Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott szakfeladat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Funkciókód, szakfeladat

Kérdés: Önkormányzati költségvetési szervként ellátjuk két - gazdasági szervezettel nem rendelkező - intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait. Hozzánk tartozik a gyermekétkeztetés az iskolákban, óvodákban, a megrendelés, számlázás, térítésidíj-beszedés, hátralékok kezelése, felszólítás, illetve a közoktatási intézmények üzemeltetési feladatai, néhány önkormányzati, most nem közoktatási intézményként működő épület (magániskola működik benne, illetve jelenleg üres, felújítások során oda szoktak kiköltözni a felújítandó iskolából) üzemeltetése. A könyvelés során a központban dolgozók bérét, illetve a felmerülő kiadásokat a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény (óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmény) által használt cofogra, illetve az üzemeltetett közoktatási intézményekhez (általános iskola, gimnázium, kollégium) kapcsolódó működtetési cofogra könyveljük. Az intézményi étkezéshez kapcsolódó cofogra csak a vásárolt élelmezést, a melegítőkonyhán dolgozók bérét, illetve az étkezési térítési díjak bevételét könyveljük a MÁK elvárásnak megfelelően. 2017. január 1-jétől a közoktatási intézmények üzemeltetési, működtetési feladatai átkerülnek az államhoz. Intézményünknél marad az étkezés, illetve a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai, valamint néhány önkormányzati épület üzemeltetése. 2017-től a központban dolgozók bérét és egyéb kiadásait milyen kormányzati funkcióra és szakfeladatra kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]szerv részére végzett tevékenységének bevételét, kiadását az ellátott szerv azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az adott kormányzati funkciók az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.Ezt a szabályt akkor kell alkalmazni,- ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra,- a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,- az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,- a támogatási célok tekintetében és- a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.Központi intézményüknél dolgozó munkatársak bérkiadásait is arányosan, a tevékenységgel összefüggésben kell elszámolniuk. Belső szabályzatukban tudnak rendelkezni az arányszámok mértékéről és a felosztási elvekről. Ezen meghatározás után és központi intézményük személyi juttatásainak eredeti előirányzatának összegének ismeretében számolják el intézményük dolgozóinak személyi juttatásait az adott intézmény szakmai kormányzati funkcióján arányosan szétbontva.A fentebb említett 013360 "Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások" funkciókódot az alapító okiratban szerepeltetik, viszont a saját dolgozók bérkiadásait arányszám képzésével azon a funkciókódon fogják elszámolni, amely érdekében felmerülnek, tekintet nélkül arra, hogy az említett kormányzati funkciót központi intézményük az alapító okiratában szerepelteti-e.Ezidáig helyesen könyvelték a központban dolgozók bérét, illetve a felmerülő kiadásokat, miszerint a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény, óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmény által használt "cofog"-ra, illetve az üzemeltetett közoktatási intézményekhez, általános iskolához, gimnáziumhoz, kollégiumhoz kapcsolódó működtetési "cofog"-ra könyveltek. Továbbá az intézményi étkezéshez kapcsolódó "cofog"-ra a vásárolt élelmezést, a melegítőkonyhán dolgozók bérét, illetve az étkezési térítési díjak bevételét könyvelték.Mivel 2017. január 1-jétől a közoktatási intézmények üzemeltetési, működtetési feladatai átkerülnek az államhoz, és központi intézményüknél az étkezés, illetve a két gazdasági szervezettel nem rendelkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4322
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Szakfeladat

Kérdés: Hogyan történt az oktatási és nevelési intézmények működtetési kiadásainak szakfeladaton történő elszámolása 2013. december 31-ig, és hogyan történik 2014-ben?
Részlet a válaszból: […]felsős évfolyamok, sajátos nevelési igényű tanulók, napközis tanulók stb. szakfeladaton kellett a kiadásokat elszámolni. A szakfeladat szétbontásának elve belső szabályozás útján történt, vagy létszám, vagy légköbméter-százalék, vagy alapterület stb. százalékában.56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 2. § (1) szerint:"A költségvetési szerv bevételeit és kiadásait, valamint a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja bevételeit és kiadásait a kezelő szerv azokon a szakfeladatokon számolja el, amelyek érdekében azok felmerültek.(2) A költségvetési szerv más költségvetési szervek részére végzett tevékenységeinek bevételeit, kiadásait az ellátott szerv azon a szakmai, az 1. § (4) bekezdése szerinti vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, függetlenül attól, hogy az adott szakfeladatok az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmaznia) az olyan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek is, amelyet az irányító szerv önállóan működő költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatainak ellátására jelölt ki,b) a kifejezetten más szervek pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szerveknek a más szervek részére végzett tevékenységei tekintetében, ha költségvetésükben az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, valamintc) a támogatási és a befektetési célok szakfeladatai tekintetében."Az új, módosított NGM rendelet kérdéses szakfeladatának szövegében érdemi változás nincs, hanem az oktatási intézmények működési és oktatási tevékenységének szétválásával egyértelműsítésre került, hogy a működtetéssel kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása az adott szakmai szakfeladaton kerülnek elszámolásra. Erről még a 2013. VI. 29-ei módosítás elő­tti 3. számú melléklet szöveges része rendelkezett, amely hatályon kívül került, de a számokhoz került a szakfeladat beépítésre a szövegbe.Összegezve tehát az adott szakmai szakfeladaton kell a működtetéssel kapcsolatos kiadásokat elszámolni (pl. alsó tagozat, felső tagozat, napközi, SNI stb.), és a megfelelő szakfeladatokra történő átvezetés, rendezés visszamenőlegesen is szükséges, hogy az év végi beszámolójukban már a valós szakfeladaton jelenjenek meg a bevételek és kiadások.2014. január 2-ától a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet lépett hatályba, amely új elveket határozott meg a szakfeladattal kapcsolatban. A költségvetési szerveknek a pénzügyi számvitelben az Áht. 1. §-ának (2) bekezdése szerint ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és eredményszemléletű bevételeit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3667
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Adómentes juttatás

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletet alkotott, miszerint díszpolgári címet adományoz olyan személyeknek, akik a községben kimagasló társadalmiszerep-vállalást végeznek. A rendeletben van egy olyan pont, miszerint a kitüntetetteket haláluk esetén az önkormányzat saját halottjának tekinti. Sajnos most bekövetkezett az a szomorú esemény, hogy a közel 15 éve kitüntetett személy elhunyt, az önkormányzat viseli a temetési költségeket. Könyvelési szempontból ez se nem köztemetés, se nem temetési segély. Kérdésem, milyen főkönyvi számot és milyen szakfeladatot kell használni?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás,d) a foglalkozás-egészségügyi ellátás,e) a kegyeleti ellátás,f) a szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés; e rendelkezés alkalmazásában munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként egynél több, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol munkahelye van; nem munkásszállás az a szálláshely, ahol a kifizető olyan magánszemélyt, illetve ennek hozzátartozóját szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn."Ezen felsorolás között található a kegyeleti szolgáltatás is. Az önkormányzat rendeletet alkotott a díszpolgári cím adományozásáról és arról, hogy ezeket a kitüntetetteket haláluk esetén az önkormányzat saját halottjának tekinti. Ez valóban nem lesz segély alapján járó temetés, illetve köztemetés, hanem egy kegyeleti ellátás. Ebben az esetben a költségekről szóló számláknak az önkormányzat nevére kell szólnia, ezeket az önkormányzat saját költségei között számolja el. A költségvetési tervezési útmutató tételesen ezt a kiadást nem nevesíti, de - véleményünk szerint - leg­inkább az egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások között számolható el, vagy az egyéb dologi kiadások között. Ezt egyértelműen az önkormányzatnak belsőleg, a saját számlarendjében szükséges meghatározni, a következetes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3591
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Szakfeladat

Kérdés: Egy többcélú intézmény (óvoda, konyha, közösségi ház és könyvtár) irányítását, fenntartását, valamint a szociális étkeztetést biztosító jogi személyiségű társulásnak milyen szakfeladatai lehetnek, amely bejegyzésre kerül a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába?
Részlet a válaszból: […]közösségi ház, könyvtár tevékenységének megfelelő szakfeladatokat fogják alkalmazni. Az alaptevékenységeket az alapító okiratban kell feltüntetni. Az alaptevékenységek közül a költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni- azokat az önálló szakfeladatot képező kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak,- a költségvetési szerv más szervek részére végzett tevékenységeinek szakfeladatait,- a támogatási és befektetési célok szakfeladatait,- a technikai szakfeladatokat és- a költségvetési szerv közfeladata ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3520
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Szakfeladat

Kérdés: Az önkormányzat a gimnázium kezeléséből a közszolgáltató intézmény kezelésébe adta az 1400 adagos konyháját alaptevékenységként (más alaptevékenységünk strand, temető, sportpálya-üzemeltetés, takarítás, zöldterület-kezelés stb.). A konyha ellátja az általános iskola, a gimnázium, a kollégium, az óvoda és a szociális otthon étkeztetését. Eddigi információnk szerint az 562912. óvodai, 562913. iskolai, 562914. kollégiumi étkeztetés szakfeladatokat a szolgáltatást igénybe vevő intézményeknek kell használni (ők szedik be a térítési díjat, és számolják el az önkormányzattal a rezsiköltséget). Mi mint a konyha üzemeltetője egy összegben számlázzuk az intézmények felé a nyersanyag, a rezsi és az áfa összegét. Helyesen használjuk-e az 562920. Egyéb vendéglátás szakfeladatot, melyen az oktatási intézmények, óvoda, szociális otthon, és ezen intézmények dolgozói étkezését számoljuk el, a saját dolgozóink étkeztetéséhez pedig az 562917. Munkahelyi étkeztetés szakfeladatot használjuk? Ha mi csak az egyéb vendéglátás és a munkahelyi étkeztetés szakfeladatokat használjuk, kell-e 6-os számlaosztályt vezetni? Az 56/2011. NGM rendelet 3. sz. mellékletének 2.1.2. pontja alapján kell-e intézményünk alapító okiratában feltüntetni az iskolák által használt szakfeladatokat akkor is, ha mi nem számolunk el rajta kiadást, bevételt?
Részlet a válaszból: […]számú mellékletének 1. számú függeléke tartalmaz,b) a költségvetési szerv más szervek részére végzett tevékenységeinek szakfeladatait,c) a támogatási és befektetési típusú szakfeladatokat,d) a technikai szakfeladatokat, ése) a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységeinek szakfeladatait.A költségvetési szerv más költségvetési szervek részére végzett tevékenységeinek kiadásait, bevételeit azokon a szakmai tevékenység szerinti vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatokon kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, függetlenül attól, hogy az adott szakfeladatok az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az olyan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek is, amelyet az irányító szerv önállóan működő költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatainak ellátására jelölt ki.Továbbá a kifejezetten más szervek pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szerveinek a más szervek részére végzett tevékenységei tekintetében, ha költségvetésükben az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, és a támogatási célú szakfeladatok tekintetében.Tehát az iskolának, óvodának és kollégiumnak az alapító okiratban szerepeltetni kell a kötelező és normatíva igénylésére jogosító tevékenységek szakfeladatát.Az étkeztetés vásárolt szolgáltatási kiadásként kerül elszámolásra.Az ételt főző közszolgáltató alaptevékenysége ebben az esetben, helyesen, az 562920. Egyéb vendéglátás, illetve 562917. Munkahelyi étkeztetés szakfeladat.Amikor a felmerülés időpontjában nem állapítható meg a kiadásról, hogy melyik szakfeladat érdekében merültek fel, akkor azok a kiadások funkcionálisan a 6. számlaosztályban, a közvetett kiadások számlaosztályban kerülnek kimutatásra.Az itt kimutatott közvetett kiadásokat azok felmerülésének helye szerint kell csoportosítani.Ezen a számlaosztályon belül is a 62. Egyéb kisegítő részlegek kiadásai között kerül kimutatásra az élelmezési tevékenységek kiadása.Itt kerül kimutatásra a foglalkoztatott alkalmazottak személyi kiadása a járulékaival együtt, a tisztító-, takarítóanyagok felhasználása, a helyiségek és berendezések felmerülő karbantartási kiadása, a külső szolgáltatások, a teljes élelmezéshez szükséges nyersanyag-felhasználás, valamint a saját kisegítő részlegek kiadása, karbantartás, kazánház, gépjármű-igénybevétel felosztás után kapott kiadásai.Az üzemben felmerült és azt terhelő összes kiadást szükséges összegyűjteni a számlán, majd ezt követően a szakfeladatok, a közvetett kiadások között kell felosztani.Számviteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3293
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Önkormányzati vagyonátadások végrehajtása

Kérdés: 2012. évtől az önkormányzatoknak, a polgármesteri hivataloknak és az önállóan működő költségvetési szerveknek a könyvvezetésüket elkülönítetten kell megvalósítani, emiatt év végén elkülönített elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük. (Ezt megelőzően egy elemi költségvetés és egy beszámoló készült, amelynek mérleg­adatai tartalmazták az önkormányzat/hivatal és az önállóan működő intézmények által használt/üzemeltetett vagyon adatait is. Problémát az ingatlanok és a tárgyi eszközök szétválasztása okoz. Több vagyontárgy EU-s támogatásokból keletkezett, illetve újult meg. A vagyonátadást (pl. az iskola épületének a polgármesteri hivatal mérlegéből az önállóan működő intézmény mérlegébe történő átadása) megelőzően megkerestük a közreműködő szervezeteket, és a jogszabályi változásra hivatkozva kértük az engedélyüket, hogy az idáig is az intézmény által használt vagyon (pl. iskola épülete) átkerülhessen az önállóan működő oktatási intézmény könyveibe úgy, hogy a tulajdonjogban semmiféle változás nem keletkezik. Az ingatlan továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad. Néhány állásfoglalás megérkezett. Van olyan is, hogy hozzájárulnak a vagyonátvezetésekhez, de van olyan is, hogy kifejezetten tiltják. Pl. az iskola épületét nem engedélyezik átadni az oktatási intézmény könyveibe, a válaszuk alapján vagy a polgármesteri hivatal, vagy az önkormányzat könyveiben kell maradni. A nem egységes álláspontok miatt nem tudjuk végrehajtani úgy a vagyonátadásokat, ahogy azt a képviselő-testület döntése alapján az intézmények ténylegesen használják, üzemeltetik. Kérdésünk, hogy megtehetjük-e, hogy minden épület és tárgyi eszköz az önkormányzat könyveibe kerüljön át, és ott különítenénk el az intézmények és a hivatal által használt vagyonelemeket (pl. egységkódokkal)? Az eddig beérkezett állásfoglalások alapján ez nem lenne ellentétes a támogatási szerződésekkel.
Részlet a válaszból: […]szakfeladaton. Abban az esetben, ha olyan pénzforgalmi tételek is felmerülnek, amelyeket az épületre kell aktiválni, pl. felújítás, akkor azt az önkormányzat könyveiben kell elszámolni. Az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, a szakfeladatrend 2. §-ának (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv a más költségvetési szervek részére végzett tevékenységeinek bevételeit és kiadásait az ellátott szerv azon szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, függetlenül attól, hogy az adott szakfeladatok az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e. A fenti rendelkezések alapján nem egységkódokon, hanem a megfelelő szakfeladaton kell a pénzforgalmi kiadásokat megjeleníteni. A szakfeladat alkalmazásának nem feltétele, hogy az alapító okiratban szerepeljen az adott szakfeladat. A korábban beszerzett, létesített épületek, eszközök nyilvántartására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3236
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Költségvetési szervet megillető osztalékbevétel szakfeladaton történő elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk melyik szakfeladaton kezeli helyesen a 933212. Nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalékok és hozamok bevételét (áramszolgáltató nyrt. részvényeink után, osztalék jogcímén kapott bevétel)?
Részlet a válaszból: […]társaságokban. A gazdasági társaságokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket fő szabályként mindig azon a szakfeladaton kell elszámolni, amelyik az adott gazdasági társaság főtevékenységét jellemzi. A kérdésben megfogalmazott esetben az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3022
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Szakfeladat meghatározása

Kérdés: Önkormányzatunk alapító okiratban önállóan működő költségvetési intézmény feladatai közé sorolta a lakó- és nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátását. A lakóingatlanok bérleti díjait, valamint azok kiadásait alaptevékenységként a 6820011 szakfeladaton számolja el az intézmény. A nem lakóingatlanok között szerepelnek olyan épületek, melyek nem az alaptevékenységet szolgálják (pl.: vendéglátó-ipari helyiség, gyógyszertár, újságospavilon stb.), ezért felmerül a kérdés, hogy megteheti-e az intézmény, hogy az ingatlanok bérletidíj-bevételeit, az ingatlanok kiadásait szabad kapacitás kihasználásként a 6820022 szakfeladaton számolja el, hiszen az Ötv. 8. § (1) bekezdés szerint a lakásgazdálkodás önkormányzati feladat. Vagy kötelező ezeket vállalkozási tevékenységként könyvelni a 6820024 szakfeladaton? Ezen ingatlanok bevételei fedezik a kiadásokat, jelenleg önkormányzati támogatást nem igényel.
Részlet a válaszból: […]kötelezővé tette, ezért ez alaptevékenység, és helyesen került az alapító okiratba is. A lakóingatlanok bérleti díjából származó bevételek és kiadások megtervezése és elszámolása a 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatra kerül alaptevékenységként, (1) kóddal. Itt kerül megtervezésre és elszámolásra az önkormányzat, illetve költségvetési szervek tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóingatlanok bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevétel és kiadás. Ezek közé tartoznak az önkormányzati lakások, szolgálati lakások. A 682002 Nem lakóingatlanok bérbeadása és üzemeltetése szakfeladaton kerülnek megtervezésre és elszámolásra az önkormányzat vagy a költségvetési szervek tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásai, üzemeltetései által jelentkező bevételek, illetve kiadások. Idetartozik az ingatlan vagy más helyiség alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személy számára, az alapfeladat ellátására közvetlenül nem használt ingatlanrészek üzemeltetése, mint például a takarítás és a portaszolgálat. Az önkormányzat a meglévő ingatlanait harmadik fél részére adta ki, hogy a meglévő kapacitását kihasználja bérleti díj ellenében. A bérleti szerződés megkötésekor a bérbevevő határozza meg, hogy a bérbe vett helyiségben milyen szolgáltatást fog végezni, tehát vendéglátóegységet, gyógyszertárat, illetve újságárusítást. Az önkormányzatnak akkor is az ingatlan-bérbeadásra vonatkozóan van szerződése, amit kapacitáskihasználás bővítése céljából adott ki. Az alaptevékenység másik csoportja azoknak a tevékenységeknek az ellátása, amikor a költségvetési szerv a kötelezően ellátandó feladatainak ellátására létrehozott dologi és humánerőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitás kihasználása érdekében, és nem haszonszerzés céljából végzi. Ebben az esetben az összes közvetett és közvetlen költség megjelenítése az értékcsökkenés nélkül történik, a bevételeknek fedeznie kell ezeket a kiadásokat. A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység (2) kóddal kerül megjelölésre a szakfeladat hetedik számjegyeként, amely tevékenység viszont támogatásból nem finanszírozható, az ellátásukért kapott bevételnek fedeznie kell az amortizáció nélküli önköltséget, és ezekről elkülönített nyilvántartás vezetése és elszámolása jogszabályi előírás. Az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások költségvetési szervei esetében az irányító szerv egyedi döntése alapján ez alól felmentést adhat. Az önköltségszámítással tudják alátámasztani azt a tényt, hogy a bérletidíj-bevételek fedezik az amortizáció nélküli költséget. Ha a fent leírt előírásoknak megfelel az önkormányzat nem lakóingatlanjainak bérbeadása, akkor a (2) kódon, azaz időlegesen felmerülő szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenységként tudja elszámolni a bérletidíj-bevételeket. Az önköltségszámítás eredményeként viszont az is lehetséges, hogy a bevétel nagyobb mértékű lesz, mint az amortizáció nélküli önköltség. Akkor viszont már haszonszerzés történik. Vállalkozási tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítőtevékenység. Itt tehát azt is mérlegelni és tudni kell, hogy a bérletidíj-bevételből származik-e haszna az önkormányzatnak. Ugyanis ha már egy kevés haszon is keletkezik a bevételek után, akkor azt már nem lehet szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenységnek minősíteni. Jelen gazdasági helyzetben, és az egyre kevesebb pénzből gazdálkodó költségvetési szerveknek nem lenne elvetendő, ha egy kicsi hasznuk lehetne, de a jelenlegi jogszabály alapján ezt nem tehetik meg. Az alaptevékenység második csoportjakénti, szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2966
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Szakfeladat

Kérdés: Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Ennek keretében évente kétszer átutaljuk a vállalt támogatási részt az alapítványnak. Ezt a kiadást melyik szakfeladaton és milyen kiadásnemen kell elszámolnia az önkormányzatnak?
