Végrehajtási eljárások szünetelése a veszélyhelyzet alatt

Kérdés: Kell-e továbbra is vonnia a munkáltatónak a letiltásokat, avagy azokra is vonatkozik a felfüggesztés a járványügyi helyzet miatt?
Részlet a válaszából: […] Az 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet csak az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtásokról rendelkezik. E rendelkezések tehát nem vonatkoznak minden munkáltatói letiltásra.A kormányrendelet hatálybalépésének napjától, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Illetményelőleg-tartozás

Kérdés: A kormánytisztviselő - 5 évvel ezelőtt, jogviszonyának megszűnése előtt - illetményelőlegben részesült, melyet azonban nem rendezett a fizetési felszólítás/fizetési meghagyás ellenére sem. A végrehajtási eljárás szintén eredménytelenül zárult. Az önálló bírósági végrehajtó tájékoztatta a költségvetési szervet a végrehajtás eredménytelenségéről, illetve tájékoztatása alapján az eljárást folytatja. Hogyan könyveljük és milyen bizonylat alapján a fenti illetményelőleg-tartozást?
Részlet a válaszából: […] A behajthatatlan követelés fogalmát az Áhsz. 1. §-ának (1) bekezdése határozza meg. E szerintBehajthatatlan követelésa) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdése 10. pontjának a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Jogtalan inkasszó

Kérdés: Az adóhatóság ellenőrzése során adóhiányt és bírságot állapított meg. Fellebbeztünk, amelyre a másodfokú adóhatóság határozatot hozott. A határozat - amely helybenhagyta az elsőfokú határozatot - kézhezvételével egy időben az adóhatóság leemelte számlánkról a megállapítást. Így már nincs tartozásunk, nem tudunk részletfizetést sem kérni. Álláspontunk szerint jogtalan volt ez az eljárás. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...Art. rendelkezései szerint az adóhatóság akkor végezhetvégrehajtási cselekményeket - így inkasszót is akkor nyújthat be -, ha azadózónak adótartozása van. Az adótartozásról akkor beszélhetünk, ha az adómegfizetésére előírt határidőig - esedékességi időpont -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.
Kapcsolódó címke:

Adótartozás törlése

Kérdés: Egy 1999-ben esedékessé vált adótartozás 2004. december 31-én vagy 2005. január 1-jén törölhető-e jogszerűen, ha az adott ügyben végrehajtási cselekményt nem foganatosítottak?
Részlet a válaszából: […] ...Art. 164. § (6) bekezdésében foglaltak alapján,amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt nem foganatosított, azadótartozás végrehajtásához, a költségvetési támogatás kiutalásához való jog azesedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.
Kapcsolódó címkék:  

Végrehajtáshoz való jog elévülése

Kérdés: Tájékoztatni kell-e az ügyfelet a végrehajtáshoz való jog elévüléséről? A végrehajtáshoz való jog érinti-e a tartozásra vonatkozó alanyi jogot? Elfogadható-e a tartozás önkéntes rendezése, amennyiben az adótartozás végrehajtásához való jog már elévült és az adótartozást törölték, vagy az adóhatóságnak le kell mondania követeléséről az önkéntes teljesítéstől függetlenül?
Részlet a válaszából: […] ...csupán adóvégrehajtás keretében történőbehajthatóságát zárja ki. Ez azt jelenti, hogy a tartozás beszedésére az adóhatóságtovábbi végrehajtási cselekményeket nem foganatosíthat, az adózó azonban avégrehajtáshoz való jog elévülését követően is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.