Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott számviteli fogalmak tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Hatos számlaosztály

Kérdés: ÖMG intézmény vagyunk (GESZ), saját adószámmal, költségvetéssel. Hozzánk rendeltek 10 ÖM intézményt, önálló adószámmal és költségvetéssel. Mit javasolnak 2012-re? Kell-e hatos számlaosztályt nyitni? Ha igen, milyen mélységben? Az intézményeknél az irodai adminisztráció, az igazgató és helyettese, valamint a GESZ-iroda költségei melyik hatos számlaosztályon szerepeljenek? Nem szeretném túlbonyolítani, ezért csak a legszükségesebb bontások kellenének. Mit takar a 63 és a 64 főkönyvi számlacsoport?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó elveket, a vetítési alapot, a felosztáskor alkalmazandó mutatókat a költségvetési szerv belső szabályzatában határozza meg. A tárgyi eszközök saját vállalkozásban történő felújítási és javítási kiadásai a 61. Karbantartó részleg kiadásai számlacsoportban kerülnek kimutatásra. Azoknak a műhelyeknek és üzemeknek a kiadásai, amelyek közvetlenül a gazdálkodó szervezet feladatellátását szolgálják (pl. a mosoda, hőközpont, konyha), a 62. Egyéb kisegítő részlegek kiadásai számlacsoportban kerülnek elszámolásra. A 63. Szakmai egységek számlacsoport kiadásai között jelenik meg az alaptevékenység részeként működő szakmai részlegek kiadása. A laboratóriumok, a szertárak kiadásai kerülnek ebbe a számlacsoportba. Több, azonos szakágazathoz tartozó szakfeladat kiadásait a 64. Szakágazatok közvetett kiadásai számlacsoportban kell kimutatni. Ha egy épület vagy berendezésének üzemeltetésével kapcsolatos kiadások elszámolása történik a 6. számlaosztályban, akkor az a 65. Épületek fenntartásának kiadásai számlacsoportban történik. A vállalkozási tevékenység érdekében jelentkező kiadások, az önálló termelő- és szolgáltatóüzemek kiadásainak elszámolása történik a 67. Vállalkozói részleg közvetett kiadásai számlacsoportban, amelyek kizárólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3151
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Pénzforgalmi gazdasági műveletek bizonylatainak késedelem nélküli rögzítése

Kérdés: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint a pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg a könyvekben rögzíteni kell. A könyvekben történő rögzítés alatt a kiadási, bevételi pénztárbizonylatokat, pénztárjelentést kell-e érteni, vagy a főkönyvi könyvelést?
Részlet a válaszból: […]szervnek saját hatáskörében kell szabályoznia számviteli politikájában vagy pénzkezelési szabályzatában. A főkönyvi nyilvántartásban - különösen számítógépes feldolgozás esetén - a pénztári bizonylatok adatait a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg rögzíteni általában lehetetlen. Ezért ilyen esetekben, a könyvekben történő rögzítés alatt olyan nyilvántartásba történő bevezetést kell érteni, amely alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2396

3. találat: Közterületre ültetett fák és díszcserjék költségeinek elszámolása

Kérdés: A költségvetési szerveknek milyen kiadásként kell elszámolniuk a közterületre ültetett fák és díszcserjék telepítésével, illetve parkosítással kapcsolatos kiadásaikat?
Részlet a válaszból: […]tartalmazza: Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan eszközt, amelyet a földdel kapcsolatban létesítettek. Mivel a fák, díszcserjék az ingatlan
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2393

4. találat: Korábbi években keletkezett kiadások, bevételek módosításának tárgyévi elszámolása

