Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott vendéglátás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Reprezentáció állami támogatásból

Kérdés: A társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből egy állam tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság támogatást kap többek között szakmai programok szervezésére (diákok részére). A rendezvényeken történő vendéglátás reprezentáció keretében valósul meg. Ebben az esetben a reprezentáció után van-e adófizetési kötelezettsége a társaságnak?
Részlet a válaszból: […]reprezentáció egyes meghatározott juttatásnak minősül azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerinti adómentes juttatásokat.Az adómentes jogcímeket az Szja-tv. 1. sz. melléklete határozza meg. A kérdés nem tartalmazza a rendezvény jellegét, ezért a szóba jöhető adómentes jogcímeket az alábbiakban soroljuk fel.Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.7. c) pontja: a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény.Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.22. pontja: a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett rendezvényhez, programhoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezés értékének a támogatás összegét meg nem haladó része, továbbá az a juttatás, amelyet az államháztartás - a juttatás forrása alapján akár közvetetten is - valamely alrendszeréből, az egyházi jogi személy forrásából, a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény saját bevételébőla) a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló kulturális, sport- és más hasonló rendezvény alkalmával nem pénzbeli formában kap, ideértve a rendezvényhez kapcsolódó utazást, szállást, étkezést és egyéb, a rendezvénnyel szokásszerűen együtt járó juttatást is;b) a gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5179

2. találat: Egyetemi rendezvények adózása

Kérdés: A köz- és felsőoktatási intézmények által szervezett rendezvények adómentességével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy gólyatáborban ételt, italt adómentesen adhatunk-e a leendő hallgatóknak?
Részlet a válaszból: […]továbbá a rendezvény összes költségének 10 százalékát meg nem haladó mértékben biztosított vendéglátás, a juttatás időpontjától függetlenül, akkor is, ha a rendezvényen a tanulókon, hallgatókon, tanárokon, oktatókon kívül más személy is részt vehet.A köz- és felsőoktatási intézmények működési körében meghirdetett rendezvények alatt az intézmény SZMSZ-ében felsorolt eseményeket kell érteni, jellemzően ilyen a gólyatábor, gólyabál. Vendéglátás, étkeztetés a rendezvény bekerülési értékének 10%-áig. A bekerülési értéket önköltségszámítás szabályai szerint kell megállapítani. Abban az esetben, ha nincs bekerülési érték, mert pl. a diákok maguk biztosítják a műsort,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4940
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Vendéglátás, reprezentáció

Kérdés: Központi költségvetési szervként helyes-e az a könyvelési gyakorlat, hogy minden olyan számlát, amely vendéglátást, étkezést tartalmaz, a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton számolunk el, függetlenül attól, hogy közteherfizetési kötelezettség keletkezik-e vagy sem? A kutatási intézményünknél előfordul olyan támogatás, amely az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.7.c. pontja szerint adómentes juttatás, ezért nem fizetünk közterhet utána. A vendéglátást, reprezentációt érintő számláknak a teljes áfával növelt értékét kell-e a K123 rovatra könyvelnünk, mivel ez az alapja a köztehernek? Vagy meg kell bontani a számla összegét nettóra és áfára? (Ebben az esetben az áfa a K351 rovaton jelenik meg.)
Részlet a válaszból: […]összeget) kell elszámolni. A költségvetési kiadási rovatok sem levonható, sem le nem vonható áfát nem tartalmazhatnak. Reprezentációs, vendéglátási kiadások áfája nem helyezhető levonásba, függetlenül attól, hogy keletkezik-e személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, vagy sem. A reprezentációs kiadások áfáját a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton kell elvégezni. A számviteli elszámolást a 38/2013. NGM rendelet VIII. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet, E) "a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása" cím alatt található könyvelési lépések szerint kell elvégezni.A reprezentációs kiadások feladása a Kincstár számfejtési rendszerében bruttó (áfát tartalmazó vételár) összegben történik, mert a reprezentáció utáni közterheket (személyi jövedelemadó és 2019. évtől kezdve szociális hozzájárulási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4898

4. találat: Reprezentáció és vendéglátás adózása

Kérdés: Az óvoda 70 éves évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztünk. A vásárolt pogácsát K123-ra könyveltem, és nem adóztam le, mert bárki ehetett belőle. Szintén ugyanezen alkalomból étteremben ebédelt 10 fő, amit szintén K123-ra könyveltem, leadóztam, mert meg tudtam mondani, hogy ki ebédelt. Kérdésem, hogy csak abban az esetben fizetem meg a reprezentáció utáni járulékot, ha meg tudom mondani, ki fogyasztott?
Részlet a válaszból: […]nem fogalmi elem, hogy meg tudom-e állapítani az egyes személyek által megszerzett jövedelmet vagy sem, az mindenképpen egyes meghatározott juttatásként adózik, tehát kifizetői közteherrel. (Ezen adózási jogcím 2019-ben sem változik, megmarad egyes meghatározott juttatásként azzal, hogy a 19,5% eho helyett 19,5% szochót kell majd fizetni.)Az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján minősülnek egyes meghatározott juttatásnak a következők:- az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá- az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát).Itt az adózási jogcím meghatározásánál valóban lehet szerepe annak, hogy meg tudom-e határozni az egyes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4849
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Szakmai tanulmányút, konferencia kapcsán vendéglátás költségeinek adózása

Kérdés: Önkormányzatunk európai uniós forrásból finanszírozott pályázati projektek megvalósításával foglalkozik. A projektekben többek között szakmai tanulmányutak és konferenciák szervezése is szerepel, melyek szervezését alvállalkozó igénybevételével kívánjuk megvalósítani. A konferenciák, tanulmányutak költségei között rendezvényszervezés, terembérlet, étel-, italellátás, utazás és szállásköltség szerepelhet.
1. Helyesen értelmezzük-e, hogy ha a rendezvényszervező cég a számláján feltünteti az ellátás (étel, ital) értékét, akkor nála ez után nem merül fel szja- és ehofizetési kötelezettség?
2. Helyesen értelmezzük-e, hogy ha a rendezvényszervező cég a számláján feltünteti az ellátás (étel, ital) értékét, akkor társaságunknál az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.27. pontja alapján nem merül fel szja- és ehofizetési kötelezettség?
3. Ha a rendezvényszervező cég a számláján nem tünteti fel az ellátás (étel, ital) értékét, hanem egy összegben rendezvényszervezésként számlázza a konferencia költségét társaságunknak, akkor felmerül-e nála a bejövő étel-, italszámlák értéke után szja- és ehofizetési kötelezettség, vagy mivel ezek forrása közvetetten európai uniós forrás, rá is vonatkoztatható az Szja-tv 1. számú mellékletének 4.27. pontja, ezért nála is fennáll az adómentesség?
Részlet a válaszból: […]több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség.Alapesetben, ha nem teljesülne más, adómentességet megalapozó feltétel, akkor az egyes meghatározott juttatások utáni közterheket első esetben -?tehát ha nincs feltüntetve az étel, ital költsége a számlán?- a rendezvényszervező viselné, míg második esetben -?tehát ha a számlán e tételek szerepelnek?- a juttató önkormányzatnak kellene megfizetni a közterheket.Ugyanakkor a konkrét, kérdéses esetben az önkormányzat EU-s pályázat alapján szervez szakmai tanulmányutakat, konferenciákat, ezért vonatkozhat rá az Szja-tv. 1. számú melléklet 4.27. pontja, miszerint adómentesnek minősül a kifizető által független félnek biztosított olyan szolgáltatás, amelynek forrása az Európai Unió intézménye által meghirdetett pályázat alapján az Európai Unió valamely pénzügyi alapja, vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapja és az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatás, feltéve, hogy a szolgáltatás nem minősül a magánszemély tevékenysége ellenértékének.A rendelkezés - a feltételek teljes körű fennállása esetén - alkalmazható az önkormányzat által szervezett rendezvények kapcsán a vendéglátás költségeire.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4772
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Tankerületi szakmai és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos vendéglátás adóvonzata

Kérdés: Tankerületünk alaptevékenysége: oktatás igazgatása a fenntartásába és működtetésébe tartozó iskolák vonatkozásában. Kérjük állásfoglalásukat azzal kapcsolatban, hogy az alább felsorolt eseményekből, rendezvényekből mi minősül az Szja-tv. 70. §-a szerinti reprezentációs kiadásnak, illetve egyes meghatározott juttatásnak, kifizetői adó- és egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget vonva maga után:
a) igazgatói értekezlet, melyen a tankerület és az iskolák igazgatói megbeszélik a működtetéssel és fenntartással kapcsolatos aktuális kérdéseket, ezzel kapcsolatban jellemzően előforduló költségek étkezéshez kapcsolódnak (pl.: pogácsa, ásványvíz, kávé),
b) iskolatitkári értekezlet, fentiekhez hasonló, az iskolatitkárokkal történő megbeszélés, melyen szintén étkezéshez kapcsolódó költségek merülnek fel,
c) iskolák által tartott pedagógusnapi ebéd, tanév-záró ebéd,
d) iskolák által tartott programokhoz tartozó ellátás (étel, ital), amelyek nem tanulmányi vagy sportversenyhez kapcsolódnak, pl.: iskola által szervezett családi napon ellátás, gyereknapon a tanulók részére édesség, farsang alkalmából a tanulók részére farsangi fánk,
e) művészeti iskolák által tartott zenei rendezvényen történő étel-ital ellátás.
Részlet a válaszból: […]hogy- az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.Tehát akkor minősülhet reprezentációnak a vendéglátás, rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás, ha az kizárólag a törvényben meghatározott esemény, rendezvény alkalmával történik. Annak eldöntéséhez, hogy az adott rendezvény megfelel-e a reprezentáció fogalmi meghatározásának, az összes körülményt mérlegelni kell. Amennyiben a rendezvény nem felel meg a reprezentáció fogalmának - mert például célját, helyszínét, időtartamát stb. tekintve nagyobb mértékben a vendéglátásról, a szabadidő kellemes eltöltéséről, nem pedig a hivatali, szakmai, üzleti eseményről szól -, akkor a vendéglátás és a szabadidőprogram költsége az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti juttatásnak, azaz egyes meghatározott juttatásnak minősülhet.A kérdésben szereplő a), illetve b) pont szerinti juttatás, vendéglátás reprezentációnak minősül. A c) pont esetében a szakmai tartalom aránya döntheti el, hogy az Szja-tv. mely pontja alá soroljuk az adott juttatást.Az Szja-tv. 70. § (3) bekezdése b) pontjának második fordulata szerint a kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatásnak minősül- a termék, szolgáltatás ingyenes vagy kedvezményes juttatása, ha igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet,- az egyidejűleg több magánszemély részvételével szervezett rendezvény, esemény alkalmával nyújtott vendéglátás és más[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4690
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Önkormányzati rendezvényen nyújtott juttatások

Kérdés: Az Szja-tv. 1. sz. melléklete alapján a kerületi önkormányzat által rendezett karácsonyi hangversenyen, könyvünnepen, kiállításmegnyitón az ingyenesen kínált ásványvíz, pogácsa, szendvics adómentes juttatásnak minősül-e?
Részlet a válaszból: […]közösség széles körét érintő (nem zárt körű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás".A kerületi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4607
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Önkormányzati intézmény rendezvényén történő vendéglátás adókötelezettsége

Kérdés: Klubkönyvtárunk (önkormányzati intézmény) zenei napok elnevezésű programot szervezett zenészek részére, akik a település családjainál voltak elszállásolva, viszont az étkeztetésükről a könyvtár gondoskodott (vendéglőben, illetve vásárolt élelmiszerből saját előállítással). A zenészek a vendéglátásért cserébe ingyenkoncertet adtak a település lakosságának. Kérdésünk az lenne, hogy az étkeztetés költségeit el kell-e ebben az esetben számolni reprezentációként?
Részlet a válaszból: […]akkor beszélhetünk, ha a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében nyújtott vendéglátásról (étel, ital) van szó. Feltehetően az intézmény a szakmai feladatai körében szervezte meg a zenei napokat, és hívta meg erre a zenészeket. Ebben az esetben a megvendégelésük valóban reprezentációnak tekintendő, és az Szja-tv.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4573
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Éttermi vendéglátás

Kérdés: Nem találok megfelelő cofog-szakfeladat párt az eddig használt 561000-es (éttermi vendéglátás) szakfeladathoz, ami 2014-ben a 900080-as (szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatás) cofog volt. Önkormányzati intézményt könyvelek társuláson belül, melyben konyhát is működtetünk. Az óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális étkeztetésen kívül egyéb étkezések is vannak, pl. vendégebéd, rendezvényekre való főzés, szünidei étkeztetés. Az 561000-es szakfeladatot használtam, de nincs cofog-párja. Lehet-e úgy könyvelnem, hogy marad ez a szakfeladat (561000), és hozzárendelem a munkahelyi étkezés 096025-ös számú cofogot, így valamelyest elkülöníthető lenne a tényleges munkahelyi étkezéstől, amit az 562917-es szakfeladatra könyvelek?
Részlet a válaszból: […]vendégebéd, rendezvényekre való főzés az Áht. 2015. évi módosítása következtében vállalkozási tevékenységnek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4243
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Testvérvárosi kapcsolatok keretében adott ajándék, nyújtott vendéglátás, szállás, utazás, szabadidőprogram adóvonzata és könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunk polgármestere és képviselői Erdélybe utaznak testvértelepülési kapcsolat felvétele céljából. A vendéglátóknak ajándékot visznek. Milyen adókötelezettsége keletkezik ebből az önkormányzatnak? Amennyiben általunk is viszonzásra kerül majd a vendéglátás, és például étkezés, fürdőbelépő, szállás és utazási költség merül fel, ezen ki­adásoknak milyen Szja-tv. szerinti fizetési kötelezettsége lesz? Milyen főkönyvi számra könyvelendők ezek a kiadások a költségvetési számvitelben?
Részlet a válaszból: […]önkormányzatnak.Amennyiben viszonozzák a vendéglátást, szintén a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai rendezvényről, eseményről van szó, és az ennek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabad­időprogram stb.) reprezentációnak minősül, mely az Szja-tv. 70. §-ának (2) bekezdése értelmében szintén egyes meghatározott juttatás, amelynek 1,19-szerese után 27% ehót és 16% szja-t kell fizetnie az önkormányzatnak mint juttatónak. (A juttatásban részesülő magánszemélyeknek nem keletkezik jövedelme sem az üzleti ajándék, sem a reprezentáció után.)Természetesen a dokumentumok és körülmények (szervezés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai program[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4016
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést