Megváltozott munkaképességű személyek

Kérdés: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt. Kik minősülnek megváltozott munkaképességűeknek a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében? Megváltozott munkaképességűnek lehet-e tekinteni azokat a foglalkoztatottakat, akik súlyosan fogyatékos magánszemélyek adókedvezményét vehetik igénybe a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján? Bizonyos daganatos megbetegedések (pl.: mellrák) vagy emésztőrendszeri betegségek (a gluténérzékenység miatt fellépő endokrin- és anyagcsere-betegségek, ezen belül is az I. típusú és a szövődményekkel járó II. típusú cukorbetegség) miatt adókedvezmény igénybevételére jogosultakat megváltozott munkaképességű munkavállalóként figyelembe lehet-e venni? Súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással rendelkező személyeket, akik rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal nem rendelkeznek, megváltozott munkaképességűeknek minősülnek-e a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet rendelkezik. Önmagában az említett kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékosság még nem alapozza meg a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából a megváltozott munkaképességet.(Kéziratzárás: 2020. 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó kereseti korlát

Kérdés: Hogyan változott a rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó kereseti korlát, mennyit kereshet az érintett egy hónapban?
Részlet a válaszából: […] 2016. május 1-jei hatállyal módosításra került a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontja, mely a rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenységgel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Munkavégzés alól mentesített megváltozott munkaképességű személy figyelembevétele a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség számítása során

Kérdés: Munkavégzés alól felmentett megváltozott munkaképességű személy után kell rehabilitációs hozzájárulást fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.
Kapcsolódó címke:

Megváltozott munkaképességű munkavállaló figyelembevétele rehabilitációs hozzájárulás csökkentésénél

Kérdés: Figyelembe vehető-e a rehabilitációs hozzájárulás csökkentésénél az a megváltozott munkaképességű személy, akit 8 órában foglalkoztatunk, ezért rehabilitációs ellátása szünetel, ugyanakkor rendelkezik a rehabilitációs szakértői szerv szakvéleményével, mely alapján egészségi állapota 40%-os, és a szakvélemény hatályos?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezik. E szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Rehabilitációs hozzájárulás számítása

Kérdés: 2007. december 19-én kelt határozat alapján az orvosszakértői szerv 50%-os munkaképesség-csökkenést állapított meg dolgozónk részére. A határozat szerint újabb orvosi felülvizsgálat csak az állapot rosszabbodása esetén szükséges. A 2012 januárjában kért felülvizsgálat még nem történt meg, de 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátást kap. 2014. június 30-ával a dolgozó kérte az ellátása megszüntetését keresetkorlát túllépése miatt. Miután a munkavállaló rehabilitációs ellátását elveszíti, mint munkáltató figyelembe vehetem-e a személyét a rehabilitációs hozzájárulás összegének számításakor? Az ellátás megszűnésével a munkaképesség-csökkenés megszűnik-e?
Részlet a válaszából: […] ...a minimálbér összegét.A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címke:

Rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség

Kérdés: A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség szempontjából meg kell határozni a megváltozott munkaképességű személyek számát. Feltétel a munkaképesség-csökkenésen túl, hogy munkaszerződés szerinti napi munkaideje el kell, hogy érje a 4 órát. Beszámítható-e az a személy, aki szociális foglalkoztatás keretében munkarehabilitációs díjban részesül, melynek kifizetése "megállapodás" alapján történik? Vagy ezen foglalkoztatási forma kívül esik a "munkaszerződés"-sel foglalkoztatottak kategóriáján, ezért rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség szempontjából ezen személyeket a számításból ki kell hagyni?
Részlet a válaszából: […] ...megállapodás időtartama munkarehabilitációs szolgálati időre jogosít, amennyiben az előírt nyugdíjjárulékot megfizetik.A rehabilitációs hozzájárulást a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.
Kapcsolódó címke:

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Munkaügyi központon keresztül rehabilitált személyt alkalmazunk, munkabére támogatással megtérül, ezzel megfelelünk-e a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettségünknek, vagy ennek ellenére fizetnünk kell az adóhivatalnak?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése értelmébena munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozásirehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetéséreköteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és azáltala...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.

Létszámszámítás a rehabilitációs járadékhoz

Kérdés: Rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatosan a NAV honlapján 2010. 12. 15-én megjelent egy tájékoztató, miszerint változás 2011. 01. 01-jétől, hogy a hiányzó létszámnál is átlagos statisztikai állományi létszámot kell számolni. Ez mit jelent pontosan? Ha egy intézménynek négy főt kellene alkalmaznia ahhoz, hogy teljesítve legyen az 5%, akkor ezt 4 fő napi négy órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozóval teljesíti, vagy ezt teljes munkaidősre kell átszámítani, és így 8 fő napi négyórás megváltozott munkaképességű dolgozóval tudja teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség teljesítése,illetve a hiányzó létszám a munkavállalók és a foglalkoztatási kötelezettségbenfigyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagosstatisztikai állományi létszámának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.
Kapcsolódó címke:

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Az önkormányzathoz, illetve annak hivatalához (körjegyzőség) tartozik az iskola, óvoda, konyha. A rehabilitációs hozzájárulás tekintetében egységenként kell nézni a létszámot, vagy összességében? A körjegyzőség adja be a rehabilitációsjárulék-bevallást?
Részlet a válaszából: […] ...más adónemekben (szja, járulékok,áfa) a körjegyzőség adószáma alatt teljesítik az iskola, óvoda, konyhaadókötelezettségeit, akkor a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében is ígykellene eljárni. Amennyiben az intézmények dolgozóinak létszámát nem számítjákbele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Kik minősülnek megváltozott munkaképességűeknek a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...41/A. §-a értelmében a munkaadóa megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjánakelősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett abbanaz esetben, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.
1
2