Végkielégítés közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor I.

Kérdés: Kulturális ágazatban a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a 2020. évi XXXII. törvény 2. §-ának (6) bekezdése rendelkezik a végkielégítésről. Nem rendelkezik azonban arról, hogy az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belüli közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt emelt összegű végkielégítést kell-e fizetnie a munkáltatónak. Ilyen esetben - mivel a jogszabály nem hivatkozik a Kjt. 37. §-ának (7) bekezdésére - jogszerűen jár el a munkáltató, ha nem fizet 4 havi emelt összegű végkielégítést?
Részlet a válaszából: […] ...és a jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott a Kjt. 37. §-ának (2) és (4)-(6) bekezdései alkalmazásával megállapított végkielégítésre jogosult.A Kjt. 37. §-ának (7) bekezdése rendelkezik a védett kor miatt járó emelt összegű végkielégítésről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Végkielégítés közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor II.

Kérdés: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulása miatt (2020. évi XXXII. tv.) a közalkalmazottaknak 2020. szeptember 14-éig nyilatkozniuk kellett, hogy a munkaviszonyban való továbbfoglalkoztatást elfogadják-e. Munkavállalónk határidőben megkapta a későbbi munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot, annak ismeretében azt elfogadta. Október hónap elején szóban jelezte, hogy nem fogja aláírni a szerződést. Álláspontja szerint jár neki a végkielégítés, amit a munkáltató vitat. Álláspontunk szerint a 2020. évi XXXII. tv. 2. §-a (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott határidő 2020. szeptember 14-én lejárt, és végkielégítés csak azoknak jár, akik addig nem fogadták el a tartalmi ajánlatot. Valóban jogos-e a végkielégítés iránti igénye annak ellenére, hogy a megadott határidőig ő arról nyilatkozott, hogy elfogadja az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmában nem tudnak megegyezni. Ekkor egyértelmű, hogy a Kjt. 37. §-ának (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítésre jogosult a közalkalmazott.A kérdés az, hogy az elfogadó nyilatkozatot követően a közalkalmazott írásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának átalakulása

Kérdés: Jelenleg központi költségvetési intézmény közalkalmazottjai vagyunk, de az Ország-gyűlés által 2020. május 19-én elfogadott 2020. évi XXXII. törvény alapján 2020. november 1. napját követően költségvetési intézmény, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói leszünk. A kolléganő augusztusban jogosult a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjára. Amennyiben nem fogadja el a 2020. november 1. napjától érvényes új munkaszerződést, jogosult a végkielégítésre. Ezt követően visszafoglalkoztatható-e? Ha elfogadja a 2020. november 1. napjától érvényes új munkaszerződést, ezzel egyidejűleg lehet-e nyugdíjas? Mivel közszférában foglalkoztatjuk tovább, kell-e szüneteltetnie a megállapított nyugdíját? A minisztériumba az 1700/2012. Korm. határozat (a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről) alapján van-e a továbbfoglalkoztatásra vonatkozóan kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...kell. A jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott a Kjt. 37. §-ának (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítésre jogosult. Megítélésünk szerint - bár a hivatkozott törvény ezt nem tartalmazza, de egyéb,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Védett korra tekintettel adott végkielégítés

Kérdés: Iskolánkban a munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján megszűnik. Aki nem járul hozzá a továbbfoglalkoztatásához, végkielégítésre jogosult. Ennek mértéke nem egyértelmű számunkra, mivel a Kjt. 25/A. §-ának (6) bekezdése szerint a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdések alkalmazásával kell megállapítani a végkielégítés mértékét, és a (7) bekezdésben írja a plusz 4 havi átlagkeresetet, ha az öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz kevesebb mint 5 év van vissza. A 43 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező 63 éves közalkalmazottnak hány hónap végkielégítés jár?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 25/A. §-ának (6) bekezdése, amely utal arra, hogy a végkielégítésre vonatkozóan mely bekezdéseket kell alkalmazni, szövegszerűen egyértelmű. A védett korra tekintettel az emelt összegű végkielégítést nem rendeli alkalmazni. A Kjt. tartalmaz más hasonló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Polgármestert lemondása esetén megillető végkielégítés

Kérdés: Jár-e végkielégítés a polgármester lemondása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.Az Mötv. a lemondás kapcsán nem rendelkezik végkielégítésről, ugyanakkor a Kttv. 225/D. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a polgármestert, ha e tisztségét legalább két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.
Kapcsolódó címkék:  

Közszolgálati járadék és végkielégítés polgármester részére

Kérdés: Amennyiben a polgármester jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnik meg, részére végkielégítés és közszolgálati járadék is járhat együtt?
Részlet a válaszából: […] ...és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával, halálával vagy a tisztségről történő lemondással szűnik meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg; továbbá részére az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Emelt összegű végkielégítés - nők negyvenéves öregségi nyugdíja

Kérdés: A Ktjv. 8. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kormánytisztviselői jogviszonyom - tekintettel a kormány 1004/2012. (I. 11.) számú határozatára - 2012. 03. 18. napján felmentéssel megszűnt. A nők 40 éves öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági idővel 2014. június 22. napján fogok rendelkezni. Az a kérdésem, hogy az akkor hatályos jogszabályok szerint a plusz négyhavi illetmény az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belüli felmondás miatt jár-e, ha igen, mennyi a követelés elévülési ideje?
Részlet a válaszából: […] ...összegű végkielégítés annak jár, illetve járt, aki az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzését (azaz az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését) megelőző öt éven belül került...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.
Kapcsolódó címkék:  

Végkielégítés határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén

Kérdés: Közel hét év folyamatos, évenként vagy kétévenként helyettesítésre, határozott időre kötött és mindig meghosszabbított pedagógusi (közalkalmazotti) jogviszony lejártát követően jár-e a két hónapi keresetnek megfelelő végkielégítés? Kérem, szíveskedjenek a pontos jogszabályhelyre hivatkozni!
Részlet a válaszából: […] ...valamint az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésének időpontja között hat hónapnál hosszabb idő nem telt el, a közalkalmazott végkielégítésre jogosult, feltéve hogy közalkalmazotti jogviszonya azonnali hatályú megszüntetéssel a Kjt. 30. §-a (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Sorkatonai szolgálat beszámítása a végkielégítésre jogosító időbe

Kérdés: Közalkalmazott dolgozónk jogviszonya 1992. július 1-jét megelőzően áthelyezéssel keletkezett nálunk, és azóta is fennáll. Jogviszonya most felmentéssel fog megszűnni. Végkielégítés szempontjából mennyi időt kell figyelembe venni, illetve a végkielégítés számításánál közalkalmazottaknál figyelembe kell-e venni a sorkatonai szolgálat időtartamát? Lehetséges, hogy az áthelyezést a felmentési időnél figyelembe kell venni, a végkielégítésnél viszont nem?
Részlet a válaszából: […] ...1992. évi XXII. törvény hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szűnik meg - a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve -, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.

Felmentés alatt új "költségvetési" jogviszony létesítése, majd ennek felmentéssel történő megszüntetése

Kérdés: Közalkalmazottnak 2011. szeptember 1-jétől öthavi felmentési idővel megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya az önkormányzat által elrendelt létszámleépítés miatt. A felmentési idő letelte előtt két nappal megszakította a felmentési idejét, lemondott a végkielégítés kifizetéséről, és 2012. január 28-án újra alkalmazta az iskola más munkakörben. Az új jogszabályi változásoknak megfelelően előreláthatólag 2013. január 1-jétől az önkormányzat által elrendelt létszámleépítésre kerül sor, amibe beleesik a fent nevezett közalkalmazott is. Kérdésünk, hogy mi jár a részére? Jár-e ismét az öthavi felmentési idő, illetve végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] ...haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,b) a felmentési időből hátralevő idő tekintetében <br> átlag­keresetre nem jogosult,c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
4