Cégkapus adóbevallás

Kérdés: Azt olvastuk, hogy a cégeknek január 1-jétől cégkapun keresztül kell beadni az adóbevallásaikat. Vonatkozik ez az előírás a költségvetési intézményekre és önkormányzatokra is?
Részlet a válaszából: […] ...és önkormányzatoknak is létre kellett hozni, de 2018. évben még választhattak, hogy adóbevallásaik elküldésére a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó tárhelyet használják. 2019. évtől a gazdálkodó szervezeteknek, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.
Kapcsolódó címkék:    

Mérlegképes könyvelői regisztrációhoz szükséges szakmai gyakorlat

Kérdés: A diplomám mellé a mérlegképes könyvelői végzettség megszerzése 2014. szeptemberben történt meg. A munkáltatóm kérésének megfelelően szeretnék mérlegképes könyvelőnek regisztrálni, azonban a gyakorlati idővel kapcsolatosan várom válaszukat. 2003. január 1-jétől az önkormányzatnál, majd 2014. július 1-jétől a hivatalnál a szakmai gyakorlatnak megfelelő munkát végzem. Az Szt. 177. §-ának (9) bekezdése szerint "A 151. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt, a képesítés megszerzését követő 3 éves szakmai gyakorlat teljesítésébe
- 2002-ben és 2003-ban maximum 2 éves,
- 2004-ben maximum 1 éves,
a képesítés megszerzését megelőző számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlat is figyelembe vehető." Beszámítható-e ennek értelmében a végzettség megszerzését követően szükséges gyakorlati időmbe a 2003-2004-es szakmai gyakorlatom?
Részlet a válaszából: […] ...kell igazolni. A hivatkozott, Szt. 177. § (9) bekezdése átmeneti rendelkezésként szerepel a törvényben, mely csak a 2002-2004 közötti regisztrációkra volt irányadó. Jelenleg tehát Ön még nem tud regisztrálni, tekintettel arra, hogy a képesítés 2014....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Regisztrált mérlegképes kötelező továbbképzés

Kérdés: Vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelőként államháztartási területen dolgozom. Milyen módon kell a kreditpontokat gyűjtenem 2013-tól államháztartási területen? Államháztartási szakon is megszereztem a mérlegképes könyvelői képesítést, mikor kérhetem a regisztrációt államháztartási területre? A képesítés megtartásának feltétele-e a regisztráció? Hogyan szüneteltethetem a könyvviteli szolgáltatást?
Részlet a válaszából: […] ...megszerzett mérlegképes képesítést nem veszíti el. A képesítés megtartásának nem feltétele a regisztráció. A regisztrációval rendelkező mérlegképes könyvelőknek kreditpontok gyűjtésével kell eleget tenniük továbbképzési kötelezettségüknek.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.
Kapcsolódó címkék:  

Mérlegképes könyvelői szakképesítés

Kérdés: Mérlegképes könyvelői szakképesítést szereztem, a bizonyítvány kiállításának dátuma 2010. 07. 13. Mikor adhatom be a regisztrációs szám igénylésére a dokumentumokat? Pontosan meg kell várni a három gyakorlati év leteltét?
Részlet a válaszából: […] ...számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. §-a (5) bekezdésének b) pontja alapján a mérlegképes könyvelő regisztrációs számának igényléséhez a szakképesítés megszerzését követően legalább hároméves szakmai gyakorlatot kell igazolni, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Beszámoló aláírására jogosultság

Kérdés: Egy nagyközségi önkormányzati szerv gazdasági vezetője vagyok 1 éve. A mérlegképes regisztrációmhoz szükséges 3 év 2012 áprilisában telik le. Benyújthatom-e a regisztrációhoz való kérelmet a beszámoló aláírása előtt, és ráírhatom-e, hogy folyamatban (van-e ilyen esetben valami kedvezmény), vagy ki írhatja alá a 2011. évi beszámolót, ha az intézménynél csak nekem van mérlegképes végzettségem?
Részlet a válaszából: […] ...alátartozó olyan személy írhatja alá a költségvetési beszámolót, aki ajogszabályban meghatározott számviteli képesítéssel és regisztrációvalrendelkezik. Erről a kötelezettségéről és felelősségéről a munkaköri leírásbanis rendelkezni kell. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Belső ellenőrök regisztrációs kötelezettsége

Kérdés: A 18/2009. (X. 6.) PM rendelet alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak nyilvántartásba vett, regisztrált belső ellenőr végezhet. A rendelet hatálybalépése előtt szülési szabadságra, illetve GYED-re mentem. Kérdésem, hogy visszakerülhetek-e belső ellenőri munkakörbe, ha jelenleg nincs meg a regisztrációm, ha igen, mennyi időn belül kell kérelmezni a nyilvántartásba vételt (meddig láthatom el a feladatot regisztráció nélkül)? Erre vonatkozóan nem találok a kapcsolódó jogszabályokban iránymutatást.
Részlet a válaszából: […] ...augusztus 4-én lépett hatályba, és ezzelegyidejűleg hatályát vesztette a korábbi 18/2009. (X. 6.) PM rendelet. Mindazonáltal magáról a regisztrációs (engedélyezési,nyilvántartásba vételi) kötelezettségről nem a végrehajtási rendeletrendelkezett eddig sem, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék:    

Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vétele

Kérdés: A Költségvetési Levelek 150. számában megjelent, 2952. kérdésre adott válasszal kapcsolatos a kérdésünk. Nem ismert, hogy az ügyintéző mikor szerezte a mérlegképes könyvelői képesítést. Válaszukban azt írják, hogy rendkívüli gyorsasággal, soron kívül kell regisztráltatnia magát. Én 2004-től végzem egy körjegyzőség egyik önkormányzatánál a beszámolóval, költségvetéssel kapcsolatos tevékenységet, nem írhatom alá, mivel regisztrációs számom még nincs. 2010-ben szereztem meg a mérlegképes könyvelői oklevelet, én is kérhetem-e soron kívül a regisztrációs számot? Ha nem, akkor kijelölhetjük (felkérhetjük-e) a körjegyzőség másik községében dolgozó regisztrációs számmal rendelkező köztisztviselőt, hogy a mi önkormányzatunk adatszolgáltatását is aláírja?
Részlet a válaszából: […] ...úgy van, hogy a beszámoló aláírását már csak akönyvviteli szolgáltatásra jogosultak, regisztrációs számmal rendelkezőkírhatják alá. Az államháztartás szervezeteinél - az Ámr. 17. § (1)-(5)bekezdésének figyelembevétele mellett - az Szt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.

Költségvetési beszámoló aláírása

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk, a gazdasági vezető felsőfokú pénzügyi végzettséggel rendelkezik, de mérlegképes regisztrációja nincs. Az irányítása alá tartozó ügyintézőnek megvan a mérlegképes könyvelői végzettsége, de még nem regisztrált. Ki lehet az aláíró a beszámolónál?
Részlet a válaszából: […] ...kötelesekteljesíteni.Az aláíró személynek kell, hogy legyen mérlegképes képesítésmellett könyvviteli szolgáltatásra jogosító regisztrációja és erről szólóigazolása. További előírás, hogy államháztartási szakon kell eleget tennie akötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Könyvviteli szolgáltatás

Kérdés: Államháztartási és vállalkozási szakos mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezem, viszont csak államháztartási szakos regisztrációm van. Lehetséges-e államháztartási regisztrációval vállakozás(ok) könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 2000. évi C. törvény 151. §-aszabályozza, hogy a vállalkozások számviteli szolgáltatását kik, milyenengedély, illetve regisztráció birtokában végezhetik. A hivatkozott jogszabályihely szerint a vállalkozó a könyvviteli szolgáltatás körébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.
Kapcsolódó címkék:  

Könyvviteli szolgáltatás

Kérdés: 2004 óta dolgozom önkormányzatnál mint pénzügyi főelőadó. Közgazdasági érettségim van számvitel szakon, 2010-ben végeztem el a mérlegképes könyvelői tanfolyamot vállalkozási szakon. Nem vagyok gazdasági vezető. A regisztrációs szám igénylése után államháztartási továbbképzésen fogok évente részt venni. Kis önkormányzat vagyunk, minden pénzügy az én feladatom. Van-e lehetőség arra, hogy méltányosságból előbb kérvényezzem a regisztrációs számot, mint az előírt 3 év, hiszen a MÁK akkor fogadja be a beszámolókat, ha regisztrációs számmal van ellátva? Milyen lehetőség van akkor, ha ki kell várnom a 3 évet? 48 éves vagyok.
Részlet a válaszából: […] ...és szerzett képesítést,nincs meg a hároméves szakmai gyakorlata, ezért a könyvviteli szolgáltatásnyújtásához szükséges regisztrációt még nem tudja megkérni, nyilvántartásba mégnem vehető.Az év végi beszámolót többek között a beszámolót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.
Kapcsolódó címkék:  
1
2