Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott térítésmentes átvétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Térítés nélkül átvett eszközök

Kérdés: Felsőoktatási intézmény szeretné átvenni a berendezéseket (bútorok, gépek) attól a cégtől, amelyet 100%-ban saját maga alapított. A központi költségvetési szerveknél jelenleg a bútorokra, berendezésekre vonatkozóan beszerzési tilalom áll fenn. Ingyenes eszközátadás formájában kivitelezhető az átadás?
Részlet a válaszból: […]beszerzési tilalmat rendel el a beruházások keretében - kivéve kis értékű tárgyi eszköz - történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül (rovatszáma K64) a bútorok, személygépjárművek és telefon beszerzése vonatkozásában.A térítés nélküli átvétel nem minősül beszerzésnek, nem jár pénzkiadással, a kiadási rovatokon nem kerül elszámolásra, így véleményünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5382
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Tankönyvek térítésmentesen

Kérdés: Egyházi fenntartási általános iskola a 2020/2021. tanévi tankönyvrendelés kapcsán megkapta a KELLO-tól az alaprendelésről szóló számlát, mely pénzügyi teljesítést nem igényel. A számlán feltüntették, hogy "állami forrásból finanszírozott, pénzügyi teljesítést nem igényel. A számla értéke tartalmazza az állami forrásból finanszírozott pedagóguspéldányok értékét is". Hogyan kell lekönyvelni a számlát?
Részlet a válaszból: […]könyvek tartós könyvként az iskola tulajdonában maradnak, és csak használatra adja ki a tanulóknak, tehát éven túl használja az iskola, abban az esetben a befektetett eszközök között, a nem tartós
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5352

3. találat: Körforgalmi csomópont térítés nélküli átvétele

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonába került egy körforgalmi csomópont vagyonátadási megállapodás keretében, a Kkt. 29. §-ának (4a) és (4b) bekezdései szerinti átadással. Hogyan kell könyvelni? Elég, ha az átvett eszköz bruttó értékét a 4125 (Államháztartáson belüli ingyenes vagyonátadás miatti tőkeváltozás) számlával szemben állományba vesszük? Elszámolt értékcsökkenés nincs.
Részlet a válaszból: […]önkormányzat esetében, amennyiben a térítés nélküli átvétel államháztartáson kívüli szervezettől, központi költségvetési szervtől vagy másik önkormányzattól történik, annak elszámolására a térítés nélküli átvétel szabályait kell alkalmazni.Az Áhsz. 15. §-ának (4) bekezdése alapján a térítésmentesen átvett eszközök bekerülési értéke, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke. Amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok átadását jogszabály szabályozza, és a jogszabály az Áhsz. és a számviteli törvénytől eltérő előírásokat tartalmaz a bekerülési érték megállapítására, akkor e sajátos szabályokat kell figyelembe venni.Fentiek alapján - véleményünk szerint - az átvett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5296

4. találat: Társulás megszűnése

Kérdés: Három önkormányzat által alapított műszakifeladat-ellátó társulás megszűnt. A megszüntető megállapodás szerint az eszközök az egyik önkormányzat könyveibe kerülnek. Hogyan kell könyvelni az eszközök átvételét?
Részlet a válaszból: […]közbeiktatásával.Az Áhsz. 15. §-ának (3a) bekezdése alapján az eszköz bekerülési értéke a társulásnál kimutatott bruttó érték, valamint nyilvántartásba kell venni az átadásig elszámolt értékcsökkenést is. Amennyiben az eszközhöz az Áhsz. 14. §-ának (14) bekezdése alapján időbeli elhatárolás is kapcsolódik, azt az önkormányzatnak az eszköz átadás-átvétellel egyidejűleg szintén át kell venni, a 412. Nemzeti vagyon változásai könyvviteli számla közbeiktatásával.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5266
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Természetben kapott adományok elszámolása

Kérdés: Költségvetési-államháztartási számvitel kapcsán ezekben a napokban élesen vetődik fel a pénzügyi teljesítést nem igénylő természetben kapott adományok elszámolása. Kérem ennek tételes könyvelését mind a fenntartónál (pl. önkormányzat), mind pedig az intézménynél (pl. SzGyF fenntartású idősotthon) tételesen és részletesen - lehetőleg egy konkrét példán keresztül - bemutatni szíveskedjenek. Kérem, hogy a példában a működési költségként elszámolandó (pl. fertőtlenítőszerek, maszkok stb.) és a tárgyi eszközök (pl. lélegeztetőgép stb.) esetére legyenek kedvesek kitérni. Fontos, hogy a fenntartói és az intézményi oldal teljes körű kontírozásait is részletesen megismerhessük. Azt a megoldás is szeretnénk látni, amikor a fenntartó önkormányzat kapja az eszközöket a gazdaság más szereplőitől (pl. cégek adománya), illetve más állami szereplőktől (pl. központi költségvetési szervtől, központi készletekből, honvédségtől stb.). Továbbá szeretnénk tisztán látni a gazdasági esemény kezelését akkor is, ha nem az önkormányzat, hanem közvetlenül az intézmény kapja ezeket az eszközöket, ugyanígy a gazdaság más szereplőitől (pl. cégek adománya), illetve más állami szereplőktől (pl. központi költségvetési szervtől, központi készletekből, honvédségtől stb.).
Részlet a válaszból: […]megszüntetni.A térítés nélkül kapott eszközök elszámolását az határozza meg, hogy az növekedést eredményez-e az önkormányzat vagyonában.A térítés nélküli átvételre vonatkozó számviteli szabályokat kell abban az esetben alkalmazni - így a vagyonváltozást eredményágon kezelni -, ha az önkormányzat vagyona gyarapszik, illetve csökken, azaz más önkormányzatnak, államháztartáson kívüli szereplőnek vagy a központi alrendszerbe tartozó szervezetnek történik a térítésmentes átadás, vagy ilyen szervezettől az átvétel. Az azonos tulajdonosi körön belül, vagyis az önkormányzat és intézménye, illetve azonos irányító szervhez tartozó intézmények közötti tárgyieszköz- és készletátadást, -átvételt eredménysemlegesen, a 412. Nemzeti vagyon változása könyvviteli számlával szemben kell elszámolni.Amennyiben tehát akár az intézmény, akár az önkormányzat kap központi költségvetési szervtől vagy államháztartáson kívülről térítés nélkül eszközt, azt a térítés nélküli átvétel szabályai szerint számolja el, befektetett eszközök esetében a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet I. melléklete III. fejezetének A) pontja, készletek esetében pedig az V. fejezet C) pontja szerint.Amennyiben az önkormányzat a kapott eszközt tovább-adja az intézményének, abban az esetben az önkormányzati vagyon nem változik, így a könyvelés a 412. Nemzeti vagyon változása számlával szemben történik, az államháztartáson belülre történő vagyonkezelésbe adásra vonatkozó előírások szerint. A tárgyi eszköz vonatkozásában jelen esetben feltételezzük, hogy üzembe helyezés nélkül történik az átadás. A már üzembe helyezett eszközök saját intézmény részére történő átadása esetén az értékcsökkenést, esetleges értékhelyesbítést is ki kell vezetni, illetve az átvevőnek fel kell venni a könyvekbe az elszámolt értékcsökkenést. Átadó: Az eszköz kivezetéseBekerülési érték kivezetése T 412 - K 151/211Az eszközökhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése T 443 - K 412 Átvevő: Az eszköz bekerülési értékének átvétele T 151/211 - K 412Átvett időbeli elhatárolás T 412 - K 443A cégek ingyenes juttatásaival kapcsolatban a vállalkozásoknál felmerül a juttatás társasági adó vagy kisvállalati adó szempontjából történő elbírálása. A vállalkozások részéről rászoruló személyek, szervezetek részére pénzben és természetben adott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5214
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Térítésmentes átvétel számviteli elszámolása

Kérdés: Önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény vagyunk. A központosított közbeszerzés kiterjed a mobiltelefon-szolgáltatásra is. A közbeszerzés keretében három évre az önkormányzat szerződést kötött a szolgáltatóval, és intézményünk ennek kapcsán 76 db készüléket kapott a szolgáltatótól. A készüléket ingyen kaptuk, a számlán feltüntetett értéket (kb. 15 000 Ft) engedménnyel csökkentették, így a fizetendő összeg 0 Ft. A számviteli törvény a vételár fogalmát ugyan pontosan definiálja, ez alapján a vételár ugyan 0 Ft, de az új költségvetési számvitel szerint minden olyan eszközt, amit 1 éven túl használunk, tárgyi eszközként kell bevételezni, és amennyiben az eszközt térítésmentesen kapjuk, akkor a bekerülési érték az akkor érvényes piaci ár. Kérem tájékoztatásukat, hogy a fenti esetben a készülékeket 0 Ft értéken vagy piaci értéken kell bevételezni?
Részlet a válaszból: […]beruházásként kell elszámolni. A kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatba vételt követően, legkésőbb az Szt. 53. §-a (6) bekezdésének d) pontja szerinti elszámolások terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.Amennyiben a már használatba vett és egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolt 200?000 Ft egyedi értékhatár alatti tárgyi eszköz, kis értékű tárgyi eszköz újbóli visszavételre, raktárra vételre kerül, akkor az nem vehető fel értékkel az eszközök közé.Három évre kötötték a szerződést a szolgáltatóval, és így kapták a 76 db mobiltelefont, ezek kis értékű tárgyi eszközök, amelyek értéke nem éri el a 200?000 Ft-ot (és éven túl használják), és nem kerül rendeltetésszerűen használatba, akkor ezt beruházásként kell elszámolniuk. Amennyiben rendeltetésszerűen használják, akkor ezeket tárgyi eszközként kell elszámolniuk.Attól függ, hogy minek minősül, hogy azonnal használni fogják-e, vagy lesz esetleg olyan, amely raktáron lesz, és csak a későbbiek folyamán kerül használatba. A számviteli szabályok szerint minden olyan eszközt tárgyi eszközként kell bevételezni, amelyek egy éven túl vannak használatban, így az 1 éven túl használt mobiltelefonokat is.A mobiltelefonokat térítésmentesen veszik át az államháztartáson kívüli szervtől, a mobiltelefon-szolgáltatótól, ezért bekerülési értéke az akkor érvényes piaci ár, a kérdező költségvetési szerv esetében a számlán feltüntetett érték, azaz a 15 000 Ft.Ennek megfelelően vagy beruházásként, vagy tárgyi eszközként fogják könyvelni. A beruházások aktiválása/kis értékű tárgyi eszköz használatba vétele a következő:1. Aktiválás a használatbavételkor a pénzügyi számvitel szerintT121-141 - K1512. Használatbavételkor egy összegben elszámolt (200 E Ft egyedi beszerzési, előállítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4545
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Térítésmentesen átvett ingatlan bekerülési értéke

Kérdés: Az önkormányzat átvett ingyenesen egy nagy értékű épületet. Az új szabályok szerint maradványértéket kell megállapítani az épületnek. Térítésmentes átvétel miatt az értéket el kell határolni időbelileg. Az elhatárolás visszavezetése a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összegével történik. Az értékcsökkenés összegét az átvett épület értéke mínusz a maradványérték után kell elszámolni? Ebben az esetben a maradványérték megmarad az időbeli elhatárolás számlán (30-50 év múlva). Az elhatárolás számlán megmaradó összeget az épület kivezetésekor kell majd kivezetni? Vagy térítésmentesen átvett nagy értékű épület után nem kell maradványértéket megállapítani?
Részlet a válaszból: […]nem adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke.Az Szt. 52. §-ának (2) bekezdése alapján a maradványértéket meg kell állapítani, ez alól az Áhsz. 17. §-ának (4) bekezdése alapján a huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek kivételek.A maradványértéket a bekerülési érték után kell megállapítani. A fentiek szerint a térítés nélkül átvett eszközöknek is van bekerülési értéke, ezért értelmezésünk szerint meg kell állapítani a maradványértéket.A számviteli törvény megengedi, hogy ha a maradványértékkel érintett eszközt a tervezett használati időn túl is használják, akkor a maradványértékre is elszámolható az értékcsökkenési leírás, és ebből következően feloldható az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4353

8. találat: Térítés nélkül átvett eszköz áfája

Kérdés: Ha egy költségvetési szerv térítés nélkül vesz át eszközöket egy gazdasági társaságtól, keletkezik-e adófizetési kötelezettsége? Az átadás tényét milyen dokumentumokkal kell alátámasztani (szerződés, számla)? Ha az átadó élt az adólevonási jogával, akkor a számlán vagy a szerződésben milyen adatoknak kell szerepelnie, értve ez alatt az alap és az áfa fogalmát? Az alap térítés nélküli, az áfa térítéses? Milyen könyvelési tételek kapcsolódnak a gazdasági eseményhez?
Részlet a válaszból: […]megállapodás és az átadás-átvételi jegyzőkönyv lehet a könyvelés alapja. Ha számlát kell kiállítani, akkor az átadott eszköz piaci értéke plusz áfa lesz a számlán, amiből - ha megállapodtak abban, hogy az átvevő megfizeti az átadó részére az áfát - csak az áfa lesz fizetendő összeg (pl. 100 + 27% áfa -100, fizetendő 27).Az Áhsz. alapján a térítés nélkül átvett eszközt az átvételkor aktuális piaci értéken kell a könyvekben felvenni. A piaci érték meghatározásának módszereit a számviteli politikában kell rögzíteni.1. A térítés nélkül átvett eszközökkel kapcsolatos könyvelési lépések:A) Pénzügyi számvitel- Állományba vétel piaci értékenT1211, 1311, 14,1 - K 9421 9422- kis értékű, használatba nem vett tárgyi eszközT 13114, 131124, 13114 - K9421, 9422- kis értékű, használatba vettT13191 - K 9421, 9422Kapcsolódó tétel terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása.Kis értékű eszköz esetében az azonnali értékcsökkenési leírás miatt ebben az esetben nem lehet elhatárolás. Az elhatárolást az értékcsökkenési leírás elszámolásával egyidejűleg kell feloldani.- Befejezetlen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4139
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Víziközmű-hálózat üzemeltetéséhez átvett targonca és szoftver

Kérdés: Az Áfa-tv. 11. §-a (3) bekezdésének a közcélú adományozásra vonatkozó előírása nem kizárólag akkor alkalmazandó, ha az adott térítésmentes termékátadás maradéktalanul megfelel a közcélú adomány Áfa-tv.-ben meghatározott fogalmának. E rendelkezés olyan esetben is alkalmazandó, ha más jogszabály az adott térítésmentes esetre az Áfa-tv. közcélú adományozására vonatkozó előírásainak alkalmazását írja elő. Ilyen tartalmú rendelkezést tartalmaz Vktv., amelynek 8, 10, illetve 79. §-a egyes térítésmentes ügyletek tekintetében kimondja, hogy azok általános forgalmi adózás szempontjából közcélú adománynak minősülnek. Víziközmű-hálózat üzemeltetéséhez átvett targonca és szoftver esetében is alkalmazható-e a fenti szabály, vagy az csak a víziközmű-hálózat térítésmentes átvételére vonatkozik?
Részlet a válaszból: […]ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató üzemeltetési szerződésben a víziközmű-szolgáltató beruházásában megvalósuló víziközmű térítésmentes átruházásáról állapodik meg.A rendelet egyértelműen a víziközmű átadásáról rendelkezik.A számviteli előírások értelmében az önállóan hasznosítható gépeket, berendezéseket önálló eszközként kell nyilvántartani. A targoncát hiába a víziközműnél használták, akkor is a gépek, berendezések között önálló eszközként kellett nyilvántartani, és áfában sem értelmezhető úgy, hogy beépülnek a víziközmű adóalapjába ezek az eszközök, ezért annak átadására nem vonatkozik a Vktv. szerinti közcélú adománynak minősítés. A szoftvert[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4005

10. találat: Befejezetlen beruházások bemutatási helye a költségvetési éves beszámolóban

Kérdés: Befejezetlen beruházást - nem aktivált tárgyi eszközt - térítésmentesen átadunk, illetve átveszünk. A beszámolóban, a 38-as táblában ennek hol kell megjelennie, illetve a pontos könyvelés hogyan történik?
Részlet a válaszból: […]fejrészében felsorolt eszközök) állományát és az abban bekövetkezett változásokat kell bemutatni. A nem aktivált (befejezetlen) beruházások adatai a könyvviteli mérlegben szerepelnek. A térítésmentes átadást, átvételt ingatlanra vonatkozóan, azonos felügyelet alá tartozó intézményeknél mutatjuk be. A nem aktivált ingatlan értékét a 127. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban lévő beruházása főkönyvi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2258
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést