Helyi iparűzési adó bevallása

Kérdés: A Htv. 39/B. §-ának (2) bekezdése alapján a kisvállalati adó alanyának e döntése adóévre választható, a döntésről szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtásának határnapjáig, azaz az adóévet követő év május 31-ig kell megtenni. Amennyiben év közben tér át az adózó, pl.: 2023. július 1-jétől, hogyan kell a helyiiparűzésiadó-bevallását benyújtania?
Részlet a válaszából: […] A 2023. január 1-től hatályos Htv. az alábbi helyiiparűzésiadóalap-megállapítási módokra ad lehetőséget:– A 39. § szerint a nettó árbevétel, csökkentve az e paragrafusban felsorolt adóalap-csökkentő tételekkel. Ezt a megállapítási módot bármely adóalany...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Integrált pénzügyi-számviteli program

Kérdés: Önkormányzatunknak integrált pénzügyi-számviteli programja van. Az államháztartási jogszabályok alapján kötelező-e az integrált pénzügyi-számviteli szoftver auditálása független szakértővel, vagy az államháztartási jogszabályok alapján a könyvvizsgálat szerepét betöltő Magyar Államkincstár által? A felhasználó-megbízó fél kezdeményezheti-e az integrált pénzügyi-számviteli program szakmai auditálását?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Államkincstárnak nincs olyan feladata, hogy auditálja az integrált pénzügyi-számviteli szoftvereket, és más hatóság, pl. a NAV sem foglalkozik ezzel. A könyvelőprogramok auditálását semmilyen jogszabály nem írja elő. Az is tévhit, hogy a NAV előírja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Katás vállalkozó számlája

Kérdés: A kata adózásra áttért és alanyi adómentességet választott vállalkozásoktól különböző számlákat kapunk. Van, aki a december havi díjról szóló januári teljesítési időpontú számlát áfásan állította ki, van, aki nem. Melyik a helyes, milyen számlát fogadhatunk be a havidíjas szolgáltatásokról?
Részlet a válaszából: […] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. tv. 4. §-ának (1) bekezdése szerint a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre. Ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Közhatalmi tevékenységet végző szerv áfaalanyisága I.

Kérdés: Önkormányzati fenntartású kórház vagyunk. 2003-ban az adóköteles bevételünk 4 millió forint alatt maradt. Az Áfa-tv. 2004. január 1-jétől hatályos 4/A. §-a alapján az idén már adóalanyok vagyunk-e? [Az Áfa-tv. 4/A. § (1) bekezdésében az önkormányzati fenntartású intézmények nevesítve vannak mint nem adóalanyok.]
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2004. január 1-jétől hatályos 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában valóban szerepelnek nevesítetten az önkormányzati fenntartású intézmények, azonban csak akkor vonatkozik e szervekre is (a többi nevesített intézményhez hasonlóan) az új szabály, ha közhatalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.

Kötelező könyvvizsgálat a helyi önkormányzatoknál

Kérdés: Milyen esetekben kötelesek a helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót megbízni?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzatok gazdálkodását – az Ötv. szerint – az ÁSZ ellenőrzi. Az ÁSZ nem végez könyvvizsgálatot. A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok képviselő-testülete – pénzügyi beszámolója valódiságának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Önkormányzatokról szóló ÁSZ-jelentések nyilvánossága

Kérdés: Hol lehet megismerni a helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéseket?
Részlet a válaszából: […] Az ÁSZ évente több jelentést is közzétesz a helyi önkormányzatok gazdálkodásáról. Minden évben az Országgyűlés elé terjeszti a kormány zárszámadásáról készített jelentését, melynek egyik melléklete a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos megállapításokat és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.