Kötelező könyvvizsgálat a helyi önkormányzatoknál


Milyen esetekben kötelesek a helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót megbízni?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2002. november 12-én (2. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 49

[…] helyi önkormányzatok több mint egynegyede – kb. 900 önkormányzat – foglalkoztat könyvvizsgálót.) Növekszik azoknak a településeknek a száma is, amelyek önkéntesen foglalkoztatnak magánkönyvvizsgálót (számuk mintegy 60). Ily módon foglalt állást az Alkotmánybíróság 1251/E/1995. sz. határozata, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy a számvevő megállapításai is lehetnek tévesek. Törvényes lehetősége van ezért az ellenőrzöttnek, hogy a megállapításokat vitassa, azokra észrevételt tegyen. Az észrevételezés joga ugyanakkor nem jogorvoslat, de az ÁSZ-nak – az ÁSZ-tv. előírása szerint – az észrevételekre reagálnia kell. Miután az ÁSZ jelentései nyilvánosak, a kifogásolt megállapításokat az Országgyűlés és – az ÁSZ internetes honlapján – a legszélesebb közvélemény is megismerheti. A megállapítások nem hatósági döntések, hanem olyan vélemények, amelyek nyomán az ÁSZ javaslatokat fogalmaz meg. E javaslatok elfogadásáról az Országgyűlés, illetőleg az ellenőrzött szervezet (vagy annak felügyeleti szerve) jogosult dönteni. Minimálisra csökkenthető a […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.