Bizonyítékok, tények előterjesztésére felhívó végzés


Átfogó adóellenőrzés zárult le cégünknél. A jegyzőkönyv átadása előtt kaptunk egy végzést, amely szerint mindent rendben talált az adóhatóság, és 8 napot adott arra, hogy nyilatkozzunk a vizsgálat alá vont adónemeket és időszakokat érintő bármilyen további tényről, adatról, valamint kérte, hogy az azokkal kapcsolatban rendelkezésére álló bizonyítékokat terjesszük elő az utólagos adómegállapítás során történő figyelembevétel érdekében. Ha nincs megállapítás, akkor miről kell nyilatkozni?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. július 19-én (326. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5778

[…] történő figyelmeztetést."A jogszabályhely (6) bekezdése rögzíti: új tény, illetve új bizonyíték az adózó által nem hivatkozott és az elsőfokú adóhatóság által a döntéshozatalkor, ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő leteltekor nem ismert tény, illetve bizonyíték, valamint az adózó által hivatkozott, de a döntéshozatalig, ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő leteltéig az elsőfokú adóhatósághoz elő nem terjesztett bizonyíték.A felhívás hiányában tehát nem áll be azon korlát, melyre tekintettel az utóbb előterjesztett bizonyítékokat az adóellenőrzés során - illetőleg az azt követő hatósági vagy jogorvoslati szakban - értékelni kelljen; ezen eljárásjogi szabály célja kifejezetten az adóellenőrzés elhúzódásának megakadályozása.Jelen esetben a felhívással az adóhatóság biztosítja, hogy az ellenőrzés lezárását követően az adózó nem fog olyan új tényre, körülményre hivatkozni, amely miatt pl. ismételt ellenőrzésnek lenne helye. Tekintettel arra, hogy nemleges jegyzőkönyvnél a határozat is nemleges lesz, valószínűleg nem fog az adózó fellebbezni vagy később bírósághoz fordulni. Ugyanakkor a felhívás megérkezésekor az adózó további bizonyítékot is előterjeszthet, amivel ő kezdeményezi valamilyen megállapítás megtételét (ez lehet részére kedvező, de kedvezőtlen is!)Kétségtelen, hogy "túlbiztosítottnak" tűnhet az adóhatóság eljárása, hiszen a revízió során valószínűsíthetően a felek együttműködnek, tájékoztatják egymást a felmerülő kérdésekről.Az elmúlt időszakban konkrét ügy kapcsán már bírósági döntés is rögzítette: "az adózó azzal, hogy az iratpótlási kötelezettségét […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.