Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott üdültetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkáltató által nyújtott üdülési szolgáltatás

Kérdés: Kérem szíves tájékoztatásukat az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.33 pontja "....a munkáltató vagy szakszervezet által a tulajdonában, kezelésében lévő ...." kitételének értelmezésével kapcsolatosan. A fent említett melléklet "kezelésében lévő" kifejezése értelmezhető-e kizárólagosan a munkavállalók üdültetésére bérelt üdülőre? Elszámolhatja-e a munkáltató adómentes természetbeni juttatásként a munkavállalóknak és közeli hozzátartozóinak nyújtott üdülési szolgáltatások értékéből az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét, amennyiben egy, az általa eddig bérelt belföldi üdülőre "kezelői szerződést" köt? E kezelői szerződésnek milyen tartalmi elemekkel kell rendelkeznie?
Részlet a válaszból: […]megfelelően a kedvezményes juttatásnak az a feltétele, hogy a munkáltató az ingatlan tulajdonosaként vagy az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetként legyen bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásban [az Iny-tv. 16. § szerint "Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai jegyezhetők be: (...) a) tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet és a vagyonkezelői jog, (...) "]. Ha a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 810
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Önköltségszámítás szabályozása üdültetés keretében történő étkeztetés esetén

Kérdés: Intézményünk üdülőt üzemeltet. A beutaltak az általuk fizetett térítési díjért napi háromszori étkezést vehetnek igénybe. Kell-e szabályoznunk az önköltségszámítást?
Részlet a válaszból: […]elhelyezés (szállás), a kulturális és sportszolgáltatások igénybevételének költsége is. A költségvetési szerv által üzemeltetett üdülőre, illetve az üdültetési tevékenységre az Szt-vhr. 8. §-a (4) bekezdésének c) pontjában foglaltak az irányadók, vagyis a "rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot" el kell készíteni. Tekintettel arra, hogy az étkeztetés is része az üdültetésnek, alkalmazni kell az Szt-vhr. 8. §-ának (7) bekezdését. A rendelkezés értelmében a saját konyha esetén az ellátottak, alkalmazottak, idegenek részére teljesített étkeztetésnél nem kell az önköltségszámítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 67