A rehabilitációs hozzájárulási adó kerekítése

Kérdés:

A rehabilitációs hozzájárulási adó megállapításánál, illetve bevallásánál és befizetésénél a(z ezerre való) kerekítés általános szabályait kell alkalmazni, vagy felfelé kerekítéssel kell eljárni?

Részlet a válaszából: […] A statisztikai állományi létszámot egy tizedesjegyre kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni. A kötelező foglalkoztatási szint az átlagos állományi létszám 5%-a. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Rehabilitációs hozzájárulás éves elszámolása

Kérdés: Helyesen járunk-e el, amikor a 2021. évi rehabilitációs hozzájárulás éves elszámolását passzív időbeli elhatárolásba vonjuk/könyveljük?
Részlet a válaszából: […]

A rehabilitációs hozzájárulás esetében az adóbevallás keletkezteti a végleges kötelezettségvállalást, így a 2021. évi rehabilitációs hozzájárulás éves elszámolását passzív időbeli elhatárolásként kell elszámolni.

(Kéziratzárás: 2022. 05. 08.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Megváltozott munkaképességű személyek

Kérdés: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt. Kik minősülnek megváltozott munkaképességűeknek a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében? Megváltozott munkaképességűnek lehet-e tekinteni azokat a foglalkoztatottakat, akik súlyosan fogyatékos magánszemélyek adókedvezményét vehetik igénybe a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján? Bizonyos daganatos megbetegedések (pl.: mellrák) vagy emésztőrendszeri betegségek (a gluténérzékenység miatt fellépő endokrin- és anyagcsere-betegségek, ezen belül is az I. típusú és a szövődményekkel járó II. típusú cukorbetegség) miatt adókedvezmény igénybevételére jogosultakat megváltozott munkaképességű munkavállalóként figyelembe lehet-e venni? Súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással rendelkező személyeket, akik rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal nem rendelkeznek, megváltozott munkaképességűeknek minősülnek-e a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt,– akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,– aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Rovatrend – közfoglalkoztatott bére és szocho

Kérdés: Közfoglalkoztatott bérének és szociális hozzájárulási adójának a kormányhivatal által meg nem térített részét, de legfeljebb 15%-át a költségvetési intézmény az önkormányzat részére megállapodás alapján számlázza. Milyen rovatra és milyen COFOG-ra javasolják könyvelni a gazdasági eseményt?
Részlet a válaszából: […] A közfoglalkoztatott bérének és szociális hozzájárulási adójának a kormányhivatal által meg nem térített része, de legfeljebb 15%-a, amit a költségvetési intézmény az önkormányzat részére megállapodás alapján számláz, a következő rovaton kerül elszámolásra:K11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó kereseti korlát

Kérdés: Hogyan változott a rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó kereseti korlát, mennyit kereshet az érintett egy hónapban?
Részlet a válaszából: […] 2016. május 1-jei hatállyal módosításra került a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontja, mely a rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenységgel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Hivatali telefon magáncélú használata

Kérdés: Hivatali telefon magáncélú használata esetén, amikor nem kerül a magáncélú használat továbbszámlázásra, adózni kell. Ebben az esetben a telefonszámlát bontani kell, és az adó alapját képező részt egyes meghatározott juttatásként kell elszámolni? A számla áfarésze hogyan kerül elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] Telefon magáncélú használata esetén, amikor a magáncélú telefonhasználat nem kerül továbbszámlázásra, akkor olyan telefonszolgáltatás történik a munkáltató részéről, ahola) a tételesen elkülönített magánbeszélgetések meg nem térített összege után a jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Munkavégzés alól mentesített megváltozott munkaképességű személy figyelembevétele a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség számítása során

Kérdés: Munkavégzés alól felmentett megváltozott munkaképességű személy után kell rehabilitációs hozzájárulást fizetni?
Részlet a válaszából: […] A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Adónemek közötti átvezetés

Kérdés: Költségvetési intézményként működünk, áfakörbe tartozunk, a NAV-hoz havi bevallási kötelezettségünk van. Áfa-visszaigénylés esetén az összeget nem kérjük részünkre kiutalni a NAV-tól, hanem a különböző adónemekre, kötelezettségeinkre átvezetéseket kérünk. Ezek a rehabilitációs hozzájárulás, az önellenőrzési pótlék, a késedelmi pótlék és a bírság. Az átvezetések nem járnak pénzmozgással, így viszont nem tudjuk, hogyan kellene helyesen lekönyvelni, hogy a könyvelésünkben megjelenjenek ezek a tételek, és egyezzünk a NAV által biztosított folyószámla-kivonattal. Havonta, negyedévente, évente egyszer kell rendezni e tételeket?
Részlet a válaszából: […] A NAV részére fizetett adók, egyéb kötelezettségek beszedése során a kötelezettség pénzügyi rendezése megtörtént. Ha a NAV által beszedett összeg túlfizetésként jelentkezik, akkor a túlfizetést év végén, a beszámolókészítést megelőzően a zárlati tételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló figyelembevétele rehabilitációs hozzájárulás csökkentésénél

Kérdés: Figyelembe vehető-e a rehabilitációs hozzájárulás csökkentésénél az a megváltozott munkaképességű személy, akit 8 órában foglalkoztatunk, ezért rehabilitációs ellátása szünetel, ugyanakkor rendelkezik a rehabilitációs szakértői szerv szakvéleményével, mely alapján egészségi állapota 40%-os, és a szakvélemény hatályos?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettségről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. §-a rendelkezik. E szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Rehabilitációs hozzájárulás számítása

Kérdés: 2007. december 19-én kelt határozat alapján az orvosszakértői szerv 50%-os munkaképesség-csökkenést állapított meg dolgozónk részére. A határozat szerint újabb orvosi felülvizsgálat csak az állapot rosszabbodása esetén szükséges. A 2012 januárjában kért felülvizsgálat még nem történt meg, de 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátást kap. 2014. június 30-ával a dolgozó kérte az ellátása megszüntetését keresetkorlát túllépése miatt. Miután a munkavállaló rehabilitációs ellátását elveszíti, mint munkáltató figyelembe vehetem-e a személyét a rehabilitációs hozzájárulás összegének számításakor? Az ellátás megszűnésével a munkaképesség-csökkenés megszűnik-e?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak alapján vélhetően 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyudíjban részesült az érintett, mely esetében kötelező volt kérni 2012. március 31-ig a komplex felülvizsgálatot, ami azonban még nem történt meg, és az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
1
2