Szabadság a felmentési idő alatt

Kérdés: Köztisztviselőnk jogviszonya öregségi nyugdíjra való jogosultsága miatt felmentéssel megszűnik. A két hónap felmentési idejére is megilleti őt a szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...köztisztviselőnek a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. Ezen túlmenően szabadság jára) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,b) a szülési szabadság,c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Polgármester szabadsága

Kérdés: Önkormányzatunk polgármestere a 2020. évi szabadságát teljes egészében nem vette ki. 2021. március 31-ig sem élt a szabadság kivételével. Hogyan kell kezelni, nyilvántartani a továbbiakban?
Részlet a válaszából: […] ...főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő--testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Rendvédelmi alkalmazott pótszabadsága

Kérdés: A 2021. május 14-től hatályos 2021. évi XXXI. törvény kiegészítette a 2015. évi XLII. törvény rendvédelmi alkalmazottak szabadságára vonatkozó 289/P. §-át egy (14) bekezdéssel, amely a következőt rendeli el: "Az a rendvédelmi alkalmazott, aki vezetői pótszabadságra és a (7) és (8) bekezdés szerinti pótszabadságra nem jogosult, az ötvenedik életévének betöltésétől évente három munkanap pótszabadságot is igénybe vehet." A 2021. évre járó szabadságnapok esetében a törvényben meghatározott 3, vagy az időarányos 2 nap pótszabadság jár a feltételnek megfelelő dolgozónak?
Részlet a válaszából: […] ...hivatkozott törvény az érintett rendelkezés tekintetében átmeneti rendelkezést nem tartalmaz. Az általános szabadságszámítási szabályokat figyelembe véve - véleményünk szerint - úgy kell eljárni, hogy ha a jogosultsága valakinek a 2021. év tekintetében fennáll erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
Kapcsolódó címkék:  

Szakmai főtanácsadó pótszabadsága

Kérdés: Önkormányzatnál alkalmazott (nem vezető) szakmai főtanácsadónak mennyi pótszabadság jár?
Részlet a válaszából: […]

Az alapszabadságon felül az önkormányzati főtanácsadó és az önkormányzati tanácsadó évente hét nap pótszabadságra jogosult.

(Kéziratzárás: 2021. 02. 24.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék:  

Nők kedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Köztisztviselő a nők 40 éves szolgálatiidő-kedvezménye igénybevételével menne nyugdíjba. A 2 hónap felmentési időt a munkában töltött utolsó naptól kell-e visszaszámolni, vagy előtte is kérheti annak kiadását úgy, hogy az időarányos szabadságát utána venné ki?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavégzés alól. A kérdéses esetben a 2 hónapot a jogosultság feltételei megszerzésének napjától kell visszaszámolni. Szabadságot arra az időre lehet kiadni, amely időszak alatt nem került sor munkavégzés alóli mentesítésre. (Kéziratzárás: 2020. 04. 30...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Csökkentett munkabér a járvány idején

Kérdés: Megállapítható-e a munkavállaló részére a veszélyhelyzettel összefüggésben csökkentett bér, csökkentett munkaidő, illetve fizetés nélküli szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...(kinevezés-) módosítással részmunkaidő kikötése is lehetséges, akár átmeneti, határozott időre is.Ugyanakkor fizetés nélküli szabadságot a munkáltató nem rendelhet el, azt csak a munkavállaló igényelhet, illetve természetesen a veszélyhelyzetre tekintettel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Szabadság egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

Kérdés: Közalkalmazott munkavállalóink 24/48 órás beosztással dolgoznak. Előző évről jelentős mértékű szabadságuk maradt bent, mivel ők nincsenek a hét minden napjára beosztva. Hogyan kell helyesen eljárni?
Részlet a válaszából: […] ...napot (napokban történő nyilvántartás). A hivatkozott paragrafus (3) bekezdése szerint egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság úgy is kiadható, hogy a munkavállaló a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:    

Egy dolgozó által két munkakör ellátása

Kérdés: Egy kolléga két munkakörben dolgozik: részben pedagógus, részben laboráns, de összesen heti 40 óra a munkaideje, tehát teljes munkaidős munkavállaló. Pedagógusként 21 nap alap- és 25 nap pótszabadsággal rendelkezik, laboránsként viszont ennél jóval kevesebbel a besorolása szerint. Hogyan kell esetében megállapítani a szabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt., sem az Mt. nem tartalmaz rendelkezéseket a munkakör ilyen jellegű meghatározása esetére, így különösen a bér/illetmény, illetve a szabadság megállapítására. Az Mt. szerinti foglalkoztatás esetén ez kevésbé problémás, viszont közalkalmazotti jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Téves besorolás miatti visszasorolás és a szabadság mértékének változása

Kérdés: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kerültem 2013. 12. 03-án. A végzettségem gimnáziumi érettségi volt. Munkaügyi előadói munkakörbe neveztek ki, 3910 FEOR szám alatt, a besorolásom a jogviszonyaim alapján C/09 lett (korábbi jogviszonyaim között nem szerepelt közszféra). 2014 szeptemberében tanulmányi szerződést kötöttek velem, elvégeztem az OKJ 51 344 01 számú Bérügyintéző tanfolyamot. 2015. 04. 01. hatállyal a tanfolyam elvégzése után átsoroltak D/09 fokozatba. Idén január 1-jén már D/11 fokozatba léptem, így az éves szabadságom 20+11 nap volt. Ez év márciusában belső ellenőrzés történt, és az ellenőr visszamenőleg 2019. 02. 01. hatállyal visszasoroltatott D/04 fokozatba, így az éves szabadságom 20+4 napra csökkent. Elmondása szerint tévesen voltam besorolva, mert kinevezéskor nem rendelkeztem a szükséges végzettséggel, ezért csak az 1992. 06. 30. előtti jogviszonyaim számíthatóak be. Valóban jogszerű-e hogy több mint 5 év jogviszony után visszasorolnak, és az idei visszasorolástól 7 nappal csökken az éves szabadságom?
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogy Ön csak későbbtől rendelkezik a "D" fizetési osztályra előírt végzettséggel, képzettséggel.A téves besorolás érintheti a szabadságot is, azonban annak korrigálása véleményünk szerint csak a téves besorolás javítását követő naptári évtől javasolt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén szabadság nyilvántartásának és kiadásának módjai

Kérdés: Teljes munkaidős közalkalmazott orvos a heti munkaidejét 4 nap alatt dolgozza le: hétfő 10 óra, kedd 8 óra, szerda 9 óra, csütörtök 10 óra. Mennyi szabadság illeti meg napban és órában? Szabadsága napján mennyi óra távollétet rögzítsünk neki?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidő-beosztásban a munkáltató választhat, hogy a szabadságot napban vagy órában számolja el. A választást a naptári év során nem lehet megváltoztatni.Az egyik lehetőség, hogy a szabadság kiadása és elszámolása munkanapban történik. Ebben az esetben az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
12