Társasház szigetelése

Kérdés: Társasházban, ahol magán- és önkormányzati tulajdonú lakások is vannak, homlokzat- és tetőszigetelés megvalósítása várható, melyhez a társasház hitelt kíván igénybe venni. A lakás tulajdonosai egy összegben vagy részletben is törleszthetik a szigetelés összegét. Az önkormányzat a lakásai után egy összegben fizeti ki a társasház részére a szigetelés rá eső részét. Hogyan kell könyvelni az önkormányzatnál az egyösszegű kifizetést: felújításként, átadott pénzeszközként vagy a havonta utalandó közös költség részeként? A szigetelés a lakások értékét növeli, ezért aktiválni is szükséges?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 11. §-ának (6) bekezdése alapján a mérlegben a felújítások között kell kimutatni a mérlegben szereplő és a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön végzett, az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontja szerinti felújítások bekerülési értékét....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Önkormányzati bérlakás felújítása

Kérdés: Egy társasház a felújítási munkákhoz egyszeri célbefizetésről döntött. A társasházban lévő önkormányzati tulajdoni hányadra eső rész befizetését hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...információhiánytjelent, hogy kinek adja át ezt a célbefizetési összeget az önkormányzat: akezelő szervezetnek vagy közvetlenül a társasháznak.Ha van kezelő szervezet, akkor célszerű azon keresztülbiztosítani ezt az összeget.Ennél a kérdésnél fontos áttekinteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.

Társasházi közös költség bizonylatolása, illetve ingatlan- bérbeadással kapcsolatos közüzemi költség továbbszámlázása

Kérdés: Önkormányzat társasházban lévő lakását bérbe adja. Az önkormányzat felé a társasházat terheli-e számlakibocsátási kötelezettség az általa beszedett közös költség vonatkozásában, illetve az önkormányzat bérleti tevékenységével összefüggésben közüzemi költségei továbbszámlázása során adójogi szempontból mikor jár el helyesen?
Részlet a válaszából: […] ...társasház által beszedett közös költség bizonylatolásatárgyában általánosságban a következők mondhatók el.Az Áfa-tv. 159. §-ának (1) bekezdése szerint az adóalanyokaz Áfa-tv. hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Önkormányzati társasház, illetve lakásszövetkezet közösköltség-elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk több lakásszövetkezetben és társasházban rendelkezik lakástulajdonnal, és ezekben eltérő megoldásokkal találkozunk közös költségek elszámolásával, számlázásával kapcsolatosan. Kérjük szíves segítségüket abban a kérdésben, hogy miként kell helyesen számlázni ezeket a költségeket!
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolása érdekében mindenekelőtt tisztázniszükséges a társasház, illetőleg a lakásszövetkezet polgári jogi megítélését.A Ptk. 139. és 149. §-ának megfelelően olyan közös tulajdontkell érteni, melynek esetében az épület meghatározott részei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Költségvetési szerv elszámolási feladatai társasházi elhelyezésben

Kérdés: Központi költségvetési szerv területi szerve egyéb tulajdonosokkal közös társasházban van elhelyezve. A társasház a közös költségeken felül tartalék- (felújítási) alapot is gyűjt, ami adott költségvetési évben nem kerül felhasználásra. Milyen számviteli tételek, elszámolások, nyilvántartások, bizonylatok tartoznak a társasházban lévő állami tulajdonú ingatlan szabályos könyvviteléhez?
Részlet a válaszából: […] ...központi költségvetési szervnek, ha társasházban kerültelhelyezésre, akkor az általa kezelt állami vagyonnal kapcsolatban a következőfeladatai vannak:- közös költség kifizetése szolgáltatási kiadásként;- tartalék- (felújítási) alaphoz való hozzájárulás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 21.