TDM szervezeti tagdíj

Kérdés: Egy turisztikai nonprofit szolgáltató korlátolt felelősségű társaságot (TDM szervezet) alapított három önkormányzat, két másik gazdasági társaság részvételével. A három önkormányzat tulajdoni hányada 75%. A tulajdoni hányad fejében a mi önkormányzatunknak 400 000 Ft pénzbeli hozzájárulást kellett befizetni, valamint - a társasággal kötött megállapodás alapján - évente a településen befolyt idegenforgalmi adó függvényében (a társaság működésének biztosítására) tagdíjat is kell fizetni, amelynek összege minimum 1 000 000 Ft/év.
Szíveskedjenek szakmai véleményt adni arra vonatkozóan, hogy a befizetett tagdíjra vonatkozik-e az Áht. 13/A. § (2) bekezdés szerinti számadási kötelezettség, vagy csak abban az esetben kell a felhasználásról számot adni a szervezetnek, ha a megállapodásban az önkormányzat által fizetendő összeg működési támogatásként szerepel?
Részlet a válaszából: […] ...felelősségűtársaságként jött létre, amelynek többségi tulajdonosa az önkormányzat. Azönkormányzat a társaság tulajdonosaként átadott pénzeszközt adhat át általánosműködési támogatásként akkor, ha a kft. annak ellenében nem nyújt szolgáltatásta támogatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék:    

Megállapodás alapján igénybe vett szolgáltatás elszámolása

Kérdés: Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódón több ízben kötünk más szervekkel megállapodást egy-egy szolgáltatás igénybevételére. Hogyan kell értelmezni a számvitelben a megállapodás alapján igénybe vett szolgáltatást, ha azt számla alapján végzik? Átadott pénz vagy dologi kiadás?
Részlet a válaszából: […] Az elszámoláskor mindig a megállapodás konkrét tartalmát kell figyelembe venni.A szolgáltatásnak minősülő teljesítések körét a Pénzügyminisztérium hivatalos kiadványaként közzétett, a költségvetési szervek részletes előirányzatainak összeállításáról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Intézmények működési hozzájárulásának elszámolása

Kérdés: Intézményfenntartó társulások és közös fenntartású intézmények működési hozzájárulásaihoz számlát kell-e kiállítani, vagy megállapodás alapján utalják-e az önkormányzatok a hozzájárulás összegét?
Részlet a válaszából: […] ...függetlenül fizeti, például időarányosan meghatározott összeget utal át a fenntartó részére. Ilyen esetekben a hozzájárulás átadott pénzeszköznek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 26.
Kapcsolódó címke:

Hőszolgáltatási szerződés alapján beruházáshoz átadott pénzeszköz áfakötelezettsége

Kérdés: Egy rt. hőszolgáltatási szerződést kíván kötni egy önkormányzattal. Az rt. által garantált energiamegtakarítás realizálása érdekében különböző átalakítási munkákra van szükség. Áfás-e az erre utalt támogatás?
Részlet a válaszából: […] A két fél üzemeltetési szerződést köt egymással. Ezen hőtermelő- és elosztórendszerekre vonatkozó üzemeltetési szerződés formailag a beruházás finanszírozását szabályozza úgy, hogy az önkormányzat által teljesítendő, fejlesztési célú végleges pénzátadásról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 13.
Kapcsolódó címkék: