Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

243 találat a megadott áfa levonása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Bentlakásos intézmény működése - konyhaüzemeltetés áfa-visszaigénylése
Kérdés: Bentlakásos intézmény - költségvetési szerv, idősotthon - vagyunk, közel 500 fő gondozottal és 250 fő munkavállalóval. Konyhánk egy épületben található az ellátottak életterével. Nem rendelkezik elkülönített mérőórákkal a közüzemek tekintetében. Amennyiben műszaki adatokkal, számításokkal alátámasztva meghatározzuk közüzemenként a fogyasztást, ebben az esetben a konyhára jutó költségek általános forgalmi adója visszaigényelhető-e arányosítással? Pl. a bejövő víz-csatorna számlákból, ha kiszámítjuk, hogy ennek 50%-a a konyhához köthető, akkor a számla áfájának 50%-a kerülhetne arányosításba. Ugyanez a kérdés a dologi kiadásokra vonatkozóan, mint pl. munkaruha, védőeszközök, takarítóeszközök stb.
Részlet a válaszból: […]vonatkozó 123. §-ában meghatározott követelményeknek. Amennyiben a munkaruha, védőeszköz, takarítóeszközök, takarítószerek beszerzését közvetlenül a főzőkonyhának vásárolják, akkor ezeknek a beszerzéseknek az előzetes áfája arányosítható; ha raktárra kerülnek beszerzésre,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5356
2. találat: Szociális és közétkeztetés áfája
Kérdés: Társulás önállóan gazdálkodó költségvetési szerve vagyunk, főzőkonyhával rendelkezünk. Ellátjuk az óvodás-iskolás gyermekeket, a munkahelyi étkezést, és mivel társulási formában működünk, a társulás által fenntartott szociális intézménynek is biztosítunk szociális étkeztetést. A szociális étkeztetést adagszám alapján kiszámlázzuk a szociális intézménynek, a teljesítés után fizetendő áfát befizetjük. Az élelmiszernyersanyag-beszerzést külön adagszám arányában könyveljük a gyermekétkeztetés COFOG-ra, a szociális adagszámra eső nyersanyagbeszerzést pedig 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások COFOG-on számoljuk el. Így a normatívaelszámolás szempontjából a szociális étkeztetés elszámolása nem duplázódik. A gyermekétkeztetésre és a szociális étkeztetésre vonatkozó áfát a levonási szabályok szerint levonásba helyezzük. Szabályos-e, ha az értékesített - szolgáltatási számlában kiszámlázott - nyersanyagbeszerzés áfáját levonjuk, illetve helyes-e az eljárási rendünk?
Részlet a válaszból: […]adott étel beszerzési, előállítási áfája nem helyezhető levonásba akkor sem, ha a törvényi előírás, pl. az 1997. évi XXXI. törvény alapján adják ingyen az ételt. Ha az óvodának, iskolának kiszámlázzák a főzött adag ételeket, és az óvoda számláz a gyermekeknek, ők kezelik a kedvezményeket, akkor az Önök intézménye minden étel-előállítással kapcsolatos áfát levonhat. Amennyiben az ellátottak között vannak ingyenesen étkezők, akik után nem kapnak bevételt, akkor az ingyen adott adagszámra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5349
3. találat: Önkormányzati főzőkonyha
Kérdés: Önkormányzatunk intézménye rendelkezik főzőkonyhával. Az önkormányzat rendeletében az étkezési térítési díjra az alábbi kedvezményt nyújtja: "A településen minden oktatási, nevelési intézményi ellátott gyermeknek a nyersanyagnorma 30%-át kedvezményként biztosítja az önkormányzat". A kedvezményt nem rászorultsági alapon nyújtja, hanem mindenki kapja. Az önkormányzat a 30%-os kedvezményt az intézmény részére finanszírozásként biztosítja. Helyes-e így? Áfaszempontból a 30%-os kedvezmény után jelentkező kiadások áfájának 100%-át levonásba lehet helyezni?
Részlet a válaszból: […]díjat fizetnek a szülők az étkeztetésért. Azonban a teljesen ingyenesen étkezőkre jutó költség áfatartalma nem vonható le. Ez a szabály azokra az esetekre is vonatkozik, amikor jogszabály (Gvt.) alapján adják ingyen az ételt, és arra az esetre is, ha egyedi önkormányzati rendelet vagy határozat alapján.Aránytalanul alacsony árakra vonatkozóan csak kapcsolt felek közötti ügyletekben határoz meg szank-ciót az Áfa-tv.Az Áfa-tv. 67. §-ának (1) bekezdése szerint az ellenérték helyett a szokásos piaci ár az adó alapja abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása nem független felek között történik, feltéve, hogya) az ellenérték aránytalanul magas a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját egyébként az adólevonási jog nem egészében illeti meg;b) az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét az adólevonási jog nem egészében illeti meg;c) az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját az adólevonási jog nem egészében illeti meg, valamint a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése, 86. § (1) bekezdése és 87. §-a szerint mentes az adó alól.Az ellátottak nem kapcsolt felek az intézménnyel, illetve az önkormányzattal, ezért az aránytalanul[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5348
4. találat: Dolgozóknak biztosított védőeszközök áfája
Kérdés: Levonásba helyezhető-e a dolgozóknak biztosított szájmaszk, illetve a kézfertőtlenítők beszerzéseihez kapcsolódó áfa? Van-e áfalevonási joguk azoknak, akik a vevők, ügyfelek részére biztosítanak kézfertőtlenítőt, pl. a bejáratnál elhelyezve?
Részlet a válaszból: […]felszámított áfa levonására, amilyen mértékben a beszerzés az adóköteles bevételszerző tevékenységét szolgálja. Amennyiben a kérdéses adóalany kizárólag adóköteles tevékenységet végez, az adólevonásnak nincs akadálya; amennyiben kizárólag adómentes vagy közhatalmi tevékenységet végez, úgy adólevonásra sem a kérdéses beszerzések, sem más beszerzései vonatkozásában nem jogosult. Ha egyaránt végez adóköteles és adómentes tevékenységet, akkor meg kell vizsgálni, hogy a beszerzés milyen arányban szolgálja az adóköteles tevékenységet, a szájmaszkkal ellátott dolgozó részt vesz-e az adóköteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5227
5. találat: Közterület-használati díj és piachely-használati díj
Kérdés: Önkormányzatunk közterület-használati díjat és piachely-használati díjat számláz áfamentesen. Más településen áfás számlát állítanak ki a hasonló bevételről. Mi a menete annak, hogy a piac helyhasználatáról áfás számlát állíthassunk ki, és a piaccal kapcsolatos kiadások áfáját visszaigényelhessük?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásba vett adóalany dönthet úgy is, hogy választási jogát az (1) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében külön-külön vagy együttesen csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra kiterjedően gyakorolja.A választási lehetőség miatt van különbség az egyes települések gyakorlata között. Az az önkormányzat, ahol éltek a bérbeadás áfakörössé tételéről, a közterületet és a piaci férőhelyet is áfásan számlázza.Az ingatlan-bérbeadás áfakötelezettségének választását az adóhatósághoz kell bejelenteni a 20T201TSZ adatlapon. Az év első napjától lehet választani úgy, hogy az előző év december 31. előtt be kell adni az adatlapot. A választást a lakó- és nem lakóingatlanokra külön-külön is lehet gyakorolni. Tehát a lakóingatlanok áfamentesek maradnak, az üzlethelyiségek, egyéb építmények és közterület, piac pedig áfás lesz. Arra nincs lehetőség, hogy a közterületet áfamentesen, a piaci férőhelyeket pedig áfásan számlázzák, mivel mindkét ingatlan a "nem lakóingatlan" kategóriába tartozik. A választástól 5 évig nem lehet eltérni, tehát nem lehet visszavonni, módosítani.Abban az esetben, ha nem lakóingatlanokra választja az önkormányzat az adókötelezettséget, akkor a bérleti, használati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5226
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
6. találat: Beruházás - áfa-visszaigénylés
Kérdés: Önkormányzatunk az atlétikai centrumot áfás bérbeadás útján hasznosítja. A beruházás áfáját teljes egészében levonásba helyeztük. A koronavírus-járvány miatt az atlétikai centrum bezárt, a bérleti díj fizetését átmenetileg felfüggesztettük. A bérlő a zárvatartási idejére eső csökkentett bérleti díjat később rendezné. Hogyan érinti ez a levont áfát?
Részlet a válaszból: […]§-ában foglaltakra, amely szerint ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig, ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig biztosítani kell az adóköteles hasznosítást. Ha a figyelési időn belül az adóalany a tárgyi eszközt kivonja az adóköteles hasznosítás alól, vagy azt ingyenesen más részére átengedi, akkor a korábban levont áfát időarányosan vissza kell fizetni.A kérdéses esetben az atlétikai centrumot adóköteles bérbeadás útján hasznosítják. A bérleti szerződést nem szüntették meg, a bérlő meg fogja fizetni később a csökkentett bérleti díjat, tehát az önkormányzat részéről az adóköteles hasznosítás nem sérül. Az adólevonási jog nem függ attól, hogy az ellenértéket megkapja-e az adóalany, illetve nincs olyan feltétel sem, hogy a bevételt meg kellene kapni az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5211
7. találat: Gyermekétkeztetés áfalevonásának szabályai
Kérdés: Önkormányzatunkhoz tartozó iskolák és óvodák gyermekétkeztetését szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel látjuk el. A jogszabályban meghatározott kategóriákat teljes elkülönítéssel tudjuk kimutatni. 100%-ban támogatott, 50%-ban támogatott és a teljes összeget fizetők. Mi az áfa-bevallásban levonható áfaként csak a nyersanyagra jutó áfát (50% és a nem támogatott) állítjuk be. Fizetendő adó a nem kedvezményes étkezők befizetéséből adódik. Önkormányzatunk a szülőnek csak a nyersanyagot és az áfát számlázza ki. A szolgáltató természetesen nyersanyag + rezsiköltséget számláz az önkormányzatnak. Levonásba helyezhetjük-e a rezsiköltség áfáját az 50%-os és a teljes összeget fizetők esetében? (Eddig nem vontuk le.)
Részlet a válaszból: […]felek közötti ár és a kedvezményekre vonatkozó szabályok) nem vonatkoznak erre az esetre. Az ellátottak nem kapcsolt felek, és nem tekinthető a kedvezményes ára az Áfa-tv. szerint adott árengedménynek sem.Levonásba helyezhetik a szállító számlája alapján a teljes térítési díjat és az 50%-os árat fizetők adagszámára jutó beszerzés teljes áfáját, ideértve a számlázott nyersanyag- és rezsiköltséget. A Gyvt. alapján nyújtott 50%-os kedvezmény esetében az adófizetési kötelezettség a ténylegesen fizetett térítési díj után keletkezik, ugyanakkor az előzetesen felszámított áfa levonásba helyezhető. A vásárolt étkeztetés árában mindig benne van a szállító által leszámlázott rezsiköltség is, amit nem számlázhatnak ki a Gyvt. előírásai alapján az ellátottakra. Ezeknek a szabályoknak a következtében a közétkeztető intézmények az étkeztetés tekintetében általában visszaigénylő pozícióban vannak, mivel a fizetendő (felszámított) áfa kevesebb, mint a levonható áfa.A kérdés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5129
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Levonható áfa korrekciója
Kérdés: A múlt hónapban az egyik fordított adós számla után befizettük az adót, de levonható lett volna, viszont ez kimaradt az adóbevallásból. A levonható fordított adós számlát utólagosan be lehet-e állítani a következő havi áfabevallásba, vagy csak önellenőrzéssel lehet ezt kivitelezni?
Részlet a válaszból: […]termékbeszerzés és az önadózással megfizetett importáfa vonatkozásában az előzetesen felszámított adó abban az adómegállapítási időszakban vonható le, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani. Ennél korábbi áfalevonás nem jogszerű. Későbbi áfalevonást az Art. elévülési szabályainak betartásával önellenőrzési áfabevallással lehet megtenni. Az önellenőrzéshez feljegyzést és nyilvántartást is kell felvenni.Amennyiben az önellenőrzés csak a határidőben be nem vallott levonható áfát tartalmazza, akkor önellenőrzési pótlékot nem kell felszámítani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5108
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Közfoglalkoztatási program keretében előállított termények
Kérdés: Önkormányzatunk közfoglalkoztatási program keretében mezőgazdasági terményeket termeszt, és ezeket értékesítjük. A termékértékesítés után befizetjük az áfát. Gazdaságélénkítő Program támogatási kérelmet nyújtunk be. A halmozott bevételünk a bérleti díjakkal és egyéb bevételekkel együtt meghaladta a 12 millió Ft-ot. A Belügyminisztérium az alábbiak szerint kéri a támogatások igénylését:
"Amennyiben az önkormányzat összes (kumulált) árbevétele (egyéb bevételek, közfoglalkoztatásból származó értékesítési vagy szolgáltatásnyújtási bevételek, bérbeadás stb.) 2018. évben vagy 2019. évben ez idáig elérte, vagy év végéig várhatóan meghaladja a 12 millió Ft-ot, akkor a Gazdaságélénkítő Program támogatási kérelem 1/b mellékletében a nettó költségeket kérheti igényelt támogatási összegként."
A fentiekre való tekintettel az önkormányzatnak a támogatás igénybevételét követően is lesz áfa-visszaigénylési joga?
Részlet a válaszból: […]termények előállítása, értékesítése gazdasági tevékenység, amelyből áfás árbevételük keletkezik, ezért a termények előállításával kapcsolatban felmerült kiadások előzetesen felszámított adója levonásba helyezhető.Az áfában a beszerzés levonásának joga nem attól függ, hogy milyen forrásból (támogatásból) finanszírozzák a beszerzést. Az államháztartási gazdálkodási szabályok miatt azonban, ha a támogatás bruttó lenne, tehát az áfára is fedezetet nyújtana, akkor nem lehetne levonásba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5107
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Adólevonási jog - áfaanalitika
Kérdés: Intézményünk a költségvetésben elterjedt programot használja. A program úgy van beállítva, hogy a szállítói számlákat akkor teszi a levonható áfások közé, ha ki is egyenlítettük. Most vettük észre, hogy egy partnerünk mindig hónap 1-jei teljesítési dátummal számláz, és mi a MÁK-utalás miatt előző hónap 28-30. napok között indítjuk az utalást. Ennek következtében az utalás napjával jelenik meg az áfaanalitikában a levonható áfában, tehát pl. a július 1-jei teljesítésű számla a júniusi áfabevallásba kerül. Helyes-e ez így, ha nem, akkor mi a teendőnk?
Részlet a válaszból: […]alkalmazzák, hogy csak a kiegyenlített számlák kerülnek be az áfaanalitikába, akkor előfordulhat, hogy pl. a május havi számlák a június havi áfabevallásban kerülnek elszámolásra. Ez adójogilag nem okoz problémát, nem von maga után szank-ciót, mivel a teljesítés évében és az azt követő évben önellenőrzés nélkül érvényesíthető levonási jog. A pénzügyi kiegyenlítéshez kötött levonás alkalmazásánál azonban ügyelni kell a határozott időszakos ügylet szabályai szerint kiállított számlákra. Az Áfa-tv. 58. §-a (1a) bekezdésének b) pontja szerint, ha a fizetési határidő követi az elszámolt időszakot, akkor a teljesítési időpontja a fizetési határidő, de legfeljebb a teljesítést követő 60. nap. Ha a fizetési határidő a következő hónapra esik, és korábban utalnak, a program pedig a pénzügyi kiegyenlítés dátumával gyűjti a levonható tételeket, akkor a megengedettnél korábban gyakorolják a levonási jogot, ami szankciót vonhat maga után.Mindenképpen biztosítani kell, hogy a teljesítési időpontot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5039
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést