Nem független felek közötti értékesítés

Kérdés: Felsőoktatási intézmény saját tulajdonú (100%-ban az intézmény által alapított) kft.-től megvásárolná azokat az eszközöket, berendezéseket, bútorokat, melyeket használ, de a kft. tartja nyilván a könyveiben. Amelyeknek nincsen értéke, azokat térítés nélkül veszi át, amelyiknek még van értéke, azokat pedig piaci áron. Megvásárolhatja-e a saját tulajdonú társaságától az egyetem? Milyen szabályok vonatkoznak rá? A szokásos piaci ár vizsgálata szükséges?
Részlet a válaszából: […] ...pedig a teljesítéskor megállapított előállítási értéke. Ez azt jelenti, hogy az eszköz használtsági fokának megfelelő átadáskori piaci értéken kell a fizetendő áfa adóalapját meghatározni.A térítés nélkül átadott eszközök után az átadónak keletkezik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
Kapcsolódó címkék:    

Saját konyhás étkeztetés

Kérdés: A 249/2000. kormányrendelet 8. § (9) bekezdésének értelmezéséhez szeretnénk a segítségüket kérni. Oktatási intézményhez kapcsolódóan saját konyhát üzemeltetünk, a hallgatók számára biztosítunk ingyenes étkezést. Az étkeztetésre belső szabályzatban normákat határoztunk meg, és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készítünk. A gyakorlatban a két összeg (a norma és a nyersanyagköltség) eltérhet egymástól a piaci nyersanyagárak változása miatt. Az étkezési juttatás adó- és járulékvonzata miatt az adó alapját melyik összeg határozza meg? A norma vagy a tényleges anyagkiszabás szerinti ár?
["8. § (9) Amennyiben az államháztartás szervezete saját konyhát üzemeltet, és ellátottak, alkalmazottak (idegenek) részére teljesít étkeztetést, e tevékenységének (4) bekezdés c) pontja szerinti önköltségszámítási rendjére nem kell szabályzatot készítenie, ha az étkeztetésre normákat állapítottak meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít. ..."]
Részlet a válaszából: […] ...dolgozók részére biztosított juttatás értéke az Szja-tv.5. § (4) bekezdése alapján a szokásos piaci érték. A szokásos piaci értéket azSzja-tv. 3. § 9. pontjában meghatározott módszerek valamelyikével kellmeghatározni.A lehetséges módszerek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.
Kapcsolódó címkék:    

Természetbeni juttatások munkáltatót terhelő szja-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vagyunk. A természetbeni juttatások munkáltatót terhelő szja-fizetésével kapcsolatban az alábbi kérdéseink merültek fel. Saját konyhát üzemeltetünk. Dolgozóink az étkezésért a nyersanyagnorma + 25% áfát fizetik meg étkezési térítési díj címén (pl. ebéd 205 Ft + 51 Ft áfa). Mivel ez így kedvezményes étkeztetés (rezsiköltséget nem teszünk rá), helyesen járunk-e el akkor, ha a normaköltség x 60% rezsi = 205 x 60% = 123 Ft után fizetjük meg mint munkáltató a 25% szja-t? Természetesen ezt a Magyar Államkincstárnak dolgozónként lejelentjük, és az adó átutalásáról ők intézkednek.
Részlet a válaszából: […] ...bevételnek azon összeg minősül, amely megegyezik az ingyenesen vagykedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás szokásos piaci értékével,illetőleg abból azzal a résszel, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni.A szokásos piaci árból a dolgozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:  

Kapcsolt vállalkozások adóhatósági bejelentése

Kérdés: Az önkormányzatnak be kell-e jelentenie az Art. 23. § (4) bekezdés b) pontja szerint az állami adóhatóságnak a kapcsolt vállalkozásait (önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásait)? Amennyiben igen, ezen túlmenően van-e az ún. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 4. § 23. pontja, valamint az Art. 178. § 17.pontja definiálja a kapcsolt vállalkozások fogalmát. Mind a Tao-tv., mind azArt. a kapcsolt vállalkozási viszony fennállását a Polgári Törvénykönyvnek atöbbségi befolyással rendelkező fogalmára való utalással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Hivatali gépjármű költségeinek elszámolása

Kérdés: Költségvetési intézmény, a közalkalmazott dolgozója számára intézményi gépjárművel történő szállítás (pl.: költöztetés) költségének elszámolásánál alkalmazhatja-e a 60/1992. Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott alapnorma-átalányt?
Részlet a válaszából: […] ...szállítás értékét az Szja-tv. 5. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a szállítás időpontjára meghatározott szokásos piaci érték figyelembevételével kell megállapítani.A szokásos piaci érték az az ellenérték, amelyet a független...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 18.
Kapcsolódó címkék:  

Teljesen (0-ra) leírt gépjárművek értékesítése

Kérdés: A teljesen (0-ra) leírt gépjárművet milyen értéken kell értékesíteni?
Részlet a válaszából: […]

A 0-ra leírt gépjárművet a vevő és az eladó közötti megállapodás szerinti értéken lehet értékesíteni. Ezt az értéket célszerű a piaci érték közelében megállapítani.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.
Kapcsolódó címkék: