Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott belső ellenőr tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Selejtezési eljárás

Kérdés: Önkormányzati alrendszer selejtezésével kapcsolatban helyes-e az az eljárás, miszerint a tárgyi eszközök, készletek esetében a selejtezéskor a felügyeleti szerv részéről nem vesz részt senki (pl. önkormányzati belső ellenőr) akkor, mikor ezeket az eszközöket/készleteket közpénzből szerezték be? (Az intézet is lényegében az önkormányzat "tulajdona", ebből adódik, hogy az alrendszer eszközei/készletei is az önkormányzatéi, nem az intézetéi, amelyik ezeket használja.) A selejtezési szabályzat ezt nem szabályozza, nem említi meg.
Részlet a válaszból: […]törvény (Njt.);- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.);- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.).Nincs olyan jogszabályi előírás, amely kötelezővé tenné a selejtezéskor a felügyeleti szerv vagy a tulajdonos képviselőjének jelenlétét. Az intézmény saját belső szabályzata nem tartalmazhat olyan előírást, amely más szervezetre, pl. a felügyeleti szervre vonatkozóan kötelezettséget állapít meg.A belső ellenőr éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, ezenkívül rendkívüli ellenőrzés is elrendelhető. Az ellenőrzési tervet az ellenőrzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5622
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Belső ellenőrzési vezető vezetői pótszabadsága és pótléka

Kérdés: Egy integrált költségvetési szervnél dolgozom, mint belső ellenőr. Az intézmény 100 főt foglalkoztat, a belső ellenőri feladatokat egyedül látom el, így a belső ellenőrzési vezető feladatát is. A Bkr. 2. §-ának c) pontja alapján, ha egyedül látom el a belső ellenőrzési feladatokat egy költségvetési szervnél, belső ellenőrzési vezetőnek minősülök. A kérdésem tulajdonképpen arra irányul, hogy ha a kinevezésem belső ellenőr, akkor pusztán a jogszabály alapján jár-e nekem a vezetői 5 nap pótszabadság és a vezetői pótlék? Vagy nem jár, csak a belső ellenőrzési vezető feladatait kell elvégeznem, mint belső ellenőr?
Részlet a válaszból: […]köteles ellátni a belső ellenőrzési vezetői feladatokat, még nem jelenti azt, hogy valódi vezetői megbízásról lenne szó. Közalkalmazottak esetében a vezetők megbízott vezetők, azaz alapmunkakörük mellé, amelyre a kinevezésük szól,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4187
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Belső ellenőrzéssel kapcsolatos összeférhetetlenség

Kérdés: Önkormányzatunk működtetője a helyi általános iskolának, a fenntartói feladatokat a KLIK látja el. Az intézményben a takarítók és a karbantartó munkáját az iskola volt gazdasági vezetője szervezi és irányítja. Mindegyikük az önkormányzat alkalmazottja. Mivel a volt gazdasági vezető munka­idejét ez a munka nem fedi le, ezért felvetődött annak a lehetősége, hogy 4 órás kinevezéssel továbbra is az intézményüzemeltetési feladatokat látná el, és 4 órás kinevezéssel az önkormányzat belső ellenőre lenne, mivel a szakmai követelményeknek (szakmai gyakorlat és végzettség) megfelel. Ez az elképzelés nem sérti-e a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 19. §-ának (2) bekezdését?
Részlet a válaszból: […]szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét.A jogszabály kifejezetten kiemeli, hogy a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanács­adási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be, a belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Így például összeférhetetlen a belső ellenőri funkcióval a költségvetési szerv bármely végrehajtási vagy irányítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3542
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Belső ellenőr besorolása

Kérdés: 2009. október 16-án megjelent a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet (már változott). A rendeletben előírtak szerint 2010. évben a regisztrációhoz szükséges kérelmet a dolgozó benyújtotta, a regisztráció megtörtént. 2010. július 12. és 2010. szeptember 9. között a Vám- és Pénzügyőri Iskola szervezésében megtartott 265 órás ÁBPE-továbbképzés I.-ben részt vett, 2010. szeptember 9-én sikeres vizsgát tett. A közalkalmazotti fizetési besorolás tekintetében melyik a helyes, "F" vagy "G" fizetési osztály? Jelenleg a közalkalmazott belső ellenőrként dolgozik, az "F" fizetési osztályba van besorolva, iskolai végzettsége Pénzügyi és Számviteli Főiskola és mérlegképes könyvelői végzettség. A közalkalmazotti törvény szerint "G" fizetési osztályba sorolandó: "a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör". Kérem állásfoglalásukat, hogy melyik fizetési osztályba kell a fenti végzettséggel rendelkező belső ellenőri munkakört besorolni! Az ÁBPE-továbbképzés I. megfelel-e a jogszabályban előírt szakvizsgának?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik, vagy más felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, egyetem) esetén ezek mellett rendelkezik a kormányrendeletben megjelölt képesítések valamelyikével, így például mérlegképes könyvelői képesítéssel. A Kjt. alapján a közalkalmazottat a munkakörre előírt képesítési követelmények alapján kell besorolni, a legmagasabb végzettsége szerint, amellyel rendelkezik. A belső ellenőr munkakörben dolgozó közalkalmazott esetében a munkakörre előírt képesítés az előző bekezdés szerinti végzettség, amellyel elláthatja a belső ellenőrzési tevékenységet. A Kjt. szerint - ahogyan azt Önök is idézték - "G" fizetési osztályba csak a főiskolai oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsga vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsga alapján lehet besorolni a közalkalmazottat. A kérdés tehát az, hogy a mérlegképes könyvelői végzettség szakvizsgának vagy azzal egyenértékűnek elismert vizsgának minősül-e. Egyes ágazatokban a Kjt. végrehajtási rendelete elismeri a mérlegképes könyvelői végzettséget szakvizsgával egyenértékűnek. A kérdésből nem derül ki, hogy az érintett mely ágazatban, milyen költségvetési szervnél belső ellenőr, így azt lehet megállapítani, hogy amennyiben az adott ágazatra vonatkozó végrehajtási rendeletben szerepel, hogy e végzettség szakvizsgával egyenértékű, akkor a "G" fizetési osztályba sorolás a megfelelő, amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3098

5. találat: Belső ellenőrök regisztrációs kötelezettsége

Kérdés: A 18/2009. (X. 6.) PM rendelet alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak nyilvántartásba vett, regisztrált belső ellenőr végezhet. A rendelet hatálybalépése előtt szülési szabadságra, illetve GYED-re mentem. Kérdésem, hogy visszakerülhetek-e belső ellenőri munkakörbe, ha jelenleg nincs meg a regisztrációm, ha igen, mennyi időn belül kell kérelmezni a nyilvántartásba vételt (meddig láthatom el a feladatot regisztráció nélkül)? Erre vonatkozóan nem találok a kapcsolódó jogszabályokban iránymutatást.
Részlet a válaszból: […]6.) PM rendelet. Mindazonáltal magáról a regisztrációs (engedélyezési, nyilvántartásba vételi) kötelezettségről nem a végrehajtási rendelet rendelkezett eddig sem, hanem az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 121/D. §-a. E szerint a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A tevékenység folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki rendelkezik a külön jogszabályban [193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában] előírt végzettséggel és gyakorlattal, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A nyilvántartásba vételt követően az érintettet továbbképzési kötelezettség terheli a fent hivatkozott végrehajtási rendelet részletszabályainak megfelelően. Véleményünk szerint ez azt jelenti, hogy ha Ön visszatér a gyermek gondozására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2988
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,