Munkáltató által nyújtott üdülési szolgáltatás

Kérdés: Kérem szíves tájékoztatásukat az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.33 pontja "....a munkáltató vagy szakszervezet által a tulajdonában, kezelésében lévő ...." kitételének értelmezésével kapcsolatosan. A fent említett melléklet "kezelésében lévő" kifejezése értelmezhető-e kizárólagosan a munkavállalók üdültetésére bérelt üdülőre? Elszámolhatja-e a munkáltató adómentes természetbeni juttatásként a munkavállalóknak és közeli hozzátartozóinak nyújtott üdülési szolgáltatások értékéből az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét, amennyiben egy, az általa eddig bérelt belföldi üdülőre "kezelői szerződést" köt? E kezelői szerződésnek milyen tartalmi elemekkel kell rendelkeznie?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.33. pontjában a "kezelésében lévő" kifejezés arra az esetre vonatkozik, amikor az üdülő a munkáltatónak nem a tulajdonában van, hanem ő - mivel az ingatlan állami tulajdonban van - annak vagyonkezelője. Ennek megfelelően a kedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:  

Önköltségszámítás szabályozása üdültetés keretében történő étkeztetés esetén

Kérdés: Intézményünk üdülőt üzemeltet. A beutaltak az általuk fizetett térítési díjért napi háromszori étkezést vehetnek igénybe. Kell-e szabályoznunk az önköltségszámítást?
Részlet a válaszából: […] ...önköltségszámítás szabályozásánál abból kell kiindulni, hogy az üdültetési tevékenység nem azonos az élelmezési tevékenységgel. Az üdülés fogalmilag bővebb, mint az étkezés igénybevétele. Az üdüléssel kapcsolatban felmerülő költségeknek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.