Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott sztornózás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Számla érvénytelenítése

Kérdés: Egy önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. 2014-ben szolgáltatást végzett az önkormányzat részére. A számlát a teljesítést követően kiállította teljesítésigazolás birtokában, az áfa befizetésre került. Az önkormányzat a számlát "elfektette", majd hosszas levelezést követően 2020-ban jelezte, hogy a polgármesteri hivatal részére és adószámára kell a számlát elkészíteni. Véleményünk szerint a számlahelyesbítés szabályai szerint kell eljárni, a polgármesteri hivatal pedig a számla sztornírozásához, új számla kiállításához ragaszkodik 2020-ban. A szabályos teljesítésigazolás birtokában a beszámolók is a helyes adatot tartalmazzák.
Mi a teendő, sztornírozható-e az eredeti számla, illetve kiállítható-e 2020-ban 2014. évi teljesítéssel új számla, vagy az általunk javasolt számlahelyesbítéssel oldható meg?
Részlet a válaszból: […]ha a számla valamely adatát (összeg, áfamérték stb.) elrontottuk. De ha a számla nem a valós vevő nevére szól, akkor érvényteleníteni kell. A lezárt évek könyvelésébe nem lehet belekönyvelni, a sztornószámla kézhezvételének évében kell a helyesbítést elvégezni. Szükséges megjegyezni, hogy a Ptk. szerinti elévülési idő 5 év, ezt követően nem követelhető a kötelezettől a szerződésből eredő kötelezettség, így a számla módosítása vagy sztornózása sem. Ha a partner hajlandó a számla javítására, akkor véleményünk szerint is csak a sztornószámla jöhet szóba, mivel a vevő egy másik adóalany. A sztornószámla teljesítési időpontja az eredeti számla teljesítési időpontja. Az Áfa-tv. szerinti elévülési idő a bevallás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5262

2. találat: Számla javítása

Kérdés: Építőipari cégtől ingatlankivitelezésről fordított áfás számlát kaptunk, amelyen a teljesítési időpont tévesen szerepelt, de más adatot nem kell javítani, az összegek helyesek. A cég kiállított egy számlával egy tekintet alá eső okiratot, amelyen munkaszámra hivatkozik, és az adóalapáfa-, bruttóösszeg-adatok nullával szerepelnek. Befogadhatjuk ezt a bizonylatot?
Részlet a válaszból: […]számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.A számlával egy tekintet alá eső okiraton kötelező annak a számlának a sorszámát szerepeltetni, amelyet módosítanak. A számlán a kötelező adattartalmakon kívül további adatok is feltüntethetők, így például a munkaszám, amely segíti a céget a munka beazonosításában, de a hivatkozási számlaszámot ez nem helyettesíti.Az összegadat-tartalmakat, amennyiben a módosítás az összegeket nem érinti, nem szabad szerepeltetni, üresen kell hagyni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5260

3. találat: Számla sztornózása

Kérdés: Önkormányzati költségvetési szerv vagyunk. 2014. évi számlát szeretnénk sztornózni 2015-ben. Van-e erre lehetőség? Ha igen, mi a teendőnk még a sztornózáson kívül?
Részlet a válaszból: […]bekezdésben előírtak értelmében az adófizetési kötelezettség a számlán a termék értékesítőjeként, szolgáltatás nyújtójaként szereplő személyt, szervezetet terheli, s e kötelezettség alól csak abban az esetben szabadulhat, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a számlakibocsátás ellenére teljesítés nem történt, vagy teljesítés történt ugyan, de azt más teljesítette, és ezzel egy­idejűleg a kibocsátott számla érvénytelenítéséről is haladéktalanul gondoskodik, illetőleg - nevében, de más által kiállított számla esetében - a teljesítés hiányáról, vagy a más által történt teljesítés tényéről haladéktalanul értesíti a számlán a termék beszerzőjeként, szolgáltatás igénybevevőjeként szereplő személyt, szervezetet.Az Áfa-tv. 147. §-ának (1) bekezdése szerint az e törvény egyéb rendelkezéseitől függetlenül adófizetésre kötelezett az, aki (amely) számlán áthárított adót, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékértéket tüntet fel. Az adót a számlán a termék értékesítőjeként, szolgáltatás nyújtójaként szereplő személy, szervezet fizeti, kivéve ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a számlán más tüntette fel jogosulatlanul az (1) bekezdésben említett adatokat.A hivatkozott jogszabályi előírások alapján az eredeti számla kibocsátásakor a számla áfatartalmát be kellett vallani.Az Áfa-tv. 153. §-ának (1) bekezdésében felsorolt esetekben a számla helyesbítése, sztornózása nem von maga után önellenőrzési kötelezettséget, a helyesbítő/sztornó számla a vevő rendelkezésére bocsátásának időpontjában beállítható az áfabevallásba. Ha azonban a teljesítés hiánya miatt érvénytelenítik a számlát, akkor a kibocsátónak minden esetben önellenőrzést kell végeznie az Áfa-tv. 153/B. §-ának (2) bekezdése alapján.Ha a számlakorrekció utólagos adóalap-csökkenést eredményez, akkor a kibocsátó a fizetendőadó-csökkenést legkorábban abban az adómegállapítási időszakban veheti figyelembe, amikor- a sztornó/helyesbítő számla a befogadó rendelkezésére áll,- a befogadónak visszatérítik az ellenértéket/előleget/betétdíjat,- vásárlásösztönzési célból a pénzt visszatérítik a befogadónak,- közösségi értékesítés esetén a kiléptetési igazolás a kibocsátó, a módosító számla a befogadó rendelkezésére áll.A számlabefogadó oldaláról, ha a számlakorrekció következtében csökken a korábban levont előzetesen felszámított áfa (azaz nő a fizetendő adó), azt a befogadó abban az adómegállapítási időszakban köteles figyelembe venni, amikor:- a sztornó/helyesbítő számla[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3978
Kapcsolódó tárgyszavak: ,