Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott utalvány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vetélkedőn részt vevő tanulóknak adott ajándékkártya

Kérdés: Az általános iskolás gyermekek vetélkedőn vettek részt, és ajándékkártyát (drogéria) kaptak. Ez milyen típusú kiadásnak minősül, illetve van utána adó- és/vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]államháztartás - a juttatás forrása alapján akár közvetetten is - valamely alrendszeréből, az egyházi jogi személy forrásából, a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény saját bevételébőlb) a gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is).Az ajándékkártya utalvány, amely pénzhelyettesítő eszköznek minősül. A könyvelés attól függően alakul, hogy a saját intézményükben tanulók részére adják-e az ajándékkártyát, vagy más intézményben tanulók részére.Az Áhsz. 15. melléklete alapján a K47. "Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai" rovaton csak a versenyt szervező közoktatási intézménybe járó gyermekek részére juttatott ajándékutalvány, könyv számolható el. Amennyiben másik óvodába vagy iskolába járó gyermek kap ajándékutalványt vagy könyvet, azt a K512. "Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre" rovaton javasoljuk elszámolni. Szintén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5397
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: "Babakelengye"-utalvány

Kérdés: Egy képviselő-testületi határozat alapján az újszülöttek szüleinek "Babakelengye"-utalványt szeretne juttatni az önkormányzat a szociá-lis kerete terhére, amit a helyi gyógyszertárban lehetne beváltani, kimondottan az újszülöttnek szükséges árukra. Annak érdekében, hogy a költés valóban arra történjen, amire a képviselő--testület azt meghatározta, nem kívánják a szociális támogatás összegét készpénzben kifizetni. Az önkormányzat a gyógyszertárral megállapodást kötne az utalvány befogadására. Amikor az utalványt a gyógyszertártól névértékben visszavásárolja az önkormányzat, akkor kerülne annak értéke elszámolásra a szociális kiadás terhére. A kifizetés bizonylata az utalvány lenne. Van-e arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy egy szigorú szám-adás alá vont utalványt bocsásson ki?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó összege [Áfa-tv. 259. § 24/A b) pont].Ezzel szemben többcélú utalványnak minősül például az olyan utalvány, amikor az utalvány ellenében olyan termékek szerezhetőek be vagy szolgáltatások vehetők igénybe, amelyek eltérő adómértékkel adóznak [Áfa-tv. 259. § 24/A. c) pont].Ha tehát a "Babakelengye"-utalvány csak 27%-os áfamérték alá tartozó termékekre váltható be, akkor egycélú utalvány, ha a termékkörbe tartozik 18% vagy 5% alá eső termék is, akkor többcélú utalvány lesz.Egycélú utalvány esetén az Áfa-tv. 18/A. §-ának (3) bekezdése szerint, ha az utalvány kibocsátója és beváltója egymástól eltérő adóalany, mint a kérdéses esetben, hiszen a kibocsátó az önkormányzat, a beváltó a gyógyszertár, akkor úgy kell tekinteni, hogy az utalvány beváltója annak beváltásakor a terméket, szolgáltatást nem a vevő részére értékesíti, hanem az utalvány kibocsátója részére. Vagyis az utalvány beváltásakor nem a vevő, hanem az önkormányzat részére szóló számlát kell, hogy kiállítson a gyógyszertár.Ha azonban az utalvány az előzőek szerint többcélúnak tekinthető, akkor a beváltáskor a gyógyszertár állít ki számlát a vevő részére.A készpénz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5310

3. találat: Iskolai, illetve egyéb vetélkedő, verseny díjazásának adózása

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogyan adózik az ajándékutalvány, amit jutalmazásként iskolás gyerekeknek adunk, különböző közlekedésbiztonsági és egyéb baleset-megelőzéssel kapcsolatos vetélkedők díjazásaként? Keletkezik-e járulékfizetési, szja-fizetési kötelezettség a juttató és a megajándékozott részéről? Hogyan kell eljárni, ha saját dolgozó kap ajándékutalványt ilyen tárgyú versenyek díjazásaként?
Részlet a válaszból: […]akár közvetetten is - valamely alrendszeréből, az egyházi jogi személy forrásából vagy a köznevelési intézmény saját bevételéből a köznevelésben vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap.Tehát a közlekedésbiztonsági és egyéb baleset-megelőzéssel kapcsolatos vetélkedők díjazásaként az iskolai tanulóknak adott ajándékutalvány után a kifizetőnek (ha az az államháztartás alrendszerébe tartozik) nem keletkezik sem adó-, sem egyéb közteherfizetési kötelezettsége, sem a juttató, sem a magánszemély oldalán.Amennyiben a juttatás más magánszemély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4870
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Bizonylat kiállítása utalvány beváltása esetén 2019. január 1-jétől

Kérdés: 2019. január 1-jétől új szabályok vonatkoznak az utalványokra, illetve azok beváltására. Az új szabályokkal kapcsolatban több kérdésünk is felmerült.
1. Társaságunk ajándéktárgyak forgalmazásával foglalkozik, csak Magyarországon értékesítünk, a termékeket az üzleteinkben lehet megvásárolni, külföldre nem szállítunk, webshopunk nincs. Az eddigi gyakorlat szerint, amikor a vevő akár az általunk kibocsátott utalványt, akár a más által kibocsátott utalványt beváltotta nálunk, azaz terméket adtunk az utalványért "cserébe", számlát vagy nyugtát bocsátottunk ki a vevőnek. Nem teljesen egyértelmű számunkra, hogy a 2019. január 1-jétől hatályos szabályok alapján hogyan kell majd bizonylatolni.
2. Az Áfa-tv. új szabályai megkülönböztetik az egycélú és többcélú utalványokat. Úgy értesültünk, hogy csak azok az utalványok minősülnek egycélú utalványnak, amelyeket azonos adómérték alá tartozó termékekre lehet beváltani, azonban a jogszabály szövegéből ezt nem tudjuk egyértelműen kiolvasni. A mi üzleteinkben kizárólag 27 százalékos áfa alá tartozó termékeket lehet megvásárolni. Ez azt jelenti, hogy az utalványok beváltására az egycélú utalványokra vonatkozó szabályok vonatkoznak az esetünkben?
Részlet a válaszból: […]értékesítőinek, szolgáltatóinak a megnevezése;b) egycélú utalvány: olyan utalvány, amelynek kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó összege;c) többcélú utalvány: az egycélú utalványtól eltérő utalvány;d) utalvány beváltása: utalvány termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként történő elfogadása;e) utalvány beváltója: aki az utalványt termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként saját név alatt elfogadja".Az egycélú utalvány fogalma két fontos kritériumot tartalmaz. Az első feltétel értelmében az az utalvány tekinthető egycélú utalványnak, amelynek a kibocsátásakor már ismert az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye (azaz a beváltáskori ügylet teljesítési helyét kell ismerni). Az Áfa-tv. 25. §-a értelmében - amely kimondja, hogy ha a terméket küldeményként nem adják fel vagy nem fuvarozzák el, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék az értékesítés teljesítésekor ténylegesen van - az Önök üzleteiben kapható termékekre beváltható utalványok tárgyát képező termékértékesítés teljesítési helye Magyarország. Mivel ez a tény már az utalvány kibocsátásakor ismert, ebből a szempontból a kérdésben szereplő utalványok megfelelnek az egycélú utalványra vonatkozó első kritériumnak. A második feltétel azt jelenti, hogy ismerni kell a kibocsátáskori adómértéket. Tekintve, hogy a kérdésben megadott információk szerint üzleteikben csak 27 százalékos áfa alá tartozó termékek kaphatóak, így már a kibocsátáskor tudni lehet, hogy milyen összegű adót kell fizetni az ügylet után. Mindezek alapján a szóban forgó utalvány egycélú utalványnak minősül.Az utalványok értékesítésére, beváltására vonatkozó szabályokat az Áfa-tv. 18/A-18/B. §-ai tárgyalják. Mivel társaságuk esetében csak egycélú utalványokról van szó, a 18/B. § szabályaira (amelyek a többcélú utalványokra vonatkoznak) most nem térünk ki. Az Áfa-tv. egycélú utalványra vonatkozó új szabályai a következőket rögzítik:"18/A. § (1) Az egycélú utalvány saját név alatti minden egyes ellenérték fejében történő átruházását, átengedését (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: átruházás) az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának kell tekinteni. Az egycélú utalvány más nevében történő átruházása esetében az utalvány tárgyát képező termék-értékesítést, szolgáltatásnyújtást az teljesíti, akinek (amelynek) a neve alatt az utalványt átruházzák.(2) Amennyiben a beváltó az egycélú utalványt kibocsátó adóalany, a beváltáskor az utalvány ellenében teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás nem minősül adóztatandó ügyletnek.(3) Amennyiben a beváltó az egycélú utalvány kibocsátójától eltérő adóalany, a beváltáskor az utalvány ellenében teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás nem minősül adóztatandó ügyletnek, azonban úgy kell tekinteni, hogy a beváltó - olyan érték fejében, amelyen az utalványt ellenértékként vagy részellenértékként elfogadja - az utalvány tárgyát képező termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesít az utalványt kibocsátónak."A 18/A. § (1) bekezdése értelmében akár a társaságuk, akár más bocsát ki egycélú utalványt, adóköteles ügyletnek az egycélú utalvány átruházását kell tekinteni. Azaz adófizetési és számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség akkor keletkezik, amikor az utalványt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4869
Kapcsolódó tárgyszavak: , , , ,

5. találat: Utalványok adózása

Kérdés: Önkormányzatunk utalványokat ad települési támogatás keretében a településen lakó újszülöttek részére, amelyet a helyi gyógyszertárban lehet beváltani. Az utalvány gyógyszerekre és babaápolási cikkekre váltható be. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettségünk az utalványok után 2019. évtől, illetve levonhatjuk-e az utalványok áfáját?
Részlet a válaszból: […]adóztatás már az utalvány kibocsátásakor megtörténjen. Vagyis az adóztatási esemény bekövetkezése ne függjön attól, hogy a kibocsátott utalványt beváltják-e vagy sem.Az egycélú utalványt az Áfa-tv. úgy határozza meg, hogy olyan utalvány, amelynek kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye (határon átnyúló ügyletek esetében melyik államban történik az adóztatás), valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó mértéke. Azok az utalványok, amelyekre ezek az ismérvek nem igazak, többcélú utalványok.Az egycélú utalványok esetében az adófizetési kötelezettség a kibocsátáskor keletkezik, és ha az utalvány kibocsátója és beváltója azonos személy -?annak érdekében, hogy az adófizetés ne duplázódjon -, nem keletkezik adófizetési kötelezettség az utalvány beváltásakor. A többcélú utalványok esetében az áfafizetés a beváltónál keletkezik, az utalvány beváltásakor.A kérdéses esetben az utalvány kibocsátója és beváltója nem azonos személy.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4860
Kapcsolódó tárgyszavak: ,