Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott szünetelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, 63 éves vagyok, 44 év munkaviszonyom van, szeretnék nyugdíjasként folyamatosan tovább dolgozni a jelenlegi munkahelyemen. Hogyan lehetséges? Ha tovább dolgozom, akkor a munkabér után csak a 15% adót kell fizetni, vagy maradnak a közterhek is? A nyugdíj folyósítását fel kell függeszteni, amíg a jogviszony fennáll?
Részlet a válaszból: […]teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, főszabályként a jogviszonya megszűnik, kivéve, ha a köztisztviselő kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja. A nyugellátást azonban ekkor szüneteltetni fogják.A
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5414
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Kata szüneteltetése

Kérdés: Egy katás vállalkozó 2020 októberében küldött változásbejelentést, miszerint szüneteltette vállalkozását 2014-ben 2 hónapon keresztül, és 2015 és 2016 között szintén 2 hónapon keresztül. Mire hivatkozva utasíthatjuk ezt vissza?
Részlet a válaszból: […]és Vámhivatalhoz (NAV) külön nem kell bejelenteni, mert erről a Belügyminisztériumtól értesül.A kisadózó egyéni vállalkozónak a NAV-hoz be kell jelentenie a 'T101E jelű űrlapon azt a tényt, hogy a vállalkozói tevékenység szüneteltetése miatt mentesül a havi tételes adó megfizetése alól. A mentesülés kezdő hónapjára tehát a kataalanynak nem elegendő a Webes Ügysegéddel bejelentést tennie, hanem a tételes adó alóli mentességről külön a NAV-nál is nyilatkoznia kell. A bejelentést nem kell havonta megismételni a szünetelés időtartama alatt.A szüneteltetést annak megkezdése előtt kell bejelenteni, és a következő naptól él. Utólagos bejelentésre a jogszabályok nem adnak lehetőséget.Abban az esetben, ha a Belügyminisztérium felé bejelentették a szüneteltetést,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5329

3. találat: Kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának átalakulása

Kérdés: Jelenleg központi költségvetési intézmény közalkalmazottjai vagyunk, de az Ország-gyűlés által 2020. május 19-én elfogadott 2020. évi XXXII. törvény alapján 2020. november 1. napját követően költségvetési intézmény, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói leszünk. A kolléganő augusztusban jogosult a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjára. Amennyiben nem fogadja el a 2020. november 1. napjától érvényes új munkaszerződést, jogosult a végkielégítésre. Ezt követően visszafoglalkoztatható-e? Ha elfogadja a 2020. november 1. napjától érvényes új munkaszerződést, ezzel egyidejűleg lehet-e nyugdíjas? Mivel közszférában foglalkoztatjuk tovább, kell-e szüneteltetnie a megállapított nyugdíját? A minisztériumba az 1700/2012. Korm. határozat (a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről) alapján van-e a továbbfoglalkoztatásra vonatkozóan kötelezettségünk?
Részlet a válaszból: […]törvény ezt nem tartalmazza, de egyéb, államháztartási gazdálkodási elvi jellegű rendelkezésekből levezethető - az a volt közalkalmazott munkavállaló, akinek a jogviszonya a szóban forgó átalakulással, a hivatkozott törvény alapján szűnt meg, és részére végkielégítés fizetése történt, annyi ideig, amennyi időre a végkielégítés járt, nem foglalkoztatható újra.A központi költségvetési szervek esetében az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a központi költségvetési szervek által történő közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony létesítésére vonatkozik. Az Mt. hatálya alá kerülő kulturális intézményekre tehát ez már nem irányadó. Új jogviszony (munkaviszony) létesítésére tehát - 2020. július 1-jétől - csak az Mt. szabályai vonatkoznak. Az Mt. jelenleg nem tartalmaz a költségvetési szerv munkáltatókra speciális rendelkezéseket, csak az átalakulásról rendelkező 2020. évi XXXII. törvény tartalmaz "extra" szabályokat, például arra nézve, hogy az átalakulással létrejött munkaviszonyban a felmondási időre, végkielégítésre még 5 éves átmeneti időre a Kjt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről a Tny. rendelkezik, méghozzá abban az esetben, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5261
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Pénztárgéphasználat szüneteltetésének bejelentése

Kérdés: Múzeumunkat be kellett zárni a koronavírus-járvány miatt. Kell-e ezzel kapcsolatban bejelentést tennünk az adóhatósághoz?
Részlet a válaszból: […]állami adóhatóság blokkolja a pénztárgépet a bejelentést követő naptól. A szüneteltetést a PTGTAXUZ jelű nyomtatvány és a benyújtást igazoló elfogadó nyugta vagy postai feladóvevény másolatával, annál a szolgáltatónál is be kell jelenteni, amely a pénztárgép és az állami adóhatóság közötti adatátviteli szolgáltatást az üzemeltető részére nyújtja, pl. Magyar Telekom Nyrt. stb. A szüneteltetés ideje alatt a pénztárgép és az adóhatóság közötti adatkapcsolat szünetel, amelyről az adatátviteli szolgáltatást nyújtó szolgáltató az állami adóhatóságot értesíti.A pénztárgép használatának szüneteltetésére vonatkozó bejelentést követően a pénztárgép csak azt követően használható újra, ha az üzemeltető - szintén a PTGTAXUZ jelű nyomtatványon - bejelenti az állami adóhatóságnak a használat folytatását. Tehát a múzeum újranyitásakor el kell végezni a pénztárgép újraaktiválásával kapcsolatos teendőket.Szükség lehet a pénztárgépszerviz megkeresésére is. Ha olyan pénztárgépük van, amelyeken már a 9/2016. (III. 25.) NGM rendeletnek megfelelő új szoftver fut, a pénztárgép menüjébe is be kell jegyezni a szüneteltetés megkezdését és annak várható folytatását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5192

5. találat: Végrehajtási eljárások szünetelése a veszélyhelyzet alatt

Kérdés: Kell-e továbbra is vonnia a munkáltatónak a letiltásokat, avagy azokra is vonatkozik a felfüggesztés a járványügyi helyzet miatt?
Részlet a válaszból: […]Avt. 57. és 57/B. alcíme szerint folytatott eljárások és a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárások kivételével - a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.A kormányrendelet azt is kimondja, hogy az előzőek szerinti, szünetelő ügyekben az adóhatóság az Avt. 16. §-ának (2) és (3) bekezdései szerint jár el, azaz letiltások tekintetében a következők szerint. Ha az adóhatóság jövedelemletiltást foganatosított, és a munkáltató a végrehajtás szünetelése kezdőnapjáig a behajtani kívánt teljes összeget még nem utalta át az adóhatóság részére, az adóhatóság a jövedelemletiltás alapján történő levonás felfüggesztéséről tájékoztatja a munkáltatót. A munkáltatónak az általa a jövedelemletiltás alapján a szünetelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5183

6. találat: Nyugdíjas főállású polgármester, alpolgármester esetében a nyugdíj--szüneteltetés nem alkalmazandó

Kérdés: A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött főállású alpolgármesternek - figyelemmel a Tny. 83/C. §-ának rendelkezéseire - szüneteltetnie kell-e az öregségi nyugdíja folyósítását?
Részlet a válaszból: […]folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell többek között, ha a nyugdíjas köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban áll. E megfogalmazás 2013 óta egyértelműsítette, hogy csak a köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozik a szüneteltetés.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5104

7. találat: Önkormányzati tanácsadó - nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok

Kérdés: A Kttv. 239. §-ban nevesített "önkormányzati tanácsadó" jogviszonyt létesíteni szándékozó öregségi nyugdíjra jogosult esetében is alkalmazandó-e a Tny. 83/C. §-ában rögzített szüneteltetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]szolgálati viszonyban,- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.Felmerülhet a kérdés, hogy vajon tekinthető-e az önkormányzati tanácsadó politikai szolgálati jogviszonynak. A Kit. szerint politikai szolgálati jogviszonyban állónak minősül a politikai felsővezető (miniszterelnök, miniszter, államtitkár), a politikai vezető (kormánymegbízott) és a politikai tanácsadó, politikai főtanácsadó (ide a miniszteri, államtitkári tanácsadók tartoznak) és a kabinetfőnök (tanácsadó). Megállapítható tehát, hogy az önkormányzati tanácsadó nem tekinthető politikai szolgálati jogviszonyban állónak.Az önkormányzati tanácsadó jogviszonya inkább egy sajátos közszolgálati jogviszonynak tekinthető. A Tny. hivatkozott rendelkezése azonban csak köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki.Mindezek alapján - megítélésünk szerint - a Tny. 83/C. §-a nem alkalmazandó az önkormányzati tanácsadóra. Vonatkozik rá azonban a Tny. 83/B. §-ában foglalt korlát. Azaz ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a 18. § (2a)-(2d) bekezdései alapján megállapított, vagy a 2011. évi CLXVII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy a tárgyévben a Tbj-tv. 5.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5079

8. találat: Ügyvédi díj elszámolása

Kérdés: Bíróságként a kirendelt ügyvédnek meghatalmazott védői díjat kellene kifizetnünk, de az ügyvéd tevékenységét átmenetileg szünetelteti, ezért nem áll módjában számlát kiállítani. A védői tevékenység ideje 2007. és 2008. évben volt, a megállapító végzés 2010 májusában emelkedett jogerőre. Kérdésünk, hogy számla nélkül kifizethető-e az ügyvéd számára a járandóság? Ha igen, milyen levonások terhelik?
Részlet a válaszból: […]57. § rendelkezései alapján az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése kezdőnapjától - az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel - a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett bevételnek, az igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül, amelyet az egyéni vállalkozó a szünetelés megkezdése évéről szóló adóbevallásában vesz figyelembe. A szünetelés megkezdése adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően befolyó bevételre, felmerülő kiadásra minden olyan adóévben, amelyben a tevékenység az adóév minden napján szünetelt, az önálló tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha az ügyvéd nem szünetelteti, hanem megszüntette az egyéni vállalkozói tevékenységét, akkor az Szja-tv. 10. sz. melléklet II. 3. pontja szerint szintén önálló tevékenységnek minősül a vállalkozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2734