Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott vagyonértékelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Önkormányzat víziközművének vagyonértékelése

Kérdés:

Kérdés: Vagyonértékelésben meghatározott víziközmű új bekerülési értékének, illetve a terv szerinti értékcsökkenés számviteli elszámolása hogyan történik? Az önkormányzat víziközművének vagyonértékelése elkészült, mely érték jelentősen meghaladja a vagyonkezelésbe adott eszköz korábbi bruttó értékét. Az eddig elszámolt terv szerinti értékcsökkenést az Áhsz. 16/A. §-a szerint a felhalmozott eredménnyel szemben ki kell vezetni? Problémaként merült fel, hogy a tételes vagyonleltár (vagyonértékelés) más megbontásban részletezi a vagyonelemeket, mint ahogy az a vagyonkezelési szerződésben és az analitikus nyilvántartásban szerepelt. Az értékhelyesbítést a 18-as számlaosztályban nyilvántartott eszközök 12-13-as számlaosztályba történő visszavezetés után kell végrehajtani (a vagyonkezelési szerződést a felek bérleti-üzemeltetési szerződéssé módosították 2015. június 1-jétől) 2015. 05. 31-ei keltezéssel? Értékcsökkenési leírási kulcs esetében a vagyonértékelésben meghatározott várható élettartamot kell-e figyelembe venni, vagy pedig a már korábban vagyonkezelési szerződésben szereplő leírási kulcsokat.
/> A főkönyv és analitikus nyilvántartás egyezősége értékhelyesbítés után: A+B-C
/> A 12-13-as számlaosztály (korábbi bruttó érték)
/> B 126-136-as számlaosztály (új bekerülési érték és a korábbi bekerülési érték különbözete)
/> C 129-139-as számlaosztály (korábbi felhalmozott Écs:0 + új bekerülési érték után elszámolt Écs)

Részlet a válaszból: […]és a megállapított új bekerülési értékét a nemzeti vagyon változásaival szemben kell elszámolni, és az eszköz korábban elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenését a felhalmozott eredménnyel szemben ki kell vezetni. Ha az (1) bekezdés szerinti törvény vagy kormányrendelet előírja vagy lehetővé teszi az új bekerülési értékre terv szerinti értékcsökkenés kimutatását, azt a felhalmozott eredménnyel szemben kell a könyvekbe felvenni. A fentiek alapján, ha a vagyonértékelés az államháztartáson kívüli szervezet részére történő vagyonkezelésbe adás előtt történt, akkor a következő könyvelési lépéseket kell megtenniük: 1. Az átértékelés előtti bruttó érték kivezetése  T 4126 - K 1211, 1311, 1411 2. Új bruttó érték nyilvántartásba vétele   T 1822, 1832, 1842 - K 4126 3. a) terv szerinti értékcsökkenés kivezetése  T 12911, 1391, 1491 - K 4126 3. b) terven felüli értékcsökkenés kivezetése  T 12811, 13811, 14811 - K 4126 4. a) kapcsolódó passzív időbeli elhat. kivezetése   T 4432 - K 9421 4. b) kapcsolódó értékhelyesbítés átvezetése   T 18622-18625 - K 126,136,146 Május 31. után, amikor a vagyonkezelési szerződést bérleti szerződéssé módosítják, a vagyont vissza kell venni a könyveikbe. Ekkor a következő könyvelési lépéseket kell megtenni: 1. Visszavett eszközök bruttó értéke   T 1211, 1311, 1411 - K 1822, 1832, 1842 2. a) visszavett eszközök terv szerinti écs-je   T 189221 - K 1291, 1391, 1491 2. b) visszavett eszközök terven felüli écs-je  T 188212 - K 12811, 13811,14811 3. értékhelyesbítés átvezetése, átsorolás   T 18622-186225 - K 126, 136, 146 Ha visszapótlási kötelezettség vagy követelés merült fel, azt is rendezni kell a könyvekben. Az értékcsökkenési leírás tekintetében dönthettek úgy a számviteli politikájukban, hogy a korábban beszerzett eszközökre folytatják a megkezdett értékcsökkenési leírást, vagy választhatták az Áhsz. szerinti 2014. január 1-jétől érvényes leírási kulcsokat. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4030
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,