Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott útnyilvántartás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Saját gépkocsi hivatali célú használata

Kérdés: Hogyan fizethet ki a munkáltató hivatali célú saját gépjárművel kapcsolatos költségtérítést útnyilvántartás nélkül?
Részlet a válaszból: […]által közzétett üzemanyagárral, vagy számlákkal igazolt üzemanyagárral, továbbá a számlával (bizonylattal) igazolt fenntartási, javítási és felújítási költségek a hivatali célú használat arányában.- A költségelszámolás másik lehetséges módszere, hogy egyrészt üzemanyagköltség címén a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség kerül elszámolásra a NAV által közzétett üzemanyagárral vagy számlákkal igazolt üzemanyagárral, másrészt - a számlák, bizonylatok alapján elszámolt egyéb járműhasználattal összefüggő költségek helyett - kilométerenkénti 15 forint általános személygépkocsi-normaköltség.A hivatalos utakról útnyilvántartást kell vezetni, ez képezi a költségelszámolás alapbizonylatát, s emiatt a magánszemélynek cégautóadó-fizetési kötelezettsége is keletkezik.b) A költségtérítés másik - inkább javasolt - módja, hogy a magánszemély saját személygépjárművének hivatali célú használatáért a kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján is kap költségtérítést.Amennyiben a térítés mértéke nem több a jogszabály szerint igazolás nélkül elszámolható mértéknél (a hivatalos célra megtett kilométerekre a kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség és kilométerenként 15 forint általános személygépkocsi-normaköltség), akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie a magánszemélynek.Abban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4979

2. találat: Hivatali személygépkocsi futásának nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzat vezető tisztségviselőjének kötelező-e útnyilvántartást vezetnie az általa használt önkormányzati tulajdonban lévő személygépkocsi futásáról akkor, ha a járműre egyébként a cégautóadó megfizetésre kerül?
Részlet a válaszból: […]kötelező menetlevél vagy útnyilvántartás vezetése. A cégautóadót mindenképpen meg kell fizetnie az önkormányzatnak a gépjármű után. Államháztartási gazdálkodási oldalról azonban javasolt valamilyen - Önök által belső szabályzatban meghatározott formában és tartalommal - útnyilvántartást vagy menetlevelet vezetni, annak érdekében, hogy a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3911
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szolgálati kerékpárok II.

Kérdés: Önkormányzatunk mezei őrszolgálatot működtet, a feladatot két mezőőr látja el saját kerékpárjával. Hogyan tudom elszámolni a kerékpárkopást, kell-e és mi alapján útnyilvántartást vezetniük?
Részlet a válaszból: […]és magáncélú használat arányában. Ehhez azonban a hivatali és magáncélú használat arányát útnyilvántartással kell igazolni. A kerékpár esetében, mivel azon nincs kilométeróra-számláló berendezés, nem ellenőrizhető egy ilyen nyilvántartás valóságtartalma.A munkába járás költségtérítésének megállapításánál a 9 Ft/kilométer bármilyen járműre, így kerékpárra is elszámolható. Munkába járásnak a lakóhely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járás és a ténylegesen munkában töltött napokra a lakóhely és a munkahely között oda-vissza mért távolság értendő, de csak akkor adható, ha a munkavállaló lakóhelye a munkavégzés helyétől eltérő településen van. Ebből a szempontból jelentősége van annak, hogy a mezőőrök munkavégzési helyét hogyan határozták meg a munkaszerződésben. Ha munkahelynek a települést jelölték meg, akkor az egész terület, amelyen a mezőőri feladatokat el kell látnia, munkahelynek tekinthető, így munkába járásnak minősül a terület bejárása. Ha azonban az önkormányzat székhelyét jelölték meg munkavégzés helyének,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3441

4. találat: Polgármesteri költségátalánnyal szemben történő tételes költségelszámolás

Kérdés: Társadalmi megbízatású polgármester költségtérítésénél az elszámolható költségszázalék mekkora lehet, akár 100% is? Milyen költségek számolhatók el? Mik az útiköltség-elszámoláshoz az útnyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok? Havonként változhat az elszámolni kívánt költség százaléka?
Részlet a válaszból: […]polgármesteri költségátalánnyal mint nem önálló tevékenység bevételével szemben az Szja-tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek rész 25. pontjában költségként elszámolható kiadások számolhatók el, így az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás, valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalány-értékcsökkenése. Minden egyes felmerült költség esetén egyenként kell elbírálni, hogy az az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében merült-e fel. Elszámolható például az irodaszer, szakkönyv, szakmai lap, szakmai képzés költsége, az Szja-tv. 3. számú melléklet III/2. pont szerint a tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök (pl. egy diktafon) átalány-értékcsökkenése. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2663

5. találat: Gépkocsihasználat után fizetett költségtérítés adókötelezettsége útnyilvántartás, kiküldetési rendelvény hiányában

Kérdés: A körjegyző a 4 község hivatali ügyei intézéséhez havi 2000 km gépkocsi futásához költségátalányban részesül. A használt személygépkocsi nem a sajátja, csak kölcsönbe kapta, szívességi alapon, szlovák rendszámú. A körjegyző útnyilvántartást nem vezet, és kiküldetési rendelvényt sem állítanak ki a részére. Milyen szja-, illetve cégautóadó-fizetési kötelezettsége van a körjegyzőnek?
Részlet a válaszból: […] Az igazolás nélkül elszámolható költség figyelembevétele nem jöhet szóba, hiszen se kiküldetési rendelvényt nem állítanak ki, se útnyilvántartást nem vezet a magánszemély. A másik lehetőség a tételes költségelszámolás lenne, ekkor a munkáltatónak a kifizetéskor költségnyilatkozatot kell bekérnie a magánszemélytől, és az adóelőleg alapját az alapján kell megállapítania. A magánszemély által nyilatkozott költséget meghaladó rész az adóelőleg-levonás alapja, és a magánszemélynek az adóévről adott adóbevallásában kell elszámolnia a kapott költségtérítéssel. Amennyiben azonban az általa tett költségnyilatkozatok szerinti kiadás nagyobb, mint az év során ténylegesen felmerült és igazolt költség, akkor 12 százalékos "büntetőadót" kell fizetnie. Miután a körjegyző nem vezet útnyilvántartást, ezért tételesen sem tud költséget elszámolni, hiszen hiába rendelkezik bizonylattal, nem tudja igazolni a hivatali célú utak arányát. Ennek megfelelően nem javasolt az, hogy a körjegyző tételes költségelszámolásról nyilatkozzon, hiszen akkor az éves adóbevalláskor növelten kell megfizetnie majd az adót. Annál is inkább igaz ez, mivel tételes költségelszámolás esetében - függetlenül attól, hogy szlovák rendszámú, szívességi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2412

6. találat: Cégautóadó-fizetési kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk ellenőrei saját gépkocsijuk igénybevételével látják el feladatukat. Eddig útnyilvántartás alapján fizettük ki (APEH fogyasztási norma, üzemanyagár, az Szja-tv. szerint adható "karbantartási költség") a költségtérítésüket. Az új cégautó-szabályozás ezt a gyakorlatot hogyan befolyásolja? Egyes vélemények szerint, ha a jövőben kiküldetési rendelvényt vezetnek útnyilvántartás helyett, és ez alapján kapják a költségtérítésüket, akkor mentesülnek a cégautóadó megfizetése alól. Lehet-e a belterületi műszaki ellenőrzést kiküldetésnek értelmezni?
Részlet a válaszból: […]költségtérítésként kapott összeg nem haladja meg a jogszabály által engedélyezett, igazolás nélkül elszámolható költség mértékét. Igazolás nélkül elszámolható a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség alapulvételével kifizetett összeg. Ennek értelmében tehát a műszaki ellenőrnek nem keletkezik cégautóadó-fizetési kötelezettsége. Abban az esetben, ha a kifizető a 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltségnél többet térít meg, akkor sem keletkezik cégautóadó-fizetési kötelezettség, mert a 9 Ft/km összeg után személyijövedelemadó-fizetési kötelezettsége lesz a magánszemélynek, és nem lehet ugyanazt a tényállást kétszer adóztatni. Az Szja-tv. 3. § 10. pontja definiálja a hivatali és üzleti utazás fogalmát, mely szerint a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás - a munkahelyre, a székhelyre vagy telephelyre a lakóhelyéről történő bejárás kivételével -, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást. Ebből tehát kiderül, hogy nincs jelentősége annak, hogy a műszaki ellenőr belterületi vagy külterületi műszaki ellenőrzést végez, mert a kifizető tevékenységével összefüggésben történő feladatellátáshoz használja saját személygépkocsiját. Nem lehet viszont ezt a munkába járás esetében alkalmazni. A kiküldetési rendelvény a hivatali és üzleti utazáshoz kapcsolódik, amely a kifizető által két példányban kiállított olyan bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2399

7. találat: Tehergépkocsi és cégautóadó

Kérdés: Ha egy munkavállaló havi 3000 km után kap gépjármű-költségtérítést a munkáltatójától azért, mert munkája során a saját autóját, tehergépkocsiját használja, akkor kell-e neki cégautóadót fizetnie? Ha igen, akkor mennyit és milyen formában? A munkavállaló jelenleg tehergépkocsi-menetlevelet és útnyilvántartást vezet, amely lefedi a havi 3000 km-t. Ezeken kívül még milyen nyilvántartást kell vezetnie?
Részlet a válaszból: […]tehergépjárművek után viszont nem kell cégautóadót fizetni. Azt kell tehát eldönteni, hogy - a Gjt., illetve annak hivatkozása [17/A. § (1) bek.] alapján az Szja-tv. fogalomhasználata szerint - személygépkocsiról vagy tehergépkocsiról van-e szó. A személygépkocsi fogalmát az Szja-tv. 3. § 45. pontja adja meg. Személygépkocsinak minősül a négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy idetartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2390
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,