Tankerületi Központ tevékenysége
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Költségvetési Levelek 256. számában (2018. február 27.), 4664. kérdésszám alatt

Kérdés: Tankerületünk 2017. január 1-jével átvette az iskolák működtetését az önkormányzatoktól. A működtetésre átvett iskolák vagyonkezelési szerződésében rögzítésre került, hogy a gyermek-étkeztetéshez, valamint a szünidei gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan vagyon az átvevő (tankerületi központ) részére nem került átadásra, azokat az önkormányzat a Gyvt. 21/A. és 21/C. §-aiban előírt kötelező feladatellátásának biztosítása céljából önállóan hasznosítja. A vagyonkezelési szerződés szerint a gyermekétkeztetéshez, valamint a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a tálalókonyha vonatkozásában az ingatlanrészek használatának módját és az üzemeltetési költségmegosztást a felek különmegállapodásban rögzítik. A költségek továbbszámlázásával kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy közvetített szolgáltatásról vagy használathoz kapcsolódó járulékos költségekről van szó?
- Az iskolák épülete önkormányzati tulajdonban maradt.
- A földhivatali bejegyzések szerint 1/1 arányban a tankerületi központ a vagyonkezelő.
- A tankerületi központ a bérbeadási tevékenységet a főszabály szerint áfamentesen végzi.
- Az átszámlázandó közüzemi díjak, hulladékszállítás, őrzés-védelem, vagyonbiztosítás, tűzvédelem vonatkozásában a szolgáltatóval szerződő fél a tankerületi központ, a számlák a központ nevére jönnek.
Amennyiben áfásan kell továbbszámlázni, a továbbszámlázott tételek áfáját levonásba helyezhetjük-e?
Részlet a válaszból: […]téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek.A kérdés szerint a tankerületi központ a vagyonkezelő, és ezt a jogát bejegyezték a földhivatali nyilvántartásba. A kérdés szerint a tulajdonos és a vagyonkezelő közötti költségek megosztásáról van szó a kérdéses esetben, nem pedig bérleti jogviszonyról.A közvetített szolgáltatást főszabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, ahogy az eredeti szolgáltatást nyújtó számlázott, ez alól kivétel, ha a számlázó fél alanyi adómentes, mert az alanyi adómentes továbbszámlázás esetében sem számíthat fel áfát.Az átszámlázandó hulladékszállítás, őrzés-védelem, vagyonbiztosítás, tűzvédelem 27%-os adómértékkel áfás. A továbbszámlázásnál figyelembe kell venni, hogy az áramszámlán szereplő adókörön kívüli[…] részlet vége a válaszból.

Nem előfizetőnk?

Erre a kérdésre a választ adatai megadása után e-mailben azonnal megküldjük Önnek*. Kérjük először adja meg munkahelyi e-mail címét!*Ennek feltétele, hogy egy éven belül még nem használta oldalunk ezen funkcióját. (Ugyanis ingyenes választ és/vagy grátisz példányt nem előfizetőinknek évente csak egy alkalommal küldünk.)

Keresés

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére