Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott továbbképzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyetem dolgozóinak szervezett képzés adózása

Kérdés: Egyetemünk mérlegképes továbbképzéseket szervez, amelyen külsősök is részt vehetnek részvételi díj fizetése mellett, illetve a saját mérlegképes végzettséggel rendelkező dolgozóink vesznek részt. A saját dolgozóinkkal nem fizettetünk részvételi díjat. Kell-e a saját dolgozóink képzési költsége után személyi jövedelemadót vagy más közterhet fizetnünk, ha igen, mennyit? Az adót a dolgozótól kell levonni, vagy az egyetemet terheli?
Részlet a válaszból: […]képzőintézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.A munkaköri feladatok ellátásához szükséges ismeretek megszerzését, bővítését célzó képzés keretében adott dologi juttatások, szolgáltatásnyújtás, költségátvállalás a Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése alapján nem minősül bevételnek, ezért sem a munkáltatót, sem a munkavállalót nem terheli adó- vagy járulékfizetés, akkor sem, ha a munkáltató maga biztosítja a képzést.Az a feltétel, hogy a munkaköri feladatok ellátásához szükséges ismeretek megszerzéséhez szükséges a képzés, akkor is fennáll, ha nem ténylegesen könyvelő munkakört lát el a dolgozó, hanem pl. számláz, áfabevallást készít, pénzügyi vezető, kontroller stb., illetve akkor is, ha nem feltétele a foglalkoztatásának a mérlegképes könyvelői végzettség, de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5198
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Pedagógus továbbképzési kötelezettsége

Kérdés: Iskolánkba pedagógusnak jelentkezett egy hölgy, aki 2008-ban megszerezte a tanári oklevelét, azonban azóta nem dolgozott pedagógus munkakörben (egy kft.-nél dolgozott, illetve szülési szabadságon, GYED-en, GYES-en volt). Ennek megfelelően nem teljesítette a hétévenkénti továbbképzési kötelezettséget. Alkalmazhatjuk-e pedagógus munkakörben és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszból: […]követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától áll fent, azon év augusztus hónap utolsó munkanapjáig, amelyben a pedagógus az ötvenötödik életévét betölti.Önmagában az, hogy a munkavállaló évekig nem dolgozott pedagógus munkakörben, illetve gyermek gondozása miatti távolléten volt, nem érinti a továbbképzési ciklusok számítását és fennállását. Ugyanakkor a jogszabályok nem határoznak meg semmilyen jogkövetkezményt arra nézve, ha valaki a továbbképzési kötelezettséget azért nem teljesítette, mert nem állt olyan munkakörben, amelyben ténylegesen érvényesült[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4430
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Szakmai továbbképzés költségeinek elszámolása

Kérdés: Egyik alkalmazottunknak a munkájához szükséges (nem iskolai rendszerű) szakmai továbbképzésen kell részt vennie. Kérdésünk, hogy az intézmény milyen költségeket téríthet meg adómentesen a képzéssel összefüggésben?
Részlet a válaszból: […]illetve q) pontjai alapján.Ha a munkavállaló a saját gépkocsijával utazik a képzés helyére, akkor nem minősül bevételnek az az összeg sem, amelyet kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kap, feltéve hogy az nem haladja meg az igazolás nélkül elszámolható mértéket. Igazolás nélkül a norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a NAV által havonta közzétett üzemanyagár alapulvételével megállapított üzemanyagköltség, valamint kilométerenként 9 forint általános személygépkocsi-normaköltség számolható el. Ha a munkavállaló nem a saját tulajdonú személygépkocsijával utazik, akkor a kiküldetési rendelvénnyel összefüggő kedvező szabály nem alkalmazható. A nem saját tulajdonú személygépkocsi használata esetén a fenntartási költségeket csak számla alapján (a hivatali, üzleti utak arányában) lehet elszámolni, vagyis nincs lehetőség a 9 forint általános személygépkocsi-normaköltséggel történő elszámolásra. Ilyen esetben a munkáltatótól kapott költségtérítést bevételként kell figyelembe venni. Az ilyen címen megszerzett bevételével szemben útnyilvántartás alapján számolhat el költséget a munkavállaló.A képzés keretében nyújtott más járulékos szolgáltatások (étkezés, szabadidőprogramok) jellemzően adókötelesek. A juttatások után annak a munkáltatónak, kifizetőnek kell megfizetnie a közterheket, amely az említett juttatások költségét a magánszemély helyett viseli.Ha a hivatali, üzleti utazásnak minősülő képzéshez kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás költségét a magánszemély munkáltatója viseli, akkor ezek a juttatások az Szja-tv. 70. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősülnek.Ha viszont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3465

4. találat: Várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítése esetén

Kérdés: Abban az esetben, ha a pedagógus még nem kötelezett a továbbképzésre, mert a diplomáját kevesebb mint 7 éve szerezte meg, de teljesítette a 120 órát, jár-e számára a bértábla szerinti várakozási idejének egy évvel történő csökkentése ebben a továbbképzési időszakban? Melyik törvény vagy rendelet az, amelyik kizárja ezt a rövidülési lehetőséget?
Részlet a válaszból: […]hétévenkénti továbbképzésben történő részvételt a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától annak az évnek az augusztus hónap utolsó munkanapjáig írja elő, amelyben a pedagógus az ötvenedik életévét betölti. Tehát ha ezen időszak alatt a pedagógus teljesíti a továbbképzés követelményeit, akkor a várakozási idő csökkentése kötelező. Amennyiben a továbbképzés követelményeinek teljesítésére még a kötelező továbbképzési időszakon kívül, tehát az oklevél megszerzését követő 7 éven belül kerül sor, úgy a jogszabályok nem írják elő a várakozási idő csökkentését. Véleményünk szerint - figyelemmel arra, hogy az iskolák költségvetésből gazdálkodó szervezetek, melyek számára az államháztartási jogszabályok előírják a takarékos gazdálkodás követelményét - nem nyílik lehetőség olyan pluszjuttatás vagy kedvezmény megállapítására, melyet a jogszabályok nem írnak elő, kivétel ha valamely jogszabály kifejezetten utal annak - a munkáltató választása szerinti - megállapíthatóságára. A várakozási idő kötelező eseteken[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3016
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Belső ellenőrök regisztrációs kötelezettsége

Kérdés: A 18/2009. (X. 6.) PM rendelet alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak nyilvántartásba vett, regisztrált belső ellenőr végezhet. A rendelet hatálybalépése előtt szülési szabadságra, illetve GYED-re mentem. Kérdésem, hogy visszakerülhetek-e belső ellenőri munkakörbe, ha jelenleg nincs meg a regisztrációm, ha igen, mennyi időn belül kell kérelmezni a nyilvántartásba vételt (meddig láthatom el a feladatot regisztráció nélkül)? Erre vonatkozóan nem találok a kapcsolódó jogszabályokban iránymutatást.
Részlet a válaszból: […]6.) PM rendelet. Mindazonáltal magáról a regisztrációs (engedélyezési, nyilvántartásba vételi) kötelezettségről nem a végrehajtási rendelet rendelkezett eddig sem, hanem az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 121/D. §-a. E szerint a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A tevékenység folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki rendelkezik a külön jogszabályban [193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában] előírt végzettséggel és gyakorlattal, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A nyilvántartásba vételt követően az érintettet továbbképzési kötelezettség terheli a fent hivatkozott végrehajtási rendelet részletszabályainak megfelelően. Véleményünk szerint ez azt jelenti, hogy ha Ön visszatér a gyermek gondozására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2988
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Szociális munkás továbbképzése

Kérdés: Alapítványunk szociális munkások továbbképzését végzi. Tevékenységünkhöz 2007-ben és 2008-ban is a Közösségtől támogatást nyertünk. A támogatás feltétele, hogy abból visszaigényelhető adót nem finanszírozhatunk. A szociális munkások képzése több modulban zajlik, mi magunk válogattuk pályázaton a résztvevőket. Minden modulban vizsgáznak a hallgatók. Az oktatást ingyenesen nyújtjuk, a hallgatók nem térítik meg a költségeket. A Közösség felé kizárólag elszámolási kötelezettségünk van. A pluszforrásra az alapítványnak mindenképpen szüksége van, de nem akarjuk elveszíteni a támogatást azért, mert tévesen ítéljük meg a tevékenységünk adójogi vonzatát. Kérem, segítsenek az alábbi tevékenység megítélésében, jogosultak vagyunk-e az áfa-visszaigénylésre-e vagy sem!
Részlet a válaszból: […]résztvevők felé történő szolgáltatásról nem beszélhetünk, mivel annak egyik fogalmi eleme - nevezetesen az, hogy a tevékenység végzése ellenérték fejében történik - nem valósul meg. A leírtak alapján nem beszélhetünk a támogató felé történő szolgáltatásnyújtásról sem ebben az esetben, tekintettel arra, hogy az a tevékenység végzéséhez nyújt anyagi segítséget, amelynek nem feltétele, hogy saját maga vagy az általa megjelölt személyek legyenek az igénybevevők. Mindezekből következőleg, a támogatásból megvalósított tevékenység tekintetében sem az általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2310

7. találat: Alapítvány könyvelőjének továbbképzési költsége

Kérdés: Egy közhasznú alapítványnál a könyvelő egyéni vállalkozóként számlát ad, s a továbbképzéseinek költségét az alapítvány nevére szóló számlával kifizetteti az alapítvánnyal. Ezek után a tanfolyami díjak után szerinte adó- és járulékfizetés nem keletkezik az alapítványnál. Igaza van?
Részlet a válaszból: […]szakértő) e feladatának ellátásához szükséges felkészítésére fordított, a kifizető által költségként elszámolt összeget. A kérdéses esetben nem arról van szó, hogy az egyéni vállalkozó könyvelő az alapítvány tevékenységében közreműködik, hanem arról, hogy az alapítvány részére (számviteli) szolgáltatást nyújt. Ilyen esetben nem alkalmazható az említett rendelkezés. Az alapítvány által megtérített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1848
Kapcsolódó tárgyszavak: