Rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló egyéni járulékai

Kérdés: Milyen egyéni járulékokat kell vonni a rehabilitációs járadékban részesülő, munkavállalóként foglalkoztatott személy munkabéréből?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának f) pontjában foglaltak szerint saját jogú nyugdíjas az a természetes személy – többek között –, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a Tbj-tv. 14. §-a (3) bekezdésének a) és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Választási, illetve szavazatszámláló bizottság nyugdíjas tagjának fizetett díjazás közterhei, megbízás álláskeresési járadék mellett

Kérdés: Milyen adó- és járulékkötelezettség terheli a 2014-es választásoknál a választási, illetve a szavazatszámláló bizottság tagjainak díjazását, akik nyugdíjasként látják el a feladatot? Hogyan alakul a közteher, ha a nők 40 éves öregségi nyugdíjában részesül az érintett, ha korhatár előtti ellátásban, illetve ha rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs járadékban? Álláskeresési járadék mellett megbízhatunk-e valakit ezen feladatok ellátásával?
Részlet a válaszából: […] A választási, illetve szavazatszámláló bizottság tagjai tiszteletdíj, illetve megbízási díj ellenében látják el tevékenységüket. Főszabályként – nem nyugdíjas, illetve az említett ellátásokban nem részesülő személyek esetében – a kifizetett díjazás összege...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Létszámszámítás a rehabilitációs járadékhoz

Kérdés: Rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatosan a NAV honlapján 2010. 12. 15-én megjelent egy tájékoztató, miszerint változás 2011. 01. 01-jétől, hogy a hiányzó létszámnál is átlagos statisztikai állományi létszámot kell számolni. Ez mit jelent pontosan? Ha egy intézménynek négy főt kellene alkalmaznia ahhoz, hogy teljesítve legyen az 5%, akkor ezt 4 fő napi négy órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozóval teljesíti, vagy ezt teljes munkaidősre kell átszámítani, és így 8 fő napi négyórás megváltozott munkaképességű dolgozóval tudja teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség teljesítése,illetve a hiányzó létszám a munkavállalók és a foglalkoztatási kötelezettségbenfigyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagosstatisztikai állományi létszámának összevetéséből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Rokkantsági nyugdíj melletti foglalkoztatás

Kérdés: 31 éves köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkavállalónak folyamatban van a rokkantsági nyugdíj megállapítása. Munkaviszonyát meg kell-e szüntetni ahhoz, hogy megkaphassa a nyugellátást? Egyébként dolgozhat-e a nyugdíj mellett? Ha igen, hogyan? Foglalkoztatható részmunkaidőben köztisztviselőként vagy megbízási szerződéssel?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. éviLXXXI. törvény (Tny.) 36/A. § (1) bekezdés alapján rokkantsági nyugdíjra azjogosult, akia) esetében a rehabilitációs járadékról szóló 2007. éviLXXXIV. törvény (Rjtv.) 1. §-ának a) pontjában meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.

Közalkalmazott egészségügyi alkalmatlansága

Kérdés: Hogyan és milyen módon szűnik meg annak a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya, aki 1 év táppénzes állomány után nem rokkantnyugdíjas állományba fog kerülni, hanem rehabilitációs járadékra lesz jogosult? Közös megegyezéssel szűnik meg a munkaviszony, vagy nekem, mint munkáltatónak kell neki felmondanom, tekintettel arra, hogy egészségi állapota miatt nem tudom alkalmazni szakács munkakörben. (Térdműtéte után nem 100%-os a térd mozgása, ezért az üzemorvos nem adja meg neki az engedélyt, más munkakört pedig nem tudok neki felajánlani.) Milyen nappal szűnik meg ilyenkor a munkaviszony? A táppénz utolsó napjával? Ki nem vett szabadságot fizetnem kell neki? Letölteni ugye nem tudja, mert az azt jelentené, hogy alkalmazom üzemorvosi engedély nélkül is?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény (Kjt.) 30. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a munkáltató aközalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha aközalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.