Veszélyességi pótlék

Kérdés: Az önkormányzatnál 5 éve látom el a folyékonyhulladék-gyűjtés és -szállítás feladatait. Jár-e nekem ezért a veszélyességi pótlék?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem állapítható meg, hogy az "önkormányzat"-náltörténő foglalkoztatás ténylegesen melyik foglalkoztatási törvény hatálya alátartozik, így röviden át kell tekintenünk mindhárom jellemző foglalkoztatásitípust. Mindhárom foglalkoztatási típusra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

Devizában teljesített kiadások elszámolása

Kérdés: Milyen módszerei vannak a devizában teljesített kiadások elszámolásának? Hogyan kell helyesen végrehajtani a devizaszámla év végi értékelését?
Részlet a válaszából: […] A devizaszámlákon lebonyolított pénzforgalom része aköltségvetési pénzforgalomnak, így az előirányzat-maradvány éseredményelszámolási körnek is. A devizaszámlára beérkező bevételt napiárfolyamon kell lekönyvelni, jellegének megfelelően vagy a 9. számlaosztályban,vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Idegen pénzeszközök között szereplő devizaszámla kamatának elszámolása

Kérdés: 2003. évben a 368-48882 számlára könyveltük a devizás beruházásainkat. 2004-ben a számlán kamatjóváírás és a számla megszűnése miatti átvezetés szerepel. Kérem, hogy részletesen levezetni szíveskedjék a kamatjóváírás, az átvezetés és az átváltás miatti különbözet könyvelését a 368, 48882, 3521 (574217) számlákon.
Részlet a válaszából: […] A könyvelési tételek összegének meghatározásakor az Szt. 60.§-ának (1) és (4) bekezdésében foglalt előírásokból kell kiindulni. "... a devizaszámlára kerülő devizát ... a bekerülés napjáravonatkozó ... devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.