Integrált pénzügyi-számviteli program

Kérdés: Önkormányzatunknak integrált pénzügyi-számviteli programja van. Az államháztartási jogszabályok alapján kötelező-e az integrált pénzügyi-számviteli szoftver auditálása független szakértővel, vagy az államháztartási jogszabályok alapján a könyvvizsgálat szerepét betöltő Magyar Államkincstár által? A felhasználó-megbízó fél kezdeményezheti-e az integrált pénzügyi-számviteli program szakmai auditálását?
Részlet a válaszából: […] ...igazolást adna a program készítőjének vagy felhasználójának. Természetesen független szakértővel auditáltathatják a programot saját költségükre, de ez hatósági eljárásnál nem lesz releváns. Esetleges jogvita esetén polgári perben felhasználható.Ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.
Kapcsolódó címke:

Kötelező könyvvizsgálat a helyi önkormányzatoknál

Kérdés: Milyen esetekben kötelesek a helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót megbízni?
Részlet a válaszából: […] ...céljából – köteles könyvvizsgálót megbízni. Ugyanez a kötelezettség vonatkozik azokra a települési önkormányzatokra, amelyeknek a költségvetése meghaladja a 100 millió forintot, hitelállománnyal rendelkeznek, vagy lélekszámuk meghaladja a tízezer főt. (A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.