Tizenharmadik havi illetmény

Kérdés: 2005. április 1-jétől közalkalmazottként dolgozom. 2008. október 15-ével áthelyezéssel másik intézménynél szintén közalkalmazotti státuszban tovább foglalkoztattak, más munkakörben, magasabb illetménnyel. A tizenharmadik havi illetményt október 14-én az első munkáltatóm időarányosan kifizette, az akkori irányadó illetmény szerint. A jelenlegi munkáltatóm - október 14-e után - a tizenharmadik havi illetmény arányos összegét havonta nem folyósította, mivel még nála nem állt fenn három hónapja a közalkalmazotti jogviszonyom. 2009 januárjában visszamenőleg megkaptam az október 15-étől járó illetménykiegészítést. A Kjt. 68. § (4) bekezdés szerint "a tizenharmadik havi illetmény összege a közalkalmazott tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg". Kérdésem, hogy a korábbi, 9 és fél hónapi, alacsonyabb illetmény alapján számolt tizenharmadik havi illetményt nem kellett volna a decemberi illetmény szerint korrigálni? Mindkét intézmény bérszámfejtését a Magyar Államkincstár végzi, az adatok birtokában vannak.
Részlet a válaszából: […] Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény,munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításokról szóló 2008. évi CX.törvény 13. §-a szerint hiába került 2009. január elsejétől hatályon kívül aKjt. 68. §, de a 2008. évre járó tizenharmadik havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.
Kapcsolódó címkék:    

2008. évi tizenharmadik havi illetménnyel kapcsolatos elszámolás

Kérdés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényből 2009. január 1-jétől hatályon kívül helyezték a tizenharmadik havi illetményre vonatkozó szabályokat. Hogyan kell rendezni a 2008. évi kifizetésekkel kapcsolatos elszámolást?
Részlet a válaszából: […] Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény,munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló 2008. évi CX.törvény 13. §-a rendelkezik arról az átmeneti szabályról, hogy a 2008. évrejáró tizenharmadik havi illetmény összegének kifizetésére és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.
Kapcsolódó címkék:    

"Prémiumévesek" tizenharmadik havi juttatása

Kérdés: Prémiumévek programban részt vevő dolgozónak jár-e a 13. havi juttatás bizonyos százaléka (70%-a)? Ha nem jár, tervezik-e náluk is bevezetni ezt a juttatást?
Részlet a válaszából: […] A Pép. tv. 4. § (5) bekezdése alapján a programban résztvevőre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek(Kjt.) az illetményrendszerre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni, aprémiumévek programban részt vevők juttatásait a Pép. tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.
Kapcsolódó címkék:  

2005. évi tizenharmadik havi juttatás

Kérdés: A 2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultsággal kapcsolatos levelüket olvastam a 99. szám 2101. számú kérdésére adott válaszban. Ehhez kapcsolódóan a következő a kérdésem: köztisztviselő dolgozónk 2005. június 14-től szülési szabadságon volt, majd gyermekgondozási díjban részesült. 2006. januárban, az akkor hatályos szabályok szerint részére nem járt a 13. havi illetmény vagy annak arányos része. A köztisztviselő részére utólag meg lehet-e állapítani a 13. havi (0. havi) juttatást, és ha igen, teljes összeg illeti-e meg vagy időarányos rész? Történt-e ezzel kapcsolatban jogszabályváltozás?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 49. §-ának szabályai 2005 januárjában valóban úgyszóltak, hogy az alapján a hivatkozott esetben nem kellett az érintett részéretizenharmadik havi illetményt fizetni. Később azonban az Alkotmánybíróság32/2005. (IX. 15.) AB határozatában - hatálybalépésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.
Kapcsolódó címkék:  

Tizenharmadik havi illetmény - próbaidős köztisztviselő

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselőt vett fel 6 hónapos próbaidőre, amit határozatlan időre fogunk meghosszabbítani. Ledolgozott már négy hónapot, és csak a negyedik hónapban kapott 1 havi 13. havi juttatást. Kérdésem, mikor kapja meg az első három hónapra eső 13. havi illetményét?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben az szerepel - valószínűleg nem teljesen pontosan-, hogy 6 hónapos próbaidővel vették fel a köztisztviselőt, amit határozatlanidőre fognak meghosszabbítani. A valóságban vélhetően arról van szó, hogyhatározatlan idejű jogviszonyt létesítettek, 6 hónapos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultság - ha a közalkalmazott fizetés nélküli szabadságon volt

Kérdés: Egyik pedagógusunk munkaviszonya 1999-től folyamatos. 2005. 01. 01.-2005. 02. 06-ig fizetés nélküli szabadságon volt. 2006 januárjában érvényes szabályozás szerint részére nem járt 13. havi vagy 0. havi illetmény, még arányos rész sem. Változott-e ez a szabályozás? Van-e lehetőség visszamenőleg az "elmaradt" juttatás kifizetésére?
Részlet a válaszából: […] ...tv. Vh.) 34. § (3)bekezdésével módosította a Kjt. 68. §-át. A módosítás értelmében aközalkalmazott akkor volt jogosult 13. havi illetményre, ha a tárgyévbentizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett. Időarányosan illettemeg a juttatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.
Kapcsolódó címkék:    

Köztisztviselő 13. havi illetménye

Kérdés: Négy évig köztisztviselőként dolgoztam önkormányzatnál, ahol közszolgálati jogviszonyomat 2007. március 15-én közös megegyezéssel megszüntettem. 2007. március 16-tól egy másik intézménynél dolgozom köztisztviselőként, ahol közszolgálati jogviszonyom azóta is fennáll, tehát az egész 2007-es évben köztisztviselőként dolgoztam, azonban nem egy helyen. Az első helyen eltöltött időre nézve jár-e részemre 13. havi illetmény, és ha igen, azt kinek kell kifizetni?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 49. § (1)-(3) bekezdés alapján a köztisztviselőtizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónapközszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény aköztisztviselőt időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Közalkalmazott tizenharmadik havi illetménye

Kérdés: A 2005. évi CXVIII. tv. 34., 36. és 38. §-ai szabályozták az egyhavi különjuttatás és a 13. havi illetmények kifizetését. Tudomásom szerint, ebben a jogszabályban nem lett rendezve azok 13. havi részarányos illetményének kifizetése, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt és 2005. év közben szűnt meg. Kérem konkrét válaszukat, hogy fizethető-e erre az időszakra 13. havi részarányos illetmény annak, aki augusztus 31-éig volt alkalmazva?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 68. § szabályozza a közalkalmazottak tizenharmadikhavi illetményre való jogosultságának feltételeit. A 68. § (1) bekezdéseszerint "a közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha atárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

13. havi illetmény

Kérdés: Az intézmény dolgozója 2004. december 26-ától 2006. január 21-éig táppénzes állományban volt. 2006. január 22-étől május 8-áig szabadságát töltötte, időközben felmentési ideje is megkezdődött, mert az életkora lehetővé tette, hogy 2006. április 3-ától nyugdíjba vonulhasson. A felmentési idő 8 hónapjából a munkáltató 7 hónapra mentesítette a munkavégzés alól. Munkaviszonya a fentiek alapján 2006. december 2-án a felmentési idő lejártával szűnik meg. A 13. havi bér időarányosan hány hónapra fizethető ki számára?
Részlet a válaszából: […] A 2006. január 1-jétől hatályos rendelkezések számoskérdésben pontosították, kiegészítették a korábbi szabályozást, s több olyankérdést is rendeznek, mellyel korábban adós maradt a jogalkotó. Tekintsük át -a kérdés kapcsán - a 2006. január 1-jét követő időszakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

13. havi illetmény I.

Kérdés: Az intézményünknél jogviszonyban álló köztisztviselőinkre vonatkozóan kérjük válaszukat a 13. havi illetmények kifizethetősége tekintetében. I. A köztisztviselő 2006. 01. 02-ától táppénzen van, 2006. 04. 03-án született gyermeke, azóta TGYÁS-t folyósítanak részére. II. A köztisztviselő 2006. 05. 02-ától 05. 30-áig évi rendes szabadságát tölti, majd 2006. 06. 01-jétől 2006. 07. 17-éig (a szülés várható időpontjáig) táppénzen lesz, ezt követően a TGYÁS-t fogja igénybe venni, tehát a szülési szabadsága 2007. évben fog véget érni. Jogosultak lesznek-e a köztisztviselők a 13. havi illetményre 2006. év tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...át először a 13. havi illetmény 2006. január 1-jénhatályba lépett új rendelkezéseit. A köztisztviselő 13. havi illetményre jogosult, határgyévben 12 hónap közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, s időarányosanilleti meg a juttatás, ha a tárgyévben legalább 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.
1
2
3