Vásárolt közszolgáltatás

Kérdés: Egészségügyi intézmény vagyunk, higiénés és környezetvédelmi tanácsadásra felkértünk egy bt.-t, aki intézményünknek nyújt segítséget. A kérdésünk az lenne, hogy ez a tevékenység besorolható-e a vásárolt közszolgáltatásokba?
Részlet a válaszából: […] ...217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 59. § (10)bekezdése, miszerint a költségvetési szerv szakmai alapfeladatához kapcsolódószellemi tevékenységét szerződéssel, számla ellenében nem költségvetésiszervtől, hanem külső szervezettől vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.

Vásárolt közszolgáltatásba tartozó tevékenységek

Kérdés: Alapfeladatunk önkormányzati közoktatási intézmények pénzügyi gazdasági feladatainak ellátása. Néha gondot okoz egyes gazdasági események számviteli értelmezése. Kérdéseink a következők: 1. Amennyiben évente megújított szerződéssel számla ellenében külső személy (vállalkozó ügyvéd) jogi segítségnyújtását vesszük igénybe a tartozások beszedése érdekében (felszólítások elkészítése, bírósági eljárások teljes körű intézése, végrehajtóval való kapcsolattartás), annak díját szellemi tevékenységként vagy egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként kell könyvelnünk? 2. Van-e különbség könyvelés szempontjából akkor, ha egy óvoda bábelőadást rendel: - gyermeknapi vagy évfordulós ünnepségre, - illetve "rendes" napi nevelési feladatai idején veszi igénybe a szolgáltatást? Lehetséges-e, hogy az első változatban kulturális rendezvényként (de itt egyéb üzemeltetés vagy vásárolt közszolgáltatás) értelmezzük, míg a második változatban szellemi tevékenység végzése miatti kifizetésként könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet mint végterméket szerződésalapján, illetőleg számla ellenében megvásárolja kész komplex (teljes)szolgáltatásként.A szellemi tevékenység végzésére történő kifizetés kiadásijogcím alatt azoknak a feladatoknak a számla ellenében történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.
Kapcsolódó címkék:  

Színházi előadás vásárlásainak elszámolása

Kérdés: Művelődési ház színházi előadást, művészeti tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást vásárol. A könyvelés melyik számlára történik, az 5642 Szellemi tevékenység vagy 5532 Vásárolt közszolgáltatás?
Részlet a válaszából: […] A vásárolt közszolgáltatási körbe tartozó tevékenységekbesorolásánál a következőket kell figyelembe venni:- olyan szolgáltatások, amelyeket az államháztartásszervezeteinek kell teljesíteni, előállítani, de azt államháztartáson kívüligazdasági szervezetek teljesítik;-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

Megbízás alapján végzett tolmácstevékenység adókötelezettsége

Kérdés: Városunk polgármesteri hivatala testvérvárosi küldöttséget fogadott. A nyelvi nehézségek áthidalása érdekében egyetemi hallgatókat alkalmaztunk tolmácsként, megbízási szerződéssel. Kell-e adóelőleget vonnunk a megbízási díjból? Minősíthetjük-e a tevékenységet szellemi tevékenységnek?
Részlet a válaszából: […] ...tagdíj engedményével csökkentett) összeget kell levonni.Az Szja-tv. nem határozza meg tételesen, hogy mely tevékenységeket lehet szellemi tevékenységnek minősíteni. A 39. § (2) bekezdése értelmében az a tevékenység tekinthető ilyennek, amelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 5.

Szellemi tevékenység fogalma

Kérdés: Az Áht-vhr. 59. § (10) bekezdésében foglaltak szerint mely tevékenységek tartoznak a szellemi tevékenység fogalmába? A szellemi tevékenység ebben az esetben szerzői jogi védelem alá tartozó tevékenységet jelent, vagy attól tágabb fogalom? Milyen jogszabály határozza meg annak tartalmát?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya alá tartozó jogok ellenértéke a 39. § (2) bekezdésében foglaltak fogalmi meghatározása szerint különbségtétel nélkül a szellemi tevékenységet folytató magánszemély bevételének minősül, azaz tevékenységi alapon szerzett jövedelem. Ezért a Tbj-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.
Kapcsolódó címke:

Szellemi tevékenység végzésére köthető szerződés

Kérdés: A 217/1998. Korm. rendelet 10. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 33/2002. OM rendelet szabályozza a költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység végzésére köthető szerződések előírásait. A szerződésnek többek között tartalmaznia kell a munkavégzésre kötelezett személy(ek) nevét. Ez a személy lehet-e a költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó vagy sem, különösen akkor, ha a munkavégzés munkaidőn túl, vagy hétvégeken történik (pl. térítéses továbbképzések)? Mi a helyzet abban az esetben, ha a szerződés kapacitáskihasználás címén végzett feladatra vonatkozik, és a munkavégzésre kötelezett személy a költségvetési szerv alkalmazottja?
Részlet a válaszából: […] ...hivatkozott miniszteri rendelet pontosan meghatározza azt a helyzetet, amikor költségvetési szerv szakmai alapfeladat ellátása keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződést köthet. Szerződés kizárólag külső személlyel vagy szervezettel jöhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.
Kapcsolódó címke:

Megbízásos jogviszonyban végzett óraadás

Kérdés: Az általános iskolában az idegen nyelvet megbízásos jogviszony keretében óraadó tanár tanítja. Az igazolás kiadásakor kifogásolta, hogy tevékenységét nem minősítették adókedvezményre jogosító szellemi tevékenységnek. Véleménye szerint már az adóelőlegnél figyelembe kellett volna venni a szellemi tevékenységet folytatókat megillető adókedvezményt. Kinek van igaza?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 39. §-ának (2) bekezdése meghatározza azt, hogy a szellemi tevékenységet folytató magánszemélyeket megillető adókedvezmény szempontjából kit kell ilyen tevékenységet végzőnek tekinteni. Szellemi tevékenységről akkor beszélhetünk, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.