Részlet a válaszból: […]feladatellátás finanszírozásból történik, akkor alaptevékenységet végez ("1" tevékenységtípus kód), vagy társadalmi szerepvállalásból fakadóan a társadalom és a gazdaság szereplőinek támogatását, helyzetének javulását szolgálja a kérdéses összeg ("5" támogatási kód), akkor támogatás történik. A kérdéses esetben az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz, amely az önkormányzatnak nem kötelező feladatellátása. Ez egy, a társadalmi szereplők, felsőoktatási hallgatók számára kiírt pályázat, amellyel támogatni és segíteni kívánja a pályázati kritériumnak megfelelt hallgatókat. Az "A" típusú pályázati kiírás szerint "a pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat". Az ösztöndíjra pályázhattak a tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya a tárgyév őszén már nem állt fenn, úgy a tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerülhetett folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthattak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben, a pályázás időpontjában szünetelt. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az adott tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. A "B" típusú kiírás szerint a pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhettek, akik az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek. Az adott tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívántak részt venni. A pályázati kiírási feltételek szerint a 854221 Alapképzés, a 854222 Mesterképzés és a 854212 Szakirányú továbbképzés szakfeladatokat lehet alkalmazni, a 8/2010 (IX. 10.) NGM tájékoztató 2. számú mellékletének tartalmi meghatározása alapján. A szakfeladat kiválasztásánál mindig egyeztetni szükséges, hogy a pályázaton nyert hallgató milyen képzésben részesül, hogy melyik tevékenységhez, szakfeladathoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2882
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

10. találat: Szakfeladat

Kérdés: Önkormányzatunknál az országgyűlési választásokkal kapcsolatban jutalmat fizettünk ki a választásban részt vevő köztisztviselőknek. Erre a célra működési célú céltartalékon különítettünk el pénzeszközt. Kérdésem, hogy a dolgozóknak így kifizetett jutalmat (nem rendszeres személyi juttatás) melyik szakfeladatra kell elszámolni: a 841126-ra, vagy a 841114-re? A 841114-es szakfeladaton szerepelhet-e nem rendszeres személyi juttatás létszám nélkül?
Részlet a válaszból: […]szerint - amely a szakfeladatok tartalmi meghatározását tartalmazza - nem itt kell megtervezni és elszámolni az adó, illeték, vám, jövedék beszedésével, az adóellenőrzéssel kapcsolatos igazgatási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, ezek a 841133 számú szakfeladaton kerülnek megtervezésre és elszámolásra. A másik, kérdéses szakfeladat a 841114 számú szakfeladat, amely az országgyűlésiképviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek esetében alkalmazandó. Itt kell megtervezni és elszámolni az országgyűlésiképviselő-választásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A kérdésükből az derül ki, hogy az a jutalom, amit az országgyűlésiképviselő-választásban részt vevő köztisztviselőknek fizettek ki, nem közigazgatási tevékenység végzésével volt kapcsolatos. A költségvetési szervek több olyan alaptevékenységet is elláthatnak, amelyek a szakfeladatrendben szerepelnek. A kiadásokat, bevételeket, létszámadatokat a szakfeladatok között ezért szét kell osztani a szakfeladatrendhez tartozó útmutató módszerei szerint. Amennyiben a tevékenységek egyértelműen elkülönülnek egymástól, azok közvetlenül kapcsolódnak a bevételekhez, kiadásokhoz vagy a létszámokhoz, akkor a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szakfeladaton történik a tervezés és elszámolás. Ha a tevékenységek egyértelműen, közvetlenül nem szétválaszthatók, akkor a közvetett kiadások, bevételek és létszám esetében a megosztásos módszer alkalmazandó. A megosztás történhet a természetes vetítési alapok vagy a képzett vetítési alapok segítségével, százalékos megosztással. Az alkalmazott megosztás módszeréről a költségvetési szervnek a számviteli politikájában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2791
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést