Részletre vásárolt telefon

Kérdés: Intézményünk mobiltelefont vásárolt 24 havi részletre, aminek a törlesztőrészlete a havi telefonszámlában jelenik meg. A telefont egy összegben bevételeztük átvételkor az alábbiak szerint a szerződésben szereplő összeggel: T 1311242 - K 9244. A telefon törlesztőrészlete a havi számlákban a K64-es rovatra kerül rögzítésre, amelyet negyedévente kivezetünk a befejezetlen beruházások közül: K 15113 - T 843599. Helyesen járunk el a könyvelésnél?
Részlet a válaszából: […] ...keletkezteti. Tekintettel arra, hogy a telefonvásárlás esetében részteljesítések nem lehetségesek, mert a készülék nem osztható, így a számlát a teljes vételárról ki kell állítani akkor is, ha az ellenérték megfizetése részletfizetéssel történik. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Ingatlaneladási szerződés módosítása

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló ingatlan/épület eladására 2021. évben adásvételi szerződést kötött egy vállalkozással. A szerződés értelmében a vállalkozás első lépésben foglalót fizet, majd a vételár fennmaradó részét 2021. december 15-ig bezárólag egy összegben megtéríti. A foglaló az önkormányzat részére meg is érkezett, a beérkező foglalóhoz az önkormányzat elkészítette az előlegszámlát. A vételár fennmaradó részét azonban, szerződéstől eltérően, a vállalkozás nem egy összegben, hanem részletekben törlesztgeti, hiába szól a szerződés szerinti követelés adott évre, a vételár megfizetése át fog húzódni a következő költségvetési időszakra. Fentiek alapján szükséges-e az alapszerződés módosítása, továbbá a beérkező részletfizetésekhez kell-e az önkormányzatnak számlát kibocsátani, illetőleg a végszámla kiállítása, jelen feltételek mellett, mikor esedékes?
Részlet a válaszából: […] ...a teljesítést megelőzően fizetett ellenértékbe beszámító pénzösszeg, ideértve a foglalót is, előlegnek minősül, amelyről előlegszámlát kell kiállítani, majd a végszámla összegét kell az előlegekkel csökkenteni.A szerződésben kell rögzíteni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
Kapcsolódó címkék:      

Közlekedési kötség elszámolása

Kérdés: Költségvetési szerv belföldi kiküldetés esetén milyen módon tudja közlekedési költségként elszámolni a busz-, illetve vonatjegyet? A problémát az okozza, hogy a dolgozók rendszerint 50%-os közalkalmazotti kedvezménnyel utaznak, így vásárolják meg a menetjegyüket. Ez esetben a tömegközlekedési vállalat az intézmény nevére nem állít ki számlát. Elegendő-e a menetjegy leadása a kiküldetés mellé, vagy számlával is kell igazolni az utazást? Ha igen, akkor elfogadható-e a dolgozó nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Közvetített szolgáltatás

Kérdés: Önkormányzatunkat megkereste egy helyi vállalkozás, hogy szeretné a település rendezési tervének módosítását kezdeményezni egy őket érintő terület vonatkozásában. A vállalkozás megtéríti az önkormányzatnak a rendezési terv módosításával kapcsolatosan felmerült költségeit, többletmunkáját. A tervezőiroda az önkormányzat részére 100 000 forint + áfa összegről állít ki számlát a rendezési terv módosításáról. Az önkormányzat viszont - saját munkáját is beleszámítva - nagyobb összegről, bruttó 300 000 forintról állítana ki számlát a módosítást indítványozó vállalkozás felé. Az önkormányzat 2-es adószámmal rendelkezik.
1. Az önkormányzat által kiállított számlát áfa hatályán kívüli tevékenységként kell kiállítani, vagy 27%-os áfásként (mint továbbszámlázott szolgáltatás)?
2. Ha áfásként, akkor levonásba helyezhető-e a tervezési feladatok számlájában feltüntetett előzetesen felszámított áfa?
Részlet a válaszából: […] ...esetén, ha a közvetítő is áfaalany és belföldi a teljesítési hely, akkor azzal az adómértékkel kell számolni, ahogy az eredeti számlát kapták, és az előzetes áfa levonásba helyezhető. Ha azonban valamely szolgáltatás beépül a saját szolgáltatásukba, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.
Kapcsolódó címkék:    

Közösségi termékbeszerzés

Kérdés: Költségvetési szerv egy online kereskedelmi platformról rendelt, az árut pedig egy EU-tagállamból szállították, és a számla is az EU-tagállam nyelvén került kiállításra. A számla minden szükséges adatot tartalmaz, az adó is helyesen került feltüntetésre, de idegen nyelven. Befogadhatjuk-e a számlát, illetve van-e valami feltétele a számla befogadásának és elszámolásának?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 158/A. §-ának (1) bekezdése szerint a számlára vonatkozó kötelezettségekre - a (2) és (4) bekezdésekben foglalt eltéréssel - annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelyre a számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.
Kapcsolódó címkék:      

Jogutóddal történő megszűnés

Kérdés: Költségvetési szerv 2021. 09. 30-i jogutóddal történő megszűnését követően milyen szabályok alapján fogadja be a jogutód a szerződéses partnerek számláit? A jogelőd szervezet kapott 09. 20-i keltezésűt októberi elszámolási időszakra vonatkozóan. A jogutód elfogadhatja-e a számlát ebben az esetben, ha a jogelőd szervezetre van kiállítva? Októberben érkező számlát, ami szeptemberi elszámolási időszakra szól, befogadhat-e a jogutód szervezet, ha a jogelőd szervezetre van kiállítva? A jogelőd szervezetek esetében meddig szükséges a beérkező számlákat a záró beszámolóban kötelezettségként szerepeltetni? Jogelőd szervezetre kiállított számla befogadásának határidejére vonatkozóan van-e szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...alapján.A kérdéses esetben a megszűnés, átalakulás napja 2021. 09. 30. Eddig az időpontig kell a záró beszámolóba beállítani a számlákat.Az Áhsz. 49/B. §-a szerint beolvadás és jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő költségvetési szerv, társulás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.
Kapcsolódó címkék:    

Hibajavítás, ingatlanértékesítés

Kérdés: Előző évben a telekértékesítésről helytelenül nem állítottunk ki számlát, és a szerződésbe az értékbecslésben szereplő nettó összeget bruttónak tekintettük. Szeretnénk az idei évben a hibát korrigálni, a tavalyi évre a számlát kiállítani, és az áfabevallásunkat önellenőrizni. A könyvelésben helyesen hogyan tudjuk kezelni, különös tekintettel arra, hogy tényleges pénzmozgás nem fog történni, hiszen egy tavaly lezárt ingatlanértékesítésről van szó?
Részlet a válaszából: […] ...vétele a mérlegkészítés időpontját követően jelen esetben nem javítható. A pénzügyi számvitelben a kizárólag mérlegszámlákat érintő hibákat az eszközök, illetve források besorolásának javítása esetén az érintett számlák között, egyéb esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.
Kapcsolódó címkék:    

Állami ünnepen fellépő előadóművész díja

Kérdés: Hogyan kell elszámolni számvitelileg az önkormányzat augusztus 20-i rendezvényén nyújtott előadó-művészeti szolgáltatást, illetve van-e adóvonzata? A zenei szolgáltatásról a vállalkozó számlát állított ki.
Részlet a válaszából: […] ...joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.Augusztus 20-a állami ünnep, ezért az előadásról, zenei szolgáltatásról szóló számla után a számla bruttó (áfával növelt) értékének 1,18-cal felszorzott összege után 15% személyi jövedelemadót és 15...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.
Kapcsolódó címkék:    

0 forintos számlák nyilvántartása

Kérdés: Pár éve a közszolgáltatóktól (vízmű, csatornázási és elektromos művek stb.) egyre több olyan "0" forintos számla érkezik, ahol a fogyasztás is "0". Legjobb tudomásunk szerint ez az automata számlázás, borítékolás következménye. Ezeket a számlákat az önkormányzatoknál, polgármesteri hivataloknál rögzíteni kell-e az integrált rendszerbe, amiből a beszámoló készül?
Részlet a válaszából: […] ...levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratot legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.Amennyiben a számlával egy tekintet alá eső okirat (pl. "nullás" számla) nem csupán kiállításra, hanem a vevő részére kibocsátásra is kerül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Útépítési érdekeltségi hozzájárulás

Kérdés: Önkormányzatunk lakossági (vállalkozói) hozzájárulással (25%) valósít meg útépítéseket. Képviselő-testületünk önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról értelmében bárki fizethet hozzájárulást, aki az érintett utcaszakaszon önálló helyrajzi számmal ingatlantulajdonos. A kivitelező cég a beruházás teljes összegéről az önkormányzatnak állít ki számlát. Az egyik vállalkozó azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az általa befizetett összegről számlát (áfás) állítsunk ki. Kiállítható-e számla (áfás) a befizetett összegről? Ha igen, milyen jogcímen?
Részlet a válaszából: […] ...útérdekeltségi hozzájárulásról abban az esetben kötelező számla kiállítása, amennyiben ezen hozzájárulás az Áfa-tv. hatálya alá tartozó ügylet ellenértékének tekintendő.Azt kell tehát megvizsgálni, hogy a kérdéses érdekeltségi hozzájárulás fejében az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
15