Kérdés: Tárgyévet megelőző évben elszámolt kiadások módosításának számviteli rendezésével kapcsolatban felmerült kérdések két esetre vonatkozóan: 1. Költségvetési szervünknek egy közüzemi szolgáltató 2005-ben visszautalt intézményünk bankszámlájára egy összeget, mérőműszer meghibásodása miatt tévesen számlázott jogcímen. Ezen összeg 2 db "tartozik jellegű" számla és 4 db "követel jellegű" számla egyenlegéből adódott. A "követel jellegű" számlák a 2004. évi számlák sztornírozott tételei. A "tartozik jellegű" számlák a 2004. évi tényleges fogyasztás alapján kimutatott összegek. Kérdésünk, hogy számvitelileg 2005. évben helyesen jártunk-e el, ha a visszaérkezett összeget egyéb bevételként számoltuk el (T 341 - K 9 "követel jellegű" számlák összegei; T 9 - K 341 "tartozik jellegű" számlák összegei)? Melyik jogszabályban található az előző évi "térítményezéssel" kapcsolatos eljárás? 2. Költségvetési szervünknek egy közüzemi szolgáltató 2006-ban küldött 3 db 2005. évi "követel jellegű" helyesbítő számlát, valamint 1 db 2006. évi "tartozik jellegű" (szerződés szerinti) március havi számlát. A szolgáltató nem utalta vissza a helyesbített számlák összegeit bankszámlánkra, hanem a 2006. 03. havi fizetendő számla egyenlegét csökkentette ezekkel az összegekkel. Kérdésünk, hogy számvitelileg helyesen járunk-e el, ha bankhelyesbítő napló alkalmazásával a 2005. évi helyesbítő számlák végösszegét átvezetjük az egyéb bevételek közé? (T 5 - K 341: 2006. 03. havi, szerződés szerinti összeg; T 341 - K 5 2005. évi helyesbítő számlák összegei; T 5 - K 9: 2005. évi helyesbítő számlák összegei.)
Részlet a válaszból: […]Pénzforgalmi jelentésben kell számot adni. A könyvekben elszámolt kiadások támasztják alá a Pénzforgalmi jelentés adatait, ezért hitelesek. Kiadást elszámolni csak a hitelintézet által készített bizonylat alapján lehet. A könyveket az év végével le kell zárni. Ezért a Pénzforgalmi jelentésben bemutatott tárgyévi kiadásokat és bevételeket a tárgyévre vonatkozóan módosítani nem lehet. Amennyiben a tárgyévben teljesített kiadásokkal kapcsolatban a tárgyévet követő évben pénzügyi teljesítés történik, azt csak a következő naptári év költségvetési előirányzatai terhére vagy javára szabad elszámolni. A költségvetési szerv számviteli politikájában, illetve pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint a könyvviteli számlákon (bankszámlákon) elszámolt pénzforgalmat időszakonként egyeztetni kell a hitelintézet bizonylataival (számlakivonatokon szereplő forgalommal). Az előzőek figyelembevételével az elszámolás a következő: 1. T 341 - K 9[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1376

5. találat: Egyes, a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak meghatározása

Kérdés: Az önkormányzati vagyongazdálkodás szempontjait figyelembe véve, és a számviteli törvény 23. § (2) bekezdésére tekintettel, kérem, definiálják a következő fogalmakat: kezelésbe vett, használatba vett, üzemeltetésre átadott vagyontárgyak.
Részlet a válaszból: […]tárgyába. Amennyiben a költségvetési szervnél rendszeresen és gyakran fordulnak elő ezek a tevékenységek, az intézményi számviteli politikában is célszerű meghatározni a szóban forgó fogalmakhoz kapcsolódó követelményeket. Általános jelleggel az egyes tevékenységeknél a következők vehetők figyelembe: Használat; a használatbavevő a vagyontárgyat meghatározott célra, szükségleteinek kielégítése érdekében igénybe veszi. A használat nem jár együtt a vagyon működtetésével, üzemeltetésével, azonban szerződésben együttes kritériumként is ki lehet kötni. Az üzemeltetés, működtetés, kezelés - a számviteli elszámolások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1303
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Részvénytársasági tulajdonban lévő gázhálózatra beruházási hozzájárulás kiadásának elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat a "Gázszolgáltató Rt." tulajdonában levő gázhálózatra vonatkozóan egyedi beruházási hozzájárulást fizetett. Aktiválni kell az összeget, vagy pedig pénzeszköz-átadásként könyvelni?
Részlet a válaszból: […]tartalmazza: "Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet..., az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban nevesített - hozzájárulások (víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamosfejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok." A törvényi rendelkezés alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1263
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Alaptevékenységi bevételek értelmezése

Kérdés: Az Áht-vhr. 66. § (6) bekezdésének h) pontja rendelkezik arról, hogy a központi költségvetési szervet nem illeti meg az alaptevékenység bevételei eredeti előirányzatát meghaladó többletbevétel 50 százaléka. - Az Szt-vhr. 9. számú melléklete szerint a 911. számla az Alaptevékenység bevételei, a 912. számla az Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek. - 2005-től szerkezetileg megváltozott a "Működési bevételek előirányzata és teljesítése" 07. számú űrlap, mely a korábbi űrlap sorainak bontásától, illetve összesítő soraitól eltérően az 1-11. sort az Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek megnevezéssel összesíti. - A 2005. évi költségvetési előirányzatok összeállításához a Pénzügyminisztérium által kiadott Tájékoztató 60. oldalán az Alaptevékenység bevételeinek minősíti a 07. űrlap 1-12. sorát. - A "Bevételek tevékenységenként" megnevezésű 22. számú űrlap megbontja az intézményi bevételeket a 911., illetve a 912. főkönyvi számlák szerint. Tételesen mely bevételekre vonatkozik az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel utáni 50 százalékos mértékű - maradványelszámolás keretében történő - befizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]módosított változat a Pénzügyminisztérium honlapján megtalálható. Ez a módosítás érinti az alaptevékenységi bevételekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat. Ennek megfelelően az Áht. 92. §-ának (2) bekezdésében foglalt befizetési kötelezettségre vonatkozó szabályt a 07. Működési bevételek űrlap 01-06. sorokra kell alkalmazni.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1244

8. találat: Tőkeváltozások számla alszámláinak év végi rendezése

Kérdés: Hogyan szerepelnek a tőkeváltozások a mérlegben?
Részlet a válaszból: […]világosság számviteli alapelv érvényesítésére, valamint az áttekinthetőség érdekében a több mint tíz darab számla egyenlegét össze kell vonni. Ehhez év végén a zárlati feladatok keretében rendező tételeket kell könyvelni, amelyek a következők: T4122-K4121 T4121-K41231 vagy vagy T41231-K4121 T4121-K41232 vagy vagy T41232-K
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 806
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámla

Kérdés: Cigány kisebbségi önkormányzat pénzforgalmi könyveléséhez szeretnénk segítséget kérni. A polgármesteri hivatal költségvetési számláján egy alszámla van nyitva a kisebbségi önkormányzatnak, mely felett rendelkeznek. Hogyan könyveljük a bevételeiket/kiadásaikat? Korábban csak pénztáron keresztül vettek fel pénzt, ezért okoz gondot a könyvelésük.
Részlet a válaszból: […]könyvelni, mintha azokat a költségvetési számláról teljesítették volna. Tekintettel arra, hogy a kisebbségi önkormányzatok külön költségvetési beszámolót is készítenek gazdálkodásukról, az adatok csak úgy szolgáltathatók, ha az érintett pénzforgalmi számlákat megkettőzve vezetik. Például: 56221. Belföldi kiküldetés 562211. Önkormányzat belföldi kiküldetése 562212. Kisebbségi önkormányzat belföldi kiküldetése 91129. Egyéb alaptevékenységi bevételek 911291. Önkormányzati egyéb alaptevékenységi bevételek 911292. Kisebbségi önkormányzati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 769
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Lakosságnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön elszámolása

Kérdés: Hogyan kell nyilvántartásba venni, illetve elszámolni a lakossági körben nyújtott kamatmentes szociális kölcsönt (éven belüli, éven túli)?
Részlet a válaszból: […]412 Kölcsön állományba vétele T 2741 - K 412 Kölcsön törlesztéseT 341 - K 274543 közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint T 279 - K 992 közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint T 279 - K 992 Kölcsön állományból történő kivezetése T 412 - K 2741 éven túli Kölcsön nyújtása T 19344 - K 341 közgazdasági és funkcionálisosztályozás szerint T 71 - K 199 Kölcsön állományba vétele T 19314[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 555
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést