Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Jár-e a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a dolgozóknak folyosóra kihelyezett ballonos víz után?
Részlet a válaszából: […] A veszélyhelyzeti jogalkotás keretében, június 9-én a 318/2021. Korm. rendelettel módosult a Szocho-tv. A rendelet értelmében a Szocho-tv. 1. §-a (4) bekezdésének b) pontjától eltérően nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni az Szja-tv. 70. §-ának (4) és (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Szociálishozzájárulásiadó--kedvezmény

Kérdés: Helyi önkormányzat vehet-e igénybe szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt munkaerőpiacra lépők után?
Részlet a válaszából: […] ...Szocho-tv. 17. §-ának (3) bekezdése alapján adókedvezményt, ide nem értve a közfoglalkoztatás adókedvezményét, költségvetési szerv kifizető nem érvényesíthet.Az önkormányzatot és a költségvetési szerveket az Áht. egyértelműen megkülönbözteti. A helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Szakképzési hozzájárulás - többlet-adókedvezmény

Kérdés: Érvényesíthető-e az Szkt. 2021. július 1-jétől hatályos, de 2021. január 1-jére vissza-menőlegesen is alkalmazható szakképzési hozzájárulási kedvezmény a 2021. július 12-ig benyújtandó, június hónapra vonatkozó bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezett a 2021. január 1-jétől a Módtv1. hatálybalépéséig (2021. július 1-jéig) terjedő időszakra vonatkozó többlet-adókedvezményt a 108. § (1) bekezdése szerinti adóbevallásában önellenőrzéssel érvényesítheti.A fentiekből az következik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Szocho-kedvezmény az óvodában

Kérdés: Költségvetési szervként működő óvodaként milyen adókedvezményt vehetünk igénybe a szociális hozzájárulási adó terhére?
Részlet a válaszából: […] ...adóból:- A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény.- A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény.- A három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Egyszeri közfoglalkoztatást ösztönző támogatás

Kérdés: A 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti egyszeri közfoglalkoztatást ösztönző támogatás kapcsán kérdezzük, hogy a támogatás összegéből a közfoglalkoztató érvényesíthetett-e 2019-ben első házasok kedvezményét, családi kedvezményt, illetve személyi kedvezményt olyan esetben, ha a támogatás kifizetésekor a magánszemély már nem állt közfoglalkoztatási jogviszonyban a kifizetővel?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység nem önálló tevékenységnek számít, a közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem pedig a 3. § 21. pontjának a) alpontja értelmében bérnek minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Reprezentáció, üzleti ajándék kedvező adózása

Kérdés: A veszélyhelyzeti rendelet június 9-től vezette be a reprezentáció és az üzleti ajándékozás után a szociálishozzájárulásiadó-mentességet. Hogyan kell a júniusi adóbevallást teljesíteni, meg kell osztani a június 9. előtti és utáni időszakot? Az Szja-tv. 70. §-a szerint egyes meghatározott juttatás a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem, és a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági táv-beszélő-szolgáltatás, mobil-telefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem is. Ezekre nem vonatkozik a szociális-hozzájárulási--adó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A veszélyhelyzeti jogalkotás keretében, június 9-én, a 318/2021. Korm. rendelettel módosult a Szocho-tv. A rendelet értelmében a Szocho-tv. 1. §-a (4) be-kezdésének b) pontjától eltérően nem kell szochót fizetni az Szja-tv. 70. §-ának (4) és (5) bekezdései szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Családi adókedvezmény érvényesítése

Kérdés: A családi adókedvezmény jövedelemnek számít, ami havonta érvényesíthető a jövedelemből, a bérpapírokból kiderül, amikor a segélyekhez mellékelik. Amikor valaki egy összegben érvényesíti ezt a kedvezményt, akkor ezt az összeget nem látjuk a bérpapírján, holott igénybe veszi, csak egy összegben kéri. Ebben az esetben az összeget el kell osztani 12-vel, így megkapjuk az egy hónapra jutó adókedvezményét, és hozzá kell adni a havi jövedelméhez? Hogyan kell ilyen esetben számolni az ügyfél jövedelmét?
Részlet a válaszából: […] ...vagy a rendszeres jövedelmet juttató kifizető a magánszemély nyilatkozata alapján veszi figyelembe az adóalap-kedvezményt. A családi adókedvezmény év közben, a munkáltatónak, kifizetőnek tett adóelőleg--nyilatkozattal is igénybe vehető, vagy év végén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.
Kapcsolódó címkék:    

Gazdaságvédelmi intézkedések a veszélyhelyzet idején

Kérdés: A 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. pontja adófizetési kedvezményt határoz meg. Ugyanezen rendelet 3. pontja bértámogatási igénybevételről rendelkezik. Az adófizetési kedvezmény igénybe vehető-e bértámogatás igénybevétele nélkül? A társaság ugyanis a bértámogatás feltételeként meghatározott nullás adóigazolást (adótartozása miatt) nem tudja a megadott beküldési időpontig, december 11-ig beszerezni!
Részlet a válaszából: […] ...biztosít az érintett tevékenységű kisvállalkozások számára. A bértámogatási igényt a kormányhivatalhoz kell beadni, a járulék- és adókedvezmény-igényt pedig az állami adóhatósághoz. A két támogatás között nincs olyan összefüggés, hogy mindkettőt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.
Kapcsolódó címkék:    

Munkavállaló adókedvezménye

Kérdés: Daganatos betegségben szenvedő munkavállalónak jár-e adókedvezmény?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 40. §-a alapján a súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezmény címén az összevont adóalap utáni adóból adókedvezményt érvényesíthetnek, melynek összege az adóév első napján érvényes minimálbér 5%-a. 2020. január 1-jétől a minimálbér 161 000 Ft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.
Kapcsolódó címkék:  

Felsőoktatási műemlék épület felújításának tao-kedvezménye

Kérdés: Költségvetési szervként működő egyetem vagyunk. Van két műemlék épületünk, amelyeknek vagyonkezelője az egyetem. Olvastunk a tao-kedvezményről, az lenne a kérdésünk, hogy élhetünk-e valamilyen adókedvezménnyel a műemlék épület felújításával kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...adózónként 50 millió eurónak,- beruházás, felújítás esetén beruházásonként 100 millió eurónakmegfelelő forintösszegnél.Az adókedvezmény feltétele az is, hogy a munkák szabályszerű befejezéséről és azok értékéről a területileg illetékes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.
1
2
3
5