Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

30 találat a megadott 13. havi illetmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Tizenharmadik havi illetmény

Kérdés: 2005. április 1-jétől közalkalmazottként dolgozom. 2008. október 15-ével áthelyezéssel másik intézménynél szintén közalkalmazotti státuszban tovább foglalkoztattak, más munkakörben, magasabb illetménnyel. A tizenharmadik havi illetményt október 14-én az első munkáltatóm időarányosan kifizette, az akkori irányadó illetmény szerint. A jelenlegi munkáltatóm - október 14-e után - a tizenharmadik havi illetmény arányos összegét havonta nem folyósította, mivel még nála nem állt fenn három hónapja a közalkalmazotti jogviszonyom. 2009 januárjában visszamenőleg megkaptam az október 15-étől járó illetménykiegészítést. A Kjt. 68. § (4) bekezdés szerint "a tizenharmadik havi illetmény összege a közalkalmazott tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg". Kérdésem, hogy a korábbi, 9 és fél hónapi, alacsonyabb illetmény alapján számolt tizenharmadik havi illetményt nem kellett volna a decemberi illetmény szerint korrigálni? Mindkét intézmény bérszámfejtését a Magyar Államkincstár végzi, az adatok birtokában vannak.
Részlet a válaszból: […]összegének megállapítására, kifizetésére vonatkozóan a 2008. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kell eljárni. Igaz tehát, hogy a közalkalmazott tizenharmadik havi illetményének összege meg kell, hogy egyezzen a tárgyév decemberi illetmény összegével. Az év közben történő illetményváltozások eredményeképpen előfordulhat, hogy a dolgozó részére kifizetett havi részletek összege kevesebb lesz, mint a decemberi illetménye. A ki nem fizetett, de jogosan járó különbözetet 2009. január 16-án kellett volna elszámolni az Ön részére. Abban igaza van, hogy a bérszámfejtést a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2320
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: 2008. évi tizenharmadik havi illetménnyel kapcsolatos elszámolás

Kérdés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényből 2009. január 1-jétől hatályon kívül helyezték a tizenharmadik havi illetményre vonatkozó szabályokat. Hogyan kell rendezni a 2008. évi kifizetésekkel kapcsolatos elszámolást?
Részlet a válaszból: […]szóló 2008. évi CX. törvény 13. §-a rendelkezik arról az átmeneti szabályról, hogy a 2008. évre járó tizenharmadik havi illetmény összegének kifizetésére és elszámolására a 2008. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2293
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: 2005. évi tizenharmadik havi juttatás

Kérdés: A 2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultsággal kapcsolatos levelüket olvastam a 99. szám 2101. számú kérdésére adott válaszban. Ehhez kapcsolódóan a következő a kérdésem: köztisztviselő dolgozónk 2005. június 14-től szülési szabadságon volt, majd gyermekgondozási díjban részesült. 2006. januárban, az akkor hatályos szabályok szerint részére nem járt a 13. havi illetmény vagy annak arányos része. A köztisztviselő részére utólag meg lehet-e állapítani a 13. havi (0. havi) juttatást, és ha igen, teljes összeg illeti-e meg vagy időarányos rész? Történt-e ezzel kapcsolatban jogszabályváltozás?
Részlet a válaszból: […]időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a köztisztviselő átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült, figyelembe kell venni. (4) A tizenharmadik havi illetmény összege a köztisztviselő tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg. (5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni. (6) Ha a közszolgálati jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon a köztisztviselő részére ki kell fizetni. Ebben az esetben - a (4) bekezdéstől eltérően - a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított illetmény összege alapján kell meghatározni." A Mód. tv. 36. §-a az új szabályok hatálybalépésének időpontjaként 2006. január 1-jét határozta meg, és az új szabályokat a 2005. évre járó tizenharmadik havi illetmény megállapításánál is alkalmazni rendelte a 49. § (1) bekezdés második mondata és (6) bekezdése kivételével. Ugyanakkor a törvény - tekintettel az Alkotmánybíróság határozatára, az annak megfelelő visszamenőleges rendezés érdekében - átmeneti szabályokat is tartalmazott. A Mód. tv. 38. § (2) bekezdése kimondta, hogy azon személyek részére, akiknek egyhavi különjuttatásra jogosító jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt, azonban az egyhavi különjuttatás kifizetésére 2005. január 17-én nem került sor, mert a jogviszony e napon 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság folytán szünetelt, illetőleg az érintett személy gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a munkáltató - a 36. §-ban meghatározott kifizetéstől függetlenül - 2006. január 16-án köteles intézkedni a Ktv. 49. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2196
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: "Prémiumévesek" tizenharmadik havi juttatása

Kérdés: Prémiumévek programban részt vevő dolgozónak jár-e a 13. havi juttatás bizonyos százaléka (70%-a)? Ha nem jár, tervezik-e náluk is bevezetni ezt a juttatást?
Részlet a válaszból: […]szabályait nem kell alkalmazni, a prémiumévek programban részt vevők juttatásait a Pép. tv. szabályozza, ezért a "70%-os illetményen" felül csak azon juttatások járnak, amelyeket a Pép. tv. kifejezetten rögzít (étkezési hozzájárulás 30%-a, jubileumi jutalom). Tizenharmadik havi juttatásra - a program idejére - nem jogosult a "prémiuméves". Megjegyezzük azonban,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2195
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Tizenharmadik havi illetmény - próbaidős köztisztviselő

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselőt vett fel 6 hónapos próbaidőre, amit határozatlan időre fogunk meghosszabbítani. Ledolgozott már négy hónapot, és csak a negyedik hónapban kapott 1 havi 13. havi juttatást. Kérdésem, mikor kapja meg az első három hónapra eső 13. havi illetményét?
Részlet a válaszból: […]Ktv. 49. §-a tartalmazza. A 2008. évben a tizenharmadik havi illetmény kifizetésére - főszabályként - havonta, egytizenkettedeknek megfelelő részletekben kerül sor. Bizonyos feltételek bekövetkezése esetén azonban a tizenharmadik havi illetmény esedékes részlete nem fizethető ki a törvény alapján. Ugyanakkor meg kell különböztetni a tizenharmadik havi illetményre való alapjogosultságot a havi részletre való jogosultságtól. A kettőre más előírások érvényesülnek, ezért, illetve azért, mert a jogviszony év közben is megszűnhet, lehetséges, hogy bár valakinek az adott havi részletet nem lehetett kifizetni, alapjogosultság szerint arra mégis jogosult lesz, illetve esetleg többet fizettek ki részére, mint ami alapjogosultság szerint megilletné. Erre tekintettel a törvény évi egyszeri elszámolást rendel el (a hatályos szabályok szerint a tárgyévet követő év január 16-án, illetve a jogviszony ezen időpont előtti megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon), amikor is meg kell nézni, hogy a köztisztviselő jogosult-e tizenharmadik havi illetményre, ha jogosult, akkor az egész megilleti, vagy csak bizonyos hányada, és ezt össze kell vetni a részére egytizenkettedenként kifizetett összeggel. A javára mutatkozó különbözetet részére ki kell fizetni, a terhére mutatkozó különbözetet pedig az illetményéből (juttatásából) le kell vonni. A köztisztviselő tizenharmadik havi illetményre jogosult (alapjogosultság), ha a tárgyévben tizenkét hónap közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a köztisztviselőt időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. Ha ezen idő alatt a közszolgálati jogviszony szünetelt, a szünetelés időtartama főszabályként nem vehető figyelembe. Az ez alóli kivételeket (tehát amikor mégis be kell számolni a szünetelés időtartamát) a Ktv. 49. § (3) bekezdése tartalmazza. A havi részletek tekintetében a törvény meghatározza, hogy mikor nem fizethető ki a tizenharmadik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2169

6. találat: 2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultság - ha a közalkalmazott fizetés nélküli szabadságon volt

Kérdés: Egyik pedagógusunk munkaviszonya 1999-től folyamatos. 2005. 01. 01.-2005. 02. 06-ig fizetés nélküli szabadságon volt. 2006 januárjában érvényes szabályozás szerint részére nem járt 13. havi vagy 0. havi illetmény, még arányos rész sem. Változott-e ez a szabályozás? Van-e lehetőség visszamenőleg az "elmaradt" juttatás kifizetésére?
Részlet a válaszból: […]alapja a január hónapra irányadó illetmény." Az Alkotmánybíróság döntését jogalkotás követte. A 2005. évi CXVIII. törvény (továbbiakban: 2004-es Költségvetési tv. Vh.) 34. § (3) bekezdésével módosította a Kjt. 68. §-át. A módosítás értelmében a közalkalmazott akkor volt jogosult 13. havi illetményre, ha a tárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett. Időarányosan illette meg a juttatás a közalkalmazottat akkor, ha nem rendelkezett ugyan tizenkét havi jogviszonnyal, de legalább háromhavival igen. Az új szabályok alapján az idő számításánál a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság időtartamát figyelmen kívül kellett hagyni. A 2004-es Költségvetési tv. Vh. 36. §-a az új szabályok hatálybalépésének időpontjaként 2006. január 1-jét határozta meg, és az új szabályokat a 2005. évre járó tizenharmadik havi illetmény megállapításánál is alkalmazni rendelte, az időarányosításra és az év közben megszűnő közszolgálati jogviszonyra vonatkozó kifizetési szabályok kivételével. Ugyanakkor a törvény - tekintettel az Alkotmánybíróság határozatára, az annak megfelelő visszamenőleges rendezés érdekében - átmeneti szabályokat is tartalmazott. A 2004-es Költségvetési tv. Vh. 38. § (2) bekezdése kimondta, hogy azon személyek részére, akiknek egyhavi különjuttatásra jogosító jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt, azonban az egyhavi különjuttatás kifizetésére 2005. január 17-én nem került sor, mert a jogviszony e napon 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság folytán szünetelt, illetőleg az érintett személy gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a munkáltató (a 36. §-ban meghatározott kifizetéstől függetlenül) 2006. január 16-án köteles intézkedni a Kjt. 68. §-ának e törvény (azaz a 2004-es Költségvetési tv. Vh.) kihirdetésekor (2005. november 11-én) hatályos rendelkezései szerinti egyhavi különjuttatás kifizetése iránt. A Kjt. 68. §-ának ekkor hatályos szövege[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2101
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Köztisztviselő 13. havi illetménye

Kérdés: Négy évig köztisztviselőként dolgoztam önkormányzatnál, ahol közszolgálati jogviszonyomat 2007. március 15-én közös megegyezéssel megszüntettem. 2007. március 16-tól egy másik intézménynél dolgozom köztisztviselőként, ahol közszolgálati jogviszonyom azóta is fennáll, tehát az egész 2007-es évben köztisztviselőként dolgoztam, azonban nem egy helyen. Az első helyen eltöltött időre nézve jár-e részemre 13. havi illetmény, és ha igen, azt kinek kell kifizetni?
Részlet a válaszból: […]szabadság és a szülési szabadság időtartama, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, c) a tartalékos katonai szolgálat időtartama, valamint d) minden olyan munkában nem töltött idő, amely alatt a köztisztviselő átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült. Ha a közszolgálati jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetmény összegét az utolsó munkában töltött napon irányadó illetmény alapján kell meghatározni. Amennyiben a köztisztviselő jogviszonya év közben szűnik meg, és a jogviszony megszűnéséig nem rendelkezik a tárgyévben legalább 3 hónap közszolgálati jogviszonnyal, főszabályként tizenharmadik havi illetményre nem jogosult. Tehát, ha a köztisztviselő a munkáltatónál - jogviszonya megszűnéséig - nem szerezte meg a tizenharmadik havi illetmény legalább időarányos részére való jogosultság feltételeit, a munkáltatót nem terheli tizenharmadik havi illetményfizetési kötelezettség. Amennyiben a köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya megszűnése után másik közigazgatási szervnél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1967

8. találat: Közalkalmazott tizenharmadik havi illetménye

Kérdés: A 2005. évi CXVIII. tv. 34., 36. és 38. §-ai szabályozták az egyhavi különjuttatás és a 13. havi illetmények kifizetését. Tudomásom szerint, ebben a jogszabályban nem lett rendezve azok 13. havi részarányos illetményének kifizetése, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt és 2005. év közben szűnt meg. Kérem konkrét válaszukat, hogy fizethető-e erre az időszakra 13. havi részarányos illetmény annak, aki augusztus 31-éig volt alkalmazva?
Részlet a válaszból: […]a tárgyévben legalább háromhavi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik". A 68. § (6) bekezdése értelmében, ha a közalkalmazotti jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napján ki kell fizetni a közalkalmazottnak. E paragrafus 2006. január 1-jétől hatályos (fent ismertetett) rendelkezéseit a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtására hozott 2005. évi CXVIII. törvény 34. § (3) bekezdése állapította meg. A törvény értelmében e rendelkezéseket a 2005-ös évre is alkalmazni kell abban az esetben, ha a közalkalmazott jogviszonya a 2005-ös évben tizenkét hónapon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1846

9. találat: 13. havi illetmény

Kérdés: Az intézmény dolgozója 2004. december 26-ától 2006. január 21-éig táppénzes állományban volt. 2006. január 22-étől május 8-áig szabadságát töltötte, időközben felmentési ideje is megkezdődött, mert az életkora lehetővé tette, hogy 2006. április 3-ától nyugdíjba vonulhasson. A felmentési idő 8 hónapjából a munkáltató 7 hónapra mentesítette a munkavégzés alól. Munkaviszonya a fentiek alapján 2006. december 2-án a felmentési idő lejártával szűnik meg. A 13. havi bér időarányosan hány hónapra fizethető ki számára?
Részlet a válaszból: […]jogviszony jellegére. A közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Ha ennél kevesebb jogviszonyban töltött idővel rendelkezik akkor a tizenharmadik havi illetmény időarányosan illeti meg, feltéve, hogy a tárgyévben legalább háromhavi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. A jogosultságot megalapozó időtartam megállapításánál nem vehető figyelembe a közalkalmazotti jogviszony szünetelése. Ugyanakkor a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság teljes időtartamát figyelembe kell venni. Ezeken túlmenően - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a keresőképtelenséget okozó betegség, a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset, illetve távollétidíj-fizetésben részesült, - az egyhavi külön juttatásra jogosultság szempontjából - jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni. A kérdéses esetben 01. 22-étől 05. 08-áig rendes szabadságát töltötte az alkalmazott, mely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1471

10. találat: 13. havi illetmény III.

Kérdés: Egy dolgozónkkal kapcsolatosan van problémánk a 13. havi illetménnyel. 2005. augusztus 23-ai nappal felvettünk egy dolgozót másodállásban. Főállású munkahelyén kifizették részére a 13. havi illetményt, de mi a másodállás után nem, mert nem tudjuk biztosan, hogy kifizethető-e vagy sem. Mi a teendőnk?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyokról van szó, mert ezen igen lényeges kérdésre vonatkozó utalást nem tartalmaz a felvetés. A Kjt.-ben a közalkalmazotti jogviszonyhoz kacsolódó különböző juttatások, járandóságok nem személyhez kötődnek, hanem a jogviszonyhoz. Így, ha egy adott jogviszony fennállta alatt teljesülnek valamely juttatás kifizetésének feltételei, akkor a munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy egy másik munkáltató egy másik jogviszonyban már ilyen jogcímű kifizetést teljesített. (Ismét felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a különböző foglalkoztatási törvények hatálya alá tartozó munkaviszonyokra eltérő szabályok vonatkozhatnak egy-egy kérdés tekintetében. Ilyen például a közszolgálati jogviszonyban a jubileumi jutalom, mert[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1451
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést