Selejtezési eljárás

Kérdés: Önkormányzati alrendszer selejtezésével kapcsolatban helyes-e az az eljárás, miszerint a tárgyi eszközök, készletek esetében a selejtezéskor a felügyeleti szerv részéről nem vesz részt senki (pl. önkormányzati belső ellenőr) akkor, mikor ezeket az eszközöket/készleteket közpénzből szerezték be? (Az intézet is lényegében az önkormányzat "tulajdona", ebből adódik, hogy az alrendszer eszközei/készletei is az önkormányzatéi, nem az intézetéi, amelyik ezeket használja.) A selejtezési szabályzat ezt nem szabályozza, nem említi meg.
Részlet a válaszából: […] ...szabályzata nem tartalmazhat olyan előírást, amely más szervezetre, pl. a felügyeleti szervre vonatkozóan kötelezettséget állapít meg.A belső ellenőr éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, ezenkívül rendkívüli ellenőrzés is elrendelhető. Az ellenőrzési tervet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.
Kapcsolódó címkék:    

Belső ellenőrzési vezető vezetői pótszabadsága és pótléka

Kérdés: Egy integrált költségvetési szervnél dolgozom, mint belső ellenőr. Az intézmény 100 főt foglalkoztat, a belső ellenőri feladatokat egyedül látom el, így a belső ellenőrzési vezető feladatát is. A Bkr. 2. §-ának c) pontja alapján, ha egyedül látom el a belső ellenőrzési feladatokat egy költségvetési szervnél, belső ellenőrzési vezetőnek minősülök. A kérdésem tulajdonképpen arra irányul, hogy ha a kinevezésem belső ellenőr, akkor pusztán a jogszabály alapján jár-e nekem a vezetői 5 nap pótszabadság és a vezetői pótlék? Vagy nem jár, csak a belső ellenőrzési vezető feladatait kell elvégeznem, mint belső ellenőr?
Részlet a válaszából: […] ...az, hogy valaki a Bkr. alapján funkcionálisan belső ellenőrzési vezetőnek minősül, s ennek megfelelően köteles ellátni a belső ellenőrzési vezetői feladatokat, még nem jelenti azt, hogy valódi vezetői megbízásról lenne szó. Közalkalmazottak esetében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.
Kapcsolódó címkék:    

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos összeférhetetlenség

Kérdés: Önkormányzatunk működtetője a helyi általános iskolának, a fenntartói feladatokat a KLIK látja el. Az intézményben a takarítók és a karbantartó munkáját az iskola volt gazdasági vezetője szervezi és irányítja. Mindegyikük az önkormányzat alkalmazottja. Mivel a volt gazdasági vezető munka­idejét ez a munka nem fedi le, ezért felvetődött annak a lehetősége, hogy 4 órás kinevezéssel továbbra is az intézményüzemeltetési feladatokat látná el, és 4 órás kinevezéssel az önkormányzat belső ellenőre lenne, mivel a szakmai követelményeknek (szakmai gyakorlat és végzettség) megfelel. Ez az elképzelés nem sérti-e a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 19. §-ának (2) bekezdését?
Részlet a válaszából: […] ...idézett 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 18., 19. §-ai rögzítik a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet függetlenségét garantáló előírásokat. A belső ellen­őrnek tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, pártatlannak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
Kapcsolódó címkék:  

Belső ellenőr besorolása

Kérdés: 2009. október 16-án megjelent a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet (már változott). A rendeletben előírtak szerint 2010. évben a regisztrációhoz szükséges kérelmet a dolgozó benyújtotta, a regisztráció megtörtént. 2010. július 12. és 2010. szeptember 9. között a Vám- és Pénzügyőri Iskola szervezésében megtartott 265 órás ÁBPE-továbbképzés I.-ben részt vett, 2010. szeptember 9-én sikeres vizsgát tett. A közalkalmazotti fizetési besorolás tekintetében melyik a helyes, "F" vagy "G" fizetési osztály? Jelenleg a közalkalmazott belső ellenőrként dolgozik, az "F" fizetési osztályba van besorolva, iskolai végzettsége Pénzügyi és Számviteli Főiskola és mérlegképes könyvelői végzettség. A közalkalmazotti törvény szerint "G" fizetési osztályba sorolandó: "a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör". Kérem állásfoglalásukat, hogy melyik fizetési osztályba kell a fenti végzettséggel rendelkező belső ellenőri munkakört besorolni! Az ÁBPE-továbbképzés I. megfelel-e a jogszabályban előírt szakvizsgának?
Részlet a válaszából: […] ...belső ellenőrzési tevékenységet végzők képesítésikövetelményeit 2012. január 1-jétől a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletszabályozza. Ennek 24. §-a szerint költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységetolyan személy láthat el, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Belső ellenőrök regisztrációs kötelezettsége

Kérdés: A 18/2009. (X. 6.) PM rendelet alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak nyilvántartásba vett, regisztrált belső ellenőr végezhet. A rendelet hatálybalépése előtt szülési szabadságra, illetve GYED-re mentem. Kérdésem, hogy visszakerülhetek-e belső ellenőri munkakörbe, ha jelenleg nincs meg a regisztrációm, ha igen, mennyi időn belül kell kérelmezni a nyilvántartásba vételt (meddig láthatom el a feladatot regisztráció nélkül)? Erre vonatkozóan nem találok a kapcsolódó jogszabályokban iránymutatást.
Részlet a válaszából: […] ...91. számában, 2011. augusztus 3-ánkihirdették a nemzetgazdasági miniszter 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletét aköltségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásárólés kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék: