Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

35 találat a megadott pályázat tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: COFOG
Kérdés: Megyei önkormányzatunk több uniós és hazai támogatású pályázat megvalósításában vesz részt (TOP, EFOP stb.). A támogatói okiratok, szerződések tartalmazzák a támogatott fel-adat kormányzati funkció szerinti besorolását. Jól gondoljuk, hogy valamennyi pályázati kiadást (bér, járulék, eszközbeszerzés, szakmai megvalósítással összefüggő szolgáltatások stb.) azon a kormányzati funkción kell elszámolni, amely a támogatási szerződésben szerepel?
Részlet a válaszból: […]azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Amennyiben a támogatói okirat a felhasználási cél szerinti kormányzati funkciót tartalmazza, úgy a megvalósítással kapcsolatos kiadások - véleményünk
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5340
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Külföldi rendezvények belépődíja
Kérdés: Intézményeink pályázat keretében külföldi (közösségen belüli és kívüli államban is) kirándulásokon vesznek részt, melynek keretében múzeumi, illetve más kulturális rendezvényeken is részt vesznek. A belépődíjakról szóló számlák esetében az Áfa-tv. 42. §-a alkalmazandó, vagyis könyvelhetjük áfa nélkül bruttó módon?
Részlet a válaszból: […]eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.A határon átnyúló ügyletek vonatkozásában a teljesítési hely azt a helyet határozza meg, ahol az adóztatás helye van, vagyis hogy melyik állam adóhatósága felé kell megfizetni az áfát. Fő szabály (Áfa-tv. 37. §-a) szerint adóalanyok közötti ügyleteknél a megrendelő letelepedési helye határozza meg az áfafizetés helyét, azonban vannak kivételes szabályok, ilyen a kulturális rendezvények, múzeumi belépők esete is. Mivel ezeknél az ügyleteknél a teljesítési hely ott van, ahol ténylegesen nyújtották a szolgáltatást, vagyis a kérdéses esetben külföldön, az adott ország áfamértékét kell felszámítani, és a magyar vevőnek a magyar adóhatóság felé nem keletkezik áfafizetési és -bevallási kötelezettsége. Értelemszerűen a magyar adóhatóság felé áfalevonási jog[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5014
3. találat: Sportpark létesítése
Kérdés: Önkormányzatunk "B" típusú sportpark létesítésére nyert pályázatot. Az építmény kivitelezését a vállalkozási szerződés és az együttműködési megállapodás alapján a Nemzeti Sportközpont intézte, tehát a számla is az ő nevére szólt. Az építmény elkészült, megküldték részünkre a számlamásolatot és az aktiválandó értéket. Az önkormányzatunk semmiféle támogatási szerződéssel nem rendelkezik, ami kimondaná, hogy ténylegesen milyen összeget nyert a pályázat keretein belül, nem mi fizettük a kivitelezői számlát, mivel nem közvetlenül közöttünk és a kivitelező között jött létre a szerződés. Önkormányzatunknak tehát ez idáig semmilyen könyvelése nem volt ezzel a pályázattal kapcsolatosan. Milyen könyvelési feladata van az önkormányzatnak ezzel a pályázattal összefüggésben? Kell-e támogatást könyvelni, vagy elegendő csak az elkészült építmény aktiválása? Az aktiválás milyen könyvelési tételekkel valósulhat meg?
Részlet a válaszból: […]a térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása a következő:1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint T121 - K9242/92432. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. §-a (1) bekezdésének c) pontja és az Áhsz. 25. §-ának (10) bekezdése szerint]T9242/9243 - K4433. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a költségvetési számvitel szerint:a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053512b) Teljesítésként T053513 - K0034. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a pénzügyi számvitel szerint:a) Kötelezettségként T36412 - K4213b) Teljesítésként T4213 - K32/33A létesítmény átvételével kapcsolatban fizetendő áfa az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az átadónál akkor keletkezik, ha volt az átadott beruházással kapcsolatban előzetesen felszámított áfalevonási joga. Áfalevonási jog az Áfa-tv. 120. §-a alapján akkor van, ha a beruházás hasznosítása során áfás bevétel keletkezik. A pályázat szerint a Nemzeti Sportközpont térítésmentesen adta át a létesítményt, ebből következően nem lehetett áfalevonási jog, így az átvevő önkormányzatra sem terhelhet át fizetési kötelezettséget ezen a jogcímen.Az Áhsz. 25. §-ának (10) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5008
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Európai uniós, államháztartáson belüli támogatás
Kérdés: Európai uniós, államháztartáson belüli támogatásban részesültünk, és eddig 3 millió forintot utaltak előlegként december 31-ig. A támogatás többi részét még nem kaptuk meg, és a pályázati elszámolás sem történt meg. Hogyan kell könyvelnünk az év végéig beérkezett összeget?
Részlet a válaszból: […]elszámolásra.Az államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadásának számviteli elszámolása a következő:1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha tárgyévben nem került megtervezésre) a költségvetési számvitel szerinta) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)     T001 - K0911/0916/ 0921/0925(1)b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)   T05(1) - K0012. Támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerinta) Követelésként   T0911/0916/ 0921/0925(2) - K0041b) Teljesítésként T005 - K0911/0916/ 0921/0925(3)c) Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél elszámolási kötelezettségként  T044 - K0063. Támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint  Követelésként   T3511/3512 - T K921/922/923/9244  Teljesítésként   T32/33- K3511/35124. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint]   T941 - K4435. A folyósított (utófinanszírozásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatás terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási, kiadás teljesítési szabályok szerint6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint  a) Követelésként   T0916/0925(2) - K0041  b) Teljesítésként   T005 - K0916/0925(3)  c) A 4. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként   T05(3) - K0037. A Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) Követelésként   T3511/3512 - K922/923b) Teljesítésként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4900
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Pályázat keretében megvalósított beruházás áfája
Kérdés: A TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064 projekt-azonosító számú szociális alapszolgáltatások fejlesztése projektberuházás áfa-visszaigénylésével kapcsolatosan városunk önkormányzata "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064 azonosító számú projekt megvalósítására nyújtott be pályázatot 2016-ban. A?projekt összköltsége nettó 41 094 331 Ft. A támogatási szerződés 2017. 06. 02-án került aláírásra a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság és az önkormányzat között. A pályázatot az önkormányzat nyújtotta be, és a kedvezményezett is ő. Azonban 2017. január 1-jétől jogszabályváltozás miatt a konyhát már nem lehet önkormányzati szakfeladatként működtetni, ezért döntöttünk az önálló intézmény alapításáról. A 2017. Költségvetési tv. 2. mellékletének III. 5. pontja alapján "A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, minibölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz.
A támogatás igénylésének feltétele, hogy
- az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, vagy
- társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy
- gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést."
Fentieknek a pályázat keretében megvalósított beruházás áfájának visszaigénylése miatt van jelentősége. A jogszabályváltozás, az önálló intézmény alapítása a beruházást megvalósító önkormányzatokat hátrányosan érintette. Tekintettel arra, hogy az étkeztetést már nem közvetlenül az önkormányzat biztosítja önkormányzati szakfeladatként (így abból önkormányzatunknak bevétele nem keletkezik), hanem az önkormányzat intézménye, a városi önkormányzati konyha és étterem, ezért az önkormányzat a beruházás áfáját nem tudja visszaigényelni, amely igen jelentős terhet ró az önkormányzatra, hiszen 11?095?469 Ft-ról van szó. Amennyiben a jogszabály nem kötelezte volna az önkormányzatokat arra, hogy a konyhát önálló intézményként működtesse 2017. január 1-jétől, akkor a beruházás áfáját most vissza tudnánk igényelni. A problémánk megoldásához kérjük a segítségüket, megoldási javaslatukat.
Részlet a válaszból: […]bentlakásos otthon lakói részére is főz, illetve ingyenes (100%-os kedvezményben részesülők) étkezők részére is, akkor arányos levonási jog érvényesíthető, mivel az ingyenes szolgáltatásnyújtás nem keletkeztet adólevonási jogot, a bentlakásos otthon esetében pedig az adómentes gondozási szolgáltatás adóalapjába épül be az étkezés is, és a belföldi adómentes szolgáltatás érdekében felmerült beszerzés áfája nem vonható le. Ha a szervezeti átalakítás miatt az önkormányzatnak nem keletkezik a beruházással kapcsolatban áfás bevétele, akkor a bekerülési kiadások áfatartalma nem helyezhető levonásba.Áfajogilag a következő megoldások lehetségesek:a) Az étkeztetést bonyolító cég könyveibe kerül idegen tulajdonon végzett beruházásként a konyha. A támogatási szerződést ennek megfelelően módosítani szükséges, és a közbeszerzési kiírást is módosítani kell.b) Az önkormányzat valósítja meg a beruházást, de a konyhát működtető intézmény részére áfaköteles bérbeadással bérbe adja a konyhát. Ehhez szükséges "a nem lakóingatlanok bérbeadására" áfakötelezettséget választani, amit év közben nem lehet megtenni, csak 2018. január[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4673
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Raktározási tevékenységre létrehozott ipari park
Kérdés: Önkormányzatunk TOP-os pályázaton nyert egy ipari park létrehozására támogatást. Ez nettó finanszírozású amiatt, hogy az ipari park célja az, hogy - mivel bérbe nem adható - raktározási szolgáltatást fog nyújtani az önkormányzati vállalkozások részére. (Ezenkívül informatikai szolgáltatást is nyújt, de ez a kettő különálló dolog, mivel egy szerverhelyiség is kialakításra kerül benne. Tehát nem a raktározáshoz kapcsolódó logisztikai informatika lesz.)
A majdani raktározási tevékenység 27% áfával adózik, tehát az önkormányzatnak a beruházással visszaigényelhető áfája lesz. Abban az esetben, ha mi nem vesszük meg a terményt a mezőgazdasági vállalkozóktól, akkor nem is kell készletre vennünk, így saját raktározási feladat nem valósul meg. Raktározási szolgáltatás még lehet ettől, de nekünk eszközünk arra, hogy ez a termény mozgatásra kerüljön, nincs. Veszélyesnek tartanám a termény őrzésében való felelősségvállalást is (nincs kamera vagy őrszolgálat, lopás ellen nincs nagy biztonság), illetve rajtunk kívül álló ok miatt sérülhet is a termény (akár rágcsáló, akár egy beázás, rothadás stb. miatt), így az erre való felelősségvállalás is felelőtlen döntés lenne. Leginkább abban a formában lehetne biztonságosan e feladatot ellátni, hogy mindezen felelősség a tulajdonost (mezőgazdasági vállalkozót) terheli. Ebben az esetben nem minősül-e inkább mégis bérletnek az ügylet? Ha igen, akkor az ingatlan-bérbeadás tekintetében az önkormányzat mentességet választott korábban, ezért a beruházás során nem lehetne visszaigényelni az áfát. Hogyan küszöbölhető ki, hogy megfeleljünk a pályázatban vállalt feltételeknek? Esetleg mindenképpen be kell vállalnunk az őrzéssel, mozgatással, állagmegóvással kapcsolatos feladatokat? Vagy a raktározási szolgáltatás ettől függetlenül is annak minősül, hogy ezeket bevállaljuk? Ha mégis bérletnek minősül, még mindig ott a szerverszolgáltatás. Lehet-e e miatt a tevékenység miatt visszaigénylő az önkormányzat? A tárgyi eszköz bérbeadása tekintetében önkormányzatunk áfás. Ha jól gondoljuk, elvileg nem kell arányosítani abban az esetben, ha az egyik áfás, a másik pedig mentes, hiszen itt a szándékról van szó, lehetetlen előre megmondani, hogy mely tevékenységből a későb-biek-ben mennyi bevétele származhat majd az önkormányzatnak.
Részlet a válaszból: […]európai bírósági ítélet is foglalkozott (C 210/11 és C 211/11, EU:C:2013:479, 26. pont). Az EU Bíróság megállapította, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az "ingatlanok bérbeadása" hatodik irányelv 13. cikke B. része b) pontjában foglalt fogalmának alapvető ismérve, hogy a bérbeadó meghatározott időszakra és díjazás ellenében átruházza a bérlő részére valamely ingatlannak a tulajdonoséhoz hasonló használati jogát, és minden más személyt kizár e jog gyakorlásából. E tekintetben az adott ügylet tényleges tartalma a döntő tényező, függetlenül attól, hogy maguk a felek hogyan minősítették azt.Ha tehát bérbeadási szerződést kötnek, akkor a bérlőnek kell gondoskodnia az általa bérelt ingatlan vagy ingatlanrész fenntartásáról, működtetéséről, és neki kell az áru mozgatását, őrzését stb. biztosítani. Az adóhatóság az ügyletet a valós tartalma szerint minősíti, nem a szerződés elnevezése szerint.A bérbeadás főszabály szerint mentes az adó alól, de az Áfa-tv. 88. §-a alapján választható rá adókötelezettség. Az adókötelezettség lakó- és nem lakóingatlanokra külön-külön választható. Az adókötelezettségre vonatkozó bejelentés módosítása a választást követő 5. év végéig nem módosítható, és ha 2018. január 1-jétől szeretnék a nem lakóingatlanokra az áfakötelezettséget alkalmazni, akkor a bejelentést 2017. december 31-ig kellett megtenni.Ha bérleti szerződést kötnek, és a bérbeadásra nem választják az áfakötelezettséget, akkor részben adómentes, részben adóköteles tevékenységet végeznek az ipari parkban, ezért a beszerzések áfáját a tételes elkülönítés szabályai szerint csoportosítaniuk kell. Azoknak a beszerzéseknek az áfája, amelyek adóköteles tevékenység érdekében merültek fel, levonhatók, amelyek adómentes tevékenység érdekében merültek fel, azok nem levonhatók, és az adóköteles és adómentes tevékenységet egyaránt szolgáló beszerzések áfája arányosítással osztható meg.Ha az adómentesen bérbeadott helyiségben van külön mérőóra, amelyek alapján a rezsikiadások megállapíthatók, akkor a kapott közüzemi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4659
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
7. találat: Napenergia-beruházás
Kérdés: Intézetünk pályázati forrásból napelemeket telepített több épületünk tetőszerkezetére. Ezeket az épületek tartozékaként kell nyilvántartásba venni, mint az épület pótlólagos beruházása, vagy különálló tárgyi eszközként?
Részlet a válaszból: […]tartozó, adott épületet szolgálja, a napelemes rendszer a hozzá tartozó épület fűtését, villamosenergia- és melegvíz-ellátását biztosítja, akkor a napelemes rendszer kiépítésének valamennyi költsége az épület bekerülési értékének részét fogja képezni. Ebben az esetben a meglévő épületen végzett fűtési rendszer átalakítása miatti beruházásként történik az elszámolása.Amikor viszont egy épület napelemes rendszere nemcsak az adott épületet, hanem több épületet is ellát villamos energiával, más épületek energiaellátását is biztosítja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4650
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Önkormányzati varroda beszerzéseinek áfalevonása
Kérdés: Egy helyi önkormányzat járási startmunka mintaprogram keretében nyújtott be pályázatot egy önkormányzati varroda létrehozására. A tervezett programban 6 fő közfoglalkoztatott részvételével kerül sor munkaruha gyártására. A?projekt valamennyi beruházási kiadására (tárgyi eszköz beszerzése, épületfelújítás) a minta-program keretében támogatást igényeltek. A támogatás az alapanyagok vonatkozásában az első 3 hónap anyagszükségletét foglalja magában, a további időszakok anyagszükségletét az értékesített termékek árából befolyt összegből kívánják fedezni. Az elkészült munkaruhák megvásárlására a környező önkormányzatoktól, vállalkozásoktól érkezett igény. A kérdésünk, hogy a vázolt projekt vállalkozási tevékenységnek minősül-e az Áht. 7. §-a alapján? Hogyan alakul az előállításhoz kapcsolódó költségek tekintetében az áfa levonása?
Részlet a válaszból: […]tevékenységről. A helyi önkormányzat által végzett minden tevékenységet alaptevékenységnek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy abból származik-e nyeresége. Arra vonatkozó korlátozás nincs, hogy az önkormányzatok milyen körben és terjedelemben végezhetik e tevékenységüket.Az önkormányzat, mivel nincs felügyeleti szerve, nem tud befizetési kötelezettséget teljesíteni a vállalkozási tevékenység nyeresége után. Ebből következően nem is kötelezett vállalkozói eredmény kimutatására.Az Áfa-tv. 120. §-a alapján az adóalany olyan mértékben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4492
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Művészek önálló programja megvalósításának önkormányzat általi támogatása
Kérdés: Önkormányzatunk nyilvánosan meghirdetett pályázat vagy egyedi döntés alapján esetenként támogatást nyújt magánszemélyeknek - jellemzően művészeknek - különböző önálló programjuk megvalósításához (pl. könyvkiadás, kiállítás szervezése stb.). A támogatás tényleges kifizetése támogatási szerződés alapján történik, melyben rögzítésre kerül a támogatás összege, mely összeggel a támogatottnak a szerződésben meghatározott időpontig a támogatott nevére szóló bizonylatokkal, számlákkal el kell számolni. Amennyiben a szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, nem a teljes összeggel számol el, vagy a támogatás összegét nem a szerződésben meghatározott cél megvalósítására használja fel, köteles a támogatás összegét részben vagy teljes összegben az önkormányzat részére visszafizetni. Fent leírt feltételekkel nyújtott támogatás a magánszemély támogatottnál keletkeztet-e szja-fizetési kötelezettséget? A támogatási összeg kifizetésekor az önkormányzatnak mint kifizetőnek miként kell eljárnia?
Részlet a válaszból: […]önkormányzati rendelet) vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg, vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás (ideértve azt a támogatást is, amelyet a magánszemély jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján az önálló tevékenységének megkezdésével összefüggésben, a megkezdést megelőzően, továbbá gazdasági társaságba történő belépésével, gazdasági társaság alapításával összefüggésben felmerült költségei fedezetére kap, azzal, hogy amennyiben a támogatás összegét a magánszemély gazdasági társaság alapítására fordítja, az a rész nem minősül bevételnek, amelyet ténylegesen is a gazdasági társaság rendelkezésére bocsát), feltéve hogy a cél szerinti felhasználás révén teljesített kiadás alapján a magánszemély költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) egyáltalán nem számolt el.Ha a juttatás az Szja-tv. egyetlen adómentességet biztosító rendelkezésének sem felel meg, azt kell megnéznünk, hogy milyen adókötelezettség, illetve milyen társadalombiztosítási kötelezettség vonatkozik rá.Amennyiben a támogatás nem képezi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4472
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Európai uniós pályázat
Kérdés: 2015. évben a KEOP 5.6.0-12-2013-0018 “Komplex energetikai fejlesztés��, valamint a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0014 “a kormányablakokat befogadó ingatlanok komplex akadálymentesítése�� elnevezésű projektek esetében sajátos helyzet alakult ki az időbeli elhatárolás elszámolásánál. A fenti két projekt európai uniós forrásból 100%-ban támogatott volt, viszont a teljes támogatás összege 2015. év végéig ténylegesen nem érkezett meg bankszámlánkra, hanem a projekt zárását követően 2016-ban. A problémát az okozza, hogy a beruházások 2015-ben befejeződtek, de a projekt költsége 2015-ben uniós forrásból csak részben kerültek megtérítésre, így a különbözetet a kormányhivatal saját költségvetéséből előlegezte meg. A TIOP-3.3.1 projekt esetében 2015. december 20., a KEOP-5.6.0 projektnél 2015. december 31. a fizikai megvalósítás dátuma. Mindkét esetben a projekt zárása 2016. év elején történt meg, tehát 2016-ban érkezett meg a kormányhivatal saját költségvetéséből megelőlegezett összeg. A 2016. évre áthúzódó, Európai Unió által meg nem térített támogatás összegét 2015-ben követelésként előírtuk, amely szerint pénzügyi számvitelben bevételként (9-es számlaosztály) elszámolásra kerültek, azonban elhatárolásra nem került sor, mert a pénz pénzforgalmilag csak 2016-ban érkezett meg a bankszámlánkra. Fentiekből adódónak a projektek teljes költségének összege nem egyezik meg az elhatárolt bevétel (támogatás) összegével, ugyanis a 2016-ban utólag megérkezett támogatás összegét - melyet 2015-ben a kormányhivatal a projektekhez megelőlegezte - 2016-ban már működési kiadásokra kívánja felhasználni.
Az elhatárolás feloldásánál a projektekhez tartozó eszközök után elszámolt értékcsökkenés teljes összegével lehet-e számolni, vagy csak az összes költség és a 2015. december 31-ig megkapott (és elhatárolt) támogatás összegének arányában történhet a feloldás, annak ellenére, hogy a projekt 100%-ban támogatott?
Részlet a válaszból: […]elszámolásra kerültek. Jó megoldás lehetett volna ebben az esetben, hogy csak a pénzforgalmilag rendezett, bankszámlán megjelenő pénzösszeget, támogatást könyvelik le beérkezett támogatási összegként, és ezt az összeget írják elő követelésként, de a még meg nem térített támogatási összeget nem.Ahogy a kérdésben is írták, 2015. december 20-án és december 31-én a beruházás fizikailag megvalósult, feltételezhető, hogy ezekkel a dátumokkal aktiválásra kerültek a beruházás tárgyi eszközei. A számviteli elszámolása a következő:Beruházás üzembe helyezésePÉNZÜGYI SZÁMVITEL- aktiválás   1211, 1311, 1411   1511KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL   átm.   átm.Mivel év végéig nem érkezett meg a teljes támogatási összeg, csak egy része, de a beruházás megtörtént, az utólag finanszírozott, pénzügyileg nem rendeződött EU-s támogatási rész tekintetében az év végi rendezésnek több lehetséges módja van. Az elszámolása és annak költségvetési hatásai a jelenlegi jogszabályok alapján viszont nem egyértelműek.Egyik lehetőség, mely szerint marad költségvetési kiadás a teljes összeg, azaz utólag finanszírozott EU-s rész is.Más pénzügyi forrásból fedezték ezeket a kifizetéseket, vagyis keresztfinanszírozták az összeget, ezáltal a következő évben a beérkező utólagos támogatás az irányító szerv által elvonható, illetve elvonásra kell, hogy kerüljön, mivel egy korábbi évi költségvetési kiadás, amelyet már költségvetési bevétel fedezett, még egyszer ilyen jogcímen többletforrásként nem állhat rendelkezésre.Év végén ezért rendezni szükséges a bevételi és kiadási előirányzatokat, továbbá a B25, B26 rovatokat ennek megfelelően.Következő lehetőség szerint marad költségvetési kiadás a pénzügyileg nem rendezett teljes összeg, ezeket év közben a tevékenységéhez szükséges megrendelt eszközök, szolgáltatások pénzügyi rendezésének elhalasztása révén tudta volna teljesíteni, ugyan többletforrás nem áll rendelkezésre, de az irányító szerv ígéretet tehet (tehetett volna), mely szerint az elhalasztott kiadások kötelezettségvállalással terhelt maradványként jóváhagyásra kerülnek, melyek rendezhetők lehettek volna a következő évben június 30-ig megkapott EU-s támogatási forrásból. Ekkor megvárták volna a 2016-ban beérkező EU-s támogatási részt, és akkor számolják el a kötelezettségeket.Ebben a két esetben viszont, mivel a teljes támogatási összeg mértéke költségvetési kiadásként megjelenítésre kerül, ezáltal magyarországi költségvetés tekintetében hiánynövelő tétel lesz.Harmadik lehetőség, amikor nem marad költségvetési kiadás év végén a meg nem kapott utólag finanszírozott EU-s rész. Ekkor a kiadási előirányzat és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4358
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 35 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést