Devizában teljesített kiadások elszámolása

Kérdés: Milyen módszerei vannak a devizában teljesített kiadások elszámolásának? Hogyan kell helyesen végrehajtani a devizaszámla év végi értékelését?
Részlet a válaszából: […] ...devizaszámlákon lebonyolított pénzforgalom része aköltségvetési pénzforgalomnak, így az előirányzat-maradvány éseredményelszámolási körnek is. A devizaszámlára beérkező bevételt napiárfolyamon kell lekönyvelni, jellegének megfelelően vagy a 9. számlaosztályban,vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Idegen pénzeszközök között szereplő devizaszámla kamatának elszámolása

Kérdés: 2003. évben a 368-48882 számlára könyveltük a devizás beruházásainkat. 2004-ben a számlán kamatjóváírás és a számla megszűnése miatti átvezetés szerepel. Kérem, hogy részletesen levezetni szíveskedjék a kamatjóváírás, az átvezetés és az átváltás miatti különbözet könyvelését a 368, 48882, 3521 (574217) számlákon.
Részlet a válaszából: […] ...átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bankáltal közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani."A kérdést feltevő költségvetési szervnek számvitelipolitikájában, vagy értékelési szabályzatában rögzítenie kellett, hogy melyikárfolyamot választja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.