szerződés alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell fizetni a bérbeadónak, aki a szerződés lejárta után (2 év múlva) visszautalja az intézménynek ezt az összeget. Hogyan kell könyvelni ezt az óvadékot? Az Áhsz. 48. §-a (8) bekezdésének i) pontja alapján könyvelhetem a 36-osok közé, vagy pedig a K355-ös rovatra?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlatban a kérdésben szereplő óvadék fogalma mellett használatos még a kaució és a pénzügyi biztosíték fogalma is. A biztosítékot a követelésjellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni. A?követelésjellegű sajátos elszámolások között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
Kapcsolódó címkék:  

Óvadék áfája

Kérdés: Önkormányzatunk a tulajdonában lévő irodát bérbe adta. A bérbeadásra adókötelezettséget választottunk 2007-re. A szerződés szerint bizonyos összeget a bérbevevő óvadékként ad át részünkre. Nem világos számunkra, hogy ez esetben hogyan kell megállapítani az áfát. Az óvadék áfafizetési kötelezettséggel jár?
Részlet a válaszából: […] ...és számlakibocsátási kötelezettsége keletkezik az előlegátvevőjének.Nem minősül az Áfa-tv. 17. §-a szerinti előlegnek az óvadék,így annak átvétele áfafizetési kötelezettséggel, valamint számlaadási kötelezettséggelnem jár. A Polgári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.
Kapcsolódó címkék:    

Óvadék minősítése

Kérdés: Költségvetési szerv ingatlant vesz bérbe egy társaságtól. A szerződés szerint a költségvetési szervnek 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot kell fizetnie biztosítékként, amely összeg a szerződés végén bérleti díjként tudható be. Esetleges károk esetén a társaság kielégítheti igényét az óvadékból, a költségvetési szerv pedig köteles azt kiegészíteni a 3 havi bérleti díj összegére?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlanát bérbe adta egy költségvetésiszervnek. Biztosítékként egy pénzösszeg kerül átadásra, amit a szerződésszerint kezdetben óvadékként, majd a bérleti időszak végén bérleti díjkéntkezelnek. A Ptk. 270. § (1) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.
Kapcsolódó címkék:  

Pénzügyi biztosíték elszámolása

Kérdés: Intézményünk ingatlanbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg egy bizonyos összeg letétbe helyezésére kötelezett. A letétbe helyezett összeg addig a bérbeadó tulajdonában marad, amíg a bérleti jogviszony fennáll. A letéti összeget függő tételként kezeljük, vagy végleges kiadásként? Ugyancsak könyvelési probléma a fenti eset fordított példája, amikor az intézmény adta bérbe ingatlanát, és a bérleti idő lejártáig biztosítékként kért egy bizonyos összeget.
Részlet a válaszából: […] ...bérleti szerződésekhez kapcsolódó pénzügyi biztosítékként(óvadékként) letétbe helyezett összeg tervezésére és elszámolására aPénzügyminisztérium által kiadott, a költségvetési szervek részletesköltségvetésének összeállítására szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.
Kapcsolódó címkék:  

Bérleti díj ellenértékének biztosítékául kapott óvadék áfakötelezettsége és nyilvántartása

Kérdés: Bérbeadásra óvadékot szedünk. Jár-e ez áfakötelezettséggel és számlázással? Költségvetési szerv esetében hogy kell az óvadékot nyilvántartani, illetve könyvelni? Az óvadék a bérleti díjak ellenértékének biztosítékául szolgál. Ha előlegként kell nyilvántartani, hová kell bevételként könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...fizetnek.Az ilyen pénzösszegeket az Áfa-tv. előlegnek nevezi. Nem minősül azonban az Áfa-tv. fogalomhasználata szerinti előlegnek az óvadék, így annak átvétele áfafizetési kötelezettséggel nem jár. A Ptk. 270. §-ának (1) bekezdése szerint, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.
Kapcsolódó címkék: