Anyakönyvvezető díjazása


A Költségvetési Levelek 346. számában megjelent 6133. számú cikkel (Anyakönyvvezető díjazása) kapcsolatban lenne kérdésem, észrevételem. Önkormányzatunk rendeletben szintén megállapít díjazást az anyakönyvvezetőnek a hivatali munkaidőn kívüli feladatellátással kapcsolatban. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (Aktv.) 19. §-ának (2) bekezdése szerint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A fentiek alapján - véleményünk szerint - a törvény felhatalmazása alapján alkotott rendeletben kell/lehet rögzítenünk a díjazás mértékét, azaz nem csak a Kttv.-ben rögzített bérjellegű juttatásokat és illetménykiegészítéseket kaphatja a dolgozó. Az illetményszámfejtési rendszerben külön jogcímkód is van erre, amin számfejtjük: "Többletfeladat ellátásának díjazása". Rosszul alkalmazzuk a törvényt, vagy esetleg a cikkben van hibás megállapítás a témával kapcsolatban?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. április 23-án (354. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6257

[…] fogalomrendszerébe az "önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást", nem határozza meg annak fogalmát, tehát kérdésük érthető: joghézagról, nem szabályozott kérdésről van szó. Az általános munkajogi rendelkezések [Mt. 143. §] bérpótlék jogcímet határoznak meg a többletmunka ellenértékeként - szabadidő mellett vagy helyett - kifizetendő díjazási formára, de sem a Kttv., sem az Aktv. nem tartalmaz ilyen rendelkezést. Az bizonyos, hogy a kifizetés alapja a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya, tehát nem külön jogviszony. Ennélfogva - álláspontunk szerint - a díjazás munkáltató általi megállapításának írásban kell történnie, a 87/2019. Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja ezt a személyi iratok körébe tartozó, a foglalkoztatási […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.