Reprezentáció állami támogatásból

Kérdés: A társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből egy állam tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság támogatást kap többek között szakmai programok szervezésére (diákok részére). A rendezvényeken történő vendéglátás reprezentáció keretében valósul meg. Ebben az esetben a reprezentáció után van-e adófizetési kötelezettsége a társaságnak?
Részlet a válaszából: […] ...hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Egyetemi rendezvények adózása

Kérdés: A köz- és felsőoktatási intézmények által szervezett rendezvények adómentességével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy gólyatáborban ételt, italt adómentesen adhatunk-e a leendő hallgatóknak?
Részlet a válaszából: […] ...is - keretében nyújtott szolgáltatás, továbbá a rendezvény összes költségének 10 százalékát meg nem haladó mértékben biztosított vendéglátás, a juttatás időpontjától függetlenül, akkor is, ha a rendezvényen a tanulókon, hallgatókon, tanárokon, oktatókon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Vendéglátás, reprezentáció

Kérdés: Központi költségvetési szervként helyes-e az a könyvelési gyakorlat, hogy minden olyan számlát, amely vendéglátást, étkezést tartalmaz, a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton számolunk el, függetlenül attól, hogy közteherfizetési kötelezettség keletkezik-e vagy sem? A kutatási intézményünknél előfordul olyan támogatás, amely az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.7.c. pontja szerint adómentes juttatás, ezért nem fizetünk közterhet utána. A vendéglátást, reprezentációt érintő számláknak a teljes áfával növelt értékét kell-e a K123 rovatra könyvelnünk, mivel ez az alapja a köztehernek? Vagy meg kell bontani a számla összegét nettóra és áfára? (Ebben az esetben az áfa a K351 rovaton jelenik meg.)
Részlet a válaszából: […] ...összeget) kell elszámolni. A költségvetési kiadási rovatok sem levonható, sem le nem vonható áfát nem tartalmazhatnak. Reprezentációs, vendéglátási kiadások áfája nem helyezhető levonásba, függetlenül attól, hogy keletkezik-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Reprezentáció és vendéglátás adózása

Kérdés: Az óvoda 70 éves évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztünk. A vásárolt pogácsát K123-ra könyveltem, és nem adóztam le, mert bárki ehetett belőle. Szintén ugyanezen alkalomból étteremben ebédelt 10 fő, amit szintén K123-ra könyveltem, leadóztam, mert meg tudtam mondani, hogy ki ebédelt. Kérdésem, hogy csak abban az esetben fizetem meg a reprezentáció utáni járulékot, ha meg tudom mondani, ki fogyasztott?
Részlet a válaszából: […] ...hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.)....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Szakmai tanulmányút, konferencia kapcsán vendéglátás költségeinek adózása

Kérdés: Önkormányzatunk európai uniós forrásból finanszírozott pályázati projektek megvalósításával foglalkozik. A projektekben többek között szakmai tanulmányutak és konferenciák szervezése is szerepel, melyek szervezését alvállalkozó igénybevételével kívánjuk megvalósítani. A konferenciák, tanulmányutak költségei között rendezvényszervezés, terembérlet, étel-, italellátás, utazás és szállásköltség szerepelhet.
1. Helyesen értelmezzük-e, hogy ha a rendezvényszervező cég a számláján feltünteti az ellátás (étel, ital) értékét, akkor nála ez után nem merül fel szja- és ehofizetési kötelezettség?
2. Helyesen értelmezzük-e, hogy ha a rendezvényszervező cég a számláján feltünteti az ellátás (étel, ital) értékét, akkor társaságunknál az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.27. pontja alapján nem merül fel szja- és ehofizetési kötelezettség?
3. Ha a rendezvényszervező cég a számláján nem tünteti fel az ellátás (étel, ital) értékét, hanem egy összegben rendezvényszervezésként számlázza a konferencia költségét társaságunknak, akkor felmerül-e nála a bejövő étel-, italszámlák értéke után szja- és ehofizetési kötelezettség, vagy mivel ezek forrása közvetetten európai uniós forrás, rá is vonatkoztatható az Szja-tv 1. számú mellékletének 4.27. pontja, ezért nála is fennáll az adómentesség?
Részlet a válaszából: […] ...a rendezvényszervező cég a számlán nem tünteti fel a vendéglátás (étel, ital) költségét, akkor ő tekintendő juttatónak, tehát nála merülhet fel közteherfizetési kötelezettség.Ha azonban a rendezvényszervező a számlán elkülönítetten szerepelteti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Tankerületi szakmai és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos vendéglátás adóvonzata

Kérdés: Tankerületünk alaptevékenysége: oktatás igazgatása a fenntartásába és működtetésébe tartozó iskolák vonatkozásában. Kérjük állásfoglalásukat azzal kapcsolatban, hogy az alább felsorolt eseményekből, rendezvényekből mi minősül az Szja-tv. 70. §-a szerinti reprezentációs kiadásnak, illetve egyes meghatározott juttatásnak, kifizetői adó- és egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget vonva maga után:
a) igazgatói értekezlet, melyen a tankerület és az iskolák igazgatói megbeszélik a működtetéssel és fenntartással kapcsolatos aktuális kérdéseket, ezzel kapcsolatban jellemzően előforduló költségek étkezéshez kapcsolódnak (pl.: pogácsa, ásványvíz, kávé),
b) iskolatitkári értekezlet, fentiekhez hasonló, az iskolatitkárokkal történő megbeszélés, melyen szintén étkezéshez kapcsolódó költségek merülnek fel,
c) iskolák által tartott pedagógusnapi ebéd, tanév-záró ebéd,
d) iskolák által tartott programokhoz tartozó ellátás (étel, ital), amelyek nem tanulmányi vagy sportversenyhez kapcsolódnak, pl.: iskola által szervezett családi napon ellátás, gyereknapon a tanulók részére édesség, farsang alkalmából a tanulók részére farsangi fánk,
e) művészeti iskolák által tartott zenei rendezvényen történő étel-ital ellátás.
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott feltételekkel - az egyidejűleg több magánszemély részvételével szervezett rendezvény, esemény alkalmával nyújtott vendéglátás és más szolgáltatás költsége. Ugyanakkor valóban az Szja-tv. más-más rendelkezései alapján minősülnek ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Önkormányzati rendezvényen nyújtott juttatások

Kérdés: Az Szja-tv. 1. sz. melléklete alapján a kerületi önkormányzat által rendezett karácsonyi hangversenyen, könyvünnepen, kiállításmegnyitón az ingyenesen kínált ásványvíz, pogácsa, szendvics adómentes juttatásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.35. pontja értelmében a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes "a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az egyesület, az alapítvány, a közalapítvány, az egyházi jogi személy által a lakosság, a közösség széles körét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Önkormányzati intézmény rendezvényén történő vendéglátás adókötelezettsége

Kérdés: Klubkönyvtárunk (önkormányzati intézmény) zenei napok elnevezésű programot szervezett zenészek részére, akik a település családjainál voltak elszállásolva, viszont az étkeztetésükről a könyvtár gondoskodott (vendéglőben, illetve vásárolt élelmiszerből saját előállítással). A zenészek a vendéglátásért cserébe ingyenkoncertet adtak a település lakosságának. Kérdésünk az lenne, hogy az étkeztetés költségeit el kell-e ebben az esetben számolni reprezentációként?
Részlet a válaszából: […] ...esetben abból indulhatunk ki, hogy feltehetően a koncertnek a vendéglátás valójában nem az ellenértéke, tehát nem a koncert díjazásaként látják vendégül a zenészeket.Reprezentációról akkor beszélhetünk, ha a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 17.

Éttermi vendéglátás

Kérdés: Nem találok megfelelő cofog-szakfeladat párt az eddig használt 561000-es (éttermi vendéglátás) szakfeladathoz, ami 2014-ben a 900080-as (szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatás) cofog volt. Önkormányzati intézményt könyvelek társuláson belül, melyben konyhát is működtetünk. Az óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális étkeztetésen kívül egyéb étkezések is vannak, pl. vendégebéd, rendezvényekre való főzés, szünidei étkeztetés. Az 561000-es szakfeladatot használtam, de nincs cofog-párja. Lehet-e úgy könyvelnem, hogy marad ez a szakfeladat (561000), és hozzárendelem a munkahelyi étkezés 096025-ös számú cofogot, így valamelyest elkülöníthető lenne a tényleges munkahelyi étkezéstől, amit az 562917-es szakfeladatra könyvelek?
Részlet a válaszából: […]

Az éttermi vendéglátás, az egyéb étkezések, pl. vendégebéd, rendezvényekre való főzés az Áht. 2015. évi módosítása következtében vállalkozási tevékenységnek minősül, ezért nem találnak rá más cofog-kódot.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Testvérvárosi kapcsolatok keretében adott ajándék, nyújtott vendéglátás, szállás, utazás, szabadidőprogram adóvonzata és könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunk polgármestere és képviselői Erdélybe utaznak testvértelepülési kapcsolat felvétele céljából. A vendéglátóknak ajándékot visznek. Milyen adókötelezettsége keletkezik ebből az önkormányzatnak? Amennyiben általunk is viszonzásra kerül majd a vendéglátás, és például étkezés, fürdőbelépő, szállás és utazási költség merül fel, ezen ki­adásoknak milyen Szja-tv. szerinti fizetési kötelezettsége lesz? Milyen főkönyvi számra könyvelendők ezek a kiadások a költségvetési számvitelben?
Részlet a válaszából: […] ...juttatás értékének 119%-a után 16% szja és 27% ehofizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak.Amennyiben viszonozzák a vendéglátást, szintén a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai rendezvényről, eseményről van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.
1
2