Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott támogatások elszámolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Támogatás könyvelése

Kérdés: Központi költségvetési szerv pályázatot nyert el 2019-ben, amelyben meg van határozva, hogy évenként - előre 3 évre - milyen összegű juttatásban részesülhet (például 30 millió forint évenként). A pályázat államháztartáson belüli vissza nem térítendő felhalmozási célú felhasználásra került elfogadásra, utófinanszírozással. A pályázati támogató okiratot 2019 márciusában írták alá. A pályázati feltételek szerint az éves biztosított keretösszegről minden év november 30-ig kell beszámoló alapján elszámolni. A beszámoló elfogadását követően a támogató a tárgyév december 31-ig utalja az évenkénti támogatás összegét.
- A 2020., illetve 2021. évre a támogatási okiratban megjelölt támogatási összeget kell-e kimutatni a pénzügyi könyvelésben a 3522 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről főkönyvi számlán?
- Ugyancsak hasonló gazdasági esemény esetén, ha működési célú támogatásról van szó, mi a helyes könyvelési eljárás a pénzügyi számvitelben a követelések előírása vonatkozásában?
- Ha a pályázati tételekben van működési és felhalmozási célú elszámolási kötelezettség, és az eredeti kiírástól eltérően a működési elszámolásban 200 ezer forint feletti eszköz elszámolása is szerepel, amit a támogató elfogad, azt a könyvelésben tárgyévi könyvelésnél hogyan kell a pénzügyi számvitel szerint könyvelni?
Részlet a válaszból: […]eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között kell kimutatni.A támogató a működési célú támogatási rész elszámolásában tárgyieszköz-beszerzést fogadott el. Az Áhsz. megkülönbözteti a számviteli elszámolás tekintetében a felhalmozási és a működési célú támogatásokat. Az Áhsz. 14. §-ának (14) bekezdése alapján a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszköz összegét halasztott bevételként kell elszámolni. Fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni, vagyis a B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és a B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon elszámolt összegeket. A halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni, illetve a támogatás visszafizetésének elszámolásakor.Államháztartáson belüli támogatás esetében azonban csak akkor lehet a B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton szerepeltetni a kapott összeget, ha azt a folyósító az ennek megfelelő kiadási ERA-kódon szerepelteti, vagyis a K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton. Javasoljuk a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5216

2. találat: Kötelező biztosítás

Kérdés: Országos Nemzetiségi Önkormányzat vagyunk, a központi költségvetésből biztosított támogatásunkat "Támogatói okirat" alapján kapjuk, amiben tárgyévi teljesítésű számlákat, béreket stb. lehet kifizetni, jövő év március 31-ig, mert így kell elszámolnunk. Megkaptuk a gépkocsi kötelező biztosításáról a számviteli bizonylatot, melyet csak január elején tudunk kifizetni (évforduló december 17.), mivel csak a jövő évi támogatás terhére számolható el, mert 2020. december 20-ig szól. Iktatás szempontjából hogyan járunk el helyesen? Beiktassuk idén következő évi kötelezettségvállalásra, vagy esetleg számoljuk ki napra pontosan, és a tárgyévre iktassuk be 2019. 12. 31-ig?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség (a továbbiakban: több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén,a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség a költségvetési év kiadási előirányzatai terhére,b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség az esedékesség szerinti év vagy évek költségvetései terhére, évente az Áht. 36. §-ának (4) bekezdése, (4a) bekezdése vagy (4c) bekezdése szerinti mértékigvállalható. A b) pont szerinti kötelezettségvállalásnak nem feltétele, hogy annak fedezete a kötelezettség vállalásának évében a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésében rendelkezésre álljon.(3) A központi kezelésű előirányzatok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapja, az elkülönített állami pénzalapok, továbbá a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások és a térségi fejlesztési tanácsok kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a (2) bekezdés szerint kerülhet sor azzal, hogy a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek mértékére az Áht. 36. §-a (4) bekezdésének a) pontja vagy (5a) bekezdése szerinti esetben az ott meghatározottakat kell alkalmazni.(4) Az Áht. 36. §-ának (1) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségekkel az (1)-(3) bekezdés szerint kell a költségvetési év szabad kiadási előirányzatait vagy az Áht. 36. §-ának (4) bekezdése, (4a) bekezdése, (4c) bekezdése vagy (5a) bekezdése szerint a több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalások felső határának mértékét csökkenteni."Az Ávr. 46. §-ának (2)-(4) bekezdései szerinti kötelezettségvállalások összegét meg fogják osztani költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként.Az Áhsz. 13. §-ának (7)-(9) bekezdéseiben szabályozottak szerint:"(7) A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolását és a halasztott ráfordításokat.(8) A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5114
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Visszafizetendő támogatás kamata

Kérdés: Öt évvel ezelőtti támogatási szerződésünk alapján kapott támogatásunk egy részét vissza kell fizetnünk. A visszafizetési kötelezettségünk után az ügyleti kamat kiszámításánál melyik rendelkezés szerint szükséges eljárnunk, a megkötéskor hatályos vagy a most hatályos jogszabály szerint?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyokra, valamintb) megkezdett eljárási cselekményekrekell alkalmazni.(2) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatta) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamintb) megkezdett eljárási cselekményekrea jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell."Az előzőekben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4886

4. találat: Kapott támogatás visszafizetése

Kérdés: Iskolánk számítógép-vásárlásra kapott támogatást egy vállalkozástól év végén. A vásárlás azonban meghiúsult, így az összeget a következő évben visszafizettük. A kérdésem az, hogy jó-e a B65 - K512 könyvelési pár használata?
Részlet a válaszból: […]pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezik. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni az Szt. 44. §-ának (2) bekezdése szerinti támogatásokat is azzal, hogy azon az egységes rovatrend B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott bevételeket kell érteni.922. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei: Az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend a) B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és b) B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kell elszámolni:a) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket,b) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.A számítógép-vásárlás tárgyieszköz-beszerzés, így nem dologi, működési kiadás, hanem felhalmozási kiadás lesz, az erre kapott összeget a B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon javasolt megjeleníteni. A következő évben a meghiúsulás miatti visszafizetést a K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton javasoljuk elszámolni.B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovaton kell elszámolni:a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, ésb) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4740
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Iskolatejprogram szállítói finanszírozása

Kérdés: Önkormányzatunk 2013-ban részt vesz az iskolatejprogramban. Az általános iskola tanulóira vonatkozóan 100%-os iskolatej-támogatásban részesülünk. A szállító vállalta a támogatás előfinanszírozását, így a támogatási szerződést is a szállító kötötte az MVH-val, illetve a támogatás lehívását is a cég végzi. A támogatási időszakokhoz igazodóan az önkormányzat nevére kiállított számlát kapunk a szállítótól, amely pénzügyi teljesítést nem igényel, azonban azt le kellene könyvelni. Ebben az esetben, amikor a támogatást nem az önkormányzat kapja közvetlenül, hanem a szállító, mi alapján könyvelhető le az önkormányzatnál a számla, annak pénzügyi rendezése, mint kiadás és bevétel? Sem a 2013. évi óvoda- és iskolatejprogram szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet, sem az MVH honlapján fellelhető útmutatók erről szóló szabályozást nem tartalmaznak. A szállítótól nincs információ az adott számlához kapcsolódó támogatás megérkezéséről sem. Milyen dokumentum alapján könyvelhető a számla, és milyen könyvelési tételek kapcsolódnak ehhez a gazdasági eseményhez?
Részlet a válaszból: […]finanszírozással történik, akkor a támogatást a számlamásolatok és egyéb bizonylatok alapján az önkormányzat igényli és kapja, amelynek számviteli elszámolása a következő:Kiadási elszámolásaközgazdasági osztályozás szerintbenyújtott számla - áfa nélküli - ellenértékének kiegyenlítéseT 5412 - K 321áfa T 56121 - K 321funkcionális osztályozás szerintT 72 - K 599Bevétel elszámolásaA forrás központi költségvetési szervtől kapott támogatásértékű bevételközgazdasági osztályozás szerintbevétel beérkezése T 321 - K 46421funkcionális osztályozás szerintT 479 - K 992A támogatások között viszont egyre gyakoribb az a megoldás, hogy a támogatási szerződés megkötésekor a támogató nem a kedvezményezettnek, hanem a szállítónak közvetlenül utalja a szolgáltatás ellenértékét. Ettől viszont még ugyanúgy az önkormányzat marad a kedvezményezett, a számlák az ő nevére szólnak, és a támogatással is ő számol el az MVH-nak.Szállítói finanszírozásról akkor beszélünk, amikor a kedvezményezettet - vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevőt - megillető támogatás összegének ki­fizetése közvetlenül a szállító vagy engedményes pénzforgalmi számlájára történő utalással történik. A szállítói finanszírozásra csak azt követően kerülhet sor, ha a kedvezményezettet - vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevőt - terhelő számlák támogatási összegének megtérítése mellett a számla - támogatáson felüli - összegének kifizetése igazolható módon megtörtént.A finanszírozó szervezet közvetlenül a szállítónak rendezi a benyújtott számlák után járó támogatást mint ellenértéket. Az utófinanszírozásban részesülő kedvezményezettnek, azaz Önöknek az erről kapott értesítést követően kell költségvetési kiadásként és megkapott támogatás értékű bevételként elszámolni a gazdasági eseményt a könyveikben. A kiadások költségvetési kiadásként kerülnek elszámolásra. Ezt viszont nem pénzforgalmi tételként könyvelik le, hanem két lépésben, a 499. főkönyvi számla közbeiktatásával. A kedvezményezett elszámolása pénzforgalom nélkül, a 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3468
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Európai uniós pályázat számviteli elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s projektet valósított meg. Hogyan történik a támogatás könyvviteli elszámolása? A projekt keretében létrehozott beruházásnak ötéves fenntartási kötelezettsége van. Önkormányzatunk esetében hogyan kell értelmezni a támogatás tőketartalékba helyezését?
Részlet a válaszból: […]követően.Év végén, ha a számviteli politikai döntés alapján a saját rész átfutó kiadásait át kell vezetni a költségvetési kiadások közé közgazdasági osztályozás szerint, ha a támogatás még nem érkezett meg.Év közben viszont, ha a számviteli politikai döntés alapján a kifizetett teljes összeget a költségvetési kiadások között számolják el, akkor év végén az általa kifizetett összegekből a támogatással nem fedezett részt át kell vezetni az átfutó kiadások közé.A 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai főkönyvi szám alkalmazása kötelező a fentebb leírt esetekben. Az év végi 3926. főkönyvi számla egyenlege tekintendő kötelezettséggel terhelt maradványnak. Ha év végén az az összeg, amelyet a költségvetési szerv a saját költségvetéséből használt fel a pályázatra, de a támogató év végéig még nem utalta el a támogatást, akkor azt nem saját költségvetési kiadásaként mutatja ki, hanem a 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó ki­adásai főkönyvi számon. Ha - helytelenül - végleges költség­vetési kiadásként jelenítik meg a beszámolóban, akkor úgy látszik, hogy saját beszerzés, illetve beruházás történt, ami nem igaz, nem valós. A következő évben megérkező támogatás támogatásértékű bevételként érkezik, de akkor nincs már meg a másik könyvelési oldala, ezért ehhez a támogatáshoz kapcsolódó, valós kiadás már nem rendelhető.Az utófinanszírozott pályázatoknál előfordul olyan konstrukció is, amikor a támogató előleget ad a projekt megvalósítására. Ekkor támogatásértékű bevételként érkezik a támogatás. Az előlegből megvalósult kiadásokat végleges kiadásként kell elszámolni, de nagyon fontos, hogy a felhasználással egyidejűleg a kiadásokat kötelezettségként elő kell írni a 4491. Támogatási program elő­lege miatti kötelezettségek főkönyvi számon, és mindaddig ott kell tartani és kimutatni, amíg a támogató felé benyújtott elszámolások felülvizsgálatra és jóváhagyásra nem kerültek. Jóváhagyást követően vezethető csak ki a kötelezettségek közül. Ha a támogatási program előlegével a kedvezményezett nem megfelelő módon számol el, szabálytalan felhasználás miatti vissza­fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor ezt az összeget vissza kell fizetnie. Amennyiben a támogató a projekt elszámolásakor tételeket nem fogadott el, és azokat szabálytalannak minősítette, vagy esetleg a projekt félbemaradt, akkor a 4491. Támogatási program előlege miatti kötelezettségek főkönyvi számról a kötelezettségeket át kell vezetni a 4492. Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek közé, és onnan csak akkor vezethető ki, ha a kedvezményezett a visszafizetendő pénzt visszautalta a támogató részére.A támogatási program előlegekor a támogatott költségvetési szervnek kötelező célelszámolási számlát nyitni, az előleget ott kell tartania, és a felhasználást is onnan kell teljesítenie. Ennek oka, hogy a támogatás a saját költségvetésétől teljesen elkülönüljön, és ezzel biztosítsa a pályázati céltól eltérő, más felhasználásnak még csak a lehetőségét is. Ebben a konstrukcióban csak a cél­elszámolási számlán lévő pénzt, a számla egyenlegét lehet kötelezettséggel terhelt maradványnak tekinteni. A kedvezményezett a felhasználást is a célelszámolási számláról egyenlíti ki. Arra is van viszont lehetőség, hogy a támogatott a saját önrészt is ezen az elkülönített számlán tartsa a nyilvántartások átláthatóságának érdekében. Erről belső szabályzatában szükséges rendelkezni. Akkor viszont, amikor az önrész kerül felhasználásra, a sajáterő-felhasználást a pénzforgalmi számlájáról kell kiegyenlítenie a kedvezményezettnek, tehát az összeget át kell utalnia a célelszámolási számlájáról a pénzforgalmi számlájára, és az önrész kifizetéseit onnan kell teljesítenie.A támogatások között ismeretes a szállítói finanszírozással megvalósuló projekt. Ezt a fajta konstrukciót azok a kedvezményezettek vehetik igénybe, akik utófinanszírozásban részesülnek. Ennek a támogatási módnak a lényege, hogy a támogatott összeget nem a kedvezményzett kapja pénzforgalomban a pénzforgalmi számlájára, hanem a támogató egyből a szállító pénzforgalmi számlájára utalja az elvégzett szolgáltatás, illetve termékértékesítés ellenértékeként. A számlát a szállító a támogatott nevére állítja ki, amit a támogató befogad és lekönyvel. Számviteli elszámolása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3459

7. találat: Utófinanszírozott támogatás

Kérdés: Hogyan történik az utófinanszírozott pályázat előlegének és ennek keretén belül a fordított áfa számviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]már a végleges 1. számlaosztály, illetve 5. számlaosztály megfelelő számlájára kell könyvelni.Év közben a számviteli politika döntését követően az elszámolások egyszerűsítése érdekében a támogatási cél megvalósulása érdekében kifizetett teljes összeg, a saját rész, a költségvetési támogatás és az EU-s rész is kimutatható az átfutó kiadások között, azonban év végén az elszámolások teljessége érdekében a k­ifizetett összeghez tartozó saját részt köteles a költségvetési szerv a költségvetési kiadásai közé átvezetni az átfutó kiadások közül.Ha év közben nem kerül alkalmazásra a 3926. főkönyvi számla, akkor év végén a záró tételek során kell visszavezetni a projekt megvalósulása érdekében megvalósított költségeket a költségvetési kiadások közül az átfutó kiadások közé, ha a támogató a támogatást csak a következő évben utalja el a költségvetési szerv részére.Ezért a pénzforgalmilag, saját költségvetésből megelőlegezett, fordított áfabefizetésből adódó kiadásokat is az 56. főkönyvi számról a 3926. főkönyvi számra kell átvezetni év végén, és majd a 2013. évben a támogató által utalt támogatás megérkezésekor kerülhet visszavételezésre, majd az 56. főkönyvi számon történő számviteli elszámolásra.Az év végi átrendezés elmaradása mind az adott költségvetési év, mind a következő év maradványelszámolásánál problémát okoz. Az adott évben nem az elemi költségvetésben megtervezett kiadások jelennek meg a költségvetési kiadások között, hanem a projekt kiadásai, az elhalasztott kiadások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3414

8. találat: Támogatás elszámolása

Kérdés: Intézményünk 2011. évi pénzmaradványból TÁMOP 5.3.3-082-2009 pályázathoz kapcsolódóan elő­leg fel nem használása miatt visszafizetett 4287 ezer Ft-ot és 518 ezer Ft kamatot az NFÜ-TÁMOP lebonyolítási számlájára. Hová számoljuk el kiadásként és kötelezettségként, hol jelenik meg a "0"-s számlaosztályban? 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 6500 ezer Ft-ból 11 ezer Ft-ot nem fogadott el az elszámolásnál. A vissza­utalást hol számoljuk el kiadásként, és a kötelezettség hol jelenik meg a "0"-s számlaosztályban?
Részlet a válaszból: […]ennek jogszerűsége nem került visszaigazolásra. Jogszerű felhasználás esetén lehetett a kötelezettséget kivezetni.A támogatási program előlege miatti kötelezettségeket a támogató írásbeli értesítése, jóváhagyása után volt szabad kivezetni a könyvekből. Ha szabálytalan felhasználásnak minősítette a támogató a felhasználást, akkor az átvezetésre került a szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek közé.Az átvezetés a 4492. Szabálytalan kifizetés miatti kötelezettségek közé történik. Itt kell megjeleníteni az elszámolási kötelezettséggel járó támogatásokból a túlfizetéseket és jogtalan igénybevételeket, amelyek EU-s pályázatokhoz vagy hazai társfinanszírozó szervezetek által nyújtott támogatásokhoz kapcsolódnak. A túlfizetés és a jogtalan igénybevétel pénzügyi rendezéséig ezeket az összegeket a kötelezettségek között kell kimutatni.A támogatási program előlegét célelszámolási számlán kell tartani, mivel csak a célelszámolási számlán lévő egyenleg tekintendő kötelezettségvállalással terheltnek. Az egyenleg kötelezettséggel terhelt maradvány lesz mérlegfordulónapkor, de ekkor az önrésznek nem szabad a számlán maradnia, csak a még fel nem használt pályázati pénzösszegnek.Ha a projekt félbemaradt vagy szabálytalan felhasználás történt, akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezik a költségvetési szervnek. Ha a visszafizetésre a tárgyévet követően kerül sor, akkor a visszafizetésre támogatásértékű kiadásként, illetve maradványátadásként kerül sor, és a szabálytalan kifizetés miatti kötelezettséget ezzel a visszautalt összeggel csökkenteni kell.Ha a támogatási program előlegével a kedvezményezett elszámol, és visszafizetési kötelezettsége azért keletkezik tárgyéven belül, mert nem használta fel a kiutalt teljes összeget, akkor a visszafizetés a támogatásértékű bevételből történik, így a támogatásra kapott bevétel csökken. Mivel az összeget nem használták fel, ezért nem került a 4491. Támogatási program előlege miatti kötelezettségek közé sem.Ha a visszautalásra tárgyéven belül kerül sor, akkor a visszautalás a térítményezés módszere szerint, a támogatásra kapott bevétel csökkentésével történik. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2012-ben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3339
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Közszolgáltatási szerződés

Kérdés: Kérdésem a 2008. XCIX. törvény 13. §-ával kapcsolatos. Az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezettel. A szerződésben meghatározzák, hogy a szervezet ingyen előadásokat tart, fellép önkormányzati rendezvényeken, a színháztermet ingyen az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, ingyenjegyeket biztosít stb. Az önkormányzat vállalja, hogy a közhasznú feladat ellátását támogatja. A szervezetnek elszámolási kötelezettséget (tételes, számlamásolatok) ír elő.
- Az adószakértő szerint nem jó a szerződés, mert ha elvárok valamit, akkor az szolgáltatás, nem támogatás, tehát le kell számlázni. A szerződéssel kapcsolatosan a jogászok véleménye is eltérő.
- A támogatás elszámolásakor elfogadhatóak-e
rezsiszámlák, vagy csak a szerződésben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolódó költségek?
Részlet a válaszból: […]ismeretének birtokában is nagyon nehéz megítélni, így nem meglepő, hogy a jogászok és az adószakértő véleménye eltérő. Ebben a témakörben sok adóper is született, ezért nem vállalkozhatunk a konkrét ügy eldöntésére, csak szempontokat tudunk adni az adóalapot nem képező működési támogatás és a szolgáltatás ellenértékének elhatárolásához.Elnevezésétől függetlenül ellenértéknek tekintendő a támogatás, ha:- A támogatás konkrét szolgáltatás megrendelésének ellenértéke, a támogató szolgáltatás megrendelőjeként lép fel, és a felek erre irányuló szerződést kötöttek.- A fizetett pénzösszeg és a nyújtott szolgáltatás arányos egymással.- A nyújtott szolgáltatás és a fizetett pénzösszeg között ok-okozati összefüggés van.Ha támogató elszámolási kötelezettséget ír elő, az önmagában nem minősül ellenszolgáltatásnak. Ha a támogatást kimondottan a szerződésben meghatározott konkrét feladatokra, pl. meghatározott helyen és időben történő fellépések ellenértékeként utalták, akkor az áfás ellenérték.Ha évente többmilliós támogatást utal az önkormányzat az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetnek általános közművelődési feladatok ellátására, akkor nem valószínű, hogy évi egy vagy néhány ingyenes fellépés mint nyújtott szolgáltatás arányban áll a fizetett pénzösszeggel. Azt is indokolt lenne megvizsgálni a kérdés megítélése szempontjából, hogy a támogatást az önkormányzat ezeknek az ingyenes fellépéseknek az ellenértékéül utalja-e? Meghatározták-e a szerződésben az ingyenes fellépések ellenértét, és ennek fedezetére utalt át pénzösszeget az önkormányzat, vagy az éves támogatást, illetve annak időarányos részét utalja havonta, függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e ingyenes fellépés vagy sem?[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3299
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Közművelődési feladatot ellátátó vállalkozás

Kérdés: Az önkormányzat egy magánszemély vállalkozóval megállapodást kötött a közművelődési feladatok ellátására 2007-ben, amelyhez minden évben költségvetéséből támogatást nyújtott, amivel a vállalkozónak el kellett számolni. 2011. január 1-jétől a magánszemély vállalkozó kft.-t alapított. A 2011. évi támogatásról úgy számolt el, hogy eredményt, nyereséget mutatott ki. Egyéni vállalkozóként és gazdasági társaságként is a közművelődésifeladat-ellátás mellett más tevékenységből is volt bevétele. Az önkormányzatnak csak az önkormányzattól kapott összeggel kell elszámolnia. A költségvetésből kapott támogatás után kimutathat nyereséget?
Részlet a válaszból: […]olyan számviteli nyilvántartást vezetni, amelyben elkülöníti a közszolgálati és az egyéb tevékenységének bevételeit és költségeit. Ez alapján megállapítható, hogy az önkormányzati támogatást mire fordították. A támogatás felhasználásának feltételeit, szabályait, tehát azt, hogy mire fordíthatja a vállalkozó, az önkormányzatnak kell meghatározni. Nem kizárt, hogy a támogatásban fedezetet nyújtsanak ésszerű nyereségre, amely eszközpótlásra fordítható az elszámolt értékcsökkenés arányában. A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a közművelődési támogatásból 10%-ot enged felhasználni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3172
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést