Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott átadott pénzeszköz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: TDM szervezeti tagdíj

Kérdés: Egy turisztikai nonprofit szolgáltató korlátolt felelősségű társaságot (TDM szervezet) alapított három önkormányzat, két másik gazdasági társaság részvételével. A három önkormányzat tulajdoni hányada 75%. A tulajdoni hányad fejében a mi önkormányzatunknak 400 000 Ft pénzbeli hozzájárulást kellett befizetni, valamint - a társasággal kötött megállapodás alapján - évente a településen befolyt idegenforgalmi adó függvényében (a társaság működésének biztosítására) tagdíjat is kell fizetni, amelynek összege minimum 1 000 000 Ft/év.
Szíveskedjenek szakmai véleményt adni arra vonatkozóan, hogy a befizetett tagdíjra vonatkozik-e az Áht. 13/A. § (2) bekezdés szerinti számadási kötelezettség, vagy csak abban az esetben kell a felhasználásról számot adni a szervezetnek, ha a megállapodásban az önkormányzat által fizetendő összeg működési támogatásként szerepel?
Részlet a válaszból: […]felelősségű társaságként jött létre, amelynek többségi tulajdonosa az önkormányzat. Az önkormányzat a társaság tulajdonosaként átadott pénzeszközt adhat át általános működési támogatásként akkor, ha a kft. annak ellenében nem nyújt szolgáltatást a támogatónak. Ha nyújt szolgáltatást, akkor szolgáltatásnyújtás ellenértékének kell az átutalt pénzösszeget tekinteni számvitelileg is, és adójogilag is. Az átadott pénzeszköz felhasználását, illetve a kft. gazdálkodását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2999
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Megállapodás alapján igénybe vett szolgáltatás elszámolása

Kérdés: Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódón több ízben kötünk más szervekkel megállapodást egy-egy szolgáltatás igénybevételére. Hogyan kell értelmezni a számvitelben a megállapodás alapján igénybe vett szolgáltatást, ha azt számla alapján végzik? Átadott pénz vagy dologi kiadás?
Részlet a válaszból: […]Pénzügyminisztérium hivatalos kiadványaként közzétett, a költségvetési szervek részletes előirányzatainak összeállításáról szóló tájékoztató tartalmazza. Amennyiben a szolgáltatást nyújtó ilyen jellegű teljesítéseket számláz, akkor a felmerülő kiadások dologi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 574
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Intézmények működési hozzájárulásának elszámolása

Kérdés: Intézményfenntartó társulások és közös fenntartású intézmények működési hozzájárulásaihoz számlát kell-e kiállítani, vagy megállapodás alapján utalják-e az önkormányzatok a hozzájárulás összegét?
Részlet a válaszból: […]szerződésben foglaltak szerint - e konkrét szolgáltatás ellenértékét fizeti meg a fenntartó részére, akkor a szolgáltatás teljesítésétől függ a fizetendő hozzájárulás, amit a számla alapján fizet a társult intézmény. A szerződés tartalmazhat olyan gyakorlatot is, hogy nem határozzák meg a teljesítendő szolgáltatás (szolgáltatások) fajtáját, mértékét stb., és a hozzájárulás összege nincs közvetlenül összefüggésben a teljesített szolgáltatással. A társult intézmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 429
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Hőszolgáltatási szerződés alapján beruházáshoz átadott pénzeszköz áfakötelezettsége

Kérdés: Egy rt. hőszolgáltatási szerződést kíván kötni egy önkormányzattal. Az rt. által garantált energiamegtakarítás realizálása érdekében különböző átalakítási munkákra van szükség. Áfás-e az erre utalt támogatás?
Részlet a válaszból: […]megállapítható, hogy az rt. kifejezetten konkrét önkormányzati intézmény hőszolgáltatásának érdekében végzi a beruházást, az önkormányzat pedig a hőszolgáltatásra azáltal szerez jogot, hogy a beruházás értékének megfelelő összeget átadja az rt.-nek. A pénzátadás ez esetben - az Áfa-tv. alkalmazásában - ellenértéknek minősül. Az önkormányzat ezen ellenérték fejében szerzi meg a hőszolgáltatási igényéhez igazodó - beruházással létrehozott -, megnövekedett kapacitás igénybevételéhez való jogot. Az általa nyújtott ún. fejlesztési célú, végleges pénzátadás így nem ellenérték nélküli támogatás, hanem az Áfa-tv. 8.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 303
Kapcsolódó tárgyszavak: ,