Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott üzembe helyezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óvoda üzembe helyezése

Kérdés: Önkormányzatunk egy új óvodát építtetett. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dátumával, vagy az azt követően kapott hatósági engedélyek kiállításának napjával szükséges aktiválnunk az épületet?
Részlet a válaszból: […]rendeltetésszerűen használatba venni, ha biztosítottak a működés műszaki, illetve jogi, hatósági feltételei, valamint az eszközt ténylegesen használni is fogják. Az egyéb feltételek megléte mellett a használatbavételi engedély megadását megelőzően lefolytatott használatbavételi eljárás akkor tekinthető elegendőnek a beruházás során megvalósított eszközök aktiválásához, ha a használatbavételi eljárásról valamennyi érintett szakhatóság által aláírt, elfogadott jegyzőkönyv készült, amelyben a szakhatóság mindent rendben lévőnek talált, és a szakhatóság jelezte a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5243
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: EU-s támogatásból vásárolt különböző informatikai eszközök

Kérdés: Az egyetem uniós támogatásból vásárolt különböző informatikai eszközöket, melynek beszerzési értéke 100 millió forint, az ár tartalmazza az áfát is. Az egyetem a pályázat során a nyilatkozatot az áfa tekintetében arról tette meg, hogy nem él a levonási jogával. Helyesen járt-e el az egyetem, amikor az aktiválási összegnél az áfával csökkentett nettó értékén helyezte üzembe az eszközöket? Amennyiben az előző évek során az amortizációt nem helyesen állapította meg, a tárgyévben korrigálhatja-e a könyveiben, és a helyes értéket (különbözetet) elszámolhatja-e az adott gazdasági évben?
Részlet a válaszból: […]kamatot.Az Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése szerint a vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az egységes rovatrend K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.Az előzőekből következően az államháztartási könyvvitelben a vállalkozásoktól eltérően az áfa (sem a levonható, sem a le nem vonható áfa) nem része a bekerülési, aktiválási értéknek. Az értékcsökkenési leírást az áfa nélküli bekerülési értékre kell számítani, függetlenül attól, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5218
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Tárgyi eszközök üzembe helyezése

Kérdés: Ingatlanon végzett beruházás, felújítás esetében szükséges külön üzembe helyezési jegyzőkönyv vagy a kiállított műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és a teljesítésigazolás elfogadható mint üzembe helyezési jegyzőkönyv? Építésiengedély-köteles beruházások esetében a jogerős használatbavételi engedély tekinthető-e ugyancsak üzembe helyezési jegyzőkönyvnek?
Részlet a válaszból: […]műszaki feltételek meglétét tanúsítja, mivel a műszaki teljesítést, a kivitelezési munkák elvégzését igazolja.Ingatlanok esetében a rendeltetésszerű használatbavétel feltétele a használatbavételi engedély, amelyhez adott esetben több szakhatóság közreműködése is szükséges (tűzoltóság, építéshatóság).Az épületek és egyes épülettartozékok létesítése (felújítása) során az esedékes hatósági engedélyek megléte (pl. épület-használatbavételi engedély, felvonóhasználati engedély vagy tűzvédelmi hatóság engedélye stb.) az üzembe helyezési okmány kiállításának feltétele. A működtetéshez szükséges engedélyeket másolatban csatolni kell az üzembe helyezési okmányhoz.Ugyanezen előírás vonatkozik azon tárgyi eszközökre, amelyek használatbavételéhez - jogszabályi előírás szerint - hatósági engedély szükséges.A használatbavételi engedély megadását megelőzően lefolytatott használatbavételi eljárás - a használatbavétel egyéb feltételei teljesülése mellett - akkor tekinthető elegendőnek a beruházás során megvalósított tárgyi eszköz aktiválásához, ha a használatbavételi eljárásról valamennyi érintett szakhatóság által aláírt, elfogadott jegyzőkönyv készült, amely szerint a szakhatóság mindent rendben lévőnek talált, és a szakhatóság vállalta a használatbavételi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4182
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Tárgyi eszközök üzembe helyezése

Kérdés: A könyvvizsgáló a beszámoló ellenőrzésekor észrevételezte, hogy a tárgyi eszközeink üzembe helyezése nem helyesen történt, mivel a tárgyi eszköz beszerzésekor a számla kifizetésének időpontjával megegyező időponttal aktiváltuk azokat. Az lenne a kérdésünk, hogy valóban helytelenül jártunk-e el, és ha igen, akkor milyen szabályok szerint kell a beszerzéseket üzembe helyeznünk?
Részlet a válaszból: […]eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke a tárgyi eszköz bekerülési értéke részének tekintendő, növelve ezzel az üzembe helyezendő tárgyi eszköz értékét. A bekerülési értéket viszont csökkenti a próbaüzemeltetés során elő­állított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége.Ha a tárgyi eszköz beszerzésekor megtörténik az üzembe helyezés vagy a raktári készletre vétel, de a számla még nem érkezett meg, akkor az adott eszköz értéke a rendelkezésre álló dokumentumok, szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás alapján megállapított bekerülési érték lesz. Ezt az értéket akkor kell korrigálni, ha a megállapított érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözet összege meghaladja a bekerülési érték 1%-át vagy a 100 000 forintot.Az üzembe helyezés időpontjától kell az értékcsökkenést elszámolni. A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény szerint az üzembe helyezést hitelt érdemlően dokumentálni kell. Az üzembe helyezés dokumentálásának szabályait a költségvetési szerv számviteli politikájában kell szabályozni. Megkülönböztetünk azonnal, mindenféle eljárás és engedélyeztetés nélkül üzembe helyezhető tárgyi eszközt, illetve olyan beruházásokat, amelyek használatbavétele előtt üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni. Az üzembe helyezés dokumentuma lehet üzembe helyezési jegyzőkönyv, egyszerűbb esetben a tárgyi eszköz nyilvántartó lapja is. Abban az esetben, amikor a beruházás, beszerzés produktumát azonnal üzembe lehet helyezni, vagyis azonnal használatba lehet venni, nem kellenek hozzá engedélyek, akkor az üzembe helyezést a használatbavétel napjával kiállított állományba vételi bizonylattal kell dokumentálni.Ha az eszköz használatbavételét üzembe helyezési eljárásnak kell megelőznie, akkor üzembe helyezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell sorolni, hogy milyen szakhatósági eljárásnak hogyan tett eleget a költségvetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3432
Kapcsolódó tárgyszavak: ,