Változások a 2009. évi CXXX. törvényben

Kérdés: Mik az önkormányzati költségvetés tervezéséhez kapcsolódó főbb változások a 2009. évi CXXX. törvényben?
Részlet a válaszából: […] A 2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. éviköltségvetéséről a Magyar Közlöny 179. számában 2009. december 11-én, péntekenkerült kihirdetésre. A 2009 decemberében elfogadott költségvetési törvényalapján 2010-ben sem változik a köztisztviselői illetményalap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Kinevezett vagy megbízott (magasabb) vezető keresetkiegészítése

Kérdés: Általános iskolánkban a gazdasági vezető kinevezett magasabb vezetőnek számít. Közgazdász diplomáját a nyelvvizsga megszerzéséig nem tudja bemutatni. A törvény megfogalmazása szerint nem sorolható be magasabb vezetői illetménybe, csak középfokúba, részére a 2008. decemberi illetménye állapítható meg, ha ez számára kedvezőbb. Mi történik akkor, ha januártól kapja a 13. havi illetmény helyébe lépő keresetkiegészítést, és a kinevezés módosításra csak április végén kerül sor 2009. 01. 01-ig visszamenőleg? A Kincstár visszamenőleg levonja a béréből az eddig részére kifizetett keresetkiegészítést? Van-e arra mód, hogy más jogcímen megkapja a kinevezett vezető ezt az összeget, hogy ne érje hátrány?
Részlet a válaszából: […] A nyelvvizsga megszerzéséig, és megszerzése után a diplomabemutatásáig a munkáltatónak a besorolás szempontjából úgy kell tekintenie,hogy az érintett nem rendelkezik a diplomával. A végzettséget tanúsító okirat aközszolgálati nyilvántartás része, és a végzettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Szülési szabadság időtartamára járó juttatások köztisztviselők esetében

Kérdés: Köztisztviselőnk várhatóan 2009. április 3-án fog szülni. Dolgozónk 2009. március 13-ig szeretne dolgozni. Március 16-tól kezdi meg a szülési szabadságát. A szülési szabadság időtartama alatt milyen különjuttatások és milyen mértékben járnak neki (étkezési utalvány, ruházati költségtérítés, 13. havi illetmény)? GYES és GYED ideje alatt jár-e neki valamilyen különjuttatás?
Részlet a válaszából: […] A szülési szabadság időtartamára a köztisztviselőt nemilletmény, hanem – társadalombiztosítási ellátásként – terhességi-gyermekágyisegély illeti meg. A Ktv. 49/F. §-a szabályozza az étkezéshez nyújtotttámogatás formáit, összegét és a jogosultsági feltételeket....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Tizenharmadik havi illetmény

Kérdés: 2005. április 1-jétől közalkalmazottként dolgozom. 2008. október 15-ével áthelyezéssel másik intézménynél szintén közalkalmazotti státuszban tovább foglalkoztattak, más munkakörben, magasabb illetménnyel. A tizenharmadik havi illetményt október 14-én az első munkáltatóm időarányosan kifizette, az akkori irányadó illetmény szerint. A jelenlegi munkáltatóm – október 14-e után – a tizenharmadik havi illetmény arányos összegét havonta nem folyósította, mivel még nála nem állt fenn három hónapja a közalkalmazotti jogviszonyom. 2009 januárjában visszamenőleg megkaptam az október 15-étől járó illetménykiegészítést. A Kjt. 68. § (4) bekezdés szerint "a tizenharmadik havi illetmény összege a közalkalmazott tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg". Kérdésem, hogy a korábbi, 9 és fél hónapi, alacsonyabb illetmény alapján számolt tizenharmadik havi illetményt nem kellett volna a decemberi illetmény szerint korrigálni? Mindkét intézmény bérszámfejtését a Magyar Államkincstár végzi, az adatok birtokában vannak.
Részlet a válaszából: […] Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény,munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításokról szóló 2008. évi CX.törvény 13. §-a szerint hiába került 2009. január elsejétől hatályon kívül aKjt. 68. §, de a 2008. évre járó tizenharmadik havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.

2008. évi tizenharmadik havi illetménnyel kapcsolatos elszámolás

Kérdés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényből 2009. január 1-jétől hatályon kívül helyezték a tizenharmadik havi illetményre vonatkozó szabályokat. Hogyan kell rendezni a 2008. évi kifizetésekkel kapcsolatos elszámolást?
Részlet a válaszából: […] Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény,munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló 2008. évi CX.törvény 13. §-a rendelkezik arról az átmeneti szabályról, hogy a 2008. évrejáró tizenharmadik havi illetmény összegének kifizetésére és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

"Prémiumévesek" tizenharmadik havi juttatása

Kérdés: Prémiumévek programban részt vevő dolgozónak jár-e a 13. havi juttatás bizonyos százaléka (70%-a)? Ha nem jár, tervezik-e náluk is bevezetni ezt a juttatást?
Részlet a válaszából: […] A Pép. tv. 4. § (5) bekezdése alapján a programban résztvevőre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek(Kjt.) az illetményrendszerre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni, aprémiumévek programban részt vevők juttatásait a Pép. tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

2005. évi tizenharmadik havi juttatás

Kérdés: A 2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultsággal kapcsolatos levelüket olvastam a 99. szám 2101. számú kérdésére adott válaszban. Ehhez kapcsolódóan a következő a kérdésem: köztisztviselő dolgozónk 2005. június 14-től szülési szabadságon volt, majd gyermekgondozási díjban részesült. 2006. januárban, az akkor hatályos szabályok szerint részére nem járt a 13. havi illetmény vagy annak arányos része. A köztisztviselő részére utólag meg lehet-e állapítani a 13. havi (0. havi) juttatást, és ha igen, teljes összeg illeti-e meg vagy időarányos rész? Történt-e ezzel kapcsolatban jogszabályváltozás?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 49. §-ának szabályai 2005 januárjában valóban úgyszóltak, hogy az alapján a hivatkozott esetben nem kellett az érintett részéretizenharmadik havi illetményt fizetni. Később azonban az Alkotmánybíróság32/2005. (IX. 15.) AB határozatában – hatálybalépésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Tizenharmadik havi illetmény – próbaidős köztisztviselő

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselőt vett fel 6 hónapos próbaidőre, amit határozatlan időre fogunk meghosszabbítani. Ledolgozott már négy hónapot, és csak a negyedik hónapban kapott 1 havi 13. havi juttatást. Kérdésem, mikor kapja meg az első három hónapra eső 13. havi illetményét?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben az szerepel – valószínűleg nem teljesen pontosan–, hogy 6 hónapos próbaidővel vették fel a köztisztviselőt, amit határozatlanidőre fognak meghosszabbítani. A valóságban vélhetően arról van szó, hogyhatározatlan idejű jogviszonyt létesítettek, 6 hónapos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultság – ha a közalkalmazott fizetés nélküli szabadságon volt

Kérdés: Egyik pedagógusunk munkaviszonya 1999-től folyamatos. 2005. 01. 01.-2005. 02. 06-ig fizetés nélküli szabadságon volt. 2006 januárjában érvényes szabályozás szerint részére nem járt 13. havi vagy 0. havi illetmény, még arányos rész sem. Változott-e ez a szabályozás? Van-e lehetőség visszamenőleg az "elmaradt" juttatás kifizetésére?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 68. §-ának 2005 januárjában hatályos szabályaivalóban úgy rendelkeztek, hogy a közalkalmazott akkor jogosult egyhavikülönjuttatásra, amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll,kivéve – többek között – ha 30 napnál hosszabb fizetés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Prémiumévek program

Kérdés: Intézményünkben önkormányzati átszervezés miatt csoportösszevonásra, ennek következményeként létszámleépítésre kerül sor. A munkavállaló, akinek a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel kellene megszüntetni, véleményem szerint jogosult a prémiumévek programba történő bekapcsolódásra. Női munkavállalóról van szó, aki 1953. 07. 18-án született, 2 gyermeke van. Munkaviszonyának kezdete 1971. 06. 21., állami gazdaságban dolgozott 1971. 08. 15-ig. 1971. 09. 09-től általános iskolában tanító. 2008 júniusában rendelkezni fog 37 év szolgálati idővel. Jogosult-e a kolléga bekapcsolódni a prémiumévek programba? Csak akkor kell-e felajánlani számára a lehetőséget, ha az ő munkaviszonyát szüntetném meg felmentéssel, vagy egyébként is? Mennyi lenne az illetménye, és változna-e annak minősítése adójogi, illetve társadalombiztosítási szempontból? Jár-e számára 13. havi illetmény, vagy csak az étkezési hozzájárulás 30%-a illetné meg? Mennyi időre szóló határozott idejű jogviszony jönne létre esetében? Jár-e neki akkor felmentési idő, ha eléri az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárt? A munkaügyi központtal neki is kellene-e kapcsolatot tartania, vagy ez csak a különleges foglalkoztatási állományra vonatkozó szabály?
Részlet a válaszából: […] A prémiumévek programba történő belépésre a költségvetésifenntartási körbe tartozó munkáltatóknál 2009. december 31-éig kerülhet sor ajogszabályi módosítások következtében. A Pép-tv. 3. § (1) bekezdése rögzíti aprogramban történő részvétel feltételeit. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 1.
1
2
3
5