Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott veszélyességi pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Veszélyességi pótlék

Kérdés: Az önkormányzatnál 5 éve látom el a folyékonyhulladék-gyűjtés és -szállítás feladatait. Jár-e nekem ezért a veszélyességi pótlék?
Részlet a válaszból: […]találkozunk. Az önkormányzat saját alkalmazottai foglalkoztatása során a Ktv. rendelkezéseit alkalmazza. A köztisztviselők tekintetében a Ktv. az egészségre ártalmas vagy fokozottan veszélyes munkavégzés esetén illetménypótlékra való jogosultságot ír elő. Azonban a jelenleg hatályos munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. tv.) 2. § (2) bekezdése szerint az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés körülményeinek a megvalósítása a munkáltató kötelessége. A munkavédelmi törvény 18. § (2) bekezdése alapján pedig az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást nem adhat. Így a Ktv. jelenleg hatályos rendelkezése szerint a köztisztviselő akkor válik jogosulttá ilyen címen illetménypótlékra, ha - a munkáltató a pótlékra jogosító munkaköröket megállapítja, - az egészséget károsító kockázatok közötti munkavégzés a köztisztviselő munkaidejének nagy részében (több mint felében) történik, - a védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó vagy tartós használatával valósítható meg, amely a köztisztviselő részére fokozott megterhelést jelent. A kérdés alapján ugyanakkor vélelmezhetően fizikai munkakörbe tartozó foglalkoztatásról van szó. Ez esetben azonban az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban, és nem közszolgálati jogviszonyban történik a foglalkoztatást. Az Mt. törvényi szinten csupán az alábbi bérpótlékokat nevesíti: - az éjszakai munka után fizetett bérpótlék, - a több műszakos munka bérpótléka, - a rendkívüli munkavégzés pótléka, a készenléti,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1441

2. találat: Devizában teljesített kiadások elszámolása

Kérdés: Milyen módszerei vannak a devizában teljesített kiadások elszámolásának? Hogyan kell helyesen végrehajtani a devizaszámla év végi értékelését?
Részlet a válaszból: […]illetve költségvetés forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát - a választott - hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani." Ettől az árfolyamtól el kell térni, ha a hitelintézet, illetve az MNB által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ezekben az esetekben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), a választott hitelintézet vagy az MNB által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által jegyzett deviza, devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámítani. A devizában teljesített kiadások elszámolásánál a következő elszámolási módszerek lehetségesek: - Ha a devizabevétel jóváírása és könyvelése különböző napokon, különböző árfolyamokon történt, akkor a költségvetési szervnek joga van az ebből a devizából kiegyenlítésre kerülő felhasználás forintértékét megállapítani: = Súlyozott átlagos választott árfolyamon; minden deviza-jóváírást követően a jóváírt devizaárfolyam és a devizakészlet könyv szerinti súlyozott átlaga alapján. = Deviza bevételezésekori árfolyamán; a legrégebben jóváírt és a bekerüléskori választott devizaárfolyamon forintosított devizát használjuk fel a tényleges bekerülési összegben (kifogyásos módszer). = Nyilvántartási árfolyamon átszámított forintértéken; a nyilvántartási árfolyamon számított forintérték, valamint a bekerülés devizaárfolyamán számított forintérték különbözetét a 349. Deviza-valuta árkülönbözetek számlán kell kimutatni. A változásokból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1408

3. találat: Idegen pénzeszközök között szereplő devizaszámla kamatának elszámolása

Kérdés: 2003. évben a 368-48882 számlára könyveltük a devizás beruházásainkat. 2004-ben a számlán kamatjóváírás és a számla megszűnése miatti átvezetés szerepel. Kérem, hogy részletesen levezetni szíveskedjék a kamatjóváírás, az átvezetés és az átváltás miatti különbözet könyvelését a 368, 48882, 3521 (574217) számlákon.
Részlet a válaszból: […]forintértékének meghatározásakor a ... devizát - a választott - hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani." A kérdést feltevő költségvetési szervnek számviteli politikájában, vagy értékelési szabályzatában rögzítenie kellett, hogy melyik árfolyamot választja. Könyvelési tételek: T 368 - K 48882 A devizaszámlán jóváírt kamat könyvelése a kamat jóváírásának napján érvényes választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken. T 3521 - K 3942 Az előirányzat-felhasználási keretszámlára átvezetett összeg könyvelése, a jóváírás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 945