Helyi iparűzési adó bevallása

Kérdés: A Htv. 39/B. §-ának (2) bekezdése alapján a kisvállalati adó alanyának e döntése adóévre választható, a döntésről szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtásának határnapjáig, azaz az adóévet követő év május 31-ig kell megtenni. Amennyiben év közben tér át az adózó, pl.: 2023. július 1-jétől, hogyan kell a helyiiparűzésiadó-bevallását benyújtania?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó is. A szüneteltetés végét követően a tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozó lesz, ugyanis a szüneteléssel e vállalkozó megszűnt iparűzésiadó-alany lenni, és a szüneteltetés végét követően új adózó lesz a településen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Pedagógus végkielégítése

Kérdés: A Púétv. szerinti jogviszonyváltást el nem fogadó pedagógus végkielégítésének mértékét (1, 2 vagy 3 hónap) milyen jogosító idő figyelembevételével kell meghatározni? A Kjt. szerinti, azaz az utolsó munkáltatónál töltött időt, vagy a 158. § (4) bekezdése szerinti összes közalkalmazotti időt kell összeszámítani?
Részlet a válaszából: […] ...otthoni ápolás érdekében igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát szintén be kell számítani a jogosító időbe, az egyéb szünetelések idejét azonban nem.(Kéziratzárás: 2024. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó nyugdíjazása

Kérdés: Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozónk 2023. május 2-ától a "nők 40" nyugdíjra jogosult. Az Eszjtv. 12. §-ának (6) bekezdése szerint ilyen esetben kérésére felmondással meg kell szüntetni a jogviszonyát. A felmondás 2023. május 04-től megtörtént, 90 nap. Ezáltal 2023. június 16-ig dolgozott, és 2023. június 17-től a munkavégzés alól mentesítve van, 2023. augusztus 1-jéig. Kérheti-e visszamenőleg május 2-től a nyugdíj megállapítását, vagy csak a munkaviszony megszűnése után 2023. augusztus 02-től? Kell-e végkielégítést fizetni a dolgozónak?
Részlet a válaszából: […] ...vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.Tehát a kérdéses esetben a nyugdíj, bár megigényelhető visszamenőleg, de egyben be is áll a szünetelés, azaz tényleges folyósítás nem történhet.Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Egyetemista egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Kérdés:

Önkormányzatunk alkalmazottjának gyermeke egyetemista. A Módtv.-ben foglalt változások hogyan érintik az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, ha az egyetemista hallgatói jogviszonya szünetel?

Részlet a válaszából: […] ...kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is.A magánszemély egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettségének megállapítása a Tbj-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 19.

Pedagógus besorolása

Kérdés:

Dolgozónk a mai napig 2003. 09. 01-től határozatlan munkaidőben iskolánk rajzszakos tanára. 2017. 09. 07. – 2018. 02. 21. és 2020. 04. 29. – 2020. 10. 13. terjedő időszakban szülési szabadságon volt, valamint 2018. 02. 22. – 2019. 06. 30. és 2020. 10. 14. – 2022. 05. 31. terjedő időszakban pedig fizetés nélküli szabadságon, azaz GYED-en volt. Viszont 2020. 11. 15. – 2022. 06. 15-ig polgári jogviszonyban, azaz megbízással óraadói státuszt töltött be. A többi időszakban teljes munkaidős jogviszonyban tanított a mai napig. A fenti időszakokból mi számít pontosan a szakmai gyakorlat időtartamába, valamint pontosan mi az időpontja a Pedagógus II. kötelező minősítésének? Jelenleg is Pedagógus I.8 kategóriában van, és 2006. 02. 01-én szerezte a Pedagógus I. minősítést. Számít-e a GYED, szülési szabadság kieső időnek?

Részlet a válaszából: […] ...azonos időtartam alatt, egyidejűleg fennálló másik jogviszony (kettő közül csak egy számítható be),– a munkaviszony jellegű jogviszony szünetelésének harminc napot meghaladó időtartama,– a pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus munkaideje nem érte el az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Intézményvezető nyugdíjazása

Kérdés: Egyik intézményünkben nyugdíjazás miatt meg fog szűnni az intézményvezető státusza. Az intézményben nincs más felsőfokú végzettségű személy, akit meg lehetne bízni a feladattal. Mi történik akkor, ha a státusz megszűnésekor még nincs nyertes pályázó a tisztségre? Működhet-e szabályosan az intézmény, amíg eredményes pályáztatás történik? A törzskönyvben ebben az esetben ki jelenik meg mint intézményvezető?
Részlet a válaszából: […] ...vagy szakképző intézményben közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében változtak a nyugdíj melletti foglalkoztatásra és a nyugdíj szünetelésére vonatkozó szabályok.A kormány a 268/2022. Korm. rendelete alapján a közfeladatok folyamatos ellátásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Kisadózó egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya

Kérdés: Önkormányzatunk kisadózó egyéni vállalkozóval kötött szerződést. Hogyan alakul Katv. hatálya alá tartozó, alkalmazottal nem rendelkező egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya, ha a heti 36 órát elérő munkaviszonyában betegség vagy egyéb ok (pl. fizetés nélküli szabadság) miatt ideiglenesen nem végez munkát?
Részlet a válaszából: […] ...a fizetés nélküli szabadság, a bérfizetési és a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének megszűnésére (továbbá a biztosítás szünetelésére) tekintettel nem állítható, hogy a munkavállaló 36 órás foglalkoztatással járó jogviszonyban áll.Ha a fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Személyi jövedelemadó visszatérítése IV.

Kérdés: Az egyéni vállalkozó az adó-visszatérítés kiutalásakor szünetelteti a tevékenységét. Figyelemmel az Art. 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt, az adóköteles tevékenység szünetelésének következményére vonatkozó szabályokra, megkaphatja-e a vállalkozó a visszatérítést?
Részlet a válaszából: […] ...személy tevékenysége szüneteltetésének, valamint a közjegyző közjegyzői, az önálló bírósági végrehajtó a végrehajtói szolgálata szünetelésének időtartamára vonatkozóan – ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Személyi jövedelemadó visszatérítése V.

Kérdés: Más-e a megítélés a szünetelő kisadózó egyéni vállalkozóknál, mivel ők is személyi jövedelemadóként fogják megkapni a visszatérítést?
Részlet a válaszából: […] ...a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát [Katv. 9. § (8) bekezdés d) pontja].Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének hónapjaiban tehát a kisadózó egyéni vállalkozót nem terheli tételes adófizetési kötelezettség, így ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, 63 éves vagyok, 44 év munkaviszonyom van, szeretnék nyugdíjasként folyamatosan tovább dolgozni a jelenlegi munkahelyemen. Hogyan lehetséges? Ha tovább dolgozom, akkor a munkabér után csak a 15% adót kell fizetni, vagy maradnak a közterhek is? A nyugdíj folyósítását fel kell függeszteni, amíg a jogviszony fennáll?
Részlet a válaszából: […] Ha a köztisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, főszabályként a jogviszonya megszűnik, kivéve, ha a köztisztviselő kérelmére és hivatali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
1
2
3
6