Rendkívüli felmondás szabályszerűen aláírt és szkennelt változatának e-mailen történő közlése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Költségvetési Levelek 268. számában (2018. november 27.), 4839. kérdésszám alatt

Kérdés: Jogszerűnek tekinthető-e, ha a rendkívüli felmondást a munkáltató írásba foglalta, a munkáltatói jogkör gyakorlója szabályszerűen aláírta, és utána a céges e-mail-címen közölték (vele párhuzamosan tértivevényes postai küldeményként lakcímre megküldve is) a dokumentumot? A munkáltatói jogkört gyakorló felhívta a munkavállalót, hogy nézze meg az e-mail-fiókját, és igazolja vissza, hogy megkapta a dokumentumot. A munkavállaló ezt meg is tette, utóbb mégis bírósághoz fordult.
Válasz (részlet): […]tartalmának tudomásulvételét is, mivel csak a szabadságának megváltását kérte. Utóbb mégis bírósághoz fordult a munkaviszony jogellenes megszüntetésére hivatkozva. A Kúria kimondta, hogy írásba foglaltnak, és szabályszerűen közöltnek kell tekinteni a fentiek szerint megküldött jognyilatkozatot, azzal a megjegyzéssel, hogy az nem volt vitatott, hogy az egyidejűleg postai úton megküldött és az MSN útján továbbított dokumentumok azonosak.Amennyiben tehát a kérdéses esetben is arról van szó, hogy[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére