Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott regisztráció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Cégkapus adóbevallás

Kérdés: Azt olvastuk, hogy a cégeknek január 1-jétől cégkapun keresztül kell beadni az adóbevallásaikat. Vonatkozik ez az előírás a költségvetési intézményekre és önkormányzatokra is?
Részlet a válaszból: […]de 2018. évben még választhattak, hogy adóbevallásaik elküldésére a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó tárhelyet használják. 2019. évtől a gazdálkodó szervezeteknek, így a költségvetési szerveknek is kötelező lesz az adóbevallásaikat cégkapun keresztül beküldeni az adóhatósághoz.Több esetben előfordult, hogy regisztráltak a cégkapun,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4848
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Mérlegképes könyvelői regisztrációhoz szükséges szakmai gyakorlat

Kérdés: A diplomám mellé a mérlegképes könyvelői végzettség megszerzése 2014. szeptemberben történt meg. A munkáltatóm kérésének megfelelően szeretnék mérlegképes könyvelőnek regisztrálni, azonban a gyakorlati idővel kapcsolatosan várom válaszukat. 2003. január 1-jétől az önkormányzatnál, majd 2014. július 1-jétől a hivatalnál a szakmai gyakorlatnak megfelelő munkát végzem. Az Szt. 177. §-ának (9) bekezdése szerint "A 151. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt, a képesítés megszerzését követő 3 éves szakmai gyakorlat teljesítésébe
- 2002-ben és 2003-ban maximum 2 éves,
- 2004-ben maximum 1 éves,
a képesítés megszerzését megelőző számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlat is figyelembe vehető." Beszámítható-e ennek értelmében a végzettség megszerzését követően szükséges gyakorlati időmbe a 2003-2004-es szakmai gyakorlatom?
Részlet a válaszból: […]szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározott mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező természetes személy jogosult. Az említett kormányrendelet alapján a szakképesítés megszerzését követően, a nyilvántartásba való felvétel kérelmezését megelőzően legalább 3 éves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlatot kell igazolni. A hivatkozott, Szt. 177. § (9) bekezdése átmeneti rendelkezésként szerepel a törvényben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4201

3. találat: Mérlegképes könyvelői szakképesítés

Kérdés: Mérlegképes könyvelői szakképesítést szereztem, a bizonyítvány kiállításának dátuma 2010. 07. 13. Mikor adhatom be a regisztrációs szám igénylésére a dokumentumokat? Pontosan meg kell várni a három gyakorlati év leteltét?
Részlet a válaszból: […]végzők nyilvántartásába kéri felvételét.A kérelmező részére a kérelem alapján a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt meg kell adni, és egyidejűleg őt a nyilvántartásba fel kell venni, ha mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezik, és a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően legalább hároméves, dokumentumokkal alátámasztott számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlattal rendelkezik.A kérelmezőnek büntetlen előéletűnek kell lennie, és nem állhat a könyvviteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3411

4. találat: Regisztrált mérlegképes kötelező továbbképzés

Kérdés: Vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelőként államháztartási területen dolgozom. Milyen módon kell a kreditpontokat gyűjtenem 2013-tól államháztartási területen? Államháztartási szakon is megszereztem a mérlegképes könyvelői képesítést, mikor kérhetem a regisztrációt államháztartási területre? A képesítés megtartásának feltétele-e a regisztráció? Hogyan szüneteltethetem a könyvviteli szolgáltatást?
Részlet a válaszból: […]tematika alapján történő képesítés marad 2016. december 31-ig. Ezért az államháztartási szakterület kreditpontjait ilyen központi tematika alapján szervezett oktatásban kell megszereznie. Vállalkozási regisztráció alapján, vállalkozási szakterületen 4 kreditpont megszerzésére van szükség. Ekkor tesz eleget annak az oktatási kötelezettségének, hogy vállalkozási regisztrációval rendelkezik, de államháztartási területen dolgozik.Az államháztartási szak elvégzése alapján lehetősége van ezen szakterületre is regisztrációra, de ez nem feltétele a megszerzett képesítés megtartásának.Amennyiben a mérlegképes könyvelő első bejegyzett szakterülete után második, illetve további szakképesítést szerzett, az új szakképesítési területnek megfelelő szakterületre való nyilvántartásba vételénél is igazoltnak kell tekinteni az első bejegyzésnél figyelembe vett szakmai gyakorlatát, tehát nem kell 3 évet várnia a szakképesítés megszerzését követően a regisztrációra.Szüneteltetés fogalmáról a jogszabály nem beszél, csak kimentésről. A szakmai továbbképzési kötelezettség alóli kimentési kérelem akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat. Igazolja, hogy a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, és nem nyújtott éves[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3404
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Beszámoló aláírására jogosultság

Kérdés: Egy nagyközségi önkormányzati szerv gazdasági vezetője vagyok 1 éve. A mérlegképes regisztrációmhoz szükséges 3 év 2012 áprilisában telik le. Benyújthatom-e a regisztrációhoz való kérelmet a beszámoló aláírása előtt, és ráírhatom-e, hogy folyamatban (van-e ilyen esetben valami kedvezmény), vagy ki írhatja alá a 2011. évi beszámolót, ha az intézménynél csak nekem van mérlegképes végzettségem?
Részlet a válaszból: […]képesítéssel egyenértékű képesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői képesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik, vagy aki az Szt. 152/B. §-a szerint bejelentést tett. A meghatározott képesítési kötelezettségek alól az Ámr. 18. § (3) bekezdésében meghatározott költségvetési szervek mentesítést kapnak. Az engedélyezés iránti kérelemhez szükséges beadni az igazoló dokumentumokat. Az a mérlegképes könyvelő vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező természetes személy kérheti a nyilvántartásba vételt, aki a mérlegképes könyvelői képesítés megszerzését követően legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben előírt feltételekkel rendelkezik. Ennek a kormányrendeletnek a 3. § (3)-(11) bekezdése és a 2. számú melléklete 2013. január 1-jével hatályon kívül kerül. Az Szt. 151. § (5) bekezdésének b) pontja szerint a képesítés megszerzését követően legalább három év szakmai gyakorlatot kell igazolni, ha az érintett személy kéri a felvételét a könyvviteli szolgáltatást nyújtók nyilvántartásába. Az Szt. átmeneti rendelkezései között szerepelt, hogy akik 2002-ben vagy 2003-ban kérték a felvételt, azok maximum kétéves, azok, akik 2004-ben kérték a felvételt, maximum egyéves, a szakképesítés megszerzését megelőző számviteli-pénzügyi, ellenőrzési gyakorlattal is felvehetők voltak. 2005. évet követően viszont már a szakképesítést követő legalább hároméves szakmai gyakorlat igazolása szükséges, ezért a kérdéses esetben nincs mód arra, hogy a kérelem beadására még a három évet megelőzően, azaz 2012 áprilisa előtt kerüljön sor. Az Ámr. 18. § (5) bekezdése alapján az elemi költségvetési beszámoló aláírása során a képesítési követelmények alól a községi, nagyközségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv gazdasági vezetője mentesül. Ebben az esetben a gazdasági vezető tekintetében az Ámr. 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint szükséges eljárni, mely szerint az érvényesítési feladatokat ellátó személynek, valamint a kötelezettségvállalás és az utalvány ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Ez a mentesítés nem vonatkozik a többcélú kistérségi társulásokra, az országos kisebbségi önkormányzatokra és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervekre. A gazdasági vezető képesítési követelményei alól a mentesítés 2011. december 31-ével megszűnik, tehát a 2011. évi beszámoló 2012. februári aláírására már nem lesz módja. Az Ámr. 18. § (2) bekezdése szerint, ha az adott költségvetési szervnél olyan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3052

6. találat: Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vétele

Kérdés: A Költségvetési Levelek 150. számában megjelent, 2952. kérdésre adott válasszal kapcsolatos a kérdésünk. Nem ismert, hogy az ügyintéző mikor szerezte a mérlegképes könyvelői képesítést. Válaszukban azt írják, hogy rendkívüli gyorsasággal, soron kívül kell regisztráltatnia magát. Én 2004-től végzem egy körjegyzőség egyik önkormányzatánál a beszámolóval, költségvetéssel kapcsolatos tevékenységet, nem írhatom alá, mivel regisztrációs számom még nincs. 2010-ben szereztem meg a mérlegképes könyvelői oklevelet, én is kérhetem-e soron kívül a regisztrációs számot? Ha nem, akkor kijelölhetjük (felkérhetjük-e) a körjegyzőség másik községében dolgozó regisztrációs számmal rendelkező köztisztviselőt, hogy a mi önkormányzatunk adatszolgáltatását is aláírja?
Részlet a válaszból: […]képesítéssel egyenértékű képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik, vagy aki az Szt. 152/B. §-a szerinti bejelentést tett. Az előírt kötelezettség alól mentesülnek az Ámr. 18. § (5) bekezdésében meghatározott államháztartási szervezetek. Az államháztartás szervezetei az Szt. 152. §-ának (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzést államháztartási szakterületre vonatkozó oktatással kötelesek teljesíteni. A könyvviteli szolgáltatásra jogosultságot, azaz a nyilvántartásba vételt olyan mérlegképes könyvelő, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező magánszemély kérheti, aki az oklevelének megszerzését követően három év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és megfelel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek. Tehát ha 2010-ben szerezte meg a mérlegképes könyvelői oklevelet, akkor attól számított három év múlva, azaz 2013-ban kérheti a nyilvántartásba vételt. Az egyenértékűség 2012. december 31-ével szűnik meg, de addig még az egyetemi, főiskolai végzettségre tekintettel is kérhetik nyilvántartásba vételüket a hivatkozott Korm. rendelet 3. § (3)-(11) bekezdés alapján. 2013. január 1-jétől viszont már csak mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, felsőfokú államháztartási szakképesítéssel, felsőfokú költségvetési képesítéssel, valamint okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező természetes személy kérheti a könyvviteli szolgáltatás végzéséhez a nyilvántartásba vételét.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2998

7. találat: Belső ellenőrök regisztrációs kötelezettsége

Kérdés: A 18/2009. (X. 6.) PM rendelet alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak nyilvántartásba vett, regisztrált belső ellenőr végezhet. A rendelet hatálybalépése előtt szülési szabadságra, illetve GYED-re mentem. Kérdésem, hogy visszakerülhetek-e belső ellenőri munkakörbe, ha jelenleg nincs meg a regisztrációm, ha igen, mennyi időn belül kell kérelmezni a nyilvántartásba vételt (meddig láthatom el a feladatot regisztráció nélkül)? Erre vonatkozóan nem találok a kapcsolódó jogszabályokban iránymutatást.
Részlet a válaszból: […]6.) PM rendelet. Mindazonáltal magáról a regisztrációs (engedélyezési, nyilvántartásba vételi) kötelezettségről nem a végrehajtási rendelet rendelkezett eddig sem, hanem az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 121/D. §-a. E szerint a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A tevékenység folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki rendelkezik a külön jogszabályban [193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában] előírt végzettséggel és gyakorlattal, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A nyilvántartásba vételt követően az érintettet továbbképzési kötelezettség terheli a fent hivatkozott végrehajtási rendelet részletszabályainak megfelelően. Véleményünk szerint ez azt jelenti, hogy ha Ön visszatér a gyermek gondozására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2988
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Költségvetési beszámoló aláírása

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk, a gazdasági vezető felsőfokú pénzügyi végzettséggel rendelkezik, de mérlegképes regisztrációja nincs. Az irányítása alá tartozó ügyintézőnek megvan a mérlegképes könyvelői végzettsége, de még nem regisztrált. Ki lehet az aláíró a beszámolónál?
Részlet a válaszból: […]pontosan meghatározza. Az éves elemi költségvetési beszámoló, az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, a konszolidált éves költségvetési beszámoló elkészítésével, a könyvviteli szolgáltatás feladatainak irányításával, vezetésével olyan természetes személyt kell megbízni, aki rendelkezik: - okleveles könyvvizsgálói képesítéssel vagy mérlegképes könyvelői képesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű képesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői képesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik, vagy aki a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 152/B. §-a szerinti bejelentést tett. A fentebb előírt kötelezettség alól mentesülnek a községi, nagyközségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, ahol a gazdasági vezető tekintetében a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel, és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Az államháztartási szervek a kötelező mérlegképes szakmai továbbképzést államháztartási szakterületre vonatkozó oktatással kötelesek teljesíteni. Az aláíró személynek kell, hogy legyen mérlegképes képesítés mellett könyvviteli szolgáltatásra jogosító regisztrációja és erről szóló igazolása. További előírás, hogy államháztartási szakon kell eleget tennie a kötelező továbbképzésnek. A regisztrációról szóló igazolásnak a beszámoló borítóján a beszámolásért aláíró személy regisztrációs számának feltüntetésével tesznek eleget. A MÁK-hoz történő leadáskor ellenőrzésre kerül, hogy a regisztrációs szám valós és aktuális, érvényes-e, mivel a beszámoló elfogadásának ez az egyik feltétele. Ennek hiányában a beszámoló nem fogadható el. A beszámolót általában a gazdasági vezető írja alá. A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel, és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. Mivel a kérdéses esetben a gazdasági vezető rendelkezik felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, de nincs regisztrációja, így a beszámolót sem tudja aláírni, ezért van arra lehetősége, hogy nem ő, hanem egy, a könyvviteli szolgáltatásokért felelős személy írjon alá, akinek rendelkeznie az aláírásra való jogosultság fentebb leírt feltételeivel. Az aláíró személynek szerepeltetni kell a munkaköri leírásában, hogy a beszámoló elkészítése és aláírása kötelezettség és felelősség a részéről. Minden esetben a regisztrációval rendelkeznie kell a beszámoló aláírására jogosult személynek. Még abban az esetben is, ha például egy gazdasági szervezettel nem rendelkező, helyi önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervről van szó, ahol az irányító szerv nem jelölt ki másik szervet a gazdasági feladatok ellátására. Ebben az esetben a gazdasági feladatok ellátásáért is a költségvetési szerv vezetője lesz felelős, így rá nézve is alkalmazni kell a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelményeket. Kivételt képez a gazdasági szervezet nélküli hivatalok esetében a jegyző, mert ekkor a hivatal állományában lévő, könyvviteli szolgáltatásra jogosult, regisztrációval rendelkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2952
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Könyvviteli szolgáltatás

Kérdés: Államháztartási és vállalkozási szakos mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezem, viszont csak államháztartási szakos regisztrációm van. Lehetséges-e államháztartási regisztrációval vállakozás(ok) könyvelése?
Részlet a válaszból: […]aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel vagy mérlegképes könyvelői képesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű képesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői képesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik. A fent említett kötelezettség alól mentesül az a vállalkozó, amelynél az éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában - ennek hiányában a tárgyévben várhatóan - a 10 millió forintot nem haladja meg. A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást kell vezetni. A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megadásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból igazolványt állít ki. A nyilvántartás vezetésének célja annak hiteles dokumentálása, hogy a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy rendelkezik a tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2904
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Könyvviteli szolgáltatás

Kérdés: 2004 óta dolgozom önkormányzatnál mint pénzügyi főelőadó. Közgazdasági érettségim van számvitel szakon, 2010-ben végeztem el a mérlegképes könyvelői tanfolyamot vállalkozási szakon. Nem vagyok gazdasági vezető. A regisztrációs szám igénylése után államháztartási továbbképzésen fogok évente részt venni. Kis önkormányzat vagyunk, minden pénzügy az én feladatom. Van-e lehetőség arra, hogy méltányosságból előbb kérvényezzem a regisztrációs számot, mint az előírt 3 év, hiszen a MÁK akkor fogadja be a beszámolókat, ha regisztrációs számmal van ellátva? Milyen lehetőség van akkor, ha ki kell várnom a 3 évet? 48 éves vagyok.
Részlet a válaszból: […]beszámoló, az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, a konszolidált éves költségvetési beszámoló, valamint az éves eredményszemléletű költségvetési beszámoló elkészítésével, aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel vagy mérlegképes könyvelői képesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik. Az államháztartási szervezetek esetében az előírt szakmai továbbképzést államháztartási szakterületre vonatkozó oktatással kötelesek teljesíteni. Az előírt kötelezettség alól mentesülnek községek, nagyközségek önkormányzati költségvetési szervei. A községi, nagyközségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén a gazdasági vezető tekintetében az érvényesítési feladatokat ellátó személynek, valamint a kötelezettségvállalás és az utalvány ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A községek, nagyközségek önkormányzati költségvetési szerveinek ez a mentesítése 2011. december 31-vel megszűnik. Ha mindezeknek a feltételeknek megfelel, akkor a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást kell vezetni. A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megadásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból igazolványt állít ki. Ha vállalkozási szakon végezte el a mérlegképes könyvelői továbbképzést, és államháztartási területen dolgozik, akkor a könyvviteli szolgáltatás végzéséhez szükséges az államháztartási szakirány megléte. Mivel más szakterületen szerezte meg a képesítést, abban az esetben lehet eltekinteni ennek meglététől, ha más szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot tud igazolni. Abban az esetben annak a szakterületnek a megjelölésével is regisztrálható. Mivel 2010-ben fejezte be a továbbképzést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2838
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést