Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

53 találat a megadott térítésmentes átadás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Adományként kapott vagyontárgyak

Kérdés: Önkormányzatunk egy magánszemélytől adományként kapott egy képzőművészeti alkotást (szobor, 15 millió forint értékben) és egy egyéb építményt (esőbeálló, 1,3 millió forint értékben). A műalkotás és az építmény az átadás napjától az önkormányzat vagyonát képezi. Hogyan kezeljük a két vagyontárgyat (nyilvántartásba vétel, értékcsökkenés, egyéb eredményszemléletű bevétel)?
Részlet a válaszból: […]szerint kell meghatározni. Ennek alapján a magánszemélytől kapott eszközök bekerülési érték az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke.Az Szt. 45. §-a (1) bekezdésének c) pontja és az Áhsz. 25. §-ának (10) bekezdése szerint passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni az egyéb bevételként elszámolt, térítés nélkül átvett, ajándékként kapott eszközök piaci értékét.A térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt térítés nélkül átvett eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni.A terv szerinti értékcsökkenésre az Áhsz. 17. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdéseit kell alkalmazni. Az értékcsökkenés Tao-tv. 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell meghatározni.Nem szabad terv szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5427
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Koronavírus elleni védekezés támogatásból

Kérdés: Önkormányzatunk a koronavírus elleni védekezéshez magánszemélyektől és helyi vállalkozásoktól pénzbeli támogatást kapott. Az önkormányzat és a támogató között támogatási szerződés került aláírásra, amelyben rögzítették, hogy a támogatásként felajánlott összeget a támogatott a koronavírus elleni védekezéshez használhatja fel, majd azzal elszámol a képviselő-testület felé. Az önkormányzat képviselő-testülete szeretné ezt a lakosság részére fertőtlenítőcsomagok formájában szétosztani úgy, hogy a falu minden háztartása részesüljön belőle. Kérdésünk, hogy ez után az adót meg kell fizetni, vagy adómentesen átadható, illetve az államháztartási számvitel szerint hogyan kell könyvelni? Amennyiben az ügylet adóköteles formában bonyolítható csak le, akkor ha nem kiosztásra kerülne a csomag, hanem a település területén lévő forgalmasabb helyeken (pl. posta, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, faluház területén) kerülne kihelyezésre, ahol bárki használhatja, elveheti, akkor adófizetési kötelezettséget von-e maga után?
Részlet a válaszból: […]készletre, és térítésmentes átadással adják át a postának, orvosi rendelőnek, polgármesteri hivatalnak, faluháznak, amelyek az ügyfeleik részére adómentesen felhasználhatják. A beszerzés áfáját nem helyezhetik levonásba.Saját intézménynek történő átadáskor a 412. Nemzeti vagyon változása, postának történő átadáskor pedig a 8434. Térítés nélkül átadott részesedésnek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5345

3. találat: Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep átadása

Kérdés: Önkormányzatunk a magyar állam részére térítésmentesen kívánja átadni a szennyvízcsatorna-hálózatát és szennyvíztisztító telepét. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából hogyan érinti szervezetünket, illetve egyéb fizetési kötelezettség keletkezhet-e? Jelenleg ezek a rendszerek a zrt. üzemeltetésében állnak.
Részlet a válaszból: […]nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017. július 1-jén a magyar államra szállt. Ez a térítésmentes vagyonátruházás az áfa szempontjából köz-célú adománynak minősül. Ez a rendelkezés a kérdéses ügyletre nem alkalmazható, mivel a hivatkozott átadásnak meg kellett történnie 2017. július 1-jén.A gazdálkodó szervezetek által létrehozott víziközmű-beruházás térítésmentes átadása a Vksztv. 8. §-ában meghatározott feltételekkel szintén közcélú adománynak minősül, tehát áfamentes. Értelmezésünk szerint és a közölt információk alapján a kérdéses átadásra a Vksztv. 8. §-ában felsorolt feltételek egyike sem áll fenn.Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg.Amennyiben jogszabályban meghatározott adómentességi feltétel nem áll fenn, akkor az Áfa-tv. 11. §-ában meghatározott általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5298

4. találat: Körforgalmi csomópont térítés nélküli átvétele

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonába került egy körforgalmi csomópont vagyonátadási megállapodás keretében, a Kkt. 29. §-ának (4a) és (4b) bekezdései szerinti átadással. Hogyan kell könyvelni? Elég, ha az átvett eszköz bruttó értékét a 4125 (Államháztartáson belüli ingyenes vagyonátadás miatti tőkeváltozás) számlával szemben állományba vesszük? Elszámolt értékcsökkenés nincs.
Részlet a válaszból: […]önkormányzat esetében, amennyiben a térítés nélküli átvétel államháztartáson kívüli szervezettől, központi költségvetési szervtől vagy másik önkormányzattól történik, annak elszámolására a térítés nélküli átvétel szabályait kell alkalmazni.Az Áhsz. 15. §-ának (4) bekezdése alapján a térítésmentesen átvett eszközök bekerülési értéke, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke. Amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok átadását jogszabály szabályozza, és a jogszabály az Áhsz. és a számviteli törvénytől eltérő előírásokat tartalmaz a bekerülési érték megállapítására, akkor e sajátos szabályokat kell figyelembe venni.Fentiek alapján - véleményünk szerint - az átvett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5296

5. találat: Saját termelésű készlet - homoktövis-ültetvény

Kérdés: Önkormányzatunk homoktövis-ültetvényt telepített. A termett gyümölcsből egy erre szakosodott céggel velőt készíttettünk, melynek egy részét ingyenesen kiosztottuk a lakosság részére. A készletre vétel és a készletcsökkenés könyvelésében kérnénk segítséget, hogyan kell helyesen rögzíteni az említett eseményeket.
Részlet a válaszból: […]§-ának (2) bekezdése szerint számított előállítási érték, vagyis az előállítási értéket az önköltséggel azonosan kell megállapítani. Ennek alapján a termék bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek a termék előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. A bérmunka díját az igénybe vett szolgáltatások ellenértékeként kell elszámolni, és a saját termelésű készlet, a gyümölcsvelő közvetlen önköltségének meghatározásakor figyelembe kell venni, vagyis részét képezi az előállítási értéknek.A gyümölcsvelő (saját termelésű készlet) készletre vételét a 38/2013. NGM rendelet VI. Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, Növekedések rész, A) Késztermékek készletre vétele elszámolása cím szerint kell könyvelni.A lakosság részére történő ingyenes kiosztást pedig a 38/2013. NGM rendelet VI. Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, Csökkenések rész, F) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása cím szerint kell elszámolni.Amennyiben a kapcsolódó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5282

6. találat: Eszközök térítés nélküli átadása

Kérdés: Központi költségvetési szerv eszközöket ad át térítés nélkül részben egy másik központi költségvetési szerv, részben pedig egy 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság részére. Hogyan kell kivezetni az eszközöket?
Részlet a válaszból: […]részére történő átadás esetén csökken az állami vagyon, így a kivezetés a térítés nélküli átadás szabályai szerint történik. Központi költségvetési szerv részére történő átadás Az eszköz kivezetése Bruttó érték kivezetése T 412 - K 11/ 121-151Értékcsökkenés kivezetése (terv szerinti, terven felüli) T 118-158/ 119-149 - K 412Értékhelyesbítés kivezetése T 415 - K 116-146Az eszközökhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése T 443 - K 412 100%-os állami tulajdonú társaság részére történő átadás Az eszköz kivezetése Pénzügyi számvitel Bruttó érték kivezetése T 8434 - K 11/121-151Értékcsökkenés kivezetése (terv szerinti, terven felüli) T 118-158/119-149 - K 8434Értékhelyesbítés kivezetése T 415 - K 116-146 Általános forgalmi adó elszámolása, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5195
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Térítés nélküli átadás/átvétel

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzati alrendszerben a költségvetési szervek között az eszközök térítésmentes átadása? Milyen szabályokat szükséges figyelembe vennünk?
Részlet a válaszból: […]Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adórab) TeljesítéskéntT 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla4. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a pénzügyi számvitel szerint:a) KötelezettségkéntT 36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolásaK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokrab) TeljesítéskéntT 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvekK 33 Fizetési számlákA térítés nélkül átadott immateriális javak, tárgyi eszközök számviteli elszámolása a következő:1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint:T 8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értékeK 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint:T 118-158 Immateriális javak, tárgyi eszközök vagy beruházások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírásaT 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenéseK 8434 Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint:T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrásaK 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése4. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (amennyiben nem hárítja át az átvevőre):T 8435 Más különféle egyéb ráfordításokK 36422 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása5. Általános forgalmi adó elszámolása a költségvetési számvitel szerint (amennyiben áthárítja az átvevőre):a)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5027
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Festmény ajándékozása

Kérdés: Településünk nemzetiségi önkormányzata a helyi egyházközségnek szeretne ajándékozni egy festményt. Keletkezik-e valamelyik félnek adófizetési kötelezettsége? Az átadási szerződésbe beleírták, hogy az átadónak nem volt áfalevonási joga.
Részlet a válaszból: […]történt, nem keletkezik áfafizetési kötelezettség. Az Áfa-tv. főszabály szerint az ellenértékes ügyleteket adóztatja. A térítésmentes átadás az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján akkor keletkeztet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5020
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Térítés nélkül átadott zöldségek

Kérdés: Az étkezést az intézményfenntartó társulás által üzemeltetett konyha végzi, mely az önkormányzat által megtermelt zöldségeket is felhasználja a főzéshez. Ezért nem fizet az önkormányzatnak, csak szállítólevéllel, értékkel megérkezik a konyhába. Hogy kellene ezt lekönyvelnünk a konyha, illetve az önkormányzat nyilvántartásaiban? A megtermelt zöldség rovaton költségként jelentkezzen a konyhánál, hogy az étkezés állami támogatásának elszámolásánál ez beszámítódjon tényleges költségként, mint ahogyan a többi beszerzett alapanyag is?
Részlet a válaszból: […]rendelet előírásai szerint az alábbi módon:1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT8434 - K2322. Állományváltozás elszámolása saját előállítás eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerintT571 - K572A társulásnak a térítés nélkül kapott zöldségeket egyéb bevétellel szemben kell készletre
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4867

10. találat: Ingatlan térítés nélküli átadása

Kérdés: Települési önkormányzat a tulajdonában lévő felépítményes ingatlant kívánja egy másik államháztartási szervezet részére térítés nélkül tulajdonba adni. Az ingatlanra vonatkozó aktuális értékbecslés rendelkezésre áll, mely szerint az aktuális piaci érték többszöröse a könyv szerinti értéknek. Az önkormányzat jelenleg ingatlanok esetében nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
Kérjük szíves tájékoztatásukat a következőkről:
1. Az átadást megelőzően a költségvetési év során élhet-e az önkormányzat ezen egyetlen ingatlan vonatkozásában a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, és ezáltal év közben módosíthatja-e az önkormányzat a számviteli, kataszteri értéket tárgyi ingatlannál az értékbecslés szerinti összegre?
2. Van-e különbség az értékelési lehetőségben abban az esetben, ha az átadás a mérleg fordulónapjáig megtörténik, illetve ha arra csak a mérlegkészítésig, vagy azt követően kerül sor?
3. Ha egy konkrét ingatlan esetében él az önkormányzat a valós értéken történő értékelés lehetőségével, akkor azt kötelezően ki kell terjesztenie valamennyi ingatlanra, vagy szabadon dönthet erről egyedileg?
4. A valós értéken történő értékelést mely szabályzatokban kell meghatározni, melyek az előírások kötelező tartalmi, formai elemei?
5. Eltérően kell-e eljárni, ha a felépítményes ingatlan ellenérték fejében cserél gazdát, vagy ha államháztartáson kívülre kerül a tulajdonjog?
Részlet a válaszból: […]különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben - értékelési tartalékként lehet kimutatni.Az Szt. idézett előírását az Áhsz. is engedi alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy értékelési tartalék alatt az eszközök értékhelyesbítésének forrását kell érteni.A vagyonértékelés hatását az Áhsz. 16/A. §-ának (2) bekezdése alapján kell a könyvekben elszámolni, ennek során a vagyonértékelés tárgyát képező eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a könyvekből ki kell vezetni, ezt követően pedig - a vagyonértékelés eredményének dokumentumaként készített szakvélemény mellékletét képező vagyonleltár alapján?- a megállapított új értéken kell az eszközt a könyvekbe felvenni. A könyvelés dátuma az új értéket megállapító dokumentum dátuma. A korábbi bruttó érték kivezetését és az új bruttó érték bekerülési értékét a nemzeti vagyon változásaival szemben kell elszámolni, a kivezetett eszközre korábban elszámolt értékcsökkenés kivezetése a felhalmozott eredménnyel szemben történik. Az új bekerülési értékre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenés kimutatását a felhalmozott eredménnyel szemben kell nyilvántartásba venni.A konkrét kérdésekre a válasz a kérdések sorrendjében:1. Amennyiben az átadás a mérleg fordulónapjáig megtörténik, akkor az előző év gazdasági eseményeként kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4846
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 53 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést