Behajtási engedély külföldi cég részére

Kérdés: Önkormányzat esetében előfordul, hogy külföldi cég részre számlázunk behajtási engedélyt (áfásan). Ez esetben szükséges-e közösségi adószámot kiváltania az önkormányzatnak? Egy osztrák cég részünkre megadta a közösségi adószámát.
Részlet a válaszából: […] ...teljesítés helye az a hely, ahol az ingatlan van. Az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások körébe különösen beletartozik a behajtási engedély, mely az adott út/útszakasz használatára jogosít, így annak a teljesítési helyét az ingatlan fekvése határozza meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Szemétszállítási díj behajtása

Kérdés: A lakosság szemétszállítási díját havonta az önkormányzatunk fizette a szállítást végző szolgáltatónak 2013-ban és 2014-ben. Ezen időszakra vonatkozó díjat a lakosság részére továbbszámlázta az önkormányzat, viszont a mai napig több lakos is tartozik, többszöri felszólítás után sem mutatnak hajlandóságot a fizetésre. A legmagasabb tartozás összege 44 400 Ft, a többi tartozás ennél alacsonyabb összegű. A NAV-tól kérhető-e ezen összegek adók módjára történő behajtása? Amennyiben igen, milyen feltételekkel nyújtható be a hatósághoz az önkormányzat ilyen jellegű kérelme?
Részlet a válaszából: […] ...igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.A behajtás kezdeményezéséhez szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Követelésről lemondás

Kérdés: Helyi önkormányzat vagyunk. Követeléseink között szerepelnek 2012. évben, 2013. évben, 2014. évben kiállított - lakbérről, üzletbérbeadásról szóló - számlák. A számlák egyedi összegei egyik esetben sem érik el a 100 000 Ft-ot. Viszont van olyan partnerünk, akinek a 2012-2014 között felhalmozott tartozása meghaladja a 100 000 Ft-ot. A fenti esetekben élhetünk az Áht. 97. §-a szerinti elengedéssel? Ha igen, ezt milyen módon dokumentálhatjuk?
Részlet a válaszából: […] ...felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. A kis összegű követelés értékhatára a költségvetési törvény szerint 100 ezer Ft. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Önkormányzati adóhatóságnál fennálló adóhátralék behajthatatlansága, elévülése és törlése

Kérdés: Milyen eljárásrendet kell követnie az adóirodának abban az esetben, ha a 2009. adóévig felmerülő adóhátralék, továbbá a tartozást terhelő késedelmi pótlék összegének az elévülés jogcímén történő törlését szeretnénk elrendelni gépjárműadó, helyi iparűzési adó tekintetében? Elévülés jogcímen mikor lehet törlést elrendelni adójogi szempontból? Az ONKADÓ az elévült tételeket le tudja válogatni. Egy darab végzésben el lehet-e rendelni az elévült tételek törlését, vagy minden adózóra tételesen kell végzést hozni? Az Áht. 97. §-ára és a behajthatatlan követelést szabályozó Áhsz. szabályaira figyelemmel kell-e lenni elévült adótartozás törlésekor? Ha a követelés az Áhsz. 1. §-a (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak szerint behajthatatlan, akkor a behajthatatlanság tényét és mértékét (adózónként) bizonyítani kell? Külön kell-e kezelni a 100 000 forint alatti tételeket?
Részlet a válaszából: […] ...adótartozások behajtása kapcsán figyelemmel kell lenni az Art., a Vht., valamint - ahogyan arra a Kúria rámutatott Kfv.V. 35.594/2013/5. számú döntésében - az Szt., illetve tekintettel arra, hogy költségvetési szervekről beszélünk, az Áhsz. előírásaira.Az Art. 150...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.
Kapcsolódó címkék:    

Közigazgatási bírság behajtása - a végrehajtásban történő közreműködési kötelezettséget megsértő munkáltató felelőssége

Kérdés: Rendőrség által kiszabott közigazgatási bírság hogyan hajtható be egy kft.-től? Mi a teendő, ha egy magánszeméllyel szemben végzéssel elrendelt letiltásnak egy kft. mint munkáltató nem tesz eleget? Hogyan érvényesíthető a kft.-vel szemben a készfizető kezesi felelősség, ugyanis a közigazgatási bírsággal sújtott személynek évek óta fennáll a munkaviszonya a kft.-nél? A kft. ellen milyen eljárás kezdeményezhető ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...-, ha magánszemély a fizetési kötelezett, az illetékes önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó jegyző hajtja be. A behajtás alapja a bírságot kiszabó hatóság, szerv által az Art. rendelkezéseinek megfelelő megkeresés kiállítása, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.
Kapcsolódó címkék:  

Étkeztetési térítési díj behajtása

Kérdés: Az önkormányzat által alapított és 100%-os tulajdonban lévő nonprofit kft.-nek adta ki önkormányzatunk a gyermekétkeztetést. Milyen lehetőség van az étkeztetési térítési díj behajtására?
Részlet a válaszából: […] A települési önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatot, más kötelező feladataihoz hasonlóan, elláthatja saját maga, vagy elláttathatja intézményével, vagy vásárolt szolgáltatás útján. Abban az esetben, ha intézménye útján lát el állami támogatással finanszírozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
Kapcsolódó címkék:  

Étkezésidíj-hátralék behajtása

Kérdés: Intézményünknél magas összeget tesz ki az étkezési díjak hátraléka. Milyen lehetőségünk van ennek behajtására? A gyermek az étkeztetésből nem zárható ki. A jogszabály változásáig a hátralék a szülőtől adók módjára behajtható volt.
Részlet a válaszából: […] ...vagy igénybe vesz,vagy nem. Ha igénybe veszi, akkor köteles érte díjat fizetni. Tehát polgárijogi jogviszony van a felek között, ezért a behajtásra a Ptk. előírásai szerintvan lehetősége az intézménynek. A követelés behajtásánál, illetve elengedésénél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.
Kapcsolódó címkék: