Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott utófinanszírozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Utófinanszírozott támogatás

Kérdés: Hogyan történik az utófinanszírozott pályázat előlegének és ennek keretén belül a fordított áfa számviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]már a végleges 1. számlaosztály, illetve 5. számlaosztály megfelelő számlájára kell könyvelni.Év közben a számviteli politika döntését követően az elszámolások egyszerűsítése érdekében a támogatási cél megvalósulása érdekében kifizetett teljes összeg, a saját rész, a költségvetési támogatás és az EU-s rész is kimutatható az átfutó kiadások között, azonban év végén az elszámolások teljessége érdekében a k­ifizetett összeghez tartozó saját részt köteles a költségvetési szerv a költségvetési kiadásai közé átvezetni az átfutó kiadások közül.Ha év közben nem kerül alkalmazásra a 3926. főkönyvi számla, akkor év végén a záró tételek során kell visszavezetni a projekt megvalósulása érdekében megvalósított költségeket a költségvetési kiadások közül az átfutó kiadások közé, ha a támogató a támogatást csak a következő évben utalja el a költségvetési szerv részére.Ezért a pénzforgalmilag, saját költségvetésből megelőlegezett, fordított áfabefizetésből adódó kiadásokat is az 56. főkönyvi számról a 3926. főkönyvi számra kell átvezetni év végén, és majd a 2013. évben a támogató által utalt támogatás megérkezésekor kerülhet visszavételezésre, majd az 56. főkönyvi számon történő számviteli elszámolásra.Az év végi átrendezés elmaradása mind az adott költségvetési év, mind a következő év maradványelszámolásánál problémát okoz. Az adott évben nem az elemi költségvetésben megtervezett kiadások jelennek meg a költségvetési kiadások között, hanem a projekt kiadásai, az elhalasztott kiadások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3414

2. találat: Utófinanszírozás

Kérdés: Hogyan történik az utófinanszírozás elszámolása európai uniós projektnél?
Részlet a válaszból: […]már utólag kerül megtérítésre a program lezárását követően.Számviteli elszámolása a következő:megelőlegezett kiadások elszámolása kötelezően a hazai és európai uniós rész, lehetőség a számviteli politika döntése alapján a saját rész év végéigT 39262 - K 321, 3311(KTK: 410)a támogatás beérkezése után a kiadások átvezetéseközgazdasági osztályozás szerinti elszámolásT 1-5 - K 39262előirányzat teljesítési számlák(417 és a megfelelő kiadási KTK-k)funkcionális osztályozás szerintT 662-669 - K átvezetési számlákév végén, ha a számviteli politika döntése alapján a támogatás megérkezéséig az átfutó kiadások között van a támogatási célra kifizetett teljes összeg, akkor a saját rész átfutó kiadásait át kell vezetni a költségvetési kiadások közéközgazdasági osztályozás szerinti elszámolásT 1-5 - K 39262teljesítési számlák(417 és a megfelelő kiadási KTK-k)funkcionális osztályozás szerintT 662-669 - K átvezetési számlákév közben, ha a számviteli politika döntése alapján az utófinanszírozás elszámolásaközgazdasági osztályozás szerinti elszámolásT 39262 - K 1-5teljesítési számlákfunkcionális osztályozás szerintT átvezetési számlák - K 662-669behajthatatlannak minősített átfutó kiadás elszámolásaközgazdasági osztályozás szerintT 5632 - K 39262funkcionális osztályozás szerintT 6, 72, 751 - K 599elengedett átfutó kiadás elszámolásaközgazdasági osztályozás szerintT 5752 - K 39262funkcionális osztályozás szerintT 6, 72, 751 - K 599Amennyiben a költségvetési szervnél tárgyieszköz-beszerzés történik, amely utófinanszírozott európai uniós támogatásból valósul meg, akkor a költségvetési szerv a saját költségvetéséből előlegezi meg a kiadásokat, szerzi be a tárgyi eszközöket, hajtja végre a beruházást, és a támogatótól később, utólag kapja meg majd a projektösszeget. A tárgyi eszközök, beruházás állományba vétele a számviteli jogszabályoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatbavételkor megtörténik, függetlenül attól, hogy az utófinanszírozott összeget a támogató elutalta-e a kedvezményezett költségvetési szerv részére. Az állományba vétel tőkeváltozással szemben történik. A tárgyi eszköz állományba vétele után értékcsökkenést kell elszámolni. Pénzforgalomban a 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai számlán kerül elszámolásra a bankszámlával szemben, és a támogató által utólag elutalt összeg kedvezményezett számlájára történő megérkezés után kerül a 3926. főkönyvi számláról az összeg a megfelelő 1. főkönyvi számlára átvezetésre. Tehát a tárgyi eszköz állományba vétele és pénzforgalmi elszámolása időben eltér egymástól.A kiadásokat mindaddig a 3926. főkönyvi számon kell kimutatni, amíg az utófinanszírozott összeg a támogatott költségvetési szerv számlájára megérkezik. Ha a kiadás azonnal az 1., illetve 5. főkönyvi számon jelenik meg, akkor az tévesen, helytelen könyvelés miatt azt mutatja, hogy a költségvetési szerv a tárgyieszköz-beszerzést, illetve -beruházást a saját költségvetésének terhére valósította meg. Ezért kell a kiadásoknak a 3926. főkönyvi számon megjelenni, amely mérlegfordulónapot követően kötelezettséggel terhelt maradványként kerül kimutatásra. Az átrendezés elmaradása mind az adott költségvetési év, mind a következő év maradványelszámolásánál problémát okoz.A téves könyvelés következtében az adott évben nem a valós, nem az elemi költségvetésben megtervezett kiadások jelennek meg a költségvetési kiadások között, hanem a projekt kiadásai, így az elhalasztott kiadások kötelezettségvállalással terhelt maradványban nem mutathatók ki, mivel a helytelen könyvelés következtében elemi költségvetés előirányzata elköltésre került.Ha a következő évben megérkezik a támogatás, akkor egy olyan többletbevétel jelentkezik, melyhez kiadás nem kapcsolható, mivel valójában ez az összeg már a lezárt költségvetési évet érintette.Év végén, ha nem érkezett meg a támogatási összeg, akkor az előirányzatot vissza kell rendezni a marad­vány­elszámolás szabályai miatt.Az utófinanszírozott támogatásnál egyre gyakrabban fordul elő, hogy az utófinanszírozott támogatásban részesülő költségvetési szerv úgy valósítja meg a projektet, hogy a támogatást nem a költségvetési szerv, hanem a szállító bankszámlájára utalja, tehát a támogató a szállítóra engedményezheti a támogatását (a szállítói kötelezettség rendezése beszámítással történik).A szállítói finanszírozás részletes szabályait a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.Az elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára történik.Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés a közreműködő szervezet rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződés közreműködő szervezet részére történő benyújtásáért a kedvezményezett költségvetési szerv a felelős.A kedvezményezett elszámolása pénzforgalom nélkül, a 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása főkönyvi számon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3348
Kapcsolódó tárgyszavak: ,