Határon átnyúló termékértékesítés áfarendszerbeli megítélése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Költségvetési Levelek 265. számában (2018. szeptember 25.), 4793. kérdésszám alatt

Kérdés: Egy Magyarországon letelepedett társaság ügyfelei számára különböző lízingkonstrukciók keretében nyújt finanszírozást, többek között gépek, gyártósorok vonatkozásában. Egyes ügyletei keretében a társaság az ügyfél (megrendelő) által kiválasztott gépeket a Közösség területéről, másik tagállamból szerzi be. A gépek több darabban, több kamionban kerülnek leszállításra a megrendelő telephelyére. A leszállítást követően a szállító a gépeket összeszereli, beüzemeli és teszteli (vagy ezeket a munkákat alvállalkozójával végezteti el). A sikeres tesztidőszakot követően a szállító a gépeket átadja a társaság részére, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A fizetési ütemezés az alábbiak szerint alakul. A szállító részszámlát állít ki a megrendelést, a gyártást, illetve az üzembe helyezést követően. Az egyes részszámlák sorban az ügylet ellenértékének 20 százalékáról, 60 százalékáról, valamint 20 százalékáról kerülnek kiállításra. A megosztás alapján az ellenérték 20 százaléka a megrendeléskor, 60 százaléka a megrendelt gép legyártásakor, a fennmaradó 20 százaléka pedig a gépek leszállítása, összeszerelése, beüzemelése és sikeres tesztelése után fizetendő a társaság részéről. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a részszámlákon feltüntetett egyes összegek nem állnak feltétlenül arányban a kibocsátásukig elvégzett részfeladatok ellenértékével. A fenti tényállással kapcsolatban az a kérdésünk, hogy az alábbi álláspontok összhangban állnak-e az Áfa-tv. rendelkezéseivel?
I. A társaság az ismertetett ügyletek vonatkozásában az Áfa-tv. 21. §-a szerinti, Közösségen belüli termékbeszerzést valósít meg.
II. A közösségi termékbeszerzési ügyletek Áfa-tv. szerinti teljesítési időpontja az az időpont, amikor a szállító a társaság számára a beüzemelt gépeket a sikeres tesztidőszakot követően átadja (a felek között ekkor átadás-átvételi jegyzőkönyv készül).
Válasz (részlet): […]tárgyául szolgáló termékértékesítés lényege, hogy az ügylet termékeladásra irányul, a szerződés fő tárgya az adott termék adásvétele, míg a megvásárolt termék be- vagy összeszerelése csak járulékos szolgáltatás, így különbözik a szerelési szolgáltatástól. Ugyanakkor nem tekinthető pusztán termékértékesítésnek.A fent részletezettekre figyelemmel - a rendelkezésre bocsátott információk alapján - álláspontunk szerint a kérdéses ügylet nem tekinthető Közösségen belüli termékbeszerzésnek, a kérdésben bemutatott esetben a szállító fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítést teljesít a társaság részére, amelynek teljesítési helye az Áfa-tv. 32. §-a alapján az a hely, ahol a termék fel- vagy összeszerelése, illetve annak üzembe helyezése[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére