Prémium benzin elszámolása kiküldetésnél

Kérdés: Egyik dolgozónk rendszeresen jár kiküldetésbe saját gépkocsijával. Jelezte, hogy prémium benzint tankol a gépkocsijába, ezért magasabb összegű üzemanyag elszámolását kéri. A NAV honlapján a prémium benzin árát nem teszik közzé. Alkalmazhatjuk az Szja-tv. 3. sz. melléklete IV. fejezetének 1.b) pontja szerinti megoldást, vagyis hogy a bemutatott számlán szereplő benzinárral számoljuk ki a kiküldetés üzemanyagköltségét?
Részlet a válaszából: […] ...történő elszámolás esetén cégautóadó-fizetési kötelezettség nem keletkezik. A dolgozó választhatja azt a megoldást, hogy útnyilvántartás alapján a ténylegesen megtett utak figyelembevételével vagy átalány alapján részesül költségtérítésben....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Polgármester részére fizetett költségtérítés

Kérdés: A polgármester a Mötv. 71. §-a szerinti költségtérítésben részesül. Ezen túl meg kell-e téríteni részére azon utazásainak költségét, amelyek nem férnek bele a költségtérítés Mötv. 71. §-a szerinti keretbe (pl. külföldi projekttalálkozó útiköltsége, vagy az ország távolabbi részén történő konferencia útiköltsége)? Amennyiben megtéríthető, akkor annak mi az elszámolási rendje? Csak kiküldetési rendelvény alapján, vagy kifizethető a polgármester részére az üzemanyag-tankolásról szóló, az önkormányzat nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...illetve vezetnie kell az Szja-tv. által előírt nyilvántartásokat, így saját gépjárműhasználat költségeinek elszámolásánál útnyilvántartást. A saját személygépkocsi használatára tekintettel a NAV-üzemanyagár és a jogszabály szerinti fogyasztási norma...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Elektromos és hibrid autók üzemanyagköltségének meghatározása

Kérdés: Az intézmény belső szabályzata szerint, ha belföldi kiküldetésre engedélyezik a munkavállaló részére a saját tulajdonú gépjármű használatát, akkor a munkavállaló üzemanyag-felhasználás címén az üzemanyag-fogyasztási norma és a NAV által közzétett üzemanyagár alapján megállapított összeget számolhatja el. Jelenleg problémát jelent számunkra az elektromos és hibrid autók esetében az alapnorma meghatározása, mivel arra az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár nem vonatkozik. Ebben az esetben hogyan határozhatjuk meg az üzemanyag-fogyasztási normát, hogy az megfeleljen a jogszabályoknak?
Részlet a válaszából: […] ...saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használata esetén a költségtérítésnek két módja lehet. Az egyik, amikor útnyilvántartás alapján vagy átalány formájában részesül a magánszemély térítésben. Ekkor a költségtérítés címén kapott összeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Saját gépkocsi hivatali célú használata

Kérdés: Hogyan fizethet ki a munkáltató hivatali célú saját gépjárművel kapcsolatos költségtérítést útnyilvántartás nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...használó munkavállaló részére alapvetően kétféle módon fizethet költségtérítést:a) A költségtérítés egyik módja az, amikor az útnyilvántartással alátámasztott, ténylegesen megtett utak figyelembevételével, vagy átalány alapján részesül költségtérítésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Saját gépkocsival hivatali utazások költségtérítése

Kérdés: Dolgozóink saját gépkocsival hivatali utazásokat hajtanak végre. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy kötelesek vagyunk-e megadni a 15 Ft/km kopási költségtérítést, vagy adhatjuk-e az idén is a 9 Ft/km-t, illetve lehetséges-e differenciáltan adni úgy, hogy egyes dolgozóknak 9 Ft/km-t, másoknak 15 Ft/km-t térítünk, arra hivatkozással, hogy más típusú gépkocsijuk van?
Részlet a válaszából: […] ...a költségtérítés tekintetében. A 9-15 Ft/km normaköltség alkalmazása azonban nem kötelező. A?magánszemély választhat, hogy útnyilvántartás alapján a ténylegesen megtett utak figyelembevételével, vagy átalány alapján részesül költségtérítésben. Ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Magánszemély tulajdonában lévő tehergépkocsi költségtérítése

Kérdés: Saját személygépjármű hivatali célú használatát (költségtérítését) az Szja-tv. részletesen és egyértelműen szabályozza. Engem azonban a saját tehergépjármű hivatali célú használatának költségtérítése érdekelne. Ebben az esetben a 15 Ft/km normaköltség nem jár, de ha a munkáltató megtéríti az üzemanyagköltséget kiküldetési rendelvénnyel a NAV-norma szerint, akkor az a munkáltató és a munkavállaló részéről hogyan viselkedik a költségtérítés adózása járulékfizetés szempontjából? Adóköteles jövedelemnek számít? A forgalmiba tehergépjármű van bejegyezve, és az Szja-tv. értelmében sem számít személygépkocsinak, mivel az össztömege meghaladja a 2500 kg-ot.
Részlet a válaszából: […] ...a magánszemély saját tulajdonú tehergépjárművét használja a kifizető érdekében, akkor költségei megtéríthetők útnyilvántartás alapján.Tehergépkocsi esetén is elszámolható költségként az üzemanyagköltség. Üzemanyagköltség címén a 60/1992. (IV. 1.) Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Egyéni vállalkozó részére útiköltségek térítése

Kérdés: Egyik intézményünk "A köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása" című nyertes pályázat keretében a projektvezetői feladatokat egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés keretében végezteti el. A megbízási szerződés tartalmazza, hogy az elvégzett feladatok ellenértéke az egyéni vállalkozó által benyújtott számla ellenében kerül kifizetésre. Továbbá tartalmazza, hogy a vállalkozó a megbízási időszakra vonatkozóan útiköltség-díjazásban részesül. A szerződés nem tartalmaz a költségtérítések kifizetésével kapcsolatban további információkat. Egyéni vállalkozónak hogyan lehet útiköltség-térítést fizetni?
1. Amennyiben útiköltség-térítés kifizetésére kerül sor, akkor feltétel-e, hogy a szerződésben rögzítsék a kifizetés módját, feltételeit, mértékét?
2. Kérhetjük-e a vállalkozótól, hogy az útiköltség-térítésről is állítson ki számlát, hiszen véleményünk szerint a kiküldetési rendelvényt az Szja-tv. 3. §-ának 10) pontja értelmében csak a saját, illetve külsős jogviszonyban álló munkavállalók kiküldetésének esetében lehet alkalmazni?
3. Ki lehet-e fizetni az egyéni vállalkozó által ellátott feladatokhoz kapcsolódóan kiküldetési rendelvény alapján, vagy csak sima útnyilvántartás alapján az útiköltség-térítést az Szja-tv. 3 mellékletének II. 6. pontjában előírt adómentes határig? Ha igen, milyen bizonylat szükséges a költségtérítés kifizetéséhez?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A költségvetési szerv egyéni vállalkozó részére kiküldetési rendelvény vagy útnyilvántartás alapján nem fizethet útiköltség-térítést oly módon, mint egyébként az önálló tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Polgármester költségtérítése

Kérdés: A polgármestereknek lehet adómentes költségtérítése?
Részlet a válaszából: […] ...ital stb. Amennyiben a polgármester saját személygépkocsit használ a feladatai ellátásához, azzal összefüggésben elszámolhatja útnyilvántartás vezetése mellett a hivatali utakra nézve az üzemanyagköltséget (NAV-üzemanyagárral és jogszabály szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Polgármester munkába járása

Kérdés: Főállású polgármesterként dolgozom, és nem a településen élek. Kérdésem, hogy munkába járás címén a 9 Ft-ot elszámolhatom-e? A 15%-os költségtérítésnek – nem számolom el tételesen – milyen terhei vannak?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembevételével számított üzemanyagköltséget, és 9 Ft/km vagy számlák szerinti fenntartási költséget), akkor azt csak útnyilvántartás vezetése és cégautóadó-fizetési kötelezettség mellett teheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Kiküldetés, hivatali, üzleti utazás – saját gépkocsihasználat költségeinek megtérítése

Kérdés: Vannak olyan munkakörök, amelyek ellátása igényli a folyamatos gépkocsihasználatot. Mivel ezt az önkormányzat biztosítani nem tudja, a dolgozó saját autójával végzi munkahelyi feladatait településen belül, illetve külterületen. Ilyen munkakörök: mezőőr, településőr, közmunka-irányító. A településen belül olyan közlekedési lehetőség nincs, amivel ezek a munkák elláthatók. Kiküldetési rendelvénnyel számoljuk el a kilométert, amihez egy részletes útnyilvántartás tartozik. Megfelelő-e az eljárásunk?
Részlet a válaszából: […] Először is le kell szögezni, hogy el kell különíteni a munkajogi értelemben vett kiküldetést a személyijövedelemadó-törvény szerinti kiküldetéstől, hivatali, üzleti utazástól. Ha az utazás munkajogi értelemben kiküldetésnek minősül, annak az a következménye, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.
1
2
3
7