Továbbképzésekkel kapcsolatos kiadások elszámolása

Kérdés: Az OKJ-s képzésen részt vevők szállítói számláját dologi kiadásokra (K337), a továbbképzéshez kapcsolódó büfészolgáltatást pedig a reprezentációra könyveljük. A tanulmányi szerződéshez kapcsolódó kifizetéseket felbruttósítva a személyi juttatásokra adjuk fel, és adómentes költségtérítésként könyveljük le. Mindkét esetben a szállító számlája a cég nevére szól. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] ...továbbképzésekkel kapcsolatos kiadások elszámolása szempontjából meg kell különböztetni azt az esetet, amikor a költségvetési szerv köt szerződést az oktatást végző céggel vagy szervezettel, valamint azt az esetet, amikor a munkáltató az alkalmazásában álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Egyetem dolgozóinak szervezett képzés adózása

Kérdés: Egyetemünk mérlegképes továbbképzéseket szervez, amelyen külsősök is részt vehetnek részvételi díj fizetése mellett, illetve a saját mérlegképes végzettséggel rendelkező dolgozóink vesznek részt. A saját dolgozóinkkal nem fizettetünk részvételi díjat. Kell-e a saját dolgozóink képzési költsége után személyi jövedelemadót vagy más közterhet fizetnünk, ha igen, mennyit? Az adót a dolgozótól kell levonni, vagy az egyetemet terheli?
Részlet a válaszából: […] ...mérlegképes végzettséghez kötött munkakörben dolgozóknak az éves kötelező továbbképzés szükséges munkaköri feladataik ellátásához. A mérlegképes továbbképzés iskolarendszeren kívüli képzésnek minősül, amelynek a fogalmi meghatározása az Szja-tv. 3. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.
Kapcsolódó címkék:  

Pedagógus továbbképzési kötelezettsége

Kérdés: Iskolánkba pedagógusnak jelentkezett egy hölgy, aki 2008-ban megszerezte a tanári oklevelét, azonban azóta nem dolgozott pedagógus munkakörben (egy kft.-nél dolgozott, illetve szülési szabadságon, GYED-en, GYES-en volt). Ennek megfelelően nem teljesítette a hétévenkénti továbbképzési kötelezettséget. Alkalmazhatjuk-e pedagógus munkakörben és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...köznevelési törvény 62. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal továbbképzésben vesz részt. A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a hétéves továbbképzési ciklus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.
Kapcsolódó címke:

Szakmai továbbképzés költségeinek elszámolása

Kérdés: Egyik alkalmazottunknak a munkájához szükséges (nem iskolai rendszerű) szakmai továbbképzésen kell részt vennie. Kérdésünk, hogy az intézmény milyen költségeket téríthet meg adómentesen a képzéssel összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből arra lehet következtetni, hogy a szakmai továbbképzést a munkáltató rendelte el. Ebben az esetben képzési költség címén az oktatási szolgáltatás és a taneszközök ellenértéke adómentesen megtéríthető az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése alapján....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.

Várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítése esetén

Kérdés: Abban az esetben, ha a pedagógus még nem kötelezett a továbbképzésre, mert a diplomáját kevesebb mint 7 éve szerezte meg, de teljesítette a 120 órát, jár-e számára a bértábla szerinti várakozási idejének egy évvel történő csökkentése ebben a továbbképzési időszakban? Melyik törvény vagy rendelet az, amelyik kizárja ezt a rövidülési lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] ...a fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvelcsökkenteni kell, ha teljesítette a külön jogszabályban meghatározotttovábbképzés követelményeit. A várakozási idő csökkentése hétévenként egyalkalommal illeti meg a közoktatási intézmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Belső ellenőrök regisztrációs kötelezettsége

Kérdés: A 18/2009. (X. 6.) PM rendelet alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak nyilvántartásba vett, regisztrált belső ellenőr végezhet. A rendelet hatálybalépése előtt szülési szabadságra, illetve GYED-re mentem. Kérdésem, hogy visszakerülhetek-e belső ellenőri munkakörbe, ha jelenleg nincs meg a regisztrációm, ha igen, mennyi időn belül kell kérelmezni a nyilvántartásba vételt (meddig láthatom el a feladatot regisztráció nélkül)? Erre vonatkozóan nem találok a kapcsolódó jogszabályokban iránymutatást.
Részlet a válaszából: […] ...(VIII. 3.) NGM rendeletét aköltségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásárólés kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervekvezetőinek és gazdasági vezetőinek belső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék:    

Szociális munkás továbbképzése

Kérdés: Alapítványunk szociális munkások továbbképzését végzi. Tevékenységünkhöz 2007-ben és 2008-ban is a Közösségtől támogatást nyertünk. A támogatás feltétele, hogy abból visszaigényelhető adót nem finanszírozhatunk. A szociális munkások képzése több modulban zajlik, mi magunk válogattuk pályázaton a résztvevőket. Minden modulban vizsgáznak a hallgatók. Az oktatást ingyenesen nyújtjuk, a hallgatók nem térítik meg a költségeket. A Közösség felé kizárólag elszámolási kötelezettségünk van. A pluszforrásra az alapítványnak mindenképpen szüksége van, de nem akarjuk elveszíteni a támogatást azért, mert tévesen ítéljük meg a tevékenységünk adójogi vonzatát. Kérem, segítsenek az alábbi tevékenység megítélésében, jogosultak vagyunk-e az áfa-visszaigénylésre-e vagy sem!
Részlet a válaszából: […] A leírtak szerint az oktatás teljes költségét támogatásbólfinanszírozzák, és a képzésben részt vevőknek nem kell hozzájárulást fizetniük.Erre való tekintettel, amennyiben a szóban forgótevékenységet ténylegesen ingyenesen nyújtják, az általános forgalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.

Alapítvány könyvelőjének továbbképzési költsége

Kérdés: Egy közhasznú alapítványnál a könyvelő egyéni vállalkozóként számlát ad, s a továbbképzéseinek költségét az alapítvány nevére szóló számlával kifizetteti az alapítvánnyal. Ezek után a tanfolyami díjak után szerinte adó- és járulékfizetés nem keletkezik az alapítványnál. Igaza van?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 7. § (1) bekezdésének p) pontja alapján ajövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni a kifizetőtevékenységében közreműködő magánszemély (például üzleti partner, szakértő) efeladatának ellátásához szükséges felkészítésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.
Kapcsolódó címke: