Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott társasház tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Társasház szigetelése

Kérdés: Társasházban, ahol magán- és önkormányzati tulajdonú lakások is vannak, homlokzat- és tetőszigetelés megvalósítása várható, melyhez a társasház hitelt kíván igénybe venni. A lakás tulajdonosai egy összegben vagy részletben is törleszthetik a szigetelés összegét. Az önkormányzat a lakásai után egy összegben fizeti ki a társasház részére a szigetelés rá eső részét. Hogyan kell könyvelni az önkormányzatnál az egyösszegű kifizetést: felújításként, átadott pénzeszközként vagy a havonta utalandó közös költség részeként? A szigetelés a lakások értékét növeli, ezért aktiválni is szükséges?
Részlet a válaszból: […]bekezdésének 8. pontja szerinti felújítások bekerülési értékét. Ennek megfelelően, amennyiben az épület hőszigetelése az Szt. szerinti felújításnak minősül - azaz például a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak, vagy az ingatlan élettartama megnövekszik -, akkor annak kiadásait felújításként kell elszámolni és a lakás értékére szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5380
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Önkormányzati bérlakás felújítása

Kérdés: Egy társasház a felújítási munkákhoz egyszeri célbefizetésről döntött. A társasházban lévő önkormányzati tulajdoni hányadra eső rész befizetését hogyan könyveljük?
Részlet a válaszból: […]hogy jelenleg a kezelésre átadott eszközöknél - ilyenek az önkormányzati bérlakások is - melyek az általános szabályok: 1. A kezelő szervnél a lakás értékét nem lehet kimutatni a főkönyvi számlákon. A lakás bekerülési értéke és az elszámolt értékcsökkenés az önkormányzat könyveiben van. 2. A karbantartási kiadások a kezelő szervet, a felújítás az önkormányzatot illetik. 3. A lakbérbevételek általában az önkormányzathoz érkeznek be. 4. A terv szerinti értékcsökkenést költségvetési szabályok szerint kell elszámolni, ezt általában az önkormányzat végzi el. 5. A leltározási feladatokat a kezelő szerv látja el, és ennek eredményéről értesíti az önkormányzatot stb. Az előzőekből következik, hogy az önkormányzatot terhelik a felújítási költségek. Ezt teljesítheti azzal, hogy - átutalja - megfelelő dokumentációval, pl. támogatási szerződés megállapodással - az egyszeri célbefizetés összegét, vagy - konkrét felújítási számla alapján a tulajdonosi hányad összegét átutalja a társasháznak vagy a kezelő szervezetnek. Az Áhsz. ezekre vonatkozóan külön szabályokat nem tartalmaz, de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3207
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Társasházi közös költség bizonylatolása, illetve ingatlan- bérbeadással kapcsolatos közüzemi költség továbbszámlázása

Kérdés: Önkormányzat társasházban lévő lakását bérbe adja. Az önkormányzat felé a társasházat terheli-e számlakibocsátási kötelezettség az általa beszedett közös költség vonatkozásában, illetve az önkormányzat bérleti tevékenységével összefüggésben közüzemi költségei továbbszámlázása során adójogi szempontból mikor jár el helyesen?
Részlet a válaszból: […]költségmegosztás, és a társasház nem nyújt sem termékértékesítést, sem szolgáltatásnyújtást a tulajdonosoknak, melynek ellenértéke lenne a tulajdonostársak által fizetett költség, ezért az nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá. Így a közös költségről Áfa-tv. szerinti bizonylatot (számlát) sem lehet kiállítani. A közös költség könyvelési bizonylatául a Sztv. 166. §-a szerinti bizonylat (pl. a befizetési csekk igazolószelvénye, a befizetést igazoló pénztárbizonylat, átutalás esetén a bankkivonat) szolgál, a kiadás felmerülésének jogosságát pedig a közgyűlési határozat igazolja azon tulajdonosok (magánszemély, illetve nem magánszemély tulajdonos, pl. önkormányzat) esetében is, akik a közös költséget el akarják számolni költségként. Továbbá az Áfa-tv. rendelkezései értelmében az ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi költségek továbbszámlázása során az alábbiak szerint kell eljárni. Az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. A fenti rendelkezés alapján, amennyiben az önkormányzat bérleti tevékenységet folytat, és ehhez kapcsolódóan számláz tovább közüzemi költséget, akkor az minden esetben az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti járulékos költség, és mint ilyen osztja a főszolgáltatás, azaz a bérbeadás áfarendszerbeli megítélését, függetlenül attól, hogy a közüzemi költségek összegének meghatározása elkülönített mérőóra segítségével, vagy pedig vetítési alappal került meghatározásra.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2854

4. találat: Önkormányzati társasház, illetve lakásszövetkezet közösköltség-elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk több lakásszövetkezetben és társasházban rendelkezik lakástulajdonnal, és ezekben eltérő megoldásokkal találkozunk közös költségek elszámolásával, számlázásával kapcsolatosan. Kérjük szíves segítségüket abban a kérdésben, hogy miként kell helyesen számlázni ezeket a költségeket!
Részlet a válaszból: […]előzőekben kifejtettekre, mely szerint társasház esetében közös tulajdonról beszélünk, ezért annak áfa-adóalanyiságát az Áfa-tv. 5. § (2) bekezdése alapozhatja meg. Ennek megfelelően adóalanynak társasház esetében a tulajdonostársak közösségét lehet tekinteni (nem minden társasház adóalany). Ezzel szemben a lakásszövetkezeti törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a lakásszövetkezet a lakóépületek építésére és fenntartására létrejött gazdálkodó szervezet. A lakásszövetkezet jogi személy. Tekintettel tehát arra, hogy a lakásszövetkezet a tagjaitól elkülönült jogi személy, az Áfa-tv. 5. § (1) bekezdése alapján állapítható meg adóalanyisága. Az eltérő jogi státusz eredményeként eltérő módon kell megítélni a közös költségek, illetőleg a közüzemi szolgáltatások elszámolását. Társasházak esetében a közös költség megfizetése nem tekinthető az Áfa-tv. hatálya alá tartozó ügyletnek, hiszen önmagában a közösség által megrendelt termék, szolgáltatás költségnek a közösség tagjai közötti felosztása nem termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás a társasházon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2384
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Költségvetési szerv elszámolási feladatai társasházi elhelyezésben

Kérdés: Központi költségvetési szerv területi szerve egyéb tulajdonosokkal közös társasházban van elhelyezve. A társasház a közös költségeken felül tartalék- (felújítási) alapot is gyűjt, ami adott költségvetési évben nem kerül felhasználásra. Milyen számviteli tételek, elszámolások, nyilvántartások, bizonylatok tartoznak a társasházban lévő állami tulajdonú ingatlan szabályos könyvviteléhez?
Részlet a válaszból: […]megoldást kizárólag akkor kell alkalmazni, ha a tartalékalaphoz való hozzájárulás külön kerül megállapításra, és nem a közös költség részeként. Ha a közös költség részeként kell fizetni, akkor a dologi kiadások között kell elszámolni. A költségvetési szerv ebben az esetben a későbbi elszámolás érdekében külön nyilvántarthatja a befizetéseket, és a felújítások elszámolásánál ellenőrzési célokra figyelembe veheti; - a társasház elszámolása alapján a költségvetési szerv kezelésében lévő ingatlanrészre a felújítás értékének ráaktiválása. Bizonylatok lehetnek többek között: - a társasház SZMSZ-ében a felújításokra vonatkozó rész; - a társasház Közgyűlésének vonatkozó határozata, és az ehhez kapcsolódó, az adott ingatlanrészre lebontott hozzájárulási mérték hivatalos megállapításának dokumentuma; - a hozzájárulás befizetését igazoló okmányok; - a társasház által[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2184
Kapcsolódó tárgyszavak: